source: src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_af.ts

Last change on this file was 04b7e87, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 weeks ago

Auto-Commit of EasyPBI data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 34.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>BulkModuleDialog</name>
6    <message>
7        <source>EasyPBI: Bulk Creator</source>
8        <translation type="unfinished">
9            </translation>
10    </message>
11    <message>
12        <source>Setup</source>
13        <translation type="unfinished">
14            </translation>
15    </message>
16    <message>
17        <source>Base Directory</source>
18        <translation type="unfinished">
19            </translation>
20    </message>
21    <message>
22        <source>Base Directory in which to create modules</source>
23        <translation type="unfinished">
24            </translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>...</source>
28        <translation type="unfinished">
29            </translation>
30    </message>
31    <message>
32        <source>Category</source>
33        <translation type="unfinished">Kategorie            </translation>
34    </message>
35    <message>
36        <source>Package category (will create/use this as module subdirectory)</source>
37        <translation type="unfinished">
38            </translation>
39    </message>
40    <message>
41        <source>Overwrite existing modules</source>
42        <translation type="unfinished">
43            </translation>
44    </message>
45    <message>
46        <source>Graphical Applications</source>
47        <translation type="unfinished">
48            </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Text Applications</source>
52        <translation type="unfinished">
53            </translation>
54    </message>
55    <message>
56        <source>Server Applications</source>
57        <translation type="unfinished">
58            </translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>Other (libraries, meta packages, etc)</source>
62        <translation type="unfinished">
63            </translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>Start</source>
67        <translation type="unfinished">
68            </translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Current Progress</source>
72        <translation type="unfinished">
73            </translation>
74    </message>
75    <message>
76        <source>%v/%m</source>
77        <translation type="unfinished">
78            </translation>
79    </message>
80    <message>
81        <source>Statistics</source>
82        <translation type="unfinished">
83            </translation>
84    </message>
85    <message>
86        <source>New Graphical Modules:</source>
87        <translation type="unfinished">
88            </translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>New Server Modules:</source>
92        <translation type="unfinished">
93            </translation>
94    </message>
95    <message>
96        <source>New Text Modules:</source>
97        <translation type="unfinished">
98            </translation>
99    </message>
100    <message>
101        <source>Pre-existing Modules:</source>
102        <translation type="unfinished">
103            </translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Invalid/Skipped:</source>
107        <translation type="unfinished">
108            </translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>New Other Modules:</source>
112        <translation type="unfinished">
113            </translation>
114    </message>
115    <message>
116        <source>Stop</source>
117        <translation type="unfinished">
118            </translation>
119    </message>
120    <message>
121        <source>Close</source>
122        <translation type="unfinished">
123            </translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>Nothing Run Yet</source>
127        <translation type="unfinished">
128            </translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Checking %1</source>
132        <translation type="unfinished">
133            </translation>
134    </message>
135    <message>
136        <source>%1: Removing old module</source>
137        <translation type="unfinished">
138            </translation>
139    </message>
140    <message>
141        <source>%1: New graphical module</source>
142        <translation type="unfinished">
143            </translation>
144    </message>
145    <message>
146        <source>%1: New server module</source>
147        <translation type="unfinished">
148            </translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>%1: New text module</source>
152        <translation type="unfinished">
153            </translation>
154    </message>
155    <message>
156        <source>%1: New other module</source>
157        <translation type="unfinished">
158            </translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Category Stopped: %1</source>
162        <translation type="unfinished">
163            </translation>
164    </message>
165    <message>
166        <source>Category Finished: %1</source>
167        <translation type="unfinished">
168            </translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Base Module Directory</source>
172        <translation type="unfinished">
173            </translation>
174    </message>
175</context>
176<context>
177    <name>MainGUI</name>
178    <message>
179        <source>EasyPBI</source>
180        <translation>EasyPBI            </translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>PBI Configuration</source>
184        <translation>PBI Opset</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Main settings for the PBI</source>
188        <translation>Main instellings vir die PBI            </translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Official name of the target program</source>
192        <translation>Amptelike naam van die teiken program            </translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Name</source>
196        <translation>Naam            </translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>URL of the main website for the target program</source>
200        <translation>URL van die hoof webwerf vir die teiken toepassing</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>Website</source>
204        <translation>Webwerf            </translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>Author of the main program (or FreeBSD port maintainer instead)</source>
208        <translation>Skrywer van die belangrikste aansoek (of FreeBSD port onderhouer plaas)            </translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Author</source>
212        <translation>Skrywer</translation>
213    </message>
214    <message>
215        <source>Icon that will be used for the program (PNG resources available)</source>
216        <translation>Ikoon wat vir die aansoek (PNG hulpbronne beskikbaar) gebruik word</translation>
217    </message>
218    <message>
219        <source>Icon</source>
220        <translation>Ikoon            </translation>
221    </message>
222    <message>
223        <source>FreeBSD port to be packaged as a PBI</source>
224        <translation>FreeBSD hawe te verpak word as &apos;n PBI            </translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>Save the current settings to the PBI configuration file</source>
228        <translation>Stoor die huidige instellings aan die PBI konfigurasielêer            </translation>
229    </message>
230    <message>
231        <source>Set any desktop/menu entries, and any MIME types</source>
232        <translation>Stel &apos;n lessenaar / kieslys inskrywings, en enige MIME tipes            </translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source>Create and edit desktop entries</source>
236        <translation>Skep en wysig lessenaar inskrywings            </translation>
237    </message>
238    <message>
239        <source>Desktop</source>
240        <translation>Lessenaar</translation>
241    </message>
242    <message>
243        <source>Create and edit menu entries</source>
244        <translation>Skep en wysig spyskaart inskrywings            </translation>
245    </message>
246    <message>
247        <source>Menu</source>
248        <translation>Spyskaart            </translation>
249    </message>
250    <message>
251        <source>Refresh the current list (useful if files recently modified outside of EasyPBI)</source>
252        <translation>Verfris die huidige lys (nuttig as lêers onlangs verander buite EasyPBI)            </translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Delete the current item from the PBI module</source>
256        <translation>Verwyder die huidige item uit die PBI module</translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>Entry Details</source>
260        <translation>Toegang Besonderhede            </translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>Visible name for the item</source>
264        <translation>Sigbare naam vir die item            </translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>Executable</source>
268        <translation>Uitvoerbare</translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>Binary to be run when the item is activated</source>
272        <translation>Binary om te loop wanneer die item is geaktiveer            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Auto-detected binaries for the PBI</source>
276        <translation>Auto-bespeur binaries vir die PBI            </translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Menu category for the item to be located.</source>
280        <translation>Spyskaart kategorie vir die item op te spoor.            </translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>Possible Menu categories</source>
284        <translation>Moontlik Menu kategorieë            </translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>Start the application in a terminal session</source>
288        <translation>Begin die aansoek in &apos;n terminale sessie            </translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>Open in Terminal</source>
292        <translation>Oop in Terminal            </translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>Flag this item to not be displayed at all</source>
296        <translation>Merk hierdie item nie vertoon word op alle            </translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Make Invisible</source>
300        <translation>Maak Onsigbare</translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>MIME Patterns</source>
304        <translation>MME patrone            </translation>
305    </message>
306    <message>
307        <source>Save the item as currently shown</source>
308        <translation>Red die item as getoon            </translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>Create a new item with the current settings</source>
312        <translation>Skep &apos;n nuwe item met die huidige instellings            </translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Scripts</source>
316        <translation>Teks            </translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>Additional installation/build scripts</source>
320        <translation>Addisionele installasie / bou skrifte</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Choose a script that you wish to create or edit</source>
324        <translation>Kies &apos;n teks wat jy wil skep of wysig            </translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>Create the selected script</source>
328        <translation>Skep die geselekteerde script</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Delete the selected script from the PBI module</source>
332        <translation>Verwyder die geselekteerde teks uit die PBI module            </translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>Save the current text as the selected script</source>
336        <translation>Stoor die huidige teks as die geselekteerde script            </translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>Contents for the selected script</source>
340        <translation>Inhoud vir die geselekteerde teks</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>toolBar</source>
344        <translation>toolBar</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Open up the EasyPBI settings editor</source>
348        <translation>Oop te maak die EasyPBI instellings redakteur            </translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>Get FreeBSD Ports</source>
352        <translation>Kry FreeBSD Hawe            </translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>Fetch/update the FreeBSD ports tree</source>
356        <translation>Haal / werk die FreeBSD hawens boom</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>New</source>
360        <translation>Nuwe            </translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>Click to create a new PBI module</source>
364        <translation>Klik op &apos;n nuwe PBI module te skep            </translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>Load</source>
368        <translation>laai            </translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>Click to load an existing module</source>
372        <translation>Klik op &apos;n bestaande module te laai</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Summary</source>
376        <translation>Opsomming            </translation>
377    </message>
378    <message>
379        <source>License</source>
380        <translation>lisensie</translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>History</source>
384        <translation>Geskiedenis            </translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>Open up freshports.org for additional port information</source>
388        <translation>Oop te maak freshports.org vir addisionele port inligting            </translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Open up the PC-BSD Wiki page for PBI developers</source>
392        <translation>Oop te maak die PC-BSD Wiki bladsy vir PBI ontwikkelaars            </translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Close EasyPBI</source>
396        <translation>Sluit EasyPBI            </translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Compress the current module for distribution</source>
400        <translation>Volledig in die huidige module vir verspreiding            </translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>View additional information about EasyPBI</source>
404        <translation>Wys meer inligting oor EasyPBI            </translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>No Module Loaded</source>
408        <translation>Geen module gelaai            </translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>Installation Scripts</source>
412        <translation>Installasie Teks            </translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>Permissions Error</source>
416        <translation>Regte Fout            </translation>
417    </message>
418    <message>
419        <source>There was an error trying to create the local EasyPBI directory structure. Please check the permissions for your home directory and restart EasyPBI.</source>
420        <translation>Daar was &apos;n fout met die plaaslike EasyPBI directory struktuur te skep. Maak seker die regte vir jou huis gids en begin EasyPBI.            </translation>
421    </message>
422    <message>
423        <source>Resources Unavailable</source>
424        <translation>hulpbronne beskikbaar nie            </translation>
425    </message>
426    <message>
427        <source>Some external resources could not be found, so the EasyPBI services that use these resources have been deactivated.</source>
428        <translation>Sommige eksterne hulpbronne kon nie gevind word nie, so die EasyPBI dienste wat gebruik maak van hierdie hulpbronne is gedeaktiveer.</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <source>Success</source>
432        <translation>sukses            </translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>A copy of the current module has been successfully packaged  within the module directory.</source>
436        <translation>&apos;N afskrif van die huidige module suksesvol verpak binne die module gids            </translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>EasyPBI: Permissions Error</source>
440        <translation>EasyPBI: Regte Fout            </translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>Could not create PBI module. Please check the directory permissions and try again.</source>
444        <translation>Kon nie skep PBI module. Gaan asseblief die gids regte en probeer weer            </translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>EasyPBI Error</source>
448        <translation>EasyPBI fout            </translation>
449    </message>
450    <message>
451        <source>The PBI configuration file could not be saved. Please check your file permissions before trying again.</source>
452        <translation>Die PBI opset lêer kon nie gestoor word nie. Maak seker jou permissies voordat ek weer.            </translation>
453    </message>
454    <message>
455        <source>Could not remove the XDG entry.</source>
456        <translation>Kon nie verwyder die XDG inskrywing            </translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Check the file permissions and try again</source>
460        <translation>Gaan die permissies en probeer weer            </translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>Could not save the changes to the XDG entry.</source>
464        <translation>Kon nie die veranderinge aan die XDG inskrywing            </translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>Error Saving File</source>
468        <translation>Fout tydens stoor van lêer            </translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>Could not save the script</source>
472        <translation>Kon nie die teks            </translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>Please check the file permissions and try again</source>
476        <translation>Gaan asseblief die lêer permissies en probeer weer</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>Begin creating a new XDG entry</source>
480        <translation>Begin met die skep van &apos;n nuwe XDG inskrywing            </translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>Category</source>
484        <translation>Kategorie            </translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>Space-separated list of automatic file associations (Example: *.junk *.JUNK *.test *.TEST)</source>
488        <translation>Ruimte-geskeide lys van outomatiese lêer assosiasies (Voorbeeld:.... * Rommel * junk * toets * Toets)            </translation>
489    </message>
490    <message>
491        <source>Application needs administrator privileges to run</source>
492        <translation>Aansoek moet administrateur regte te hardloop            </translation>
493    </message>
494    <message>
495        <source>Requires Root</source>
496        <translation>vereis wortel            </translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>Please open up the EasyPBI settings to correct this deficiency.</source>
500        <translation>Let asseblief oop te maak die EasyPBI instellings hierdie tekort reg te stel.</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Port/Package</source>
504        <translation type="unfinished">
505            </translation>
506    </message>
507    <message>
508        <source>Select a different FreeBSD package</source>
509        <translation type="unfinished">
510            </translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>View Package Overrides (optional)</source>
514        <translation type="unfinished">
515            </translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Comma-separated list of search tags for the application</source>
519        <translation type="unfinished">
520            </translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>App Type</source>
524        <translation type="unfinished">
525            </translation>
526    </message>
527    <message>
528        <source>...</source>
529        <translation type="unfinished">
530            </translation>
531    </message>
532    <message>
533        <source>Create a new PBI module</source>
534        <translation type="unfinished">
535            </translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>Load an existing PBI module</source>
539        <translation type="unfinished">
540            </translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>Select PBI Module Configuration</source>
544        <translation type="unfinished">
545            </translation>
546    </message>
547    <message>
548        <source>PBI Configuration (pbi.conf)</source>
549        <translation type="unfinished">
550            </translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>Could not create the XDG entry.</source>
554        <translation type="unfinished">
555            </translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Shift+S</source>
559        <translation type="unfinished">
560            </translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Shift+Q</source>
564        <translation type="unfinished">
565            </translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>Shift+A</source>
569        <translation type="unfinished">
570            </translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>&amp;Save Configuration</source>
574        <translation type="unfinished">
575            </translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>&amp;Change</source>
579        <translation type="unfinished">
580            </translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>&amp;Save</source>
584        <translation type="unfinished">
585            </translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>&amp;Add</source>
589        <translation type="unfinished">
590            </translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>&amp;Create</source>
594        <translation type="unfinished">
595            </translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>&amp;Remove</source>
599        <translation type="unfinished">
600            </translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>&amp;File</source>
604        <translation type="unfinished">
605            </translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>&amp;Configure</source>
609        <translation type="unfinished">
610            </translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>&amp;Help</source>
614        <translation type="unfinished">
615            </translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>&amp;Settings</source>
619        <translation type="unfinished">
620            </translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Free&amp;BSD Ports</source>
624        <translation type="unfinished">
625            </translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>&amp;PBI Modules</source>
629        <translation type="unfinished">
630            </translation>
631    </message>
632    <message>
633        <source>&amp;Quit</source>
634        <translation type="unfinished">
635            </translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>&amp;Package Module</source>
639        <translation type="unfinished">
640            </translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>&amp;About</source>
644        <translation type="unfinished">
645            </translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>&amp;Refresh Module</source>
649        <translation type="unfinished">
650            </translation>
651    </message>
652    <message>
653        <source>Plugins</source>
654        <translation type="unfinished">
655            </translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Optional Packages that provide additional functionality to this application</source>
659        <translation type="unfinished">
660            </translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>ScreenShots</source>
664        <translation type="unfinished">
665            </translation>
666    </message>
667    <message>
668        <source>List of URLs to screenshots of this application</source>
669        <translation type="unfinished">
670            </translation>
671    </message>
672    <message>
673        <source>Similar Apps</source>
674        <translation type="unfinished">
675            </translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Other applications that are similar to this one</source>
679        <translation type="unfinished">
680            </translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>Screenshot URL</source>
684        <translation type="unfinished">
685            </translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Screenshot URL:</source>
689        <translation type="unfinished">
690            </translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>Repository Information</source>
694        <translation type="unfinished">
695            </translation>
696    </message>
697    <message>
698        <source>Search Tags</source>
699        <translation type="unfinished">
700            </translation>
701    </message>
702    <message>
703        <source>Select a file to use for the application icon (required for shortcuts)</source>
704        <translation type="unfinished">
705            </translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>No Specific Icon!</source>
709        <translation type="unfinished">
710            </translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>URL of the main application website</source>
714        <translation type="unfinished">
715            </translation>
716    </message>
717    <message>
718        <source>Application license(s)</source>
719        <translation type="unfinished">
720            </translation>
721    </message>
722    <message>
723        <source>+ Packages</source>
724        <translation type="unfinished">
725            </translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Additional ports/packages to be installed with this application by default</source>
729        <translation type="unfinished">
730            </translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Short description of the application</source>
734        <translation type="unfinished">
735            </translation>
736    </message>
737    <message>
738        <source>Description</source>
739        <translation type="unfinished">
740            </translation>
741    </message>
742    <message>
743        <source>Full description of the application</source>
744        <translation type="unfinished">
745            </translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>XDG Shortcuts</source>
749        <translation type="unfinished">
750            </translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>Custom Icon Path</source>
754        <translation type="unfinished">
755            </translation>
756    </message>
757    <message>
758        <source>Application Icon</source>
759        <translation type="unfinished">
760            </translation>
761    </message>
762    <message>
763        <source>Find Icon File</source>
764        <translation type="unfinished">
765            </translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>PNG Icon (*.png)</source>
769        <translation type="unfinished">
770            </translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>Bulk Module Creator</source>
774        <translation type="unfinished">
775            </translation>
776    </message>
777    <message>
778        <source>Fetch File List</source>
779        <translation type="unfinished">
780            </translation>
781    </message>
782    <message>
783        <source>Load Package File List</source>
784        <translation type="unfinished">
785            </translation>
786    </message>
787</context>
788<context>
789    <name>NewModuleDialog</name>
790    <message>
791        <source>Create a new Module</source>
792        <translation>Skep &apos;n nuwe module            </translation>
793    </message>
794    <message>
795        <source>FreeBSD port that you wish to build as a PBI</source>
796        <translation>FreeBSD hawe wat jy wil op te bou as &apos;n PBI</translation>
797    </message>
798    <message>
799        <source>Select</source>
800        <translation>Kies</translation>
801    </message>
802    <message>
803        <source>PNG icon file to use for the PBI (can be changed later)</source>
804        <translation>PNG ikoon lêer te gebruik vir die PBI (kan later verander word)</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <source>Select a local PNG file (64x64 pixel size recommended)</source>
808        <translation>Kies &apos;n plaaslike PNG lêer (64x64 pixel grootte aanbeveel)            </translation>
809    </message>
810    <message>
811        <source>Icon File</source>
812        <translation>ikoon leer            </translation>
813    </message>
814    <message>
815        <source>Select PNG Icon</source>
816        <translation>Kies PNG-simbool</translation>
817    </message>
818    <message>
819        <source>PNG icon (*.png)</source>
820        <translation>PNG ikoon (*.png)            </translation>
821    </message>
822    <message>
823        <source>FreeBSD Package</source>
824        <translation type="unfinished">
825            </translation>
826    </message>
827    <message>
828        <source>Find</source>
829        <translation type="unfinished">
830            </translation>
831    </message>
832    <message>
833        <source>Quick Module (Skip value auto-generation)</source>
834        <translation type="unfinished">
835            </translation>
836    </message>
837</context>
838<context>
839    <name>PreferencesDialog</name>
840    <message>
841        <source>EasyPBI Preferences</source>
842        <translation>EasyPBI voorkeure            </translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>Select</source>
846        <translation>Kies            </translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>Local Paths</source>
850        <translation>plaaslike paaie            </translation>
851    </message>
852    <message>
853        <source>Default directory for all PBI modules to be created</source>
854        <translation>Verstek gids vir alle PBI modules wat geskep            </translation>
855    </message>
856    <message>
857        <source>Select a local directory for PBI modules.</source>
858        <translation>Kies &apos;n plaaslike gids vir PBI modules.            </translation>
859    </message>
860    <message>
861        <source>Default directory to open when adding icons/files to a module</source>
862        <translation>Verstek gids oop te maak wanneer jy ikone / lêers na &apos;n module            </translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>Select a local directory.</source>
866        <translation>Kies &apos;n plaaslike gids.            </translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>Default PNG icon to use for PBI modules.</source>
870        <translation>Verstek PNG ikoon om te gebruik vir PBI modules.            </translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>Browse local system for a default PNG icon.</source>
874        <translation>Kyk na die plaaslike stelsel vir &apos;n verstek PNG ikoon.            </translation>
875    </message>
876    <message>
877        <source>Have EasyPBI re-scan the system for available utilities.</source>
878        <translation>Het EasyPBI weer scan die stelsel vir die beskikbare gereedskap.            </translation>
879    </message>
880    <message>
881        <source>Auto-Detect</source>
882        <translation>Outomatiese opsporing            </translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>Browse system for the local binary.</source>
886        <translation>Blaai stelsel vir die plaaslike program nie.            </translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>Switch User Utility</source>
890        <translation>Skakel na gebruiker Utility            </translation>
891    </message>
892    <message>
893        <source>Full path to the graphical &quot;switch user&quot; utility (pc-su, gksu, kdesu, qsu, etc..)</source>
894        <translation>Volledige pad na die grafiese &quot;skakelaar gebruiker&quot; nut (PC-su, gksu, kdesu, qsu, ens.)            </translation>
895    </message>
896    <message>
897        <source>Select Default Module Directory</source>
898        <translation>Kies Default Module Gids</translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Select Default Directory To Find Icon Files</source>
902        <translation>Kies Gereelde Gids Icon lêers te vind            </translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Select Default Icon FIle</source>
906        <translation>Kies verstek ikoonlêer            </translation>
907    </message>
908    <message>
909        <source>PNG Images (*.png)</source>
910        <translation>PNG beelde (*. png)            </translation>
911    </message>
912    <message>
913        <source>Select Graphical Switch-User Utility</source>
914        <translation>Kies Grafiese skakelaar-gebruiker nut</translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>Are you sure you wish to return to the automatically detected utility paths?</source>
918        <translation>Is jy seker jy wil om terug te keer na die outomaties bespeur nut paaie?            </translation>
919    </message>
920    <message>
921        <source>This will remove any customized path settings for the external utilities.</source>
922        <translation>Dit sal verwyder enige persoonlike pad instellings vir die eksterne gereedskap.            </translation>
923    </message>
924    <message>
925        <source>External Utilities</source>
926        <translation>eksterne nut            </translation>
927    </message>
928    <message>
929        <source>Default Search Paths</source>
930        <translation>Verstek soek paaie            </translation>
931    </message>
932    <message>
933        <source>Modules</source>
934        <translation>Modules            </translation>
935    </message>
936    <message>
937        <source>Resources</source>
938        <translation>hulpbronne</translation>
939    </message>
940    <message>
941        <source>Default Icon</source>
942        <translation>standaard-simbool            </translation>
943    </message>
944</context>
945<context>
946    <name>aboutDialog</name>
947    <message>
948        <source>About EasyPBI</source>
949        <translation>Oor EasyPBI            </translation>
950    </message>
951    <message>
952        <source>License</source>
953        <translation>lisensie            </translation>
954    </message>
955    <message>
956        <source>Development History</source>
957        <translation>ontwikkeling Geskiedenis            </translation>
958    </message>
959    <message>
960        <source>EasyPBI version %1</source>
961        <translation>EasyPBI weergawe %1            </translation>
962    </message>
963    <message>
964        <source>Create PBI&apos;s quickly and easily.</source>
965        <translation>Skep PBI se vinnig en maklik.</translation>
966    </message>
967    <message>
968        <source>Unable to open resource file: %1</source>
969        <translation>Kan nie hulpbron lêer oop te maak:% 1</translation>
970    </message>
971    <message>
972        <source>Please check that your EasyPBI compilation was performed correctly</source>
973        <translation>Maak seker dat jou EasyPBI samestelling is korrek uitgevoer</translation>
974    </message>
975</context>
976<context>
977    <name>pkgSelect</name>
978    <message>
979        <source>Select a package</source>
980        <translation type="unfinished">
981            </translation>
982    </message>
983    <message>
984        <source>Search</source>
985        <translation type="unfinished">
986            </translation>
987    </message>
988    <message>
989        <source>...</source>
990        <translation type="unfinished">
991            </translation>
992    </message>
993    <message>
994        <source>Available Packages</source>
995        <translation type="unfinished">
996            </translation>
997    </message>
998    <message>
999        <source>Cancel</source>
1000        <translation type="unfinished">
1001            </translation>
1002    </message>
1003    <message>
1004        <source>Accept</source>
1005        <translation type="unfinished">
1006            </translation>
1007    </message>
1008    <message>
1009        <source>No Packages Available</source>
1010        <translation type="unfinished">
1011            </translation>
1012    </message>
1013    <message>
1014        <source>Search Finished</source>
1015        <translation type="unfinished">
1016            </translation>
1017    </message>
1018    <message>
1019        <source>No package found with that term</source>
1020        <translation type="unfinished">
1021            </translation>
1022    </message>
1023</context>
1024</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.