source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_nl.ts @ aebf244

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since aebf244 was aebf244, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 22 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.5 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Schakel tussen de V.S.-indeling en de indeling gekozen door de gebruiker</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Af&amp;breken</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Vorige</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>Volge&amp;nde</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>Welkom bij PC-BSD! Kies uw taal en klik op volgende om door te gaan</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Aanpassen</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Samenvatting</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Schijfkeuze</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Installatie</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Uw systeem wordt nu geïnstalleerd! Dit proces kan even duren, afhankelijk van de installatiekeuzes en de systeemsnelheid. U krijgt een melding wanneer de installatie is voltooid.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installeren naar bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Schijf:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Spiegelen:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partitie:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Bestandssysteem:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Grootte:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Koppelen:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>De volgende metapakketten zullen worden geïnstalleerd:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD-installatieprogramma</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Installatie nu beginnen?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Weet u zeker dat u deze installatie wilt afbreken?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Mislukt.</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Er is een fout opgetreden en de installatie is afgebroken.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Wilt u een foutenrapport genereren?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Het systeem nu herstarten?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Bezig met installeren... Dit kan even duren...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Opties:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Voltooien</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Toon diagnose van apparatuurverenigbaarheid</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Systeemkeuze</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Pakketten aan het installeren... Dit kan even duren...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Verander de installatietaal</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Pas het gekozen systeem aan</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Toon hulp voor het huidige scherm</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Start het schermtoetsenbord</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Breek de installatie af</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Pakketkeuze voor TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Pakketkeuze voor PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Uw systeem is nu geïnstalleerd!
170 Klik op Voltooien om te herstarten. Daarna kunt u het installatiemedium laten uitwerpen.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>&amp;Cancel</source>
174        <translation>&amp;Annuleren</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Extracting system...</source>
178        <translation>Systeem aan het uitpakken...</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
182        <translation>Kon geen schijfstations ontdekken. De installatie zal nu eindigen.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
186        <translation>Kon geen partitie voorstellen voor de gevonden schijf.</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
190        <translation>U draait de 32-bitsversie. Indien uw systeem geschikt is voor 64-bit (wat geldt voor de meeste computers gemaakt na 2005), dan kunt u echt beter de 64-bitsversie draaien.</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
194        <translation>De gekozen schijf of partitie heeft minder dan de aanbevolen %1GB beschikbaar. De installatie zou kunnen mislukken...</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Load installation config file from USB stick</source>
198        <translation>Laad instellingenbestand voor installatie vanaf USB-staafje</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Load config from USB</source>
202        <translation>Instellingen laden vanaf USB-staafje</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
206        <translation>Bureaublad (PC-BSD)</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Server (TrueOS)</source>
210        <translation>Server (TrueOS)</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>Save Config to USB</source>
214        <translation>Sla instellingen op USB op</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
218        <translation>Dit zal uw installatie-instellingen opslaan op een USB-staaf die geformatteerd is in MSDOSFS/FAT32. Doorgaan?</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
222        <translation>Voer a.u.b. nu een USB-staaf in en klik op OK om door te gaan.</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
226        <translation>Voer a.u.b. de naam in waaronder u deze instellingen wil opslaan.</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
230        <translation>Kon instellingen niet opslaan op USB-media. Doet het apparaat het wel en is het geformatteerd in MSDOSFS/FAT32?</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
234        <translation>Instellingen opgeslagen. U kunt het USB-medium nu veilig verwijderen.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
238        <translation>Dit zal een bestand met installatie-instellingen laden vanaf uw MSDOSFS/FAT32-geformatteerde USB-staafje. Doorgaan?</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
242        <translation>Stop het USB-staafje a.u.b. nu erin, en klik op OK om door te gaan.</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
246        <translation>Kon opgeslagen instellingenbestand niet laden vanaf het USB-medium. Doet het apparaat het wel en is het geformatteerd in MSDOSFS/FAT32?</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
250        <translation>Instellingen zijn geladen. U kunt het USB-medium nu veilig verwijderen.</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Config File:</source>
254        <translation>Instellingenbestand:</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Start the install using this config file?</source>
258        <translation>De installatie beginnen met gebruikmaking van dit instellingenbestand?</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
262        <translation type="unfinished">
263            </translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Manage network connectivity</source>
267        <translation type="unfinished">
268            </translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>ZFS Datasets:</source>
272        <translation type="unfinished">
273            </translation>
274    </message>
275    <message>
276        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
277        <translation type="unfinished">
278            </translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
282        <translation type="unfinished">
283            </translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Start the restore now?</source>
287        <translation type="unfinished">
288            </translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>Your system is now restored!
292Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
293        <translation type="unfinished">
294            </translation>
295    </message>
296    <message>
297        <source>System Restore</source>
298        <translation type="unfinished">
299            </translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
303        <translation type="unfinished">
304            </translation>
305    </message>
306    <message>
307        <source>Installing meta-package: %1</source>
308        <translation type="unfinished">
309            </translation>
310    </message>
311    <message>
312        <source>Restoring system: %1</source>
313        <translation type="unfinished">
314            </translation>
315    </message>
316</context>
317<context>
318    <name>QObject</name>
319    <message>
320        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
321        <translation>Dit scherm stelt u in staat om de taal te kiezen waarmee u de installatie wil uitvoeren.</translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
325        <translation>Dit scherm stelt u in staat om het type systeem te kiezen dat u wil installeren. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u de gekozen pakketten voor uw systeem veranderen.</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
329        <translation>Het scherm zal de thans gekozen schijfopties tonen. Door te klikken op &apos;aanpassen&apos; kunt u onder andere de doelschijf en de bestandssystemen veranderen.</translation>
330    </message>
331    <message>
332        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
333        <translation>Uw systeem is zich nu aan het installeren! Haal gerust een kop koffie en ontspan, de installeerder zal u vanzelf melden wanneer alles klaar is.</translation>
334    </message>
335    <message>
336        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
337        <translation>Het systeem is nu klaar met de installatie! Klik op Voltooien om te herstarten, en zorg ervoor dat het gebruikte installatiemedium is uitgeworpen voordat u uw nieuwe systeem opstart.</translation>
338    </message>
339</context>
340<context>
341    <name>desktopSelection</name>
342    <message>
343        <source>System Package Configuration</source>
344        <translation>Instellingen systeempakketten</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Available System Packages</source>
348        <translation>Beschikbare systeempakketten</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>&amp;Save</source>
352        <translation>&amp;Opslaan</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>&amp;Cancel</source>
356        <translation>&amp;Annuleren</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>No Desktop</source>
360        <translation>Geen werkomgeving</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
364        <translation>Er zijn geen werkomgevingen geselecteerd. Kies er a.u.b. tenminste één.</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>View Packages</source>
368        <translation>Pakketten bekijken</translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>Package Listing for:</source>
372        <translation>Pakketten-opsomming voor:</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
376        <translation type="unfinished">
377            </translation>
378    </message>
379</context>
380<context>
381    <name>dialogCheckHardware</name>
382    <message>
383        <source>Detected hardware devices</source>
384        <translation>Ontdekte apparaten</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <source>&amp;Close</source>
388        <translation>&amp;Sluiten</translation>
389    </message>
390    <message>
391        <source>Video driver:</source>
392        <translation>Videostuurprogramma:</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Video resolution:</source>
396        <translation>Video-beeldverhouding:</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>No ethernet detected</source>
400        <translation>Geen ethernet bespeurd</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>Ethernet device:</source>
404        <translation>Ethernetapparaat:</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>No wifi detected</source>
408        <translation>Geen wifi bespeurd</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>Wifi device:</source>
412        <translation>Wifi-apparaat:</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>No sound detected</source>
416        <translation>Geen geluid bespeurd</translation>
417    </message>
418    <message>
419        <source>Sound device:</source>
420        <translation>Geluidapparaat:</translation>
421    </message>
422</context>
423<context>
424    <name>dialogFSSize</name>
425    <message>
426        <source>Size:</source>
427        <translation>Grootte:</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>MB</source>
431        <translation>MB</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>&amp;Ok</source>
435        <translation>&amp;Ok</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>&amp;Cancel</source>
439        <translation>&amp;Annuleren</translation>
440    </message>
441</context>
442<context>
443    <name>dialogHelp</name>
444    <message>
445        <source>&amp;Close</source>
446        <translation>&amp;Sluiten</translation>
447    </message>
448</context>
449<context>
450    <name>dialogInfoBox</name>
451    <message>
452        <source>&amp;Close</source>
453        <translation>&amp;Sluiten</translation>
454    </message>
455</context>
456<context>
457    <name>widgetKeyboard</name>
458    <message>
459        <source>Keyboard Settings</source>
460        <translation>Toetsenbordinstellingen</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>Key Layout</source>
464        <translation>Toetsindeling</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>Variant</source>
468        <translation>Variant</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>Keyboard Model</source>
472        <translation>Toetsenbordmodel</translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
476        <translation>(u kunt hieronder iets tikken om uw gekozen instellingen uit te proberen)</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>&amp;Apply</source>
480        <translation>&amp;Toepassen</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>&amp;Close</source>
484        <translation>&amp;Sluiten</translation>
485    </message>
486</context>
487<context>
488    <name>wizardDisk</name>
489    <message>
490        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
491        <translation>Deze instelhulp neemt het schijfindelingsproces met u door. Kies de indelingsmethode die u wilt gebruiken.</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>Setup Mode</source>
495        <translation>Indelingsmethode</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
499        <translation>Basis (onbekend met BSD of schijfpartitionering)</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
503        <translation>Geavanceerd (ervaren met bestandssystemen)</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
507        <translation>FreeBSD-deskundigen (handmatige methode via de terminal)</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>Selected Disk</source>
511        <translation>Geselecteerde schijf</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Selected Partition</source>
515        <translation>Geselecteerde partitie</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Partition disk with GPT</source>
519        <translation>Partitioneer met GPT</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
523        <translation>Hieronder kunt u de koppelpunten van het bestandssysteem wijzigen. Voor de meeste gebruikers volstaan de standaarden. </translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>&amp;Add</source>
527        <translation>&amp;Toevoegen</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>&amp;Remove</source>
531        <translation>Ve&amp;rwijderen</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
535        <translation>U heeft de expertmodus gekozen. In deze modus kunt u een terminalvenster openen en de opdrachtregel gebruiken om uw schijf handmatig te partitioneren. Wanneer u klaar bent moet u uw bestandssystemen aankoppelen aan /mnt om de installatie te beginnen. </translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>&amp;Launch terminal</source>
539        <translation>Termina&amp;lvenster starten</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
543        <translation>Controleer a.u.b. onderstaande samenvatting van de schijfindeling en klik op Voltooien om uw instellingen op te slaan. </translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Use entire disk</source>
547        <translation>Gebruik hele schijf</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>ZFS Mounts</source>
551        <translation>ZFS-koppelpunten</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>ZFS Options</source>
555        <translation>ZFS opties</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Resizing</source>
559        <translation>Grootte wijzigen</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Remove mount-point</source>
563        <translation>Verwijder koppelpunt</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
567        <translation>Weet u zeker dat u dit koppelpunt wilt verwijderen?</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Enter mount-point</source>
571        <translation>Voer koppelpunt in</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>Please enter the new mount-point:</source>
575        <translation>Geef a.u.b. het nieuwe koppelpunt op:</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Editing:</source>
579        <translation>Bewerken:</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
583        <translation>Installeren op bestandssysteem aangekoppeld op /mnt</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
587        <translation>De schijf zal ingedeeld worden met de volgende configuratie:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>Disk:</source>
591        <translation>Schijf:</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Mirroring:</source>
595        <translation>Spiegelen:</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Partition:</source>
599        <translation>Partitie:</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>FileSystem:</source>
603        <translation>Bestandssysteem:</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>Size:</source>
607        <translation>Grootte:</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Mount:</source>
611        <translation>Koppelen:</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
615        <translation>ZFS spiegel/raidz-modus inschakelen</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
619        <translation>ZFS virtueel-apparaat-modus</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
623        <translation>Kies a.u.b. tenminste één andere schijf voor spiegelen</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Options:</source>
627        <translation>Opties:</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
631        <translation>Indien dit een ZFS-installatie op een enkele schijf betreft, dan kunt u doorgaan. Zo niet, kies dan hieronder a.u.b. de spiegel- of raidmodus en de schijven. </translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
635        <translation>ZFS-gegevensverzamelingen:&lt;br&gt;</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>Invalid Mount</source>
639        <translation>Ongeldige aankoppeling</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
643        <translation>Koppelpunt moet beginnen met &apos;/&apos;</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
647        <translation>Let op: het gebruik van ZFS mirror/raidz kan alleen worden ingeschakeld bij volledige-schijf-installaties</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
651        <translation>Kies a.u.b. twee of vier extra schijven voor raidz1</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
655        <translation>Kies a.u.b. drie, vijf of negen extra schijven voor raidz2</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
659        <translation>Kies a.u.b. vier, zes of 10 extra schijven voor raidz3</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Enter SWAP size</source>
663        <translation>Voer grootte in van wisselgeheugen</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>Size (MB)</source>
667        <translation>Grootte (MB)</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>ZFS pool name</source>
671        <translation>Naam van ZFS-pool</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>Force ZFS 4K block size</source>
675        <translation>Forceer ZFS-blokgrootte van 4K</translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>(MB)</source>
679        <translation>(MB)</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Swap Size</source>
683        <translation>Swapgrootte</translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Install GRUB (Required for Boot-Environment support)</source>
687        <translation type="unfinished">
688            </translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
692        <translation type="unfinished">
693            </translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
697        <translation type="unfinished">
698            </translation>
699    </message>
700    <message>
701        <source>No boot-loader!</source>
702        <translation type="unfinished">
703            </translation>
704    </message>
705    <message>
706        <source>You have chosen not to install GRUB on your MBR. You will need to manually setup your own MBR loader.</source>
707        <translation type="unfinished">
708            </translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>Stamp GRUB on MBR</source>
712        <translation type="unfinished">
713            </translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
717        <translation type="unfinished">
718            </translation>
719    </message>
720</context>
721<context>
722    <name>wizardFreeBSD</name>
723    <message>
724        <source>Please enter the root password for this server</source>
725        <translation>Voer a.u.b. het rootwachtwoord in voor deze server</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Password</source>
729        <translation>Wachtwoord</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Password (Repeat)</source>
733        <translation>Wachtwoord (herhaling)</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Please create a user for this server</source>
737        <translation>Maak a.u.b. een gebruiker aan voor deze server</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Name</source>
741        <translation>Naam</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Username</source>
745        <translation>Gebruikersnaam</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Default shell</source>
749        <translation>Standaard-shell</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
753        <translation>Voer a.u.b. een systeemnaam in en uw voorkeur voor aanmelden-op-afstand.</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Hostname</source>
757        <translation>Systeemnaam</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Enable remote SSH login</source>
761        <translation>Schakel aanmelding-op-afstand voor SSH in</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
765        <translation>Kies a.u.b. een netwerkapparaat om in te stellen voor dit systeem.</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>Network Interface</source>
769        <translation>Netwerkkaart</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>IP Address</source>
773        <translation>IP-adres</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Netmask</source>
777        <translation>Netmasker</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>Nameserver (DNS)</source>
781        <translation>Naamserver (DNS)</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>Gateway</source>
785        <translation>Gateway</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>IPv6 Address</source>
789        <translation>IPv6-adres</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>IPv6 Gateway</source>
793        <translation>IPv6-Gateway</translation>
794    </message>
795    <message>
796        <source>IPv6 Nameserver</source>
797        <translation>IPv6-naamserver</translation>
798    </message>
799    <message>
800        <source>000.000.000.000; </source>
801        <translation>000.000.000.000; </translation>
802    </message>
803    <message>
804        <source>Please select any optional features to install.</source>
805        <translation>Kies a.u.b. eventuele optionele functies om te installeren.</translation>
806    </message>
807    <message>
808        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
809        <translation>Installeer systeembronnen (/usr/src)</translation>
810    </message>
811    <message>
812        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
813        <translation>Installeer poortenboom (/usr/ports)</translation>
814    </message>
815    <message>
816        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
817        <translation>Deze instelhulp zal u begeleiden bij het instellen van uw nieuwe server. Klik op &apos;volgende&apos; om te beginnen. </translation>
818    </message>
819</context>
820<context>
821    <name>wizardRestore</name>
822    <message>
823        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
824        <translation type="unfinished">
825            </translation>
826    </message>
827    <message>
828        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
829        <translation type="unfinished">
830            </translation>
831    </message>
832    <message>
833        <source>Backup Server</source>
834        <translation type="unfinished">
835            </translation>
836    </message>
837    <message>
838        <source>Host Name</source>
839        <translation type="unfinished">
840            </translation>
841    </message>
842    <message>
843        <source>User Name</source>
844        <translation type="unfinished">
845            </translation>
846    </message>
847    <message>
848        <source>SSH Port</source>
849        <translation type="unfinished">
850            </translation>
851    </message>
852    <message>
853        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
854        <translation type="unfinished">
855            </translation>
856    </message>
857    <message>
858        <source>Server Authentication</source>
859        <translation type="unfinished">
860            </translation>
861    </message>
862    <message>
863        <source>Use USB key</source>
864        <translation type="unfinished">
865            </translation>
866    </message>
867    <message>
868        <source>Use password authentication</source>
869        <translation type="unfinished">
870            </translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
874        <translation type="unfinished">
875            </translation>
876    </message>
877    <message>
878        <source>Restore System Selection</source>
879        <translation type="unfinished">
880            </translation>
881    </message>
882    <message>
883        <source>Restore Summary</source>
884        <translation type="unfinished">
885            </translation>
886    </message>
887    <message>
888        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
889        <translation type="unfinished">
890            </translation>
891    </message>
892    <message>
893        <source>No keys found!</source>
894        <translation type="unfinished">
895            </translation>
896    </message>
897    <message>
898        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
899Please try another USB stick or use password authentication.</source>
900        <translation type="unfinished">
901            </translation>
902    </message>
903    <message>
904        <source>Connection failed!</source>
905        <translation type="unfinished">
906            </translation>
907    </message>
908    <message>
909        <source>Could not connect to the backup server!
910Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
911        <translation type="unfinished">
912            </translation>
913    </message>
914    <message>
915        <source>Could not connect to the backup server!
916Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
917        <translation type="unfinished">
918            </translation>
919    </message>
920    <message>
921        <source>Will restore from:</source>
922        <translation type="unfinished">
923            </translation>
924    </message>
925    <message>
926        <source>Select the SSH key to use</source>
927        <translation type="unfinished">
928            </translation>
929    </message>
930    <message>
931        <source>Key File:</source>
932        <translation type="unfinished">
933            </translation>
934    </message>
935</context>
936</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.