source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_af.ts @ 9617171

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 9617171 was 9617171, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 36.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Skakel tussen die Amerikaanse uitleg en gebruiker geselekteerde uitleg</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Staak            </translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Terug</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;volgende            </translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Welkom by PC-BSD! Kies jou taal en kliek volgende om voort te gaan            </translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Aanpassing            </translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>opsomming</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Skyf Seleksie            </translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>installasie</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Jou stelsel word nou geïnstalleer! Hierdie proses kan &apos;n rukkie neem, afhangende van die installasie opsies gekies, en spoed van die stelsel. Jy sal in kennis gestel word wanneer die installasie is voltooi.            </translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installeer op lêer-stelsel gemonteer op / mnt            </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Die skyf sal opstel met die volgende verstellings wees:            </translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Skyf:            </translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>spieël dryf</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>verdeling:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>lêer stelsel            </translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>grootte            </translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>berg:            </translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Die volgende meta-pkgs sal geïnstalleer word:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD installasie            </translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Begin die installasie nou?            </translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Is jy seker jy wil hierdie installering wil staak?            </translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Fout!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Die installeerder het &apos;n fout en is gestop.            </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Wil jy &apos;n fout verslag te genereer?            </translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Begin die stelsel nou?            </translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Installering stelsel ... Dit kan &apos;n rukkie neem ..            </translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>opsies            </translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;voltooi            </translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS datastelle &lt;br&gt;            </translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Vertoon hardeware verenigbaarheid diagnostiese            </translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Stelsel Seleksie            </translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Installering van pakkette ... Dit kan &apos;n rukkie neem ...            </translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Verander die installasie taal            </translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Pas die geselekteerde stelsel            </translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Hulp vertoon vir die huidige skerm</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Die bekendstelling van die skerm sleutelbord            </translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Die installering te kanselleer            </translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>TrueOS pakketseleksie            </translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>PC-BSD pakketseleksie            </translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Jou stelsel is nou geïnstalleer \ n!Klik klaar te herlaai. Na weer te begin kan jy verwyder die installasie media.</translation>
170    </message>
171    <message>
172        <source>&amp;Cancel</source>
173        <translation>&amp;kanselleer</translation>
174    </message>
175    <message>
176        <source>Extracting system...</source>
177        <translation>Onttrek stelsel ...            </translation>
178    </message>
179    <message>
180        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
181        <translation>Kan nie enige skyf dryf om op te spoor! Die installering sal nou afsluit.            </translation>
182    </message>
183    <message>
184        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
185        <translation>Kan nie &apos;n partisie vir die bespeur skyf te stel.            </translation>
186    </message>
187    <message>
188        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
189        <translation>Ontdek dat jy die 32bit weergawe loop. As jou stelsel is in staat 64bit (die meeste stelsels het na 2005), het jy regtig moet loop die 64bit weergawe            </translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
193        <translation>Die gekose skyf / partisie is minder as% aanbeveel 1GB. Die installasie het dalk misluk ..</translation>
194    </message>
195    <message>
196        <source>Load installation config file from USB stick</source>
197        <translation>Laai installasie config lêer van USB skyf</translation>
198    </message>
199    <message>
200        <source>Load config from USB</source>
201        <translation>Laai config van USB</translation>
202    </message>
203    <message>
204        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
205        <translation>lessenaar (PC-BSD)</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <source>Server (TrueOS)</source>
209        <translation>rekenaar-bediener (TrueOS)</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Save Config to USB</source>
213        <translation>Red Config te USB</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
217        <translation>Dit sal jou installasie opset slaan na &apos;n MSDOSFS/FAT32 formaat USB stick. Voortgaan?</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
221        <translation>Steek &apos;n USB stick nou, en kliek OK om voort te gaan</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
225        <translation>Asseblief invoer die bynaam wat jy wil hierdie instelling te red as</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
229        <translation>Versuim het om te spaar config te USB media. Word die toestel werk en formaat MSDOSFS/FAT32?</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
233        <translation>Opset gered! Jy kan nou veilig verwyder die USB media.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
237        <translation>Dit sal &apos;n installasie opset lêer laai jou MSDOSFS/FAT32 formaat USB stick. Voortgaan?</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
241        <translation>Voeg asseblief die USB stick nou, en kliek OK om voort te gaan.</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
245        <translation>Gedruip laai gered config lêer van die USB media. Word die toestel werk en formaat MSDOSFS/FAT32?</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
249        <translation>Opset gelaai! Jy kan nou veilig verwyder die USB media.</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>Config File:</source>
253        <translation>Konfigurasielêer:</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>Start the install using this config file?</source>
257        <translation>Begin die installasie met behulp van hierdie Konfigurasielêer:</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
261        <translation type="unfinished">
262            </translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Manage network connectivity</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>ZFS Datasets:</source>
271        <translation type="unfinished">
272            </translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
276        <translation type="unfinished">
277            </translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
281        <translation type="unfinished">
282            </translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Start the restore now?</source>
286        <translation type="unfinished">
287            </translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Your system is now restored!
291Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
292        <translation type="unfinished">
293            </translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>System Restore</source>
297        <translation type="unfinished">
298            </translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
302        <translation type="unfinished">
303            </translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Installing meta-package: %1</source>
307        <translation type="unfinished">
308            </translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>Restoring system: %1</source>
312        <translation type="unfinished">
313            </translation>
314    </message>
315</context>
316<context>
317    <name>QObject</name>
318    <message>
319        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
320        <translation>Hierdie skerm kan jy die taal wat jy wil om die installasie te voer met te kies.            </translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
324        <translation>Hierdie skerm kan jy die tipe stelsel wat jy wil installeer te kies. Kliek pasmaak sal toelaat dat jy die geselekteerde pakkette vir jou stelsel te verander.</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
328        <translation>Dit skerm sal vertoon die huidiglik gekose skyf opsies. Klik pas sal toelaat dat jy die teiken skyf, lêer-stelsels en meer te verander.            </translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
332        <translation>Jou stelsel is nou die installering! Gaan gryp &apos;n koppie koffie en ontspan, sal die installeerder in kennis stel wanneer dit klaar is.</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
336        <translation>Die stelsel is nou klaar installeer! Klik klaar te herlaai, en seker wees dat enige installeer media te verwyder voor herlaai in jou nuwe stelsel.            </translation>
337    </message>
338</context>
339<context>
340    <name>desktopSelection</name>
341    <message>
342        <source>System Package Configuration</source>
343        <translation>Stelsel pakket opset            </translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Available System Packages</source>
347        <translation>Beskikbaar stelsel pakkette            </translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>&amp;Save</source>
351        <translation>&amp;red            </translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>&amp;Cancel</source>
355        <translation>&amp;kanselleer            </translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>No Desktop</source>
359        <translation>Geen Desktop            </translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
363        <translation>Geen desktops gekies is! Kies ten minste een lessenaar te sit.</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>View Packages</source>
367        <translation>sien pakkette            </translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Package Listing for:</source>
371        <translation>Pakket aanbieding vir:</translation>
372    </message>
373    <message>
374        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
375        <translation type="unfinished">
376            </translation>
377    </message>
378</context>
379<context>
380    <name>dialogCheckHardware</name>
381    <message>
382        <source>Detected hardware devices</source>
383        <translation>Bespeur hardeware toestelle            </translation>
384    </message>
385    <message>
386        <source>&amp;Close</source>
387        <translation>&amp;naby</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Video driver:</source>
391        <translation>Video bestuurder:            </translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Video resolution:</source>
395        <translation>Video resolusie:</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>No ethernet detected</source>
399        <translation>Geen ethernet bespeur            </translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>Ethernet device:</source>
403        <translation>Ethernet-toestel:            </translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>No wifi detected</source>
407        <translation>Geen draadlose bespeur</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>Wifi device:</source>
411        <translation>Draadlose toestel:            </translation>
412    </message>
413    <message>
414        <source>No sound detected</source>
415        <translation>Geen geluid opgespoor            </translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Sound device:</source>
419        <translation>kllink toestel:</translation>
420    </message>
421</context>
422<context>
423    <name>dialogFSSize</name>
424    <message>
425        <source>Size:</source>
426        <translation>grootte:            </translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>MB</source>
430        <translation>MB            </translation>
431    </message>
432    <message>
433        <source>&amp;Ok</source>
434        <translation>&amp;OK            </translation>
435    </message>
436    <message>
437        <source>&amp;Cancel</source>
438        <translation>&amp;kanselleer</translation>
439    </message>
440</context>
441<context>
442    <name>dialogHelp</name>
443    <message>
444        <source>&amp;Close</source>
445        <translation>&amp;naby            </translation>
446    </message>
447</context>
448<context>
449    <name>dialogInfoBox</name>
450    <message>
451        <source>&amp;Close</source>
452        <translation>&amp;naby            </translation>
453    </message>
454</context>
455<context>
456    <name>widgetKeyboard</name>
457    <message>
458        <source>Keyboard Settings</source>
459        <translation>sleutelbordinstellings            </translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Key Layout</source>
463        <translation>sleutel uitleg            </translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Variant</source>
467        <translation>variante            </translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Keyboard Model</source>
471        <translation>sleutelbord model            </translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
475        <translation>(Jy kan tik in die ruimte onder jou geselekteerde instellings te toets.)            </translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>&amp;Apply</source>
479        <translation>&amp;toepassing</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>&amp;Close</source>
483        <translation>&amp;naby</translation>
484    </message>
485</context>
486<context>
487    <name>wizardDisk</name>
488    <message>
489        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
490        <translation>Hierdie slimmerd sal loop jy deur middel van die skyf proses vir die opstel. Kies die installasie af wat jy wil gebruik.            </translation>
491    </message>
492    <message>
493        <source>Setup Mode</source>
494        <translation>opstel af            </translation>
495    </message>
496    <message>
497        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
498        <translation>Basiese (New tot BSD of skyfpartisiëring)            </translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
502        <translation>Gevorderde (ondervind word met lêer-stelsels)            </translation>
503    </message>
504    <message>
505        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
506        <translation>FreeBSD Kenners (CLI handleiding af)            </translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>Selected Disk</source>
510        <translation>gekies skyf            </translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>Selected Partition</source>
514        <translation>gekies verdeling            </translation>
515    </message>
516    <message>
517        <source>Partition disk with GPT</source>
518        <translation>partisie skyf met GPT</translation>
519    </message>
520    <message>
521        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
522        <translation>Hier jy kan aanpas om die lêer-stelsel berg punte. Vir die meeste gebruikers van die standaard sal die beste werk.            </translation>
523    </message>
524    <message>
525        <source>&amp;Add</source>
526        <translation>&amp;voeg            </translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>&amp;Remove</source>
530        <translation>&amp;verwyder</translation>
531    </message>
532    <message>
533        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
534        <translation>Jy het gekies Expert af. In hierdie modus jy in staat is om &apos;n terminale venster van stapel te stuur en die opdrag-lyn gebruik om met die hand verdeling jou skyf. Wanneer jy klaar is, maak seker dat jou lêerstelsels op die berg te / mnt die installasie te begin.            </translation>
535    </message>
536    <message>
537        <source>&amp;Launch terminal</source>
538        <translation>&amp;begin terminale            </translation>
539    </message>
540    <message>
541        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
542        <translation>Gaan asseblief die skyf opsomming hieronder en klik klaar om jou stellings te red.            </translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>Use entire disk</source>
546        <translation>Gebruik hele skyf            </translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>ZFS Mounts</source>
550        <translation>ZFS rygoed            </translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>ZFS Options</source>
554        <translation>ZFS opsies            </translation>
555    </message>
556    <message>
557        <source>Resizing</source>
558        <translation>grootte van die grootte            </translation>
559    </message>
560    <message>
561        <source>Remove mount-point</source>
562        <translation>Verwyder die berg-punt            </translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
566        <translation>Is jy seker jy wil hierdie hegpunt te verwyder?            </translation>
567    </message>
568    <message>
569        <source>Enter mount-point</source>
570        <translation>Tik berg-punt            </translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>Please enter the new mount-point:</source>
574        <translation>Please enter the new mount-point:            </translation>
575    </message>
576    <message>
577        <source>Editing:</source>
578        <translation>redigering:</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
582        <translation>Installeer op lêer-stelsel gemonteer at /mnt            </translation>
583    </message>
584    <message>
585        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
586        <translation>Die skyf sal opstel met die volgende verstellings wees:            </translation>
587    </message>
588    <message>
589        <source>Disk:</source>
590        <translation>skyf:            </translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>Mirroring:</source>
594        <translation>vertoning:</translation>
595    </message>
596    <message>
597        <source>Partition:</source>
598        <translation>verdeling:            </translation>
599    </message>
600    <message>
601        <source>FileSystem:</source>
602        <translation>lêer stelsel:</translation>
603    </message>
604    <message>
605        <source>Size:</source>
606        <translation>grootte:            </translation>
607    </message>
608    <message>
609        <source>Mount:</source>
610        <translation>berg:            </translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
614        <translation>In staat stel om ZFS spieël / raidz af</translation>
615    </message>
616    <message>
617        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
618        <translation>ZFS virtuele masjien af            </translation>
619    </message>
620    <message>
621        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
622        <translation>Kies ten minste 1 ander ry vir mirroring</translation>
623    </message>
624    <message>
625        <source>Options:</source>
626        <translation>opsies:            </translation>
627    </message>
628    <message>
629        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
630        <translation>As dit is &apos;n enkele skyf ZFS installeer, kan jy voortgaan, anders kies asseblief die spieël / klopjag af en skywe hieronder.</translation>
631    </message>
632    <message>
633        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
634        <translation>ZFS Datastelle: &lt;br&gt;            </translation>
635    </message>
636    <message>
637        <source>Invalid Mount</source>
638        <translation>Invalid mount            </translation>
639    </message>
640    <message>
641        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
642        <translation>Mount punt moet begin met &apos;/&apos;</translation>
643    </message>
644    <message>
645        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
646        <translation>Nota: Die gebruik van ZFS spieël / raidz kan net in staat gestel word wanneer full-skyf installasies</translation>
647    </message>
648    <message>
649        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
650        <translation>Kies 2 of 4 ekstra dryf vir raidz1            </translation>
651    </message>
652    <message>
653        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
654        <translation>Kies 3, 5 of 9 bykomende dryf vir raidz2            </translation>
655    </message>
656    <message>
657        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
658        <translation>Kies 4, 6 of 10 bykomende dryf vir raidz3            </translation>
659    </message>
660    <message>
661        <source>Enter SWAP size</source>
662        <translation>Tik ruil grootte</translation>
663    </message>
664    <message>
665        <source>Size (MB)</source>
666        <translation>grootte (MB)</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <source>ZFS pool name</source>
670        <translation>ZFS swembad naam</translation>
671    </message>
672    <message>
673        <source>Force ZFS 4K block size</source>
674        <translation>krag ZFS 4K blok grootte</translation>
675    </message>
676    <message>
677        <source>(MB)</source>
678        <translation type="unfinished">
679            </translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Swap Size</source>
683        <translation type="unfinished">
684            </translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
688        <translation type="unfinished">
689            </translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
693        <translation type="unfinished">
694            </translation>
695    </message>
696    <message>
697        <source>No boot-loader!</source>
698        <translation type="unfinished">
699            </translation>
700    </message>
701    <message>
702        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
703        <translation type="unfinished">
704            </translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
708        <translation type="unfinished">
709            </translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
713        <translation type="unfinished">
714            </translation>
715    </message>
716</context>
717<context>
718    <name>wizardFreeBSD</name>
719    <message>
720        <source>Please enter the root password for this server</source>
721        <translation>Voer asseblief die root wagwoord in vir hierdie bediener</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>Password</source>
725        <translation>Wagword</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Password (Repeat)</source>
729        <translation>wagword (herhaal)            </translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Please create a user for this server</source>
733        <translation>Maak &apos;n gebruiker vir hierdie bediener            </translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Name</source>
737        <translation>Naam            </translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Username</source>
741        <translation>Gebruikernaam</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Default shell</source>
745        <translation>verstek dop</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
749        <translation>Voer &apos;n stelsel gasheernaam en afgeleë login voorkeur.            </translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Hostname</source>
753        <translation>gasheernaam</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Enable remote SSH login</source>
757        <translation>In staat stel om afgeleë SSH login            </translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
761        <translation>Kies &apos;n netwerk toestel op te stel vir hierdie stelsel.            </translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>Network Interface</source>
765        <translation>netwerk koppelvlak</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>IP Address</source>
769        <translation>IP-adres            </translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>Netmask</source>
773        <translation>netmasker            </translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Nameserver (DNS)</source>
777        <translation>naambediener (DNS)            </translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>Gateway</source>
781        <translation>hek manier</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>IPv6 Address</source>
785        <translation>IPv6-adres</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>IPv6 Gateway</source>
789        <translation>IPv6 hek manier            </translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>IPv6 Nameserver</source>
793        <translation>IPv6 Naam bediener</translation>
794    </message>
795    <message>
796        <source>000.000.000.000; </source>
797        <translation>000.000.000.000;</translation>
798    </message>
799    <message>
800        <source>Please select any optional features to install.</source>
801        <translation>Kies &apos;n opsionele funksies te installeer.            </translation>
802    </message>
803    <message>
804        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
805        <translation>Installeer stelsel bronne (/usr /src)</translation>
806    </message>
807    <message>
808        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
809        <translation>Installeer hawens boom (/usr/ports)            </translation>
810    </message>
811    <message>
812        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
813        <translation>Hierdie slimmerd sal loop jy deur middel van die opstel van jou nuwe bediener. Klik op die volgende te begin.</translation>
814    </message>
815</context>
816<context>
817    <name>wizardRestore</name>
818    <message>
819        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
820        <translation type="unfinished">
821            </translation>
822    </message>
823    <message>
824        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
825        <translation type="unfinished">
826            </translation>
827    </message>
828    <message>
829        <source>Backup Server</source>
830        <translation type="unfinished">
831            </translation>
832    </message>
833    <message>
834        <source>Host Name</source>
835        <translation type="unfinished">
836            </translation>
837    </message>
838    <message>
839        <source>User Name</source>
840        <translation type="unfinished">
841            </translation>
842    </message>
843    <message>
844        <source>SSH Port</source>
845        <translation type="unfinished">
846            </translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
850        <translation type="unfinished">
851            </translation>
852    </message>
853    <message>
854        <source>Server Authentication</source>
855        <translation type="unfinished">
856            </translation>
857    </message>
858    <message>
859        <source>Use USB key</source>
860        <translation type="unfinished">
861            </translation>
862    </message>
863    <message>
864        <source>Use password authentication</source>
865        <translation type="unfinished">
866            </translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
870        <translation type="unfinished">
871            </translation>
872    </message>
873    <message>
874        <source>Restore System Selection</source>
875        <translation type="unfinished">
876            </translation>
877    </message>
878    <message>
879        <source>Restore Summary</source>
880        <translation type="unfinished">
881            </translation>
882    </message>
883    <message>
884        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
885        <translation type="unfinished">
886            </translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>No keys found!</source>
890        <translation type="unfinished">
891            </translation>
892    </message>
893    <message>
894        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
895Please try another USB stick or use password authentication.</source>
896        <translation type="unfinished">
897            </translation>
898    </message>
899    <message>
900        <source>Connection failed!</source>
901        <translation type="unfinished">
902            </translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Could not connect to the backup server!
906Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
907        <translation type="unfinished">
908            </translation>
909    </message>
910    <message>
911        <source>Could not connect to the backup server!
912Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
913        <translation type="unfinished">
914            </translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>Will restore from:</source>
918        <translation type="unfinished">
919            </translation>
920    </message>
921    <message>
922        <source>Select the SSH key to use</source>
923        <translation type="unfinished">
924            </translation>
925    </message>
926    <message>
927        <source>Key File:</source>
928        <translation type="unfinished">
929            </translation>
930    </message>
931</context>
932</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.