source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_nl.ts @ aa93327

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since aa93327 was aa93327, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 33.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Schakel tussen de V.S.-indeling en de indeling gekozen door de gebruiker</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Af&amp;breken</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Vorige</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>Volge&amp;nde</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Welkom bij PC-BSD! Kies uw taal en klik op volgende om door te gaan</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Aanpassen</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Samenvatting</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Schijf selectie</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Installatie</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Uw systeem wordt nu geïnstalleerd! Dit proces kan even duren, afhankelijk van de installatiekeuzes en de systeemsnelheid. U krijgt een melding wanneer de installatie is voltooid.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installeren naar bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Schijf:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Spiegelen:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partitie:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Bestandssysteem:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Grootte:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Koppelen:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Custom Package Selection</source>
80        <translation>Aangepaste pakketselectie</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84        <translation>De volgende metapakketten zullen worden geïnstalleerd:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>PC-BSD Installer</source>
88        <translation>PC-BSD-installatieprogramma</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92        <translation>U heeft nu een aangepaste pakketselectie ingesteld. Doorgaan met omschakelen naar een standaardselectie?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96        <translation>KDE is een goed uitgeruste werkomgeving met ondersteuning voor 3D visuele effecten, meerdere bureaubladen en een uitgebreide selectie van ingebouwde hulpprogramma&apos;s voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Aanbevolen voor snellere systemen met 2GB of meer RAM-geheugen *</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100        <translation>LXDE is een lichtgewicht werkomgeving, minimalistisch van aard, met ondersteuning voor meerdere bureaubladen, een systeemvak, toepassingenmenu en meer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Aanbevolen voor netboekjes, of minder krachtige systemen * </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104        <translation>GNOME is een goed uitgeruste werkomgeving, compleet met een groot aantal geintegreerde hulpprogramma&apos;s en gereedschappen voor de gebruikers.</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108        <translation>XFCE is een lichte, goed-uitziende en modulaire werkomgeving, met een aantal functies om het aanpassen van de werkomgeving aan uw smaak te vergemakkelijken. Qua systeembelasting zit hij tussen GNOME en LXDE in. Een prima alternatief voor wie niet zo van GNOME houdt.</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Start the installation now?</source>
112        <translation>Installatie nu beginnen?</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116        <translation>Weet u zeker dat u deze installatie wilt afbreken?</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Failed!</source>
120        <translation>Mislukt!</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124        <translation>Er is een fout opgetreden en de installatie is afgebroken.</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Do you want to generate an error report?</source>
128        <translation>Wilt u een foutenrapport genereren?</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Restart the system now?</source>
132        <translation>Het systeem nu herstarten?</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing system... This may take a while...</source>
136        <translation>Bezig met installeren... Dit kan even duren...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Options:</source>
140        <translation>Opties:</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>&amp;Finish</source>
144        <translation>&amp;Voltooien</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152        <translation>FreeBSD is een geavanceerd besturingssysteem voor moderne servers, bureaucomputers en ingebedde computers. De codebasis van FreeBSD is gedurende meer dan 30 jaar voortdurend ontwikkeld, verbeterd en geoptimaliseerd.</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156        <translation>Toon diagnose van apparaat-verenigbaarheid</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160        <translation>TrueOS is een terminalgebaseerde server die op FreeBSD draait. Hij omvat opdrachtregelversies van het Cipier gevangenisbeheer, PBI-beheerder, ZFS opstartomgevingen (beadm), en andere nuttige hulpmiddelen voor systeembeheerders.</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>System Selection</source>
164        <translation>Systeemkeuze</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168        <translation>Pakketten aan het installeren... Dit kan even duren...</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Change the installation language</source>
172        <translation>Verander de installatietaal</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Cycle through system choices</source>
176        <translation>Laat de systeemkeuzes zien</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Customize the selected system</source>
180        <translation>Pas het gekozen systeem aan</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Customize the disk selection or layout</source>
184        <translation>Pas de schijfkeuze of schijfindeling aan</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Display help for the current screen</source>
188        <translation>Toon hulp voor het huidige scherm</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192        <translation>Start het schermtoetsenbord</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Cancel the installation</source>
196        <translation>Breek de installatie af</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>TrueOS Package Selection</source>
200        <translation>Pakketkeuze voor TrueOS</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>FreeBSD Package Selection</source>
204        <translation>Pakketkeuze voor FreeBSD</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>PC-BSD Package Selection</source>
208        <translation>Pakketkeuze voor PC-BSD</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213        <translation>Uw systeem is nu geïnstalleerd!
214 Klik op Voltooien om te herstarten. Daarna kunt u het installatiemedium laten uitwerpen.</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>&amp;Cancel</source>
218        <translation>&amp;Annuleren</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Extracting system...</source>
222        <translation>Systeem aan het uitpakken...</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
226        <translation>Kon geen schijfstations ontdekken. De installatie zal nu eindigen.</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Click arrows to change system selection</source>
230        <translation>Klik op pijltjestoetsen om systeemselectie te veranderen</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
234        <translation>Kon geen partitie voorstellen voor de gevonden schijf.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
238        <translation>U draait de 32-bitsversie. Indien uw systeem geschikt is voor 64-bit (wat geldt voor de meeste computers gemaakt na 2005), dan kunt u echt beter de 64-bitsversie draaien.</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
242        <translation type="unfinished">De gekozen schijf/partitie heeft minder dan de aanbevolen %1MB beschikbaar. De installatie zou kunnen mislukken... {1G?}</translation>
243    </message>
244</context>
245<context>
246    <name>QObject</name>
247    <message>
248        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
249        <translation>Dit scherm stelt u in staat om de taal te kiezen waarmee u de installatie wil uitvoeren.</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
253        <translation>Dit scherm stelt u in staat om het type systeem te kiezen dat u wil installeren. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u de gekozen pakketten voor uw systeem veranderen.</translation>
254    </message>
255    <message>
256        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
257        <translation>Het scherm zal de thans gekozen schijfopties tonen. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u onder andere de doelschijf en de bestandssystemen veranderen.</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
261        <translation>Uw systeem is zich nu aan het installeren! Haal gerust een kop koffie en ontspan, de installeerder zal u vanzelf melden wanneer alles klaar is.</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
265        <translation>Het systeem is nu klaar met de installatie! Klik op Voltooien om te herstarten, en zorg ervoor dat het gebruikte installatiemedium is uitgeworpen voordat u uw nieuwe systeem opstart.</translation>
266    </message>
267</context>
268<context>
269    <name>desktopSelection</name>
270    <message>
271        <source>System Package Configuration</source>
272        <translation>Instellingen systeempakketten</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Available System Packages</source>
276        <translation>Beschikbare systeempakketten</translation>
277    </message>
278    <message>
279        <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
280        <translation>Kies de programma&apos;s die u wilt installeren. Kies minimaal één werkomgeving. U kunt de werkomgeving na de installatie nog wijzigen.</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <source>&amp;Save</source>
284        <translation>&amp;Opslaan</translation>
285    </message>
286    <message>
287        <source>&amp;Cancel</source>
288        <translation>&amp;Annuleren</translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>No Desktop</source>
292        <translation>Geen werkomgeving</translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
296        <translation>Er zijn geen werkomgevingen geselecteerd. Kies er a.u.b. tenminste één.</translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>View Packages</source>
300        <translation>Pakketten bekijken</translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>Package Listing for:</source>
304        <translation>Pakketten-opsomming voor:</translation>
305    </message>
306</context>
307<context>
308    <name>dialogCheckHardware</name>
309    <message>
310        <source>Detected hardware devices</source>
311        <translation>Bespeurde apparaten</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>&amp;Close</source>
315        <translation>&amp;Sluiten</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>Video driver:</source>
319        <translation>Videostuurprogramma:</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Video resolution:</source>
323        <translation>Video-beeldverhouding:</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>No ethernet detected</source>
327        <translation>Geen ethernet bespeurd           </translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>Ethernet device:</source>
331        <translation>Ethernetapparaat:</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>No wifi detected</source>
335        <translation>Geen wifi bespeurd</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Wifi device:</source>
339        <translation>Wifi-apparaat:</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>No sound detected</source>
343        <translation>Geen geluid bespeurd            </translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Sound device:</source>
347        <translation>Geluidapparaat:</translation>
348    </message>
349</context>
350<context>
351    <name>dialogFSSize</name>
352    <message>
353        <source>Size:</source>
354        <translation>Grootte:</translation>
355    </message>
356    <message>
357        <source>MB</source>
358        <translation>MB</translation>
359    </message>
360    <message>
361        <source>&amp;Ok</source>
362        <translation>&amp;Ok</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>&amp;Cancel</source>
366        <translation>&amp;Annuleren</translation>
367    </message>
368</context>
369<context>
370    <name>dialogHelp</name>
371    <message>
372        <source>&amp;Close</source>
373        <translation>&amp;Sluiten</translation>
374    </message>
375</context>
376<context>
377    <name>dialogInfoBox</name>
378    <message>
379        <source>&amp;Close</source>
380        <translation>&amp;Sluiten</translation>
381    </message>
382</context>
383<context>
384    <name>widgetKeyboard</name>
385    <message>
386        <source>Keyboard Settings</source>
387        <translation>Toetsenbordinstellingen</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <source>Key Layout</source>
391        <translation>Toetsen layout</translation>
392    </message>
393    <message>
394        <source>Variant</source>
395        <translation>Variant</translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Keyboard Model</source>
399        <translation>Keyboard model</translation>
400    </message>
401    <message>
402        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
403        <translation>(u kunt hieronder iets tikken om uw gekozen instellingen uit te proberen)</translation>
404    </message>
405    <message>
406        <source>&amp;Apply</source>
407        <translation>&amp;Toepassen</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <source>&amp;Close</source>
411        <translation>&amp;Sluiten</translation>
412    </message>
413</context>
414<context>
415    <name>wizardDisk</name>
416    <message>
417        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
418        <translation>Deze wizard neemt het schijfinrichtingsproces met u door. Kies de inrichtingsmethode die u wilt gebruiken.</translation>
419    </message>
420    <message>
421        <source>Setup Mode</source>
422        <translation>Inrichtingsmethode</translation>
423    </message>
424    <message>
425        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
426        <translation>Basis (Onbekend met BSD of schijfpartitionering)</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
430        <translation>Geavanceerd (Ervaren met bestandssystemen)</translation>
431    </message>
432    <message>
433        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
434        <translation>FreeBSD experts (CLI handmatige methode)</translation>
435    </message>
436    <message>
437        <source>Selected Disk</source>
438        <translation>Geselecteerde schijf</translation>
439    </message>
440    <message>
441        <source>Selected Partition</source>
442        <translation>Geselecteerde partitie</translation>
443    </message>
444    <message>
445        <source>Partition disk with GPT</source>
446        <translation>Partitioneer met GPT</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <source>Encrypt user data</source>
450        <translation>Versleutel gebruikersgegevens</translation>
451    </message>
452    <message>
453        <source>Passphrase</source>
454        <translation>Wachtwoord-zin</translation>
455    </message>
456    <message>
457        <source>Passphrase (repeat)</source>
458        <translation>Wachtwoord-zin (herhalen)</translation>
459    </message>
460    <message>
461        <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
462        <translation>Kies het type bestandssysteem dat u voor deze installatie wilt gebruiken.</translation>
463    </message>
464    <message>
465        <source>Filesystem</source>
466        <translation>Bestandssysteem</translation>
467    </message>
468    <message>
469        <source>Install bootable MBR</source>
470        <translation>Opstartbare MBR installeren</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
474        <translation>Hieronder kunt u de bestandssysteem aankoppelpunten wijzigen. Voor de meeste gebruikers volstaat de standaard.</translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Free Space (MB)</source>
478        <translation>Vrije ruimte (MB)</translation>
479    </message>
480    <message>
481        <source>&amp;Add</source>
482        <translation>&amp;Toevoegen</translation>
483    </message>
484    <message>
485        <source>Resize</source>
486        <translation>Grootte wijzigen</translation>
487    </message>
488    <message>
489        <source>&amp;Remove</source>
490        <translation>Ve&amp;rwijderen</translation>
491    </message>
492    <message>
493        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
494        <translation>U heeft de expert-modus gekozen. In deze modus kunt u een terminal venster openen en de command-line gebruiken om uw schijf handmatig te partitioneren. Zodra u klaar ben moet u de nieuwe bestandssystemen aankoppelen aan /mnt om de installatie te beginnen.</translation>
495    </message>
496    <message>
497        <source>&amp;Launch terminal</source>
498        <translation>Termina&amp;l starten</translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
502        <translation>Controleer onderstaande samenvatting van de schijfindeling en klik klaar om uw instellingen op te slaan.</translation>
503    </message>
504    <message>
505        <source>Use entire disk</source>
506        <translation>Gebruik hele schijf</translation>
507    </message>
508    <message>
509        <source>Mount</source>
510        <translation>Koppelen</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <source>Size</source>
514        <translation>Grootte</translation>
515    </message>
516    <message>
517        <source>Type</source>
518        <translation>Type</translation>
519    </message>
520    <message>
521        <source>ZFS Mounts</source>
522        <translation>ZFS-koppelpunten</translation>
523    </message>
524    <message>
525        <source>ZFS Options</source>
526        <translation>ZFS opties</translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>Resizing</source>
530        <translation>Grootte wijzigen</translation>
531    </message>
532    <message>
533        <source>Remove mount-point</source>
534        <translation>Verwijder aankoppelpunt</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
538        <translation>Weet u zeker dat u dit aankoppelpunt wilt verwijderen?</translation>
539    </message>
540    <message>
541        <source>Enter mount-point</source>
542        <translation>Voer aankoppelpunt in</translation>
543    </message>
544    <message>
545        <source>Please enter the new mount-point:</source>
546        <translation>Geef het nieuwe aankoppelpunt aan:</translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>Specify a size for the mount</source>
550        <translation>Specificeer een grootte voor de partitie</translation>
551    </message>
552    <message>
553        <source>Editing:</source>
554        <translation>Bewerken:</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
558        <translation>Installeren op bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
559    </message>
560    <message>
561        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
562        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
563    </message>
564    <message>
565        <source>Disk:</source>
566        <translation>Schijf:</translation>
567    </message>
568    <message>
569        <source>Mirroring:</source>
570        <translation>Spiegelen:</translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>Partition:</source>
574        <translation>Partitie:</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <source>FileSystem:</source>
578        <translation>Bestandssysteem:</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <source>Size:</source>
582        <translation>Grootte:</translation>
583    </message>
584    <message>
585        <source>Mount:</source>
586        <translation>Koppelen:</translation>
587    </message>
588    <message>
589        <source>Disable Encryption</source>
590        <translation>Versleuteling uitschakelen</translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>Enable Encryption</source>
594        <translation>Encryptie inschakelen</translation>
595    </message>
596    <message>
597        <source>Please enter the password for this partition:</source>
598        <translation>Voer a.u.b. het wachtwoord in voor deze partitie:</translation>
599    </message>
600    <message>
601        <source>Password:</source>
602        <translation>Wachtwoord:</translation>
603    </message>
604    <message>
605        <source>Please confirm the password for this partition:</source>
606        <translation>Bevestig a.u.b. het wachtwoord voor deze partitie:</translation>
607    </message>
608    <message>
609        <source>Confirm Password:</source>
610        <translation>Bevestig wachtwoord:</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>Password Mismatch</source>
614        <translation>Wachtwoorden komen niet overeen</translation>
615    </message>
616    <message>
617        <source>The passwords entered do not match!</source>
618        <translation>De ingevoerde wachtwoorden komen niet overeen.</translation>
619    </message>
620    <message>
621        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
622        <translation>ZFS spiegel/raidz-modus inschakelen</translation>
623    </message>
624    <message>
625        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
626        <translation>ZFS virtueel-apparaat-modus</translation>
627    </message>
628    <message>
629        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
630        <translation>Kies a.u.b. tenminste één andere schijf voor spiegelen</translation>
631    </message>
632    <message>
633        <source>Options:</source>
634        <translation>Opties:</translation>
635    </message>
636    <message>
637        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
638        <translation>Kies a.u.b. de schijf of partitie waarop u wilt installeren. Let er a.u.b. op dat PC-BSD alleen geïnstalleerd kan worden op een hele schijf, of op een primaire partitie groter dan 10 GB. </translation>
639    </message>
640    <message>
641        <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
642        <translation>Wilt u uw persoonlijke gegevens versleutelen? U zult dan wel iedere keer dat u de computer opstart, een wachtwoord in moeten voeren.</translation>
643    </message>
644    <message>
645        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
646        <translation>Indien dit een ZFS-installatie op een enkele schijf betreft, dan kunt u doorgaan. Zo niet, kies dan hieronder a.u.b. de spiegel- of raidmodus en de schijven. </translation>
647    </message>
648    <message>
649        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
650        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
651    </message>
652    <message>
653        <source>Invalid Mount</source>
654        <translation>Ongeldige aankoppeling</translation>
655    </message>
656    <message>
657        <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
658        <translation>Kan geen gegevensverzameling voor /boot op ZFS maken met versleuteling ingeschakeld.</translation>
659    </message>
660    <message>
661        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
662        <translation>Koppelpunt moet beginnen met &apos;/&apos;</translation>
663    </message>
664    <message>
665        <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
666        <translation>UFS (32-bit en systemen met minder dan 2 GB RAM-geheugen)</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
670        <translation>ZFS (64-bit-systemen met meer dan 2 GB RAM)</translation>
671    </message>
672    <message>
673        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
674        <translation>Let op: het gebruik van ZFS mirror/raidz kan alleen worden ingeschakeld bij volledige-schijf-installaties</translation>
675    </message>
676    <message>
677        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
678        <translation>Kies a.u.b. twee of vier extra schijven voor raidz1</translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
682        <translation>Kies a.u.b. drie, vijf of negen extra schijven voor raidz2</translation>
683    </message>
684    <message>
685        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
686        <translation>Kies a.u.b. vier, zes of 10 extra schijven voor raidz3</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <source>Enter SWAP size</source>
690        <translation>Voer grootte in van wisselgeheugen</translation>
691    </message>
692    <message>
693        <source>Size (MB)</source>
694        <translation>Grootte (MB)</translation>
695    </message>
696</context>
697<context>
698    <name>wizardFreeBSD</name>
699    <message>
700        <source>Please enter the root password for this server</source>
701        <translation>Voer a.u.b. het rootwachtwoord in voor deze server</translation>
702    </message>
703    <message>
704        <source>Password</source>
705        <translation>Wachtwoord</translation>
706    </message>
707    <message>
708        <source>Password (Repeat)</source>
709        <translation>Wachtwoord (herhaling)</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>Please create a user for this server</source>
713        <translation>Maak a.u.b. een gebruiker aan voor deze server</translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Name</source>
717        <translation>Naam</translation>
718    </message>
719    <message>
720        <source>Username</source>
721        <translation>Gebruikersnaam</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>Default shell</source>
725        <translation>Standaard-shell</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
729        <translation>Voer a.u.b. een systeemhostnaam in en uw voorkeur voor aanmelden-op-afstand.</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Hostname</source>
733        <translation>Hostnaam</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Enable remote SSH login</source>
737        <translation>Schakel aanmelding-op-afstand voor SSH in</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
741        <translation>Kies a.u.b. een netwerkapparaat om in te stellen voor dit systeem.</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Network Interface</source>
745        <translation>Netwerkkaart</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>IP Address</source>
749        <translation>IP-adres</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Netmask</source>
753        <translation>Netmasker</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Nameserver (DNS)</source>
757        <translation>Naamserver (DNS)</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Gateway</source>
761        <translation>Gateway</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>IPv6 Address</source>
765        <translation>IPv6 adres</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>IPv6 Gateway</source>
769        <translation>IPv6 Gateway</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>IPv6 Nameserver</source>
773        <translation>IPv6 naamserver</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>000.000.000.000; </source>
777        <translation>000.000.000.000; </translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>Please select any optional features to install.</source>
781        <translation>Kies a.u.b. eventuele optionele functies om te installeren.</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
785        <translation>Installeer systeembronnen (/usr/src)</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
789        <translation>Installeer ports tree (/usr/ports)</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
793        <translation>Deze instelhulp zal u begeleiden bij het instellen van uw nieuwe server. Klik op &apos;volgende&apos; om te beginnen. </translation>
794    </message>
795</context>
796</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.