source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts @ 7eb8911

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2
Last change on this file since 7eb8911 was 7eb8911, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 35.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS>
4    <context>
5        <name>Installer</name>
6        <message>
7            <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8            <translation>Byt mellan US layout och anvÀndarvald layout</translation>
9        </message>
10        <message>
11            <source>Ab&amp;ort</source>
12            <translation>Avbryt</translation>
13        </message>
14        <message>
15            <source>&amp;Back</source>
16            <translation>&amp;Tillbaka</translation>
17        </message>
18        <message>
19            <source>&amp;Next</source>
20            <translation>&amp;NÀsta</translation>
21        </message>
22        <message>
23            <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24            <translation>VÀlkommen till PC-BSD! VÀnligen vÀlj sprÃ¥k och klicka sedan pÃ¥ nÀsta för att fortsÀtta.</translation>
25        </message>
26        <message>
27            <source>&amp;Customize</source>
28            <translation>&amp;Konfigurera för eget tycke</translation>
29        </message>
30        <message>
31            <source>Summary</source>
32            <translation>SammanstÀllning</translation>
33        </message>
34        <message>
35            <source>Disk Selection</source>
36            <translation>Disk Val</translation>
37        </message>
38        <message>
39            <source>Installation</source>
40            <translation>Installation</translation>
41        </message>
42        <message>
43            <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44            <translation>Ditt system installeras nu! Denna process kan ta en stund, beroende pÃ¥ de valda installationsalternativen och systemet hastighet. Du kommer att meddelas nÀr installationen har slutförts.</translation>
45        </message>
46        <message>
47            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48            <translation>Installerar till fil-system monterat pÃ¥ /mnt</translation>
49        </message>
50        <message>
51            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52            <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation>
53        </message>
54        <message>
55            <source>Disk:</source>
56            <translation>Disk:</translation>
57        </message>
58        <message>
59            <source>Mirroring:</source>
60            <translation>Spegling:</translation>
61        </message>
62        <message>
63            <source>Partition:</source>
64            <translation>Partition:</translation>
65        </message>
66        <message>
67            <source>FileSystem:</source>
68            <translation>Filsystem:</translation>
69        </message>
70        <message>
71            <source>Size:</source>
72            <translation>Storlek:</translation>
73        </message>
74        <message>
75            <source>Mount:</source>
76            <translation>Monteringspunkt:</translation>
77        </message>
78        <message>
79            <source>Custom Package Selection</source>
80            <translation>Egna Paket Val</translation>
81        </message>
82        <message>
83            <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84            <translation>Följande meta-pkgs kommer att installeras:</translation>
85        </message>
86        <message>
87            <source>PC-BSD Installer</source>
88            <translation>Installationsprogrammet för PC-BSD</translation>
89        </message>
90        <message>
91            <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92            <translation>Du har för nÀrvarande ett eget paket set konfigurerat. ForsÀtt med att vÀlja ett standard set?</translation>
93        </message>
94        <message>
95            <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96            <translation>KDE Àr en fullfjÀdrad skrivbordsmiljö, som inkluderar support för 3D skrivbordseffekter, flera skrivbord, och en mÀngd inbyggda verktyg och tillbehör för bÃ¥de nybörjare och mer avancerade anvÀndarna.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för high-end system med 2GB eller mer RAM *</translation>
97        </message>
98        <message>
99            <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100            <translation>LXDE Àr ett enkelt skrivbord, minimalistiskt till naturen, med support för flera skrivbord, en systembricka, applikations meny och mer dÀrtill.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för netbooks, eller low-end system* </translation>
101        </message>
102        <message>
103            <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104            <translation>GNOME Àr en fullfjÀdrar skrivbordsmiljö, komplett med ett stort antal integrerade tillbehör och verktyg för anvÀndaren.</translation>
105        </message>
106        <message>
107            <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108            <translation>XFCE Àr ett lÀtt och modulÀrt skrivbord, med ett antal features för att utöka möjligheterna att konfigurera skrivbordet som du sjÀlv vill ha det.</translation>
109        </message>
110        <message>
111            <source>Start the installation now?</source>
112            <translation>Starta installationen nu?</translation>
113        </message>
114        <message>
115            <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116            <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill avbryta denna installation?</translation>
117        </message>
118        <message>
119            <source>Failed!</source>
120            <translation>Misslyckades!</translation>
121        </message>
122        <message>
123            <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124            <translation>Installationsprogrammet har stött pÃ¥ ett fel och har stoppats.</translation>
125        </message>
126        <message>
127            <source>Do you want to generate an error report?</source>
128            <translation>Vill du skapa en felrapport?</translation>
129        </message>
130        <message>
131            <source>Restart the system now?</source>
132            <translation>Starta om systemet nu?</translation>
133        </message>
134        <message>
135            <source>Installing system... This may take a while...</source>
136            <translation>Installerar systemet... Detta kan ta en stund...</translation>
137        </message>
138        <message>
139            <source>Options:</source>
140            <translation>Alternativ:</translation>
141        </message>
142        <message>
143            <source>&amp;Finish</source>
144            <translation>&amp;Slutför</translation>
145        </message>
146        <message>
147            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148            <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
149        </message>
150        <message>
151            <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD's code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152            <translation>FreeBSD Àr ett avancerat operativsystem för moderna serverer, desktop och integrerade plattformar. FreeBSDs kodbas har över trettio Ã¥r undergÃ¥tt kontinuerlig utveckling, förbÀtting och optimering.</translation>
153        </message>
154        <message>
155            <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156            <translation>Visa hÃ¥rdvarukompatibilitets diagnostik</translation>
157        </message>
158        <message>
159            <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160            <translation>TrueOS Àr en konsollbaserad server körandes FreeBSD. Detta inkluderar kommando-radsversioner av The Warden jail hantering, PBI hantering, ZFS boot miljö (beadm) och andra hjÀlpliga verktyg för systemadministratörer.</translation>
161        </message>
162        <message>
163            <source>System Selection</source>
164            <translation>Systemval</translation>
165        </message>
166        <message>
167            <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168            <translation>Installerar paket... Detta kan ta ett tag...</translation>
169        </message>
170        <message>
171            <source>Change the installation language</source>
172            <translation>Byt installationssprÃ¥k</translation>
173        </message>
174        <message>
175            <source>Cycle through system choices</source>
176            <translation>BlÀddra igenom systemval</translation>
177        </message>
178        <message>
179            <source>Customize the selected system</source>
180            <translation>Anpassa valt system</translation>
181        </message>
182        <message>
183            <source>Customize the disk selection or layout</source>
184            <translation>Anspassa diskval eller layout</translation>
185        </message>
186        <message>
187            <source>Display help for the current screen</source>
188            <translation>Visa hjÀlp för aktuellt fönster</translation>
189        </message>
190        <message>
191            <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192            <translation>Starta virtuellt tangentbord</translation>
193        </message>
194        <message>
195            <source>Cancel the installation</source>
196            <translation>Avbryt installationen</translation>
197        </message>
198        <message>
199            <source>TrueOS Package Selection</source>
200            <translation>TrueOS paketval</translation>
201        </message>
202        <message>
203            <source>FreeBSD Package Selection</source>
204            <translation>FreeBSD paketval</translation>
205        </message>
206        <message>
207            <source>PC-BSD Package Selection</source>
208            <translation>PC-BSD paketval</translation>
209        </message>
210        <message>
211            <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213            <translation>Ditt system Àr nu installerat!Klicka pÃ¥ slutför för att starta om. Efter omstarten kan du ta ut din installationsmedia.</translation>
214        </message>
215        <message>
216            <source>&amp;Cancel</source>
217            <translation>&amp;Avbryt</translation>
218        </message>
219        <message>
220            <source>Extracting system...</source>
221            <translation type="unfinished">
222            </translation>
223        </message>
224        <message>
225            <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
226            <translation type="unfinished">
227            </translation>
228        </message>
229        <message>
230            <source>Click arrows to change system selection</source>
231            <translation type="unfinished">
232            </translation>
233        </message>
234        <message>
235            <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
236            <translation type="unfinished">
237            </translation>
238        </message>
239        <message>
240            <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
241            <translation type="unfinished">
242            </translation>
243        </message>
244        <message>
245            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
246            <translation type="unfinished">
247             {1G?}</translation>
248        </message>
249    </context>
250    <context>
251        <name>QObject</name>
252        <message>
253            <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
254            <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja sprÃ¥ket du vill utföra installationen med.</translation>
255        </message>
256        <message>
257            <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
258            <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja typen av system du vill installera. Klicka pÃ¥ anpassa för att Àndra valda paket som ska installeras.</translation>
259        </message>
260        <message>
261            <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
262            <translation>Detta fönster kommer visa valda diskalternativ. Klicka pÃ¥ anpassa för att byta disk, filsystem m.m.</translation>
263        </message>
264        <message>
265            <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
266            <translation>Ditt system installeras nu! GÃ¥ och hÀmta en kopp kaffe och slappna av, installationen kommer notifiera dig nÀr den Àr klar.</translation>
267        </message>
268        <message>
269            <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
270            <translation>Systemet Àr nu fÀrdiginstallerat! Klicka pÃ¥ Slutför för att starta om och kom ihÃ¥g att ta ut eventuell installationsmedia före du startar om.</translation>
271        </message>
272    </context>
273    <context>
274        <name>desktopSelection</name>
275        <message>
276            <source>System Package Configuration</source>
277            <translation>Konfiguration av systempaket</translation>
278        </message>
279        <message>
280            <source>Available System Packages</source>
281            <translation>TillgÀngliga Systempaket</translation>
282        </message>
283        <message>
284            <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
285            <translation>VÀnligen vÀlj de program du vill ska installeras. Minst en skrivbordsmiljö mÃ¥ste vÀljas, och Àndringar kan göras efter installationen.</translation>
286        </message>
287        <message>
288            <source>&amp;Save</source>
289            <translation>&amp;Spara</translation>
290        </message>
291        <message>
292            <source>&amp;Cancel</source>
293            <translation>&amp;Avbryt</translation>
294        </message>
295        <message>
296            <source>No Desktop</source>
297            <translation>Inget skrivbord</translation>
298        </message>
299        <message>
300            <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
301            <translation>Inget skrivbord har valts! VÀlj minst ett skrivbord för att fortsÀtta.</translation>
302        </message>
303        <message>
304            <source>View Packages</source>
305            <translation>Visa paket</translation>
306        </message>
307        <message>
308            <source>Package Listing for:</source>
309            <translation>Paketlista för:</translation>
310        </message>
311    </context>
312    <context>
313        <name>dialogCheckHardware</name>
314        <message>
315            <source>Detected hardware devices</source>
316            <translation>Hitta hÃ¥rdvaruenheter</translation>
317        </message>
318        <message>
319            <source>&amp;Close</source>
320            <translation>&amp;StÀng</translation>
321        </message>
322        <message>
323            <source>Video driver:</source>
324            <translation>Video drivrutin:</translation>
325        </message>
326        <message>
327            <source>Video resolution:</source>
328            <translation>Vide upplösning:</translation>
329        </message>
330        <message>
331            <source>No ethernet detected</source>
332            <translation>Inget ethernet hittat</translation>
333        </message>
334        <message>
335            <source>Ethernet device:</source>
336            <translation>Ethernet enhet:</translation>
337        </message>
338        <message>
339            <source>No wifi detected</source>
340            <translation>Inget wifi hittat</translation>
341        </message>
342        <message>
343            <source>Wifi device:</source>
344            <translation>Wifi enhet:</translation>
345        </message>
346        <message>
347            <source>No sound detected</source>
348            <translation>Inget ljud hittat</translation>
349        </message>
350        <message>
351            <source>Sound device:</source>
352            <translation>Ljudenhet:</translation>
353        </message>
354    </context>
355    <context>
356        <name>dialogFSSize</name>
357        <message>
358            <source>Size:</source>
359            <translation>Storlek:</translation>
360        </message>
361        <message>
362            <source>MB</source>
363            <translation>MB</translation>
364        </message>
365        <message>
366            <source>&amp;Ok</source>
367            <translation>&amp;Ok</translation>
368        </message>
369        <message>
370            <source>&amp;Cancel</source>
371            <translation>&amp;Avbryt</translation>
372        </message>
373    </context>
374    <context>
375        <name>dialogHelp</name>
376        <message>
377            <source>&amp;Close</source>
378            <translation>&amp;StÀng</translation>
379        </message>
380    </context>
381    <context>
382        <name>dialogInfoBox</name>
383        <message>
384            <source>&amp;Close</source>
385            <translation>&amp;StÀng</translation>
386        </message>
387    </context>
388    <context>
389        <name>widgetKeyboard</name>
390        <message>
391            <source>Keyboard Settings</source>
392            <translation>TangentbordsinstÀllningar</translation>
393        </message>
394        <message>
395            <source>Key Layout</source>
396            <translation>Tangentlayout</translation>
397        </message>
398        <message>
399            <source>Variant</source>
400            <translation>Variant</translation>
401        </message>
402        <message>
403            <source>Keyboard Model</source>
404            <translation>Tangenbordsmodell</translation>
405        </message>
406        <message>
407            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
408            <translation>( du kan skriva i utrymmet nedan för att testa dina valda instÀllningar. )</translation>
409        </message>
410        <message>
411            <source>&amp;Apply</source>
412            <translation>&amp;AnvÀnd</translation>
413        </message>
414        <message>
415            <source>&amp;Close</source>
416            <translation>&amp;StÀng</translation>
417        </message>
418    </context>
419    <context>
420        <name>wizardDisk</name>
421        <message>
422            <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
423            <translation>Denna guide kommer guida dig genom diskinstallationen. Vad god vÀlj installationslÀget du önskar anvÀnda.</translation>
424        </message>
425        <message>
426            <source>Setup Mode</source>
427            <translation>InstallationslÀge</translation>
428        </message>
429        <message>
430            <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
431            <translation>Basic (Nybörjare med BSD eller disk partitionering)</translation>
432        </message>
433        <message>
434            <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
435            <translation>Avancerat (Erfaren med filsystem)</translation>
436        </message>
437        <message>
438            <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
439            <translation>FreeBSD Expert (CLI manuellt lÀge)</translation>
440        </message>
441        <message>
442            <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
443            <translation>Vad god vÀlj disk eller partition du vill installera pÃ¥. Notera att BSD endast kan installeras pÃ¥ en hel disk eller en primÀr partition större Àn 10GB.</translation>
444        </message>
445        <message>
446            <source>Selected Disk</source>
447            <translation>Vald disk</translation>
448        </message>
449        <message>
450            <source>Selected Partition</source>
451            <translation>Vald partition</translation>
452        </message>
453        <message>
454            <source>Partition disk with GPT</source>
455            <translation>Partitionera disken med GPT</translation>
456        </message>
457        <message>
458            <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
459            <translation>Vill du krypterad privat data? Du kommer behöva ange lösenordet vid varje uppstart.</translation>
460        </message>
461        <message>
462            <source>Encrypt user data</source>
463            <translation>Kryptera anvÀndardata</translation>
464        </message>
465        <message>
466            <source>Passphrase</source>
467            <translation>Lösenord</translation>
468        </message>
469        <message>
470            <source>Passphrase (repeat)</source>
471            <translation>Lösenord (repetera)</translation>
472        </message>
473        <message>
474            <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
475            <translation>Vad god vÀlj typ av filsystem du vill anvÀnda för denna installationen.</translation>
476        </message>
477        <message>
478            <source>Filesystem</source>
479            <translation>Filsystem</translation>
480        </message>
481        <message>
482            <source>Install bootable MBR</source>
483            <translation>Installera bootable MBR</translation>
484        </message>
485        <message>
486            <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
487            <translation>Nedanför kan du Àndra filsystemets monteringsstÀllen. För de flesta anvÀndare fungerar standard bÀst.</translation>
488        </message>
489        <message>
490            <source>Free Space (MB)</source>
491            <translation>Ledigt utrymme (MB)</translation>
492        </message>
493        <message>
494            <source>&amp;Add</source>
495            <translation>&amp;LÀgg till</translation>
496        </message>
497        <message>
498            <source>Resize</source>
499            <translation>Ändra</translation>
500        </message>
501        <message>
502            <source>&amp;Remove</source>
503            <translation>&amp;Ta bort</translation>
504        </message>
505        <message>
506            <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
507            <translation>Du har varlt ExpertlÀge. I detta lÀge har du möjlighet att starta ett terminalfönster och anvÀnda kommandoraden för att manuellt partitionera din disk. NÀr du Àr klar, kom ihÃ¥g att montera dina filsystem till /mnt för att starta installationen.</translation>
508        </message>
509        <message>
510            <source>&amp;Launch terminal</source>
511            <translation>&amp;Starta terminal</translation>
512        </message>
513        <message>
514            <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
515            <translation>Vad god kontrollera disksummeringen nedan och klicka pÃ¥ fortsÀtt för att spara instÀllningarna.</translation>
516        </message>
517        <message>
518            <source>Use entire disk</source>
519            <translation>AnvÀnd hela disken</translation>
520        </message>
521        <message>
522            <source>Mount</source>
523            <translation>Montera</translation>
524        </message>
525        <message>
526            <source>Size</source>
527            <translation>Storlek</translation>
528        </message>
529        <message>
530            <source>Type</source>
531            <translation>Typ</translation>
532        </message>
533        <message>
534            <source>ZFS Mounts</source>
535            <translation>ZFS monteringar</translation>
536        </message>
537        <message>
538            <source>ZFS Options</source>
539            <translation>ZFS alternativ</translation>
540        </message>
541        <message>
542            <source>Resizing</source>
543            <translation>StorleksÀndring</translation>
544        </message>
545        <message>
546            <source>Remove mount-point</source>
547            <translation>Ta bort monteringsmÃ¥l</translation>
548        </message>
549        <message>
550            <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
551            <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill ta bort detta monteringsmÃ¥l?</translation>
552        </message>
553        <message>
554            <source>Enter mount-point</source>
555            <translation>Ange monteringsmÃ¥l</translation>
556        </message>
557        <message>
558            <source>Please enter the new mount-point:</source>
559            <translation>Vad god ange nytt monteringsmÃ¥l:</translation>
560        </message>
561        <message>
562            <source>Specify a size for the mount</source>
563            <translation>Ange storlek för montering</translation>
564        </message>
565        <message>
566            <source>Editing:</source>
567            <translation>Ändrar:</translation>
568        </message>
569        <message>
570            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
571            <translation>Installerar till filsystem monterat pÃ¥ /mnt</translation>
572        </message>
573        <message>
574            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
575            <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation>
576        </message>
577        <message>
578            <source>Disk:</source>
579            <translation>Disk:</translation>
580        </message>
581        <message>
582            <source>Mirroring:</source>
583            <translation>Spegling:</translation>
584        </message>
585        <message>
586            <source>Partition:</source>
587            <translation>Partition:</translation>
588        </message>
589        <message>
590            <source>FileSystem:</source>
591            <translation>Filsystem:</translation>
592        </message>
593        <message>
594            <source>Size:</source>
595            <translation>Storlek:</translation>
596        </message>
597        <message>
598            <source>Mount:</source>
599            <translation>Monteringspunkt:</translation>
600        </message>
601        <message>
602            <source>Disable Encryption</source>
603            <translation>Avaktivera kryptering</translation>
604        </message>
605        <message>
606            <source>Enable Encryption</source>
607            <translation>Aktivera kryptering</translation>
608        </message>
609        <message>
610            <source>Please enter the password for this partition:</source>
611            <translation>Vad god ange lösenord för denna partition:</translation>
612        </message>
613        <message>
614            <source>Password:</source>
615            <translation>Lösenord:</translation>
616        </message>
617        <message>
618            <source>Please confirm the password for this partition:</source>
619            <translation>Vad god bekrÀfta lösenordet för denna partition:</translation>
620        </message>
621        <message>
622            <source>Confirm Password:</source>
623            <translation>BekrÀfta lösenord:</translation>
624        </message>
625        <message>
626            <source>Password Mismatch</source>
627            <translation>Lösenorden matchade inte</translation>
628        </message>
629        <message>
630            <source>The passwords entered do not match!</source>
631            <translation>Inskrivna lösenord matchade inte!</translation>
632        </message>
633        <message>
634            <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
635            <translation>Aktivera ZFS spegling/raidz lÀge</translation>
636        </message>
637        <message>
638            <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
639            <translation>ZFS Virtual Device lÀge</translation>
640        </message>
641        <message>
642            <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
643            <translation>Vad god vÀlj minst en till disk för spegling</translation>
644        </message>
645        <message>
646            <source>Options:</source>
647            <translation>Alternativ:</translation>
648        </message>
649        <message>
650            <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
651            <translation>Om detta Àr en single disk ZFS installation kan du fortsÀtta, annars var god vÀlj speglings / raidlÀge och diskar nedan.</translation>
652        </message>
653        <message>
654            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
655            <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
656        </message>
657        <message>
658            <source>Invalid Mount</source>
659            <translation>Ogiltig montering</translation>
660        </message>
661        <message>
662            <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
663            <translation>Kan inte skapa /boot dataset pÃ¥ ZFS med kryptering aktiverat!</translation>
664        </message>
665        <message>
666            <source>Mount point should start with '/'</source>
667            <translation>MonteringsmÃ¥l ska starta med '/'</translation>
668        </message>
669        <message>
670            <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
671            <translation>UFS (32bit och system med mindre Àn 2GB ram)</translation>
672        </message>
673        <message>
674            <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
675            <translation>ZFS (64bit system med mer Àn 2GB ram)            </translation>
676        </message>
677        <message>
678            <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
679            <translation>Notera: ZFS spegling/raidz kan endast aktiveras nÀr man gör en full-disk installation            </translation>
680        </message>
681        <message>
682            <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
683            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 2 eller 4 diskar för raidz1</translation>
684        </message>
685        <message>
686            <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
687            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 3, 5 eller 9 diskar för raidz2            </translation>
688        </message>
689        <message>
690            <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
691            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 4, 5 eller 10 diskar för raidz3            </translation>
692        </message>
693        <message>
694            <source>Enter SWAP size</source>
695            <translation type="unfinished">
696            </translation>
697        </message>
698        <message>
699            <source>Size (MB)</source>
700            <translation type="unfinished">
701            </translation>
702        </message>
703    </context>
704    <context>
705        <name>wizardFreeBSD</name>
706        <message>
707            <source>Please enter the root password for this server</source>
708            <translation>Vad god ange root lösenordet för denna servern</translation>
709        </message>
710        <message>
711            <source>Password</source>
712            <translation>Lösenord</translation>
713        </message>
714        <message>
715            <source>Password (Repeat)</source>
716            <translation>Lösenord (Repetera)</translation>
717        </message>
718        <message>
719            <source>Please create a user for this server</source>
720            <translation>Vad god skapa en anvÀndare för denna servern</translation>
721        </message>
722        <message>
723            <source>Name</source>
724            <translation>Namn</translation>
725        </message>
726        <message>
727            <source>Username</source>
728            <translation>AnvÀndarnamn</translation>
729        </message>
730        <message>
731            <source>Default shell</source>
732            <translation>Standard shell</translation>
733        </message>
734        <message>
735            <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
736            <translation>Vad god ange systemets hostname och fjÀrrlogin instÀllningar.</translation>
737        </message>
738        <message>
739            <source>Hostname</source>
740            <translation>Hostname</translation>
741        </message>
742        <message>
743            <source>Enable remote SSH login</source>
744            <translation>Aktivera remote SSH login</translation>
745        </message>
746        <message>
747            <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
748            <translation>Vad god ange en nÀtverksenhet att konfiguera för detta system.</translation>
749        </message>
750        <message>
751            <source>Network Interface</source>
752            <translation>NÀtverkskort</translation>
753        </message>
754        <message>
755            <source>IP Address</source>
756            <translation>IP-adress</translation>
757        </message>
758        <message>
759            <source>Netmask</source>
760            <translation>NÀtmask</translation>
761        </message>
762        <message>
763            <source>Nameserver (DNS)</source>
764            <translation>Namnserver (DNS)</translation>
765        </message>
766        <message>
767            <source>Gateway</source>
768            <translation>Gateway</translation>
769        </message>
770        <message>
771            <source>IPv6 Address</source>
772            <translation>IPv6 Adress</translation>
773        </message>
774        <message>
775            <source>IPv6 Gateway</source>
776            <translation>IPv6 Gateway</translation>
777        </message>
778        <message>
779            <source>IPv6 Nameserver</source>
780            <translation>IPv6 Namnserver</translation>
781        </message>
782        <message>
783            <source>000.000.000.000; </source>
784            <translation>000.000.000.000; </translation>
785        </message>
786        <message>
787            <source>Please select any optional features to install.</source>
788            <translation>Vad god vÀlj frivilliga funktioner att installera.</translation>
789        </message>
790        <message>
791            <source>Install system sources (/usr/src)</source>
792            <translation>Installera systemkÀllkod (/usr/src)</translation>
793        </message>
794        <message>
795            <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
796            <translation>Installera ports trÀdet (/usr/ports)</translation>
797        </message>
798        <message>
799            <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
800            <translation>Denna guide kommer guida dig genom installationen av din nya server. Klicka pÃ¥ nÀsta för att börja.</translation>
801        </message>
802    </context>
803</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.