source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_nl.ts @ 83baac7

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 83baac7 was 83baac7, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 17 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.5 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Schakel tussen de V.S.-indeling en de indeling gekozen door de gebruiker</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Af&amp;breken</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Vorige</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>Volge&amp;nde</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Welkom bij PC-BSD! Kies uw taal en klik op volgende om door te gaan</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Aanpassen</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Samenvatting</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Schijfkeuze</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Installatie</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Uw systeem wordt nu geïnstalleerd! Dit proces kan even duren, afhankelijk van de installatiekeuzes en de systeemsnelheid. U krijgt een melding wanneer de installatie is voltooid.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installeren naar bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Schijf:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Spiegelen:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partitie:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Bestandssysteem:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Grootte:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Koppelen:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>De volgende metapakketten zullen worden geïnstalleerd:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD-installatieprogramma</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Installatie nu beginnen?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Weet u zeker dat u deze installatie wilt afbreken?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Mislukt.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Er is een fout opgetreden en de installatie is afgebroken.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Wilt u een foutenrapport genereren?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Het systeem nu herstarten?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Bezig met installeren... Dit kan even duren...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Opties:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Voltooien</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Toon diagnose van apparatuurverenigbaarheid</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Systeemkeuze</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Pakketten aan het installeren... Dit kan even duren...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Verander de installatietaal</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Pas het gekozen systeem aan</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Toon hulp voor het huidige scherm</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Start het schermtoetsenbord</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Breek de installatie af</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Pakketkeuze voor TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Pakketkeuze voor PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Uw systeem is nu geïnstalleerd!
170 Klik op Voltooien om te herstarten. Daarna kunt u het installatiemedium laten uitwerpen.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Extracting system...</source>
174        <translation>Systeem aan het uitpakken...</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
178        <translation>Kon geen schijfstations ontdekken. De installatie zal nu eindigen.</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
182        <translation>Kon geen partitie voorstellen voor de gevonden schijf.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
186        <translation>U draait de 32-bitsversie. Indien uw systeem geschikt is voor 64-bit (wat geldt voor de meeste computers gemaakt na 2005), dan kunt u echt beter de 64-bitsversie draaien.</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
190        <translation>De gekozen schijf of partitie heeft minder dan de aanbevolen %1GB beschikbaar. De installatie zou kunnen mislukken...</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Load installation config file from USB stick</source>
194        <translation>Laad instellingenbestand voor installatie vanaf USB-staafje</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
198        <translation>Bureaublad (PC-BSD)</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Server (TrueOS)</source>
202        <translation>Server (TrueOS)</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
206        <translation>Dit zal uw installatie-instellingen opslaan op een USB-staaf die geformatteerd is in MSDOSFS/FAT32. Doorgaan?</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
210        <translation>Voer a.u.b. nu een USB-staaf in en klik op OK om door te gaan.</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
214        <translation>Voer a.u.b. de naam in waaronder u deze instellingen wil opslaan.</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
218        <translation>Kon instellingen niet opslaan op USB-media. Doet het apparaat het wel en is het geformatteerd in MSDOSFS/FAT32?</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
222        <translation>Instellingen opgeslagen. U kunt het USB-medium nu veilig verwijderen.</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
226        <translation>Dit zal een bestand met installatie-instellingen laden vanaf uw MSDOSFS/FAT32-geformatteerde USB-staafje. Doorgaan?</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
230        <translation>Stop het USB-staafje a.u.b. nu erin, en klik op OK om door te gaan.</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
234        <translation>Kon opgeslagen instellingenbestand niet laden vanaf het USB-medium. Doet het apparaat het wel en is het geformatteerd in MSDOSFS/FAT32?</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
238        <translation>Instellingen zijn geladen. U kunt het USB-medium nu veilig verwijderen.</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Config File:</source>
242        <translation>Instellingenbestand:</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Start the install using this config file?</source>
246        <translation>De installatie beginnen met gebruikmaking van dit instellingenbestand?</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
250        <translation type="unfinished">
251            </translation>
252    </message>
253    <message>
254        <source>Manage network connectivity</source>
255        <translation type="unfinished">
256            </translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>ZFS Datasets:</source>
260        <translation type="unfinished">
261            </translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
265        <translation type="unfinished">
266            </translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
270        <translation type="unfinished">
271            </translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Start the restore now?</source>
275        <translation type="unfinished">
276            </translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Your system is now restored!
280Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
281        <translation type="unfinished">
282            </translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>System Restore</source>
286        <translation type="unfinished">
287            </translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
291        <translation type="unfinished">
292            </translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>Installing meta-package: %1</source>
296        <translation type="unfinished">
297            </translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>Restoring system: %1</source>
301        <translation type="unfinished">
302            </translation>
303    </message>
304    <message>
305        <source>&amp;Load config from USB</source>
306        <translation type="unfinished">
307            </translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>&amp;Save Config to USB</source>
311        <translation type="unfinished">
312            </translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>&lt;Version&gt;</source>
316        <translation type="unfinished"></translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>Version:</source>
320        <translation type="unfinished"></translation>
321    </message>
322</context>
323<context>
324    <name>QObject</name>
325    <message>
326        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
327        <translation>Dit scherm stelt u in staat om de taal te kiezen waarmee u de installatie wil uitvoeren.</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
331        <translation>Dit scherm stelt u in staat om het type systeem te kiezen dat u wil installeren. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u de gekozen pakketten voor uw systeem veranderen.</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
335        <translation>Het scherm zal de thans gekozen schijfopties tonen. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u onder andere de doelschijf en de bestandssystemen veranderen.</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
339        <translation>Uw systeem is zich nu aan het installeren! Haal gerust een kop koffie en ontspan, de installeerder zal u vanzelf melden wanneer alles klaar is.</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
343        <translation>Het systeem is nu klaar met de installatie! Klik op Voltooien om te herstarten, en zorg ervoor dat het gebruikte installatiemedium is uitgeworpen voordat u uw nieuwe systeem opstart.</translation>
344    </message>
345</context>
346<context>
347    <name>desktopSelection</name>
348    <message>
349        <source>System Package Configuration</source>
350        <translation>Instellingen systeempakketten</translation>
351    </message>
352    <message>
353        <source>Available System Packages</source>
354        <translation>Beschikbare systeempakketten</translation>
355    </message>
356    <message>
357        <source>&amp;Save</source>
358        <translation>&amp;Opslaan</translation>
359    </message>
360    <message>
361        <source>&amp;Cancel</source>
362        <translation>&amp;Annuleren</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>No Desktop</source>
366        <translation>Geen werkomgeving</translation>
367    </message>
368    <message>
369        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
370        <translation>Er zijn geen werkomgevingen geselecteerd. Kies er a.u.b. tenminste één.</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>View Packages</source>
374        <translation>Pakketten bekijken</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>Package Listing for:</source>
378        <translation>Pakketten-opsomming voor:</translation>
379    </message>
380    <message>
381        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
382        <translation type="unfinished">
383            </translation>
384    </message>
385</context>
386<context>
387    <name>dialogCheckHardware</name>
388    <message>
389        <source>Detected hardware devices</source>
390        <translation>Ontdekte apparaten</translation>
391    </message>
392    <message>
393        <source>&amp;Close</source>
394        <translation>&amp;Sluiten</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <source>Video driver:</source>
398        <translation>Videostuurprogramma:</translation>
399    </message>
400    <message>
401        <source>Video resolution:</source>
402        <translation>Video-beeldverhouding:</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <source>No ethernet detected</source>
406        <translation>Geen ethernet bespeurd</translation>
407    </message>
408    <message>
409        <source>Ethernet device:</source>
410        <translation>Ethernetapparaat:</translation>
411    </message>
412    <message>
413        <source>No wifi detected</source>
414        <translation>Geen wifi bespeurd</translation>
415    </message>
416    <message>
417        <source>Wifi device:</source>
418        <translation>Wifi-apparaat:</translation>
419    </message>
420    <message>
421        <source>No sound detected</source>
422        <translation>Geen geluid bespeurd</translation>
423    </message>
424    <message>
425        <source>Sound device:</source>
426        <translation>Geluidapparaat:</translation>
427    </message>
428</context>
429<context>
430    <name>dialogFSSize</name>
431    <message>
432        <source>Size:</source>
433        <translation>Grootte:</translation>
434    </message>
435    <message>
436        <source>MB</source>
437        <translation>MB</translation>
438    </message>
439    <message>
440        <source>&amp;Ok</source>
441        <translation>&amp;Ok</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <source>&amp;Cancel</source>
445        <translation>&amp;Annuleren</translation>
446    </message>
447</context>
448<context>
449    <name>dialogHelp</name>
450    <message>
451        <source>&amp;Close</source>
452        <translation>&amp;Sluiten</translation>
453    </message>
454</context>
455<context>
456    <name>dialogInfoBox</name>
457    <message>
458        <source>&amp;Close</source>
459        <translation>&amp;Sluiten</translation>
460    </message>
461</context>
462<context>
463    <name>widgetKeyboard</name>
464    <message>
465        <source>Keyboard Settings</source>
466        <translation>Toetsenbordinstellingen</translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Key Layout</source>
470        <translation>Toetsindeling</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <source>Variant</source>
474        <translation>Variant</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Keyboard Model</source>
478        <translation>Toetsenbordmodel</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
482        <translation>(u kunt hieronder iets tikken om uw gekozen instellingen uit te proberen)</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>&amp;Apply</source>
486        <translation>&amp;Toepassen</translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>&amp;Close</source>
490        <translation>&amp;Sluiten</translation>
491    </message>
492</context>
493<context>
494    <name>wizardDisk</name>
495    <message>
496        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
497        <translation>Deze instelhulp neemt het schijfindelingsproces met u door. Kies de indelingsmethode die u wilt gebruiken.</translation>
498    </message>
499    <message>
500        <source>Setup Mode</source>
501        <translation>Indelingsmethode</translation>
502    </message>
503    <message>
504        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
505        <translation>Basis (onbekend met BSD of schijfpartitionering)</translation>
506    </message>
507    <message>
508        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
509        <translation>Geavanceerd (ervaren met bestandssystemen)</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
513        <translation>FreeBSD-deskundigen (handmatige methode via de terminal)</translation>
514    </message>
515    <message>
516        <source>Selected Disk</source>
517        <translation>Geselecteerde schijf</translation>
518    </message>
519    <message>
520        <source>Selected Partition</source>
521        <translation>Geselecteerde partitie</translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Partition disk with GPT</source>
525        <translation>Partitioneer met GPT</translation>
526    </message>
527    <message>
528        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
529        <translation>Hieronder kunt u de koppelpunten van het bestandssysteem wijzigen. Voor de meeste gebruikers volstaan de standaarden. </translation>
530    </message>
531    <message>
532        <source>&amp;Add</source>
533        <translation>&amp;Toevoegen</translation>
534    </message>
535    <message>
536        <source>&amp;Remove</source>
537        <translation>Ve&amp;rwijderen</translation>
538    </message>
539    <message>
540        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
541        <translation>U heeft de expertmodus gekozen. In deze modus kunt u een terminalvenster openen en de opdrachtregel gebruiken om uw schijf handmatig te partitioneren. Wanneer u klaar bent moet u uw bestandssystemen aankoppelen aan /mnt om de installatie te beginnen. </translation>
542    </message>
543    <message>
544        <source>&amp;Launch terminal</source>
545        <translation>Termina&amp;lvenster starten</translation>
546    </message>
547    <message>
548        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
549        <translation>Controleer a.u.b. onderstaande samenvatting van de schijfindeling en klik op Voltooien om uw instellingen op te slaan. </translation>
550    </message>
551    <message>
552        <source>Use entire disk</source>
553        <translation>Gebruik hele schijf</translation>
554    </message>
555    <message>
556        <source>ZFS Mounts</source>
557        <translation>ZFS-koppelpunten</translation>
558    </message>
559    <message>
560        <source>ZFS Options</source>
561        <translation>ZFS opties</translation>
562    </message>
563    <message>
564        <source>Resizing</source>
565        <translation>Grootte wijzigen</translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>Remove mount-point</source>
569        <translation>Verwijder koppelpunt</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
573        <translation>Weet u zeker dat u dit koppelpunt wilt verwijderen?</translation>
574    </message>
575    <message>
576        <source>Enter mount-point</source>
577        <translation>Voer koppelpunt in</translation>
578    </message>
579    <message>
580        <source>Please enter the new mount-point:</source>
581        <translation>Geef a.u.b. het nieuwe koppelpunt op:</translation>
582    </message>
583    <message>
584        <source>Editing:</source>
585        <translation>Bewerken:</translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
589        <translation>Installeren op bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
590    </message>
591    <message>
592        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
593        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
594    </message>
595    <message>
596        <source>Disk:</source>
597        <translation>Schijf:</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <source>Mirroring:</source>
601        <translation>Spiegelen:</translation>
602    </message>
603    <message>
604        <source>Partition:</source>
605        <translation>Partitie:</translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>FileSystem:</source>
609        <translation>Bestandssysteem:</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <source>Size:</source>
613        <translation>Grootte:</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <source>Mount:</source>
617        <translation>Koppelen:</translation>
618    </message>
619    <message>
620        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
621        <translation>ZFS spiegel/raidz-modus inschakelen</translation>
622    </message>
623    <message>
624        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
625        <translation>ZFS virtueel-apparaat-modus</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
629        <translation>Kies a.u.b. tenminste één andere schijf voor spiegelen</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <source>Options:</source>
633        <translation>Opties:</translation>
634    </message>
635    <message>
636        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
637        <translation>Indien dit een ZFS-installatie op een enkele schijf betreft, dan kunt u doorgaan. Zo niet, kies dan hieronder a.u.b. de spiegel- of raidmodus en de schijven. </translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
641        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>Invalid Mount</source>
645        <translation>Ongeldige aankoppeling</translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
649        <translation>Koppelpunt moet beginnen met &apos;/&apos;</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
653        <translation>Let op: het gebruik van ZFS mirror/raidz kan alleen worden ingeschakeld bij volledige-schijf-installaties</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
657        <translation>Kies a.u.b. twee of vier extra schijven voor raidz1</translation>
658    </message>
659    <message>
660        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
661        <translation>Kies a.u.b. drie, vijf of negen extra schijven voor raidz2</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
665        <translation>Kies a.u.b. vier, zes of 10 extra schijven voor raidz3</translation>
666    </message>
667    <message>
668        <source>Enter SWAP size</source>
669        <translation>Voer grootte in van wisselgeheugen</translation>
670    </message>
671    <message>
672        <source>Size (MB)</source>
673        <translation>Grootte (MB)</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>ZFS pool name</source>
677        <translation>Naam van ZFS-pool</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>Force ZFS 4K block size</source>
681        <translation>Forceer ZFS-blokgrootte van 4K</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>(MB)</source>
685        <translation>(MB)</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Swap Size</source>
689        <translation>Swapgrootte</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
693        <translation type="unfinished">
694            </translation>
695    </message>
696    <message>
697        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
698        <translation type="unfinished">
699            </translation>
700    </message>
701    <message>
702        <source>No boot-loader!</source>
703        <translation type="unfinished">
704            </translation>
705    </message>
706    <message>
707        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
708        <translation type="unfinished">
709            </translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
713        <translation type="unfinished">
714            </translation>
715    </message>
716    <message>
717        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
718        <translation type="unfinished">
719            </translation>
720    </message>
721</context>
722<context>
723    <name>wizardFreeBSD</name>
724    <message>
725        <source>Please enter the root password for this server</source>
726        <translation>Voer a.u.b. het rootwachtwoord in voor deze server</translation>
727    </message>
728    <message>
729        <source>Password</source>
730        <translation>Wachtwoord</translation>
731    </message>
732    <message>
733        <source>Password (Repeat)</source>
734        <translation>Wachtwoord (herhaling)</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <source>Please create a user for this server</source>
738        <translation>Maak a.u.b. een gebruiker aan voor deze server</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Name</source>
742        <translation>Naam</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <source>Username</source>
746        <translation>Gebruikersnaam</translation>
747    </message>
748    <message>
749        <source>Default shell</source>
750        <translation>Standaard-shell</translation>
751    </message>
752    <message>
753        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
754        <translation>Voer a.u.b. een systeemnaam in en uw voorkeur voor aanmelden-op-afstand.</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <source>Hostname</source>
758        <translation>Systeemnaam</translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>Enable remote SSH login</source>
762        <translation>Schakel aanmelding-op-afstand voor SSH in</translation>
763    </message>
764    <message>
765        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
766        <translation>Kies a.u.b. een netwerkapparaat om in te stellen voor dit systeem.</translation>
767    </message>
768    <message>
769        <source>Network Interface</source>
770        <translation>Netwerkkaart</translation>
771    </message>
772    <message>
773        <source>IP Address</source>
774        <translation>IP-adres</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <source>Netmask</source>
778        <translation>Netmasker</translation>
779    </message>
780    <message>
781        <source>Nameserver (DNS)</source>
782        <translation>Naamserver (DNS)</translation>
783    </message>
784    <message>
785        <source>Gateway</source>
786        <translation>Gateway</translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>IPv6 Address</source>
790        <translation>IPv6-adres</translation>
791    </message>
792    <message>
793        <source>IPv6 Gateway</source>
794        <translation>IPv6-Gateway</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <source>IPv6 Nameserver</source>
798        <translation>IPv6-naamserver</translation>
799    </message>
800    <message>
801        <source>000.000.000.000; </source>
802        <translation>000.000.000.000; </translation>
803    </message>
804    <message>
805        <source>Please select any optional features to install.</source>
806        <translation>Kies a.u.b. eventuele optionele functies om te installeren.</translation>
807    </message>
808    <message>
809        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
810        <translation>Installeer systeembronnen (/usr/src)</translation>
811    </message>
812    <message>
813        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
814        <translation>Installeer poortenboom (/usr/ports)</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
818        <translation>Deze instelhulp zal u begeleiden bij het instellen van uw nieuwe server. Klik op &apos;volgende&apos; om te beginnen. </translation>
819    </message>
820</context>
821<context>
822    <name>wizardRestore</name>
823    <message>
824        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
825        <translation type="unfinished">
826            </translation>
827    </message>
828    <message>
829        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
830        <translation type="unfinished">
831            </translation>
832    </message>
833    <message>
834        <source>Backup Server</source>
835        <translation type="unfinished">
836            </translation>
837    </message>
838    <message>
839        <source>Host Name</source>
840        <translation type="unfinished">
841            </translation>
842    </message>
843    <message>
844        <source>User Name</source>
845        <translation type="unfinished">
846            </translation>
847    </message>
848    <message>
849        <source>SSH Port</source>
850        <translation type="unfinished">
851            </translation>
852    </message>
853    <message>
854        <source>Server Authentication</source>
855        <translation type="unfinished">
856            </translation>
857    </message>
858    <message>
859        <source>Use USB key</source>
860        <translation type="unfinished">
861            </translation>
862    </message>
863    <message>
864        <source>Use password authentication</source>
865        <translation type="unfinished">
866            </translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
870        <translation type="unfinished">
871            </translation>
872    </message>
873    <message>
874        <source>Restore System Selection</source>
875        <translation type="unfinished">
876            </translation>
877    </message>
878    <message>
879        <source>Restore Summary</source>
880        <translation type="unfinished">
881            </translation>
882    </message>
883    <message>
884        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
885        <translation type="unfinished">
886            </translation>
887    </message>
888    <message>
889        <source>No keys found!</source>
890        <translation type="unfinished">
891            </translation>
892    </message>
893    <message>
894        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
895Please try another USB stick or use password authentication.</source>
896        <translation type="unfinished">
897            </translation>
898    </message>
899    <message>
900        <source>Connection failed!</source>
901        <translation type="unfinished">
902            </translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Could not connect to the backup server!
906Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
907        <translation type="unfinished">
908            </translation>
909    </message>
910    <message>
911        <source>Could not connect to the backup server!
912Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
913        <translation type="unfinished">
914            </translation>
915    </message>
916    <message>
917        <source>Will restore from:</source>
918        <translation type="unfinished">
919            </translation>
920    </message>
921    <message>
922        <source>Select the SSH key to use</source>
923        <translation type="unfinished">
924            </translation>
925    </message>
926    <message>
927        <source>Key File:</source>
928        <translation type="unfinished">
929            </translation>
930    </message>
931    <message>
932        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB drive, insert it now and select USB key, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
933        <translation type="unfinished">
934            </translation>
935    </message>
936</context>
937</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.