source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts @ aa93327

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since aa93327 was aa93327, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 32.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>Byt mellan US layout och anvÀndarvald layout</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Avbryt</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Tillbaka</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;NÀsta</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>VÀlkommen till PC-BSD! VÀnligen vÀlj sprÃ¥k och klicka sedan pÃ¥ nÀsta för att fortsÀtta.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Konfigurera för eget tycke</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>SammanstÀllning</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Disk Val</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Installation</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Ditt system installeras nu! Denna process kan ta en stund, beroende pÃ¥ de valda installationsalternativen och systemet hastighet. Du kommer att meddelas nÀr installationen har slutförts.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>Installerar till fil-system monterat pÃ¥ /mnt</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Disk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Spegling:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Partition:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Filsystem:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Storlek:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Monteringspunkt:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Custom Package Selection</source>
80        <translation>Egna Paket Val</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84        <translation>Följande meta-pkgs kommer att installeras:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>PC-BSD Installer</source>
88        <translation>Installationsprogrammet för PC-BSD</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92        <translation>Du har för nÀrvarande ett eget paket set konfigurerat. ForsÀtt med att vÀlja ett standard set?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96        <translation>KDE Àr en fullfjÀdrad skrivbordsmiljö, som inkluderar support för 3D skrivbordseffekter, flera skrivbord, och en mÀngd inbyggda verktyg och tillbehör för bÃ¥de nybörjare och mer avancerade anvÀndarna.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för high-end system med 2GB eller mer RAM *</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100        <translation>LXDE Àr ett enkelt skrivbord, minimalistiskt till naturen, med support för flera skrivbord, en systembricka, applikations meny och mer dÀrtill.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för netbooks, eller low-end system* </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104        <translation>GNOME Àr en fullfjÀdrar skrivbordsmiljö, komplett med ett stort antal integrerade tillbehör och verktyg för anvÀndaren.</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108        <translation>XFCE Àr ett lÀtt och modulÀrt skrivbord, med ett antal features för att utöka möjligheterna att konfigurera skrivbordet som du sjÀlv vill ha det.</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Start the installation now?</source>
112        <translation>Starta installationen nu?</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116        <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill avbryta denna installation?</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Failed!</source>
120        <translation>Misslyckades!</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124        <translation>Installationsprogrammet har stött pÃ¥ ett fel och har stoppats.</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Do you want to generate an error report?</source>
128        <translation>Vill du skapa en felrapport?</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Restart the system now?</source>
132        <translation>Starta om systemet nu?</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing system... This may take a while...</source>
136        <translation>Installerar systemet... Detta kan ta en stund...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Options:</source>
140        <translation>Alternativ:</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>&amp;Finish</source>
144        <translation>&amp;Slutför</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152        <translation>FreeBSD Àr ett avancerat operativsystem för moderna serverer, desktop och integrerade plattformar. FreeBSDs kodbas har över trettio Ã¥r undergÃ¥tt kontinuerlig utveckling, förbÀtting och optimering.</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156        <translation>Visa hÃ¥rdvarukompatibilitets diagnostik</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160        <translation>TrueOS Àr en konsollbaserad server körandes FreeBSD. Detta inkluderar kommando-radsversioner av The Warden jail hantering, PBI hantering, ZFS boot miljö (beadm) och andra hjÀlpliga verktyg för systemadministratörer.</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>System Selection</source>
164        <translation>Systemval</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168        <translation>Installerar paket... Detta kan ta ett tag...</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Change the installation language</source>
172        <translation>Byt installationssprÃ¥k</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Cycle through system choices</source>
176        <translation>BlÀddra igenom systemval</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Customize the selected system</source>
180        <translation>Anpassa valt system</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Customize the disk selection or layout</source>
184        <translation>Anspassa diskval eller layout</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Display help for the current screen</source>
188        <translation>Visa hjÀlp för aktuellt fönster</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192        <translation>Starta virtuellt tangentbord</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Cancel the installation</source>
196        <translation>Avbryt installationen</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>TrueOS Package Selection</source>
200        <translation>TrueOS paketval</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>FreeBSD Package Selection</source>
204        <translation>FreeBSD paketval</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>PC-BSD Package Selection</source>
208        <translation>PC-BSD paketval</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213        <translation>Ditt system Àr nu installerat!Klicka pÃ¥ slutför för att starta om. Efter omstarten kan du ta ut din installationsmedia.</translation>
214    </message>
215    <message>
216        <source>&amp;Cancel</source>
217        <translation>&amp;Avbryt</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>Extracting system...</source>
221        <translation type="unfinished">
222            </translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
226        <translation type="unfinished">
227            </translation>
228    </message>
229    <message>
230        <source>Click arrows to change system selection</source>
231        <translation type="unfinished">
232            </translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
236        <translation type="unfinished">
237            </translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
241        <translation type="unfinished">
242            </translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
246        <translation type="unfinished">
247             {1G?}</translation>
248    </message>
249</context>
250<context>
251    <name>QObject</name>
252    <message>
253        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
254        <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja sprÃ¥ket du vill utföra installationen med.</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
258        <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja typen av system du vill installera. Klicka pÃ¥ anpassa för att Àndra valda paket som ska installeras.</translation>
259    </message>
260    <message>
261        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
262        <translation>Detta fönster kommer visa valda diskalternativ. Klicka pÃ¥ anpassa för att byta disk, filsystem m.m.</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
266        <translation>Ditt system installeras nu! GÃ¥ och hÀmta en kopp kaffe och slappna av, installationen kommer notifiera dig nÀr den Àr klar.</translation>
267    </message>
268    <message>
269        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
270        <translation>Systemet Àr nu fÀrdiginstallerat! Klicka pÃ¥ Slutför för att starta om och kom ihÃ¥g att ta ut eventuell installationsmedia före du startar om.</translation>
271    </message>
272</context>
273<context>
274    <name>desktopSelection</name>
275    <message>
276        <source>System Package Configuration</source>
277        <translation>Konfiguration av systempaket</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Available System Packages</source>
281        <translation>TillgÀngliga Systempaket</translation>
282    </message>
283    <message>
284        <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
285        <translation>VÀnligen vÀlj de program du vill ska installeras. Minst en skrivbordsmiljö mÃ¥ste vÀljas, och Àndringar kan göras efter installationen.</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <source>&amp;Save</source>
289        <translation>&amp;Spara</translation>
290    </message>
291    <message>
292        <source>&amp;Cancel</source>
293        <translation>&amp;Avbryt</translation>
294    </message>
295    <message>
296        <source>No Desktop</source>
297        <translation>Inget skrivbord</translation>
298    </message>
299    <message>
300        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
301        <translation>Inget skrivbord har valts! VÀlj minst ett skrivbord för att fortsÀtta.</translation>
302    </message>
303    <message>
304        <source>View Packages</source>
305        <translation>Visa paket</translation>
306    </message>
307    <message>
308        <source>Package Listing for:</source>
309        <translation>Paketlista för:</translation>
310    </message>
311</context>
312<context>
313    <name>dialogCheckHardware</name>
314    <message>
315        <source>Detected hardware devices</source>
316        <translation>Hitta hÃ¥rdvaruenheter</translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>&amp;Close</source>
320        <translation>&amp;StÀng</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Video driver:</source>
324        <translation>Video drivrutin:</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>Video resolution:</source>
328        <translation>Vide upplösning:</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>No ethernet detected</source>
332        <translation>Inget ethernet hittat</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>Ethernet device:</source>
336        <translation>Ethernet enhet:</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>No wifi detected</source>
340        <translation>Inget wifi hittat</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>Wifi device:</source>
344        <translation>Wifi enhet:</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>No sound detected</source>
348        <translation>Inget ljud hittat</translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>Sound device:</source>
352        <translation>Ljudenhet:</translation>
353    </message>
354</context>
355<context>
356    <name>dialogFSSize</name>
357    <message>
358        <source>Size:</source>
359        <translation>Storlek:</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>MB</source>
363        <translation>MB</translation>
364    </message>
365    <message>
366        <source>&amp;Ok</source>
367        <translation>&amp;Ok</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <source>&amp;Cancel</source>
371        <translation>&amp;Avbryt</translation>
372    </message>
373</context>
374<context>
375    <name>dialogHelp</name>
376    <message>
377        <source>&amp;Close</source>
378        <translation>&amp;StÀng</translation>
379    </message>
380</context>
381<context>
382    <name>dialogInfoBox</name>
383    <message>
384        <source>&amp;Close</source>
385        <translation>&amp;StÀng</translation>
386    </message>
387</context>
388<context>
389    <name>widgetKeyboard</name>
390    <message>
391        <source>Keyboard Settings</source>
392        <translation>TangentbordsinstÀllningar</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <source>Key Layout</source>
396        <translation>Tangentlayout</translation>
397    </message>
398    <message>
399        <source>Variant</source>
400        <translation>Variant</translation>
401    </message>
402    <message>
403        <source>Keyboard Model</source>
404        <translation>Tangenbordsmodell</translation>
405    </message>
406    <message>
407        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
408        <translation>( du kan skriva i utrymmet nedan för att testa dina valda instÀllningar. )</translation>
409    </message>
410    <message>
411        <source>&amp;Apply</source>
412        <translation>&amp;AnvÀnd</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <source>&amp;Close</source>
416        <translation>&amp;StÀng</translation>
417    </message>
418</context>
419<context>
420    <name>wizardDisk</name>
421    <message>
422        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
423        <translation>Denna guide kommer guida dig genom diskinstallationen. Vad god vÀlj installationslÀget du önskar anvÀnda.</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <source>Setup Mode</source>
427        <translation>InstallationslÀge</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
431        <translation>Basic (Nybörjare med BSD eller disk partitionering)</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
435        <translation>Avancerat (Erfaren med filsystem)</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
439        <translation>FreeBSD Expert (CLI manuellt lÀge)</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
443        <translation>Vad god vÀlj disk eller partition du vill installera pÃ¥. Notera att BSD endast kan installeras pÃ¥ en hel disk eller en primÀr partition större Àn 10GB.</translation>
444    </message>
445    <message>
446        <source>Selected Disk</source>
447        <translation>Vald disk</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>Selected Partition</source>
451        <translation>Vald partition</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>Partition disk with GPT</source>
455        <translation>Partitionera disken med GPT</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
459        <translation>Vill du krypterad privat data? Du kommer behöva ange lösenordet vid varje uppstart.</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>Encrypt user data</source>
463        <translation>Kryptera anvÀndardata</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>Passphrase</source>
467        <translation>Lösenord</translation>
468    </message>
469    <message>
470        <source>Passphrase (repeat)</source>
471        <translation>Lösenord (repetera)</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
475        <translation>Vad god vÀlj typ av filsystem du vill anvÀnda för denna installationen.</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <source>Filesystem</source>
479        <translation>Filsystem</translation>
480    </message>
481    <message>
482        <source>Install bootable MBR</source>
483        <translation>Installera bootable MBR</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
487        <translation>Nedanför kan du Àndra filsystemets monteringsstÀllen. För de flesta anvÀndare fungerar standard bÀst.</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>Free Space (MB)</source>
491        <translation>Ledigt utrymme (MB)</translation>
492    </message>
493    <message>
494        <source>&amp;Add</source>
495        <translation>&amp;LÀgg till</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>Resize</source>
499        <translation>Ändra</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <source>&amp;Remove</source>
503        <translation>&amp;Ta bort</translation>
504    </message>
505    <message>
506        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
507        <translation>Du har varlt ExpertlÀge. I detta lÀge har du möjlighet att starta ett terminalfönster och anvÀnda kommandoraden för att manuellt partitionera din disk. NÀr du Àr klar, kom ihÃ¥g att montera dina filsystem till /mnt för att starta installationen.</translation>
508    </message>
509    <message>
510        <source>&amp;Launch terminal</source>
511        <translation>&amp;Starta terminal</translation>
512    </message>
513    <message>
514        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
515        <translation>Vad god kontrollera disksummeringen nedan och klicka pÃ¥ fortsÀtt för att spara instÀllningarna.</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Use entire disk</source>
519        <translation>AnvÀnd hela disken</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <source>Mount</source>
523        <translation>Montera</translation>
524    </message>
525    <message>
526        <source>Size</source>
527        <translation>Storlek</translation>
528    </message>
529    <message>
530        <source>Type</source>
531        <translation>Typ</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <source>ZFS Mounts</source>
535        <translation>ZFS monteringar</translation>
536    </message>
537    <message>
538        <source>ZFS Options</source>
539        <translation>ZFS alternativ</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <source>Resizing</source>
543        <translation>StorleksÀndring</translation>
544    </message>
545    <message>
546        <source>Remove mount-point</source>
547        <translation>Ta bort monteringsmÃ¥l</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
551        <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill ta bort detta monteringsmÃ¥l?</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Enter mount-point</source>
555        <translation>Ange monteringsmÃ¥l</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>Please enter the new mount-point:</source>
559        <translation>Vad god ange nytt monteringsmÃ¥l:</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Specify a size for the mount</source>
563        <translation>Ange storlek för montering</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>Editing:</source>
567        <translation>Ändrar:</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
571        <translation>Installerar till filsystem monterat pÃ¥ /mnt</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
575        <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Disk:</source>
579        <translation>Disk:</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Mirroring:</source>
583        <translation>Spegling:</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Partition:</source>
587        <translation>Partition:</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>FileSystem:</source>
591        <translation>Filsystem:</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Size:</source>
595        <translation>Storlek:</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Mount:</source>
599        <translation>Monteringspunkt:</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <source>Disable Encryption</source>
603        <translation>Avaktivera kryptering</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <source>Enable Encryption</source>
607        <translation>Aktivera kryptering</translation>
608    </message>
609    <message>
610        <source>Please enter the password for this partition:</source>
611        <translation>Vad god ange lösenord för denna partition:</translation>
612    </message>
613    <message>
614        <source>Password:</source>
615        <translation>Lösenord:</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>Please confirm the password for this partition:</source>
619        <translation>Vad god bekrÀfta lösenordet för denna partition:</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>Confirm Password:</source>
623        <translation>BekrÀfta lösenord:</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Password Mismatch</source>
627        <translation>Lösenorden matchade inte</translation>
628    </message>
629    <message>
630        <source>The passwords entered do not match!</source>
631        <translation>Inskrivna lösenord matchade inte!</translation>
632    </message>
633    <message>
634        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
635        <translation>Aktivera ZFS spegling/raidz lÀge</translation>
636    </message>
637    <message>
638        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
639        <translation>ZFS Virtual Device lÀge</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
643        <translation>Vad god vÀlj minst en till disk för spegling</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <source>Options:</source>
647        <translation>Alternativ:</translation>
648    </message>
649    <message>
650        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
651        <translation>Om detta Àr en single disk ZFS installation kan du fortsÀtta, annars var god vÀlj speglings / raidlÀge och diskar nedan.</translation>
652    </message>
653    <message>
654        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
655        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
656    </message>
657    <message>
658        <source>Invalid Mount</source>
659        <translation>Ogiltig montering</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
663        <translation>Kan inte skapa /boot dataset pÃ¥ ZFS med kryptering aktiverat!</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
667        <translation>MonteringsmÃ¥l ska starta med &apos;/&apos;</translation>
668    </message>
669    <message>
670        <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
671        <translation>UFS (32bit och system med mindre Àn 2GB ram)</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
675        <translation>ZFS (64bit system med mer Àn 2GB ram)            </translation>
676    </message>
677    <message>
678        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
679        <translation>Notera: ZFS spegling/raidz kan endast aktiveras nÀr man gör en full-disk installation            </translation>
680    </message>
681    <message>
682        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
683        <translation>Vad god vÀlj ytterligare 2 eller 4 diskar för raidz1</translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
687        <translation>Vad god vÀlj ytterligare 3, 5 eller 9 diskar för raidz2            </translation>
688    </message>
689    <message>
690        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
691        <translation>Vad god vÀlj ytterligare 4, 5 eller 10 diskar för raidz3            </translation>
692    </message>
693    <message>
694        <source>Enter SWAP size</source>
695        <translation type="unfinished">
696            </translation>
697    </message>
698    <message>
699        <source>Size (MB)</source>
700        <translation type="unfinished">
701            </translation>
702    </message>
703</context>
704<context>
705    <name>wizardFreeBSD</name>
706    <message>
707        <source>Please enter the root password for this server</source>
708        <translation>Vad god ange root lösenordet för denna servern</translation>
709    </message>
710    <message>
711        <source>Password</source>
712        <translation>Lösenord</translation>
713    </message>
714    <message>
715        <source>Password (Repeat)</source>
716        <translation>Lösenord (Repetera)</translation>
717    </message>
718    <message>
719        <source>Please create a user for this server</source>
720        <translation>Vad god skapa en anvÀndare för denna servern</translation>
721    </message>
722    <message>
723        <source>Name</source>
724        <translation>Namn</translation>
725    </message>
726    <message>
727        <source>Username</source>
728        <translation>AnvÀndarnamn</translation>
729    </message>
730    <message>
731        <source>Default shell</source>
732        <translation>Standard shell</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
736        <translation>Vad god ange systemets hostname och fjÀrrlogin instÀllningar.</translation>
737    </message>
738    <message>
739        <source>Hostname</source>
740        <translation>Hostname</translation>
741    </message>
742    <message>
743        <source>Enable remote SSH login</source>
744        <translation>Aktivera remote SSH login</translation>
745    </message>
746    <message>
747        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
748        <translation>Vad god ange en nÀtverksenhet att konfiguera för detta system.</translation>
749    </message>
750    <message>
751        <source>Network Interface</source>
752        <translation>NÀtverkskort</translation>
753    </message>
754    <message>
755        <source>IP Address</source>
756        <translation>IP-adress</translation>
757    </message>
758    <message>
759        <source>Netmask</source>
760        <translation>NÀtmask</translation>
761    </message>
762    <message>
763        <source>Nameserver (DNS)</source>
764        <translation>Namnserver (DNS)</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <source>Gateway</source>
768        <translation>Gateway</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <source>IPv6 Address</source>
772        <translation>IPv6 Adress</translation>
773    </message>
774    <message>
775        <source>IPv6 Gateway</source>
776        <translation>IPv6 Gateway</translation>
777    </message>
778    <message>
779        <source>IPv6 Nameserver</source>
780        <translation>IPv6 Namnserver</translation>
781    </message>
782    <message>
783        <source>000.000.000.000; </source>
784        <translation>000.000.000.000; </translation>
785    </message>
786    <message>
787        <source>Please select any optional features to install.</source>
788        <translation>Vad god vÀlj frivilliga funktioner att installera.</translation>
789    </message>
790    <message>
791        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
792        <translation>Installera systemkÀllkod (/usr/src)</translation>
793    </message>
794    <message>
795        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
796        <translation>Installera ports trÀdet (/usr/ports)</translation>
797    </message>
798    <message>
799        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
800        <translation>Denna guide kommer guida dig genom installationen av din nya server. Klicka pÃ¥ nÀsta för att börja.</translation>
801    </message>
802</context>
803</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.