source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_af.ts @ 83baac7

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 83baac7 was 83baac7, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 15 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 36.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Skakel tussen die Amerikaanse uitleg en gebruiker geselekteerde uitleg</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Staak            </translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Terug</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;volgende            </translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Welkom by PC-BSD! Kies jou taal en kliek volgende om voort te gaan            </translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Aanpassing            </translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>opsomming</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Skyf Seleksie            </translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>installasie</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Jou stelsel word nou geïnstalleer! Hierdie proses kan &apos;n rukkie neem, afhangende van die installasie opsies gekies, en spoed van die stelsel. Jy sal in kennis gestel word wanneer die installasie is voltooi.            </translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installeer op lêer-stelsel gemonteer op / mnt            </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Die skyf sal opstel met die volgende verstellings wees:            </translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Skyf:            </translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>spieël dryf</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>verdeling:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>lêer stelsel            </translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>grootte            </translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>berg:            </translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Die volgende meta-pkgs sal geïnstalleer word:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD installasie            </translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Begin die installasie nou?            </translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Is jy seker jy wil hierdie installering wil staak?            </translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Fout!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Die installeerder het &apos;n fout en is gestop.            </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Wil jy &apos;n fout verslag te genereer?            </translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Begin die stelsel nou?            </translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Installering stelsel ... Dit kan &apos;n rukkie neem ..            </translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>opsies            </translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;voltooi            </translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS datastelle &lt;br&gt;            </translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Vertoon hardeware verenigbaarheid diagnostiese            </translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Stelsel Seleksie            </translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Installering van pakkette ... Dit kan &apos;n rukkie neem ...            </translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Verander die installasie taal            </translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Pas die geselekteerde stelsel            </translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Hulp vertoon vir die huidige skerm</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Die bekendstelling van die skerm sleutelbord            </translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Die installering te kanselleer            </translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>TrueOS pakketseleksie            </translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>PC-BSD pakketseleksie            </translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Jou stelsel is nou geïnstalleer \ n!Klik klaar te herlaai. Na weer te begin kan jy verwyder die installasie media.</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>Extracting system...</source>
173        <translation>Onttrek stelsel ...            </translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
177        <translation>Kan nie enige skyf dryf om op te spoor! Die installering sal nou afsluit.            </translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
181        <translation>Kan nie &apos;n partisie vir die bespeur skyf te stel.            </translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
185        <translation>Ontdek dat jy die 32bit weergawe loop. As jou stelsel is in staat 64bit (die meeste stelsels het na 2005), het jy regtig moet loop die 64bit weergawe            </translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
189        <translation>Die gekose skyf / partisie is minder as% aanbeveel 1GB. Die installasie het dalk misluk ..</translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Load installation config file from USB stick</source>
193        <translation>Laai installasie config lêer van USB skyf</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
197        <translation>lessenaar (PC-BSD)</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Server (TrueOS)</source>
201        <translation>rekenaar-bediener (TrueOS)</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
205        <translation>Dit sal jou installasie opset slaan na &apos;n MSDOSFS/FAT32 formaat USB stick. Voortgaan?</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
209        <translation>Steek &apos;n USB stick nou, en kliek OK om voort te gaan</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
213        <translation>Asseblief invoer die bynaam wat jy wil hierdie instelling te red as</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
217        <translation>Versuim het om te spaar config te USB media. Word die toestel werk en formaat MSDOSFS/FAT32?</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
221        <translation>Opset gered! Jy kan nou veilig verwyder die USB media.</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
225        <translation>Dit sal &apos;n installasie opset lêer laai jou MSDOSFS/FAT32 formaat USB stick. Voortgaan?</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
229        <translation>Voeg asseblief die USB stick nou, en kliek OK om voort te gaan.</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
233        <translation>Gedruip laai gered config lêer van die USB media. Word die toestel werk en formaat MSDOSFS/FAT32?</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
237        <translation>Opset gelaai! Jy kan nou veilig verwyder die USB media.</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Config File:</source>
241        <translation>Konfigurasielêer:</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Start the install using this config file?</source>
245        <translation>Begin die installasie met behulp van hierdie Konfigurasielêer:</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
249        <translation type="unfinished">
250            </translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Manage network connectivity</source>
254        <translation type="unfinished">
255            </translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>ZFS Datasets:</source>
259        <translation type="unfinished">
260            </translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
264        <translation type="unfinished">
265            </translation>
266    </message>
267    <message>
268        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
269        <translation type="unfinished">
270            </translation>
271    </message>
272    <message>
273        <source>Start the restore now?</source>
274        <translation type="unfinished">
275            </translation>
276    </message>
277    <message>
278        <source>Your system is now restored!
279Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
280        <translation type="unfinished">
281            </translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>System Restore</source>
285        <translation type="unfinished">
286            </translation>
287    </message>
288    <message>
289        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
290        <translation type="unfinished">
291            </translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>Installing meta-package: %1</source>
295        <translation type="unfinished">
296            </translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Restoring system: %1</source>
300        <translation type="unfinished">
301            </translation>
302    </message>
303    <message>
304        <source>&amp;Load config from USB</source>
305        <translation type="unfinished">
306            </translation>
307    </message>
308    <message>
309        <source>&amp;Save Config to USB</source>
310        <translation type="unfinished">
311            </translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>&lt;Version&gt;</source>
315        <translation type="unfinished"></translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>Version:</source>
319        <translation type="unfinished"></translation>
320    </message>
321</context>
322<context>
323    <name>QObject</name>
324    <message>
325        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
326        <translation>Hierdie skerm kan jy die taal wat jy wil om die installasie te voer met te kies.            </translation>
327    </message>
328    <message>
329        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
330        <translation>Hierdie skerm kan jy die tipe stelsel wat jy wil installeer te kies. Kliek pasmaak sal toelaat dat jy die geselekteerde pakkette vir jou stelsel te verander.</translation>
331    </message>
332    <message>
333        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
334        <translation>Dit skerm sal vertoon die huidiglik gekose skyf opsies. Klik pas sal toelaat dat jy die teiken skyf, lêer-stelsels en meer te verander.            </translation>
335    </message>
336    <message>
337        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
338        <translation>Jou stelsel is nou die installering! Gaan gryp &apos;n koppie koffie en ontspan, sal die installeerder in kennis stel wanneer dit klaar is.</translation>
339    </message>
340    <message>
341        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
342        <translation>Die stelsel is nou klaar installeer! Klik klaar te herlaai, en seker wees dat enige installeer media te verwyder voor herlaai in jou nuwe stelsel.            </translation>
343    </message>
344</context>
345<context>
346    <name>desktopSelection</name>
347    <message>
348        <source>System Package Configuration</source>
349        <translation>Stelsel pakket opset            </translation>
350    </message>
351    <message>
352        <source>Available System Packages</source>
353        <translation>Beskikbaar stelsel pakkette            </translation>
354    </message>
355    <message>
356        <source>&amp;Save</source>
357        <translation>&amp;red            </translation>
358    </message>
359    <message>
360        <source>&amp;Cancel</source>
361        <translation>&amp;kanselleer            </translation>
362    </message>
363    <message>
364        <source>No Desktop</source>
365        <translation>Geen Desktop            </translation>
366    </message>
367    <message>
368        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
369        <translation>Geen desktops gekies is! Kies ten minste een lessenaar te sit.</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <source>View Packages</source>
373        <translation>sien pakkette            </translation>
374    </message>
375    <message>
376        <source>Package Listing for:</source>
377        <translation>Pakket aanbieding vir:</translation>
378    </message>
379    <message>
380        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
381        <translation type="unfinished">
382            </translation>
383    </message>
384</context>
385<context>
386    <name>dialogCheckHardware</name>
387    <message>
388        <source>Detected hardware devices</source>
389        <translation>Bespeur hardeware toestelle            </translation>
390    </message>
391    <message>
392        <source>&amp;Close</source>
393        <translation>&amp;naby</translation>
394    </message>
395    <message>
396        <source>Video driver:</source>
397        <translation>Video bestuurder:            </translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>Video resolution:</source>
401        <translation>Video resolusie:</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>No ethernet detected</source>
405        <translation>Geen ethernet bespeur            </translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Ethernet device:</source>
409        <translation>Ethernet-toestel:            </translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>No wifi detected</source>
413        <translation>Geen draadlose bespeur</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>Wifi device:</source>
417        <translation>Draadlose toestel:            </translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>No sound detected</source>
421        <translation>Geen geluid opgespoor            </translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>Sound device:</source>
425        <translation>kllink toestel:</translation>
426    </message>
427</context>
428<context>
429    <name>dialogFSSize</name>
430    <message>
431        <source>Size:</source>
432        <translation>grootte:            </translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>MB</source>
436        <translation>MB            </translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>&amp;Ok</source>
440        <translation>&amp;OK            </translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>&amp;Cancel</source>
444        <translation>&amp;kanselleer</translation>
445    </message>
446</context>
447<context>
448    <name>dialogHelp</name>
449    <message>
450        <source>&amp;Close</source>
451        <translation>&amp;naby            </translation>
452    </message>
453</context>
454<context>
455    <name>dialogInfoBox</name>
456    <message>
457        <source>&amp;Close</source>
458        <translation>&amp;naby            </translation>
459    </message>
460</context>
461<context>
462    <name>widgetKeyboard</name>
463    <message>
464        <source>Keyboard Settings</source>
465        <translation>sleutelbordinstellings            </translation>
466    </message>
467    <message>
468        <source>Key Layout</source>
469        <translation>sleutel uitleg            </translation>
470    </message>
471    <message>
472        <source>Variant</source>
473        <translation>variante            </translation>
474    </message>
475    <message>
476        <source>Keyboard Model</source>
477        <translation>sleutelbord model            </translation>
478    </message>
479    <message>
480        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
481        <translation>(Jy kan tik in die ruimte onder jou geselekteerde instellings te toets.)            </translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>&amp;Apply</source>
485        <translation>&amp;toepassing</translation>
486    </message>
487    <message>
488        <source>&amp;Close</source>
489        <translation>&amp;naby</translation>
490    </message>
491</context>
492<context>
493    <name>wizardDisk</name>
494    <message>
495        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
496        <translation>Hierdie slimmerd sal loop jy deur middel van die skyf proses vir die opstel. Kies die installasie af wat jy wil gebruik.            </translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>Setup Mode</source>
500        <translation>opstel af            </translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
504        <translation>Basiese (New tot BSD of skyfpartisiëring)            </translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
508        <translation>Gevorderde (ondervind word met lêer-stelsels)            </translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
512        <translation>FreeBSD Kenners (CLI handleiding af)            </translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Selected Disk</source>
516        <translation>gekies skyf            </translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Selected Partition</source>
520        <translation>gekies verdeling            </translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Partition disk with GPT</source>
524        <translation>partisie skyf met GPT</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
528        <translation>Hier jy kan aanpas om die lêer-stelsel berg punte. Vir die meeste gebruikers van die standaard sal die beste werk.            </translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>&amp;Add</source>
532        <translation>&amp;voeg            </translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>&amp;Remove</source>
536        <translation>&amp;verwyder</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
540        <translation>Jy het gekies Expert af. In hierdie modus jy in staat is om &apos;n terminale venster van stapel te stuur en die opdrag-lyn gebruik om met die hand verdeling jou skyf. Wanneer jy klaar is, maak seker dat jou lêerstelsels op die berg te / mnt die installasie te begin.            </translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>&amp;Launch terminal</source>
544        <translation>&amp;begin terminale            </translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
548        <translation>Gaan asseblief die skyf opsomming hieronder en klik klaar om jou stellings te red.            </translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Use entire disk</source>
552        <translation>Gebruik hele skyf            </translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>ZFS Mounts</source>
556        <translation>ZFS rygoed            </translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>ZFS Options</source>
560        <translation>ZFS opsies            </translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Resizing</source>
564        <translation>grootte van die grootte            </translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>Remove mount-point</source>
568        <translation>Verwyder die berg-punt            </translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
572        <translation>Is jy seker jy wil hierdie hegpunt te verwyder?            </translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>Enter mount-point</source>
576        <translation>Tik berg-punt            </translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>Please enter the new mount-point:</source>
580        <translation>Please enter the new mount-point:            </translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>Editing:</source>
584        <translation>redigering:</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
588        <translation>Installeer op lêer-stelsel gemonteer at /mnt            </translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
592        <translation>Die skyf sal opstel met die volgende verstellings wees:            </translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>Disk:</source>
596        <translation>skyf:            </translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>Mirroring:</source>
600        <translation>vertoning:</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Partition:</source>
604        <translation>verdeling:            </translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>FileSystem:</source>
608        <translation>lêer stelsel:</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>Size:</source>
612        <translation>grootte:            </translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Mount:</source>
616        <translation>berg:            </translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
620        <translation>In staat stel om ZFS spieël / raidz af</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
624        <translation>ZFS virtuele masjien af            </translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
628        <translation>Kies ten minste 1 ander ry vir mirroring</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Options:</source>
632        <translation>opsies:            </translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
636        <translation>As dit is &apos;n enkele skyf ZFS installeer, kan jy voortgaan, anders kies asseblief die spieël / klopjag af en skywe hieronder.</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
640        <translation>ZFS Datastelle: &lt;br&gt;            </translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Invalid Mount</source>
644        <translation>Invalid mount            </translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
648        <translation>Mount punt moet begin met &apos;/&apos;</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
652        <translation>Nota: Die gebruik van ZFS spieël / raidz kan net in staat gestel word wanneer full-skyf installasies</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
656        <translation>Kies 2 of 4 ekstra dryf vir raidz1            </translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
660        <translation>Kies 3, 5 of 9 bykomende dryf vir raidz2            </translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
664        <translation>Kies 4, 6 of 10 bykomende dryf vir raidz3            </translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>Enter SWAP size</source>
668        <translation>Tik ruil grootte</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Size (MB)</source>
672        <translation>grootte (MB)</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>ZFS pool name</source>
676        <translation>ZFS swembad naam</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>Force ZFS 4K block size</source>
680        <translation>krag ZFS 4K blok grootte</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>(MB)</source>
684        <translation type="unfinished">
685            </translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Swap Size</source>
689        <translation type="unfinished">
690            </translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
694        <translation type="unfinished">
695            </translation>
696    </message>
697    <message>
698        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
699        <translation type="unfinished">
700            </translation>
701    </message>
702    <message>
703        <source>No boot-loader!</source>
704        <translation type="unfinished">
705            </translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
709        <translation type="unfinished">
710            </translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
714        <translation type="unfinished">
715            </translation>
716    </message>
717    <message>
718        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
719        <translation type="unfinished">
720            </translation>
721    </message>
722</context>
723<context>
724    <name>wizardFreeBSD</name>
725    <message>
726        <source>Please enter the root password for this server</source>
727        <translation>Voer asseblief die root wagwoord in vir hierdie bediener</translation>
728    </message>
729    <message>
730        <source>Password</source>
731        <translation>Wagword</translation>
732    </message>
733    <message>
734        <source>Password (Repeat)</source>
735        <translation>wagword (herhaal)            </translation>
736    </message>
737    <message>
738        <source>Please create a user for this server</source>
739        <translation>Maak &apos;n gebruiker vir hierdie bediener            </translation>
740    </message>
741    <message>
742        <source>Name</source>
743        <translation>Naam            </translation>
744    </message>
745    <message>
746        <source>Username</source>
747        <translation>Gebruikernaam</translation>
748    </message>
749    <message>
750        <source>Default shell</source>
751        <translation>verstek dop</translation>
752    </message>
753    <message>
754        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
755        <translation>Voer &apos;n stelsel gasheernaam en afgeleë login voorkeur.            </translation>
756    </message>
757    <message>
758        <source>Hostname</source>
759        <translation>gasheernaam</translation>
760    </message>
761    <message>
762        <source>Enable remote SSH login</source>
763        <translation>In staat stel om afgeleë SSH login            </translation>
764    </message>
765    <message>
766        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
767        <translation>Kies &apos;n netwerk toestel op te stel vir hierdie stelsel.            </translation>
768    </message>
769    <message>
770        <source>Network Interface</source>
771        <translation>netwerk koppelvlak</translation>
772    </message>
773    <message>
774        <source>IP Address</source>
775        <translation>IP-adres            </translation>
776    </message>
777    <message>
778        <source>Netmask</source>
779        <translation>netmasker            </translation>
780    </message>
781    <message>
782        <source>Nameserver (DNS)</source>
783        <translation>naambediener (DNS)            </translation>
784    </message>
785    <message>
786        <source>Gateway</source>
787        <translation>hek manier</translation>
788    </message>
789    <message>
790        <source>IPv6 Address</source>
791        <translation>IPv6-adres</translation>
792    </message>
793    <message>
794        <source>IPv6 Gateway</source>
795        <translation>IPv6 hek manier            </translation>
796    </message>
797    <message>
798        <source>IPv6 Nameserver</source>
799        <translation>IPv6 Naam bediener</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <source>000.000.000.000; </source>
803        <translation>000.000.000.000;</translation>
804    </message>
805    <message>
806        <source>Please select any optional features to install.</source>
807        <translation>Kies &apos;n opsionele funksies te installeer.            </translation>
808    </message>
809    <message>
810        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
811        <translation>Installeer stelsel bronne (/usr /src)</translation>
812    </message>
813    <message>
814        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
815        <translation>Installeer hawens boom (/usr/ports)            </translation>
816    </message>
817    <message>
818        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
819        <translation>Hierdie slimmerd sal loop jy deur middel van die opstel van jou nuwe bediener. Klik op die volgende te begin.</translation>
820    </message>
821</context>
822<context>
823    <name>wizardRestore</name>
824    <message>
825        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
826        <translation type="unfinished">
827            </translation>
828    </message>
829    <message>
830        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
831        <translation type="unfinished">
832            </translation>
833    </message>
834    <message>
835        <source>Backup Server</source>
836        <translation type="unfinished">
837            </translation>
838    </message>
839    <message>
840        <source>Host Name</source>
841        <translation type="unfinished">
842            </translation>
843    </message>
844    <message>
845        <source>User Name</source>
846        <translation type="unfinished">
847            </translation>
848    </message>
849    <message>
850        <source>SSH Port</source>
851        <translation type="unfinished">
852            </translation>
853    </message>
854    <message>
855        <source>Server Authentication</source>
856        <translation type="unfinished">
857            </translation>
858    </message>
859    <message>
860        <source>Use USB key</source>
861        <translation type="unfinished">
862            </translation>
863    </message>
864    <message>
865        <source>Use password authentication</source>
866        <translation type="unfinished">
867            </translation>
868    </message>
869    <message>
870        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
871        <translation type="unfinished">
872            </translation>
873    </message>
874    <message>
875        <source>Restore System Selection</source>
876        <translation type="unfinished">
877            </translation>
878    </message>
879    <message>
880        <source>Restore Summary</source>
881        <translation type="unfinished">
882            </translation>
883    </message>
884    <message>
885        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
886        <translation type="unfinished">
887            </translation>
888    </message>
889    <message>
890        <source>No keys found!</source>
891        <translation type="unfinished">
892            </translation>
893    </message>
894    <message>
895        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
896Please try another USB stick or use password authentication.</source>
897        <translation type="unfinished">
898            </translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>Connection failed!</source>
902        <translation type="unfinished">
903            </translation>
904    </message>
905    <message>
906        <source>Could not connect to the backup server!
907Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
908        <translation type="unfinished">
909            </translation>
910    </message>
911    <message>
912        <source>Could not connect to the backup server!
913Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
914        <translation type="unfinished">
915            </translation>
916    </message>
917    <message>
918        <source>Will restore from:</source>
919        <translation type="unfinished">
920            </translation>
921    </message>
922    <message>
923        <source>Select the SSH key to use</source>
924        <translation type="unfinished">
925            </translation>
926    </message>
927    <message>
928        <source>Key File:</source>
929        <translation type="unfinished">
930            </translation>
931    </message>
932    <message>
933        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB drive, insert it now and select USB key, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
934        <translation type="unfinished">
935            </translation>
936    </message>
937</context>
938</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.