source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sl.ts @ b283ca6

enter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since b283ca6 was b283ca6, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 20 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 34.5 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Preklopi med US tipkovnico in izbiro tipkovnice uporabnika            </translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>&amp;Prekliči</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Nazaj</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Naprej</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>DobrodoÅ¡li v PC-BSD! Prosimo da izberete vaÅ¡ jezik in nato kliknete Naprej.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Prilagodi</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Povzetek</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Izbira diska</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Namestitev</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>VaÅ¡ sistem se sedaj namešča! To lahko traja dalj časa, odvisno od izbranih namestitvenih moÅŸnosti in hitrosti računalnika. Ob zaključku namestitve boste o tem obveščeni.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Nameščanje na datotečni sistem, ki je priklopljen na /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation type="unfinished">Disk bo nastavljen na naslednji način:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation type="unfinished">Disk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation type="unfinished">Zrcaljenje:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation type="unfinished">Razdelek:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation type="unfinished">Datotečni sistem:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation type="unfinished">Velikost:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation type="unfinished">Priklop:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Nameščeni bodo naslednji meta-paketi:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>Namestitev PC-BSD</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Ali naj pričnem z namestitvijo?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Ali ste prepričani, da ÅŸelite preklicati namestitev?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>NeuspeÅ¡no!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>Zaradi napake se je namestitev prekinila.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Ali ÅŸelite ustvariti poročilo o napaki?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Ponovni zagon sistema?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Nameščanje sistema... To lahko traja dalj časa...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>MoÅŸnosti:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Konec</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS podatkovna skupina:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>PrikaÅŸi diagnostiko strojne kompatibilnosti</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Izbira sistema</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Nameščam pakete... To lahko traja nekaj časa...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Spremeni jezik namestitve</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Prilagodi izbrani sistem</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>PrikaÅŸi pomoč za izbrano okno</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>ZaÅŸeni zaslonsko tipkovnico</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Prekini namestitev</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>Izbira paketov za TrueOS</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>Izbira paketov za PC-BSD</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Sistem je uspeÅ¡no nameščen!
170Klikni Končaj za ponovni zagon. Ob ponovnem zagonu odstrani namestitveni medij.</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Extracting system...</source>
174        <translation>Nalaganje sistema...</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
178        <translation>Disk ni zaznan! Namestitev bo prekinjena.</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
182        <translation>Za disk ni moÅŸno predlagati particije.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
186        <translation>Zaznana 32bitna različica. Če je vaÅ¡a strojna oprema 64bitna (večina sistemov narejenih po letu 2005), vam priporočamo 64bitno različico.</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
190        <translation>Korenska / particija ima manj kot %1GB priporočenega prostora. Namestitev morda ne bo uspela...</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Load installation config file from USB stick</source>
194        <translation>NaloÅŸi namestitveno konfiguracijsko datoteko iz USB ključka</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
198        <translation>Delovna postaja (PC-BSD)</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Server (TrueOS)</source>
202        <translation>StreÅŸnik (TrueOS)</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
206        <translation>Namestitvena konfiguracijska datoteka bo shranjena na MSDOSFS/FAT32 formatirano USB napravo. Nadaljujem?</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
210        <translation>Vstavi USB napravo in klikni OK za nadaljevanje.</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
214        <translation>Izberi poljubno ime za namestitveno konfiguracijsko datoteko.</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
218        <translation>Shranjevanje na USB napravo ni uspelo. Ali je naprava priklopljena in formatirana z MSDOSFS/FAT32?</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
222        <translation>Zapis je uspel! Sedaj lahko varno odstranite USB napravo.</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
226        <translation>Namestitvena konfiguracijska datoteka bo naloÅŸena iz MSDOSFS/FAT32 formatirane USB naprave. Nadaljujem?</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
230        <translation>Vstavi USB napravo in klikni OK za nadaljevanje.</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
234        <translation>Nalaganje shranjene konfiguracijske datoteke iz USB naprave ni uspelo. Ali je naprava priklopljena in formatirana z MSDOSFS/FAT32?</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
238        <translation>Konfiguracija naloÅŸena! Sedaj lahko varno odstranite USB napravo.</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Config File:</source>
242        <translation>Konfiguracijska datoteka:</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Start the install using this config file?</source>
246        <translation>Pričnem namestitev z uporabo naloÅŸene konfiguracijske datoteke?</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
250        <translation>Obnovi Life-Preserver varnostno kopijo</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <source>Manage network connectivity</source>
254        <translation>Uredi mreÅŸno povezavo</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>ZFS Datasets:</source>
258        <translation>ZFS Datasets:</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
262        <translation>Obnovitev originalne ZFS razporeditve</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
266        <translation type="unfinished">
267            </translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>Start the restore now?</source>
271        <translation>Pričnem z obnovitvijo sistema?</translation>
272    </message>
273    <message>
274        <source>Your system is now restored!
275Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
276        <translation>Sistem je uspeÅ¡no obnovljen!
277Klikni Končaj za ponovni zagon. Ob ponovnem zagonu lahko odstranite namestitveni medij.</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>System Restore</source>
281        <translation>Obnovitev sistema</translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
285        <translation>VaÅ¡ sistem se obnavlja. Čas obnovitve je odvisen od velikosti varnostne kopije in lastnosti omreÅŸne povezave.</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>Installing meta-package: %1</source>
289        <translation>Nameščanje meta-paketov: %1</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>Restoring system: %1</source>
293        <translation>Obnavljanje sistema: %1</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>&amp;Load config from USB</source>
297        <translation type="unfinished">
298            </translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>&amp;Save Config to USB</source>
302        <translation type="unfinished">
303            </translation>
304    </message>
305</context>
306<context>
307    <name>QObject</name>
308    <message>
309        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
310        <translation type="unfinished">
311            </translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
315        <translation type="unfinished">
316            </translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
320        <translation type="unfinished">
321            </translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
325        <translation type="unfinished">
326            </translation>
327    </message>
328    <message>
329        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
330        <translation type="unfinished">
331            </translation>
332    </message>
333</context>
334<context>
335    <name>desktopSelection</name>
336    <message>
337        <source>System Package Configuration</source>
338        <translation type="unfinished">
339            </translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Available System Packages</source>
343        <translation type="unfinished">
344            </translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>&amp;Save</source>
348        <translation>&amp;Shrani</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>&amp;Cancel</source>
352        <translation type="unfinished">&amp;Prekliči</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>No Desktop</source>
356        <translation type="unfinished">
357            </translation>
358    </message>
359    <message>
360        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
361        <translation type="unfinished">
362            </translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>View Packages</source>
366        <translation type="unfinished">
367            </translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>Package Listing for:</source>
371        <translation type="unfinished">
372            </translation>
373    </message>
374    <message>
375        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
376        <translation type="unfinished">
377            </translation>
378    </message>
379</context>
380<context>
381    <name>dialogCheckHardware</name>
382    <message>
383        <source>Detected hardware devices</source>
384        <translation type="unfinished">
385            </translation>
386    </message>
387    <message>
388        <source>&amp;Close</source>
389        <translation type="unfinished">
390            </translation>
391    </message>
392    <message>
393        <source>Video driver:</source>
394        <translation type="unfinished">
395            </translation>
396    </message>
397    <message>
398        <source>Video resolution:</source>
399        <translation type="unfinished">
400            </translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>No ethernet detected</source>
404        <translation type="unfinished">
405            </translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Ethernet device:</source>
409        <translation type="unfinished">
410            </translation>
411    </message>
412    <message>
413        <source>No wifi detected</source>
414        <translation type="unfinished">
415            </translation>
416    </message>
417    <message>
418        <source>Wifi device:</source>
419        <translation type="unfinished">
420            </translation>
421    </message>
422    <message>
423        <source>No sound detected</source>
424        <translation type="unfinished">
425            </translation>
426    </message>
427    <message>
428        <source>Sound device:</source>
429        <translation type="unfinished">
430            </translation>
431    </message>
432</context>
433<context>
434    <name>dialogFSSize</name>
435    <message>
436        <source>Size:</source>
437        <translation type="unfinished">Velikost:</translation>
438    </message>
439    <message>
440        <source>MB</source>
441        <translation>MiB</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <source>&amp;Ok</source>
445        <translation type="unfinished">
446            </translation>
447    </message>
448    <message>
449        <source>&amp;Cancel</source>
450        <translation type="unfinished">&amp;Prekliči</translation>
451    </message>
452</context>
453<context>
454    <name>dialogHelp</name>
455    <message>
456        <source>&amp;Close</source>
457        <translation type="unfinished">
458            </translation>
459    </message>
460</context>
461<context>
462    <name>dialogInfoBox</name>
463    <message>
464        <source>&amp;Close</source>
465        <translation type="unfinished">
466            </translation>
467    </message>
468</context>
469<context>
470    <name>widgetKeyboard</name>
471    <message>
472        <source>Keyboard Settings</source>
473        <translation type="unfinished">
474            </translation>
475    </message>
476    <message>
477        <source>Key Layout</source>
478        <translation type="unfinished">
479            </translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Variant</source>
483        <translation type="unfinished">
484            </translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>Keyboard Model</source>
488        <translation type="unfinished">
489            </translation>
490    </message>
491    <message>
492        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
493        <translation>( da preizkusite izbrane nastavitve, lahko tipkate v spodnje polje )</translation>
494    </message>
495    <message>
496        <source>&amp;Apply</source>
497        <translation type="unfinished">
498            </translation>
499    </message>
500    <message>
501        <source>&amp;Close</source>
502        <translation type="unfinished">
503            </translation>
504    </message>
505</context>
506<context>
507    <name>wizardDisk</name>
508    <message>
509        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
510        <translation type="unfinished">
511            </translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Setup Mode</source>
515        <translation type="unfinished">
516            </translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
520        <translation type="unfinished">
521            </translation>
522    </message>
523    <message>
524        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
525        <translation type="unfinished">
526            </translation>
527    </message>
528    <message>
529        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
530        <translation type="unfinished">
531            </translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>Selected Disk</source>
535        <translation type="unfinished">
536            </translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>Selected Partition</source>
540        <translation type="unfinished">
541            </translation>
542    </message>
543    <message>
544        <source>Partition disk with GPT</source>
545        <translation type="unfinished">
546            </translation>
547    </message>
548    <message>
549        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
550        <translation type="unfinished">
551            </translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>&amp;Add</source>
555        <translation>&amp;Dodaj</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>&amp;Remove</source>
559        <translation type="unfinished">
560            </translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
564        <translation type="unfinished">
565            </translation>
566    </message>
567    <message>
568        <source>&amp;Launch terminal</source>
569        <translation type="unfinished">
570            </translation>
571    </message>
572    <message>
573        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
574        <translation type="unfinished">
575            </translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Use entire disk</source>
579        <translation type="unfinished">
580            </translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>ZFS Mounts</source>
584        <translation type="unfinished">
585            </translation>
586    </message>
587    <message>
588        <source>ZFS Options</source>
589        <translation type="unfinished">
590            </translation>
591    </message>
592    <message>
593        <source>Resizing</source>
594        <translation type="unfinished">
595            </translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Remove mount-point</source>
599        <translation type="unfinished">
600            </translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
604        <translation type="unfinished">
605            </translation>
606    </message>
607    <message>
608        <source>Enter mount-point</source>
609        <translation type="unfinished">
610            </translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>Please enter the new mount-point:</source>
614        <translation type="unfinished">
615            </translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Editing:</source>
619        <translation type="unfinished">
620            </translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
624        <translation type="unfinished">
625            </translation>
626    </message>
627    <message>
628        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
629        <translation type="unfinished">Disk bo nastavljen na naslednji način:</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <source>Disk:</source>
633        <translation type="unfinished">Disk:</translation>
634    </message>
635    <message>
636        <source>Mirroring:</source>
637        <translation type="unfinished">Zrcaljenje:</translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>Partition:</source>
641        <translation type="unfinished">Razdelek:</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>FileSystem:</source>
645        <translation type="unfinished">Datotečni sistem:</translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>Size:</source>
649        <translation type="unfinished">Velikost:</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <source>Mount:</source>
653        <translation type="unfinished">Priklop:</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
657        <translation type="unfinished">
658            </translation>
659    </message>
660    <message>
661        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
662        <translation type="unfinished">
663            </translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
667        <translation type="unfinished">
668            </translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Options:</source>
672        <translation type="unfinished">
673            </translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
677        <translation type="unfinished">
678            </translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
682        <translation type="unfinished">
683            </translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Invalid Mount</source>
687        <translation type="unfinished">
688            </translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
692        <translation type="unfinished">
693            </translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
697        <translation type="unfinished">
698            </translation>
699    </message>
700    <message>
701        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
702        <translation type="unfinished">
703            </translation>
704    </message>
705    <message>
706        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
707        <translation type="unfinished">
708            </translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
712        <translation type="unfinished">
713            </translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Enter SWAP size</source>
717        <translation type="unfinished">
718            </translation>
719    </message>
720    <message>
721        <source>Size (MB)</source>
722        <translation type="unfinished">
723            </translation>
724    </message>
725    <message>
726        <source>ZFS pool name</source>
727        <translation type="unfinished">
728            </translation>
729    </message>
730    <message>
731        <source>Force ZFS 4K block size</source>
732        <translation type="unfinished">
733            </translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>(MB)</source>
737        <translation type="unfinished">
738            </translation>
739    </message>
740    <message>
741        <source>Swap Size</source>
742        <translation type="unfinished">
743            </translation>
744    </message>
745    <message>
746        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
747        <translation type="unfinished">
748            </translation>
749    </message>
750    <message>
751        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
752        <translation type="unfinished">
753            </translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>No boot-loader!</source>
757        <translation type="unfinished">
758            </translation>
759    </message>
760    <message>
761        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
762        <translation type="unfinished">
763            </translation>
764    </message>
765    <message>
766        <source>Boot-Loader (GRUB recommended)</source>
767        <translation type="unfinished">
768            </translation>
769    </message>
770    <message>
771        <source>You have chosen not to install a boot-loader. You will need to manually setup your own loader.</source>
772        <translation type="unfinished">
773            </translation>
774    </message>
775</context>
776<context>
777    <name>wizardFreeBSD</name>
778    <message>
779        <source>Please enter the root password for this server</source>
780        <translation type="unfinished">
781            </translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>Password</source>
785        <translation type="unfinished">
786            </translation>
787    </message>
788    <message>
789        <source>Password (Repeat)</source>
790        <translation type="unfinished">
791            </translation>
792    </message>
793    <message>
794        <source>Please create a user for this server</source>
795        <translation type="unfinished">
796            </translation>
797    </message>
798    <message>
799        <source>Name</source>
800        <translation type="unfinished">
801            </translation>
802    </message>
803    <message>
804        <source>Username</source>
805        <translation type="unfinished">
806            </translation>
807    </message>
808    <message>
809        <source>Default shell</source>
810        <translation type="unfinished">
811            </translation>
812    </message>
813    <message>
814        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
815        <translation type="unfinished">
816            </translation>
817    </message>
818    <message>
819        <source>Hostname</source>
820        <translation type="unfinished">
821            </translation>
822    </message>
823    <message>
824        <source>Enable remote SSH login</source>
825        <translation type="unfinished">
826            </translation>
827    </message>
828    <message>
829        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
830        <translation type="unfinished">
831            </translation>
832    </message>
833    <message>
834        <source>Network Interface</source>
835        <translation>OmreÅŸni vmesnik</translation>
836    </message>
837    <message>
838        <source>IP Address</source>
839        <translation>Naslov IP</translation>
840    </message>
841    <message>
842        <source>Netmask</source>
843        <translation>OmreÅŸna maska:</translation>
844    </message>
845    <message>
846        <source>Nameserver (DNS)</source>
847        <translation>Imenski streÅŸnik (DNS)</translation>
848    </message>
849    <message>
850        <source>Gateway</source>
851        <translation>Prehod</translation>
852    </message>
853    <message>
854        <source>IPv6 Address</source>
855        <translation type="unfinished">
856            </translation>
857    </message>
858    <message>
859        <source>IPv6 Gateway</source>
860        <translation type="unfinished">
861            </translation>
862    </message>
863    <message>
864        <source>IPv6 Nameserver</source>
865        <translation type="unfinished">
866            </translation>
867    </message>
868    <message>
869        <source>000.000.000.000; </source>
870        <translation>000.000.000.000; </translation>
871    </message>
872    <message>
873        <source>Please select any optional features to install.</source>
874        <translation type="unfinished">
875            </translation>
876    </message>
877    <message>
878        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
879        <translation type="unfinished">
880            </translation>
881    </message>
882    <message>
883        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
884        <translation type="unfinished">
885            </translation>
886    </message>
887    <message>
888        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
889        <translation type="unfinished">
890            </translation>
891    </message>
892</context>
893<context>
894    <name>wizardRestore</name>
895    <message>
896        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
897        <translation type="unfinished">
898            </translation>
899    </message>
900    <message>
901        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
902        <translation type="unfinished">
903            </translation>
904    </message>
905    <message>
906        <source>Backup Server</source>
907        <translation type="unfinished">
908            </translation>
909    </message>
910    <message>
911        <source>Host Name</source>
912        <translation type="unfinished">
913            </translation>
914    </message>
915    <message>
916        <source>User Name</source>
917        <translation type="unfinished">
918            </translation>
919    </message>
920    <message>
921        <source>SSH Port</source>
922        <translation type="unfinished">
923            </translation>
924    </message>
925    <message>
926        <source>Server Authentication</source>
927        <translation type="unfinished">
928            </translation>
929    </message>
930    <message>
931        <source>Use USB key</source>
932        <translation type="unfinished">
933            </translation>
934    </message>
935    <message>
936        <source>Use password authentication</source>
937        <translation type="unfinished">
938            </translation>
939    </message>
940    <message>
941        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
942        <translation type="unfinished">
943            </translation>
944    </message>
945    <message>
946        <source>Restore System Selection</source>
947        <translation type="unfinished">
948            </translation>
949    </message>
950    <message>
951        <source>Restore Summary</source>
952        <translation type="unfinished">
953            </translation>
954    </message>
955    <message>
956        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
957        <translation type="unfinished">
958            </translation>
959    </message>
960    <message>
961        <source>No keys found!</source>
962        <translation type="unfinished">
963            </translation>
964    </message>
965    <message>
966        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
967Please try another USB stick or use password authentication.</source>
968        <translation type="unfinished">
969            </translation>
970    </message>
971    <message>
972        <source>Connection failed!</source>
973        <translation type="unfinished">
974            </translation>
975    </message>
976    <message>
977        <source>Could not connect to the backup server!
978Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
979        <translation type="unfinished">
980            </translation>
981    </message>
982    <message>
983        <source>Could not connect to the backup server!
984Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
985        <translation type="unfinished">
986            </translation>
987    </message>
988    <message>
989        <source>Will restore from:</source>
990        <translation type="unfinished">
991            </translation>
992    </message>
993    <message>
994        <source>Select the SSH key to use</source>
995        <translation type="unfinished">
996            </translation>
997    </message>
998    <message>
999        <source>Key File:</source>
1000        <translation type="unfinished">
1001            </translation>
1002    </message>
1003    <message>
1004        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB drive, insert it now and select USB key, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
1005        <translation type="unfinished">
1006            </translation>
1007    </message>
1008</context>
1009</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.