source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_tr.ts @ 1620346

9.1-release9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 1620346 was 1620346, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Initial import of PC-BSD /current/ SVN repo

  • Property mode set to 100644
File size: 32.6 KB
RevLine 
[1620346]1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>US veya kullanıcı tanımlı klavye dÃŒzenine geçin</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Ä°p&amp;tal</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Geri</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Sonraki</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>PC-BSD&apos;e Hoş geldiniz! LÃŒtfen kullanacağınız dili seçip ileri tuşuna basınız.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Ozelleştir</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Özet</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Disk Seçimi</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Kurulum</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Sisteminiz şimdi kuruluyor! Seçilmiş olan kurulum seçenekleri ve sistemin hızına bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Kurulum tamamlandığında haberdar edileceksiniz.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>/mnt altında bağlı olan dosya sistemine kuruyor</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Disk ÃŒzerinde belirtilen ayarlar uygulanacak:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Disk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Yansılama:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Disk bölÃŒmÃŒ:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Dosya Sistemi:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Boyut:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Bağlanma noktası:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>Custom Package Selection</source>
80        <translation>Özel Paket Seçimi</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
84        <translation>Şu meta-pkgs kurulacak:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>PC-BSD Installer</source>
88        <translation>PC-BSD Kurulum Uygulaması</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source>
92        <translation>Paket seçimini özelleştirdiniz. Öntanımlı seçime geri dönÃŒlsÃŒn mÃŒ?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source>
96        <translation>KDE, çoklu masaÃŒstÃŒ, 3d efektler vb ile yeni ve ileri dÃŒzey kullanıcıların gereksinim duyacakları her tÃŒrlÃŒ özelliğe ve araçlara sahip olan bir masaÃŒstÃŒdÃŒr. &lt;br&gt;&lt;br&gt;* 2GB&apos;dn fazla RAM sahip olan sistemlerde kullanılması önerilir *</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source>
100        <translation>LXDE minimalist, çoklu masaÃŒstÃŒ, sistem tepsisi ve uygulama menÃŒsÃŒ vb bir çok özelliğe sahip olan hafif bir masaÃŒstÃŒdÃŒr. &lt;br&gt;&lt;br&gt;*Netbook ve eski sistemler için önerilir * </translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source>
104        <translation>GNOME masaÃŒstÃŒ kullanıcılarının gereksinim duyacakları tÃŒm özelliklere ve araçlara sahip olan bir masaÃŒstÃŒdÃŒr.</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source>
108        <translation>XFCE hafif, modÃŒler ve özelliklerini tercihlerinize göre dÃŒzenleyebileceğiniz bir masaÃŒstÃŒdÃŒr.</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Start the installation now?</source>
112        <translation>Kuruluma şimdi başla?</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
116        <translation>Kurulumu iptal etmek istediğinizden emin misiniz?</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Failed!</source>
120        <translation>Başarısız!</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
124        <translation>YÃŒkleyici bir sorunla karşılaştı ve durduruldu.</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Do you want to generate an error report?</source>
128        <translation>Bir hata raporu oluşturulmasını istiyor musunuz?</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>Restart the system now?</source>
132        <translation>Sistem yeniden başlatılsın mı?</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing system... This may take a while...</source>
136        <translation>Sistem kuruluyor... Bu biraz zaman alabilir...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Options:</source>
140        <translation>Seçenekler:</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>&amp;Finish</source>
144        <translation>&amp;Bitir</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
148        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source>
152        <translation>FreeBSD, modern sunucular, masaÃŒstÃŒ ve gömÃŒlÃŒ sistem platformları için gelişmiş bir işletim sistemidir. FreeBSD kaynak kodu otuz yıldan daha uzun bir sÃŒredir sÃŒrekli iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
156        <translation>Donanım uyumluluğu kontrolÃŒnÃŒ göster</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source>
160        <translation>TrueOS, konsol tabanlı çalışan bbir FreeBSD sunucudur. Warden Jail yönetim aracı, PBI paket yöneticisi, ZFS başlangıç ortamı (beadm) ve sistem yöneticileri için hazırlanmış diğer terminal tabanlı çalışan sistem yazılımlarını barındırır.</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>System Selection</source>
164        <translation>Sistem Seçimi</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
168        <translation>Paketler kuruluyor.. Bu işlem zaman alabilir...</translation>
169    </message>
170    <message>
171        <source>Change the installation language</source>
172        <translation>Kurulum dilini değiştirin</translation>
173    </message>
174    <message>
175        <source>Cycle through system choices</source>
176        <translation>Sistem tercihlerini gözden geçir</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <source>Customize the selected system</source>
180        <translation>Seçilmiş sistemi özelleştirin</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <source>Customize the disk selection or layout</source>
184        <translation>Disk seçimini veya bölÃŒmlemesini özelleştirin</translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Display help for the current screen</source>
188        <translation>Şimdiki ekran için yardımı görÃŒntÃŒleyin</translation>
189    </message>
190    <message>
191        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
192        <translation>Ekran klavyesini başlatın</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Cancel the installation</source>
196        <translation>Kurulumu iptal edin</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>TrueOS Package Selection</source>
200        <translation>TrueOS paket seçimi</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <source>FreeBSD Package Selection</source>
204        <translation>FreeBSD Paket seçimi</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>PC-BSD Package Selection</source>
208        <translation>PC-BSD Paket seçimi</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>Your system is now installed!
212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
213        <translation>Sisteminiz kuruldu!
214 Sistemi reboot etmek için Bitti ye tıklayın. Reboot ettikten sonra kurulum medyasını çıkarmanız gerekebilir.            </translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>&amp;Cancel</source>
218        <translation>&amp;Ä°ptal</translation>
219    </message>
220    <message>
221        <source>Extracting system...</source>
222        <translation>İşletim sisteminin dosyaları çıkartılıyor
223            </translation>
224    </message>
225    <message>
226        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
227        <translation type="unfinished">
228            </translation>
229    </message>
230    <message>
231        <source>Click arrows to change system selection</source>
232        <translation type="unfinished">
233            </translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
237        <translation type="unfinished">
238            </translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
242        <translation type="unfinished">
243            </translation>
244    </message>
245    <message>
246        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1MB. The installation may fail...</source>
247        <translation type="unfinished">
248            </translation>
249    </message>
250</context>
251<context>
252    <name>QObject</name>
253    <message>
254        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
255        <translation>Bu ekran kurulumu gerçekleştirmek istediğiniz dili seçmenizi sağlar.</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
259        <translation>Bu ekran size kurmak istediğiniz sistemi seçmenizi sağlar. Özelleştir dÌğmesine basarak seçilen sistem için ön tanımlı paketleri değiştirebilirsiniz.</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
263        <translation>BU ekranda tercih edilen disk seçenekleri görÃŒntÃŒlenir.Özelleştir dÌğmesine basarak hedef disk, dosya sistemleri ve diğerlerini değiştirebilirsiniz.</translation>
264    </message>
265    <message>
266        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
267        <translation>Sisteminiz şimdi kuruluyor! Bir kahve alıp keyfinize bakın, kurulum işlemi tamamlandığında size bilgi verilecektir.</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
271        <translation>Sistemin kurulumu tamamlandı. Bitir dÌğmesine basarak sistemi başlatmadan önce takılı olan kurulum aracını çıkartmayı unutmayın.</translation>
272    </message>
273</context>
274<context>
275    <name>desktopSelection</name>
276    <message>
277        <source>System Package Configuration</source>
278        <translation>Sistem Paketleri Yapılandırması</translation>
279    </message>
280    <message>
281        <source>Available System Packages</source>
282        <translation>Mevcut Sistem Paketleri</translation>
283    </message>
284    <message>
285        <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
286        <translation>Kurulmasını istediğiniz yazılımı seçin. En az bir masaÃŒstÃŒ seçmelisiniz, kurulum sonrasında değişiklikler yapabilirsiniz.</translation>
287    </message>
288    <message>
289        <source>&amp;Save</source>
290        <translation>&amp;Kaydet</translation>
291    </message>
292    <message>
293        <source>&amp;Cancel</source>
294        <translation>&amp;iptal</translation>
295    </message>
296    <message>
297        <source>No Desktop</source>
298        <translation>MasaÃŒstÃŒ bulunmadı</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
302        <translation>Herhangi bir masaÃŒstÃŒ seçilmedi! Devam etmek için en az bir tane masaÃŒstÃŒ seçin.</translation>
303    </message>
304    <message>
305        <source>View Packages</source>
306        <translation>Paketleri GörÃŒntÃŒle</translation>
307    </message>
308    <message>
309        <source>Package Listing for:</source>
310        <translation>Aranılan için Paket Listesi:</translation>
311    </message>
312</context>
313<context>
314    <name>dialogCheckHardware</name>
315    <message>
316        <source>Detected hardware devices</source>
317        <translation>Tespit edilen donanım aygıtları</translation>
318    </message>
319    <message>
320        <source>&amp;Close</source>
321        <translation>&amp;Kapat</translation>
322    </message>
323    <message>
324        <source>Video driver:</source>
325        <translation>Grafik kartı sÃŒrÃŒcÃŒsÃŒ:</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <source>Video resolution:</source>
329        <translation>Ekran çözÃŒnÃŒrlÌğÌ:</translation>
330    </message>
331    <message>
332        <source>No ethernet detected</source>
333        <translation>Herhangi bir ağ kartı bulunamadı</translation>
334    </message>
335    <message>
336        <source>Ethernet device:</source>
337        <translation>Ağ kartı:</translation>
338    </message>
339    <message>
340        <source>No wifi detected</source>
341        <translation>Herhangi bir kablosuz aygıt bulunamadı</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <source>Wifi device:</source>
345        <translation>Kablosuz ağ kartı:</translation>
346    </message>
347    <message>
348        <source>No sound detected</source>
349        <translation>Herhangi bir ses kartı bulunamadı</translation>
350    </message>
351    <message>
352        <source>Sound device:</source>
353        <translation>Ses kartı:</translation>
354    </message>
355</context>
356<context>
357    <name>dialogFSSize</name>
358    <message>
359        <source>Size:</source>
360        <translation>Boyut:</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>MB</source>
364        <translation>MB</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>&amp;Ok</source>
368        <translation>&amp;Tamam</translation>
369    </message>
370    <message>
371        <source>&amp;Cancel</source>
372        <translation>&amp;Ä°ptal</translation>
373    </message>
374</context>
375<context>
376    <name>dialogHelp</name>
377    <message>
378        <source>&amp;Close</source>
379        <translation>&amp;Kapat</translation>
380    </message>
381</context>
382<context>
383    <name>dialogInfoBox</name>
384    <message>
385        <source>&amp;Close</source>
386        <translation>&amp;Kapat</translation>
387    </message>
388</context>
389<context>
390    <name>widgetKeyboard</name>
391    <message>
392        <source>Keyboard Settings</source>
393        <translation>Klavye Ayarları</translation>
394    </message>
395    <message>
396        <source>Key Layout</source>
397        <translation>Klavye dÃŒzeni</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>Variant</source>
401        <translation>Değişken</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>Keyboard Model</source>
405        <translation>Klavye Modeli</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
409        <translation>( seçtiğiniz ayarları denemek için aşağıdaki boş alana birşeyler yazabilirsiniz. )</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>&amp;Apply</source>
413        <translation>&amp;Uygula</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>&amp;Close</source>
417        <translation>&amp;Kapat</translation>
418    </message>
419</context>
420<context>
421    <name>wizardDisk</name>
422    <message>
423        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
424        <translation>Bu sihirbaz size disk yapılandırma işleminde yardımcı olacaktır. LÃŒtfen kullanmak istediğiniz yapılandırma şeklini seçiniz.</translation>
425    </message>
426    <message>
427        <source>Setup Mode</source>
428        <translation>kurulum Kipi</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
432        <translation>Temel (BSD ile vay bölÃŒmleme konusunda acemi olanlar için)</translation>
433    </message>
434    <message>
435        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
436        <translation>Ä°leri (Dosya sistemleri konusudna deneyimli olanlar için)</translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
440        <translation>FreeBSD Uzmanları (komut satırı kipi)</translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source>
444        <translation>LÃŒtfen ÃŒzerine kurulum yapmak istediğiniz disk bölÃŒmÃŒnÃŒ seçiniz. BSD sadece 10GB &apos;tan bÃŒyÃŒk birincil disk bölÃŒmÃŒne veya tÃŒm diske kurulabilir. </translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>Selected Disk</source>
448        <translation>Seçilen Disk</translation>
449    </message>
450    <message>
451        <source>Selected Partition</source>
452        <translation>Seçilen BölÃŒm</translation>
453    </message>
454    <message>
455        <source>Partition disk with GPT</source>
456        <translation>GPT ile disk bölÃŒmleme</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source>
460        <translation>Özel verilerinizi şifrelemek ister misiniz? Her sistem açılışında şifre girmeniz gerekir.</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <source>Encrypt user data</source>
464        <translation>Kullanıcı verilerini şifrele</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <source>Passphrase</source>
468        <translation>Parola</translation>
469    </message>
470    <message>
471        <source>Passphrase (repeat)</source>
472        <translation>Parola (tekrar)</translation>
473    </message>
474    <message>
475        <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source>
476        <translation>LÃŒtfen bu kurulum için kullanmak istediğiniz dosya sistemini seçin.</translation>
477    </message>
478    <message>
479        <source>Filesystem</source>
480        <translation>Dosya sistemi</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>Install bootable MBR</source>
484        <translation>Sistemi başlatmak için MBR kur</translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
488        <translation>Aşağıda belirtilen dosya sistemleri için bağlanma noktalarını dÃŒzenleyebilirsiniz. Bir çok kullanıcı için ön tanımlı değerler yeterlidir. </translation>
489    </message>
490    <message>
491        <source>Free Space (MB)</source>
492        <translation>Boş alan (MB)</translation>
493    </message>
494    <message>
495        <source>&amp;Add</source>
496        <translation>&amp;Ekle</translation>
497    </message>
498    <message>
499        <source>Resize</source>
500        <translation>Yeniden boyutlandır</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>&amp;Remove</source>
504        <translation>&amp;Kaldır</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
508        <translation>Uzman kipini seçtiniz. Bu kipte terminal pencerisi ÃŒzerinden komut satırını kullanarak kendiniz diski bölÃŒmleyebilirsiniz. İşlem bittiğinde dosya sistemlerini /mnt altına bağlayarak kuruluma başlayabilirsiniz. </translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>&amp;Launch terminal</source>
512        <translation>&amp;Terminali aç</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
516        <translation>LÃŒtfen belirtilen disk yapılandırmasını kontrol edin ve bitir dÌğmesine basarak ayarlarınızı kayıt edin. </translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Use entire disk</source>
520        <translation>TÃŒm diski kullan</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Mount</source>
524        <translation>Bağla</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Size</source>
528        <translation>Boyut</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>Type</source>
532        <translation>TÃŒr</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>ZFS Mounts</source>
536        <translation>ZFS Bağlanma Noktası</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>ZFS Options</source>
540        <translation>ZFS Seçenekleri</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>Resizing</source>
544        <translation>Yeniden boyutlandırılıyor</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>Remove mount-point</source>
548        <translation>Bağlanma noktasını kaldır</translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
552        <translation>Bu bağlanma noktasını kaldırmak istediğinizden emin misiniz?</translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>Enter mount-point</source>
556        <translation>Bağlanma nokatasını tanımla</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>Please enter the new mount-point:</source>
560        <translation>LÃŒtfen yeni bağlanma noktasını belirtin:</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Specify a size for the mount</source>
564        <translation>Bağlanma için bir boyut tanımla</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>Editing:</source>
568        <translation>DÃŒzenle:</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
572        <translation>/mnt altında bağlanmış olan dosya sistemine kurulum yapılıyor</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
576        <translation>Disk ÃŒzerinde belirtilen ayarlar uygulanacak:</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>Disk:</source>
580        <translation>Disk:</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>Mirroring:</source>
584        <translation>Yansılama:</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Partition:</source>
588        <translation>Disk bölÃŒmÃŒ:</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>FileSystem:</source>
592        <translation>Dosya Sistemi:</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>Size:</source>
596        <translation>Boyut:</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>Mount:</source>
600        <translation>Bağlanma noktası:</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Disable Encryption</source>
604        <translation>Şifreleme Etkin Değil</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>Enable Encryption</source>
608        <translation>Şifreleme kullan</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>Please enter the password for this partition:</source>
612        <translation>LÃŒtfen bu bölÃŒm için parolayı yazın:</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Password:</source>
616        <translation>Parola:</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Please confirm the password for this partition:</source>
620        <translation>LÃŒtfen bu bölÃŒm için parolayı doğrulayın:</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Confirm Password:</source>
624        <translation>Parolayı Doğrula:</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>Password Mismatch</source>
628        <translation>Paralolar Eşleşmedi</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>The passwords entered do not match!</source>
632        <translation>Girilen parolalar eşleşmedi!</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
636        <translation>ZFS yansı/raid kipini etkinleştir</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
640        <translation>ZFS Sanal Cihaz Kipi</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
644        <translation>LÃŒtfen yansılamak için diğer disklerden en az 1 tanesini seçin</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Options:</source>
648        <translation>Seçenekler:</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
652        <translation>Eğer bu tek disk ÃŒzerinde ZFS ile gerçekleştirilen bir kurulum ise, devam edebilirsiniz, değilse lÃŒtfen aşağıdan yansı / raid kipini ve diskleri seçin. </translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
656        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Invalid Mount</source>
660        <translation>Geçersiz Bağlanma Noktası</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source>
664        <translation>ZFS ÃŒzerinde şifrelenmiş /boot dataset oluşturulamadı!</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
668        <translation>Bağlantı noktası &apos;/&apos; ile başlamalı</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source>
672        <translation>UFS(32 bit ve 2GB dan daha az RAM olan sistemler için)</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source>
676        <translation>ZFS(2GB dan daha fazla RAM olan 64bit sistemler için)</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
680        <translation>Not: ZFS mirror/raidz sadece full-disk kurulumu yapılırken etkinleştirilebilir</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
684        <translation>raidz1 için lÃŒtfen ilave 2 veya 4 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
688        <translation>Raidz2 için lÃŒtfen ilave 3,5 veya 9 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
692        <translation>Raidz3 için lÃŒtfen ilave 4,6 veya 10 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>Enter SWAP size</source>
696        <translation type="unfinished">
697            </translation>
698    </message>
699    <message>
700        <source>Size (MB)</source>
701        <translation type="unfinished">
702            </translation>
703    </message>
704</context>
705<context>
706    <name>wizardFreeBSD</name>
707    <message>
708        <source>Please enter the root password for this server</source>
709        <translation>LÃŒtfen bu sunucu için root şifresini yazın:</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <source>Password</source>
713        <translation>Şifre</translation>
714    </message>
715    <message>
716        <source>Password (Repeat)</source>
717        <translation>Şifre (Tekrarlayın)</translation>
718    </message>
719    <message>
720        <source>Please create a user for this server</source>
721        <translation>LÃŒtfen bu sunucu için bir kullanıcı hesabı oluşturun</translation>
722    </message>
723    <message>
724        <source>Name</source>
725        <translation>Ad</translation>
726    </message>
727    <message>
728        <source>Username</source>
729        <translation>Soyad</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <source>Default shell</source>
733        <translation>Öntanımlı kabuk</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
737        <translation>LÃŒtfen makine adını ve uzaktan erişim tercihlerinizi belirtin.</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Hostname</source>
741        <translation>Sistem Adı</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Enable remote SSH login</source>
745        <translation>Uzaktan SSH ile bağlanmaya izin ver</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
749        <translation>Bu sistem için yapılandırılmasını istediğiniz ağ kartınızı seçin.</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Network Interface</source>
753        <translation>Ağ ArayÃŒzÃŒ</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>IP Address</source>
757        <translation>IP Adresi</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Netmask</source>
761        <translation>Ağ maskesi</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>Nameserver (DNS)</source>
765        <translation>Alan adı (DNS) Sunucusu</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>Gateway</source>
769        <translation>Ağ geçidi</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>IPv6 Address</source>
773        <translation>IPv6 Adresi</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>IPv6 Gateway</source>
777        <translation>IPV6 Ağ Geçidi</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>IPv6 Nameserver</source>
781        <translation>IPV6 Alanadı Sunucusu</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>000.000.000.000; </source>
785        <translation>000.000.000.000; </translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>Please select any optional features to install.</source>
789        <translation>LÃŒtfen kurulmasını istediğiniz ek bileşenleri seçin.</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
793        <translation>Sistem kaynak kodunu (/usr/src) kur</translation>
794    </message>
795    <message>
796        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
797        <translation>Ports kur (/usr/ports)</translation>
798    </message>
799    <message>
800        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
801        <translation>Bu sihirbaz sizi yeni sunucunun kurulumunda yardımcı olacaktır. Ä°leri tuşuna basarak kuruluma başlayın. </translation>
802    </message>
803</context>
804</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.