source: src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_tr.ts @ e1fdbaf

9.2-releasereleng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since e1fdbaf was e1fdbaf, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 19 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 34.4 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>Installer</name>
6    <message>
7        <source>Switch between US layout and user selected layout</source>
8        <translation>US veya kullanıcı tanımlı klavye dÃŒzenine geçin</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Ab&amp;ort</source>
12        <translation>Ä°p&amp;tal</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>&amp;Back</source>
16        <translation>&amp;Geri</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>&amp;Next</source>
20        <translation>&amp;Sonraki</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source>
24        <translation>PC-BSD&apos;e Hoş geldiniz! LÃŒtfen kullanacağınız dili seçip ileri tuşuna basınız.</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>&amp;Customize</source>
28        <translation>&amp;Ozelleştir</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Summary</source>
32        <translation>Özet</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>Disk Selection</source>
36        <translation>Disk Seçimi</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Installation</source>
40        <translation>Kurulum</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
44        <translation>Sisteminiz şimdi kuruluyor! Seçilmiş olan kurulum seçenekleri ve sistemin hızına bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Kurulum tamamlandığında haberdar edileceksiniz.</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
48        <translation>/mnt altında bağlı olan dosya sistemine kuruyor</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
52        <translation>Disk ÃŒzerinde belirtilen ayarlar uygulanacak:</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Disk:</source>
56        <translation>Disk:</translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>Mirroring:</source>
60        <translation>Yansılama:</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Partition:</source>
64        <translation>Disk bölÃŒmÃŒ:</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>FileSystem:</source>
68        <translation>Dosya Sistemi:</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Size:</source>
72        <translation>Boyut:</translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>Mount:</source>
76        <translation>Bağlanma noktası:</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The following meta-pkgs will be installed:</source>
80        <translation>Şu meta-pkgs kurulacak:</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>PC-BSD Installer</source>
84        <translation>PC-BSD Kurulum Uygulaması</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>Start the installation now?</source>
88        <translation>Kuruluma şimdi başla?</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
92        <translation>Kurulumu iptal etmek istediğinizden emin misiniz?</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Failed!</source>
96        <translation>Başarısız!</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
100        <translation>YÃŒkleyici bir sorunla karşılaştı ve durduruldu.</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Do you want to generate an error report?</source>
104        <translation>Bir hata raporu oluşturulmasını istiyor musunuz?</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Restart the system now?</source>
108        <translation>Sistem yeniden başlatılsın mı?</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Installing system... This may take a while...</source>
112        <translation>Sistem kuruluyor... Bu biraz zaman alabilir...</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Options:</source>
116        <translation>Seçenekler:</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>&amp;Finish</source>
120        <translation>&amp;Bitir</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
124        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
128        <translation>Donanım uyumluluğu kontrolÃŒnÃŒ göster</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>System Selection</source>
132        <translation>Sistem Seçimi</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Installing packages... This may take a while...</source>
136        <translation>Paketler kuruluyor.. Bu işlem zaman alabilir...</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Change the installation language</source>
140        <translation>Kurulum dilini değiştirin</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Customize the selected system</source>
144        <translation>Seçilmiş sistemi özelleştirin</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>Display help for the current screen</source>
148        <translation>Şimdiki ekran için yardımı görÃŒntÃŒleyin</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>Launch the on-screen keyboard</source>
152        <translation>Ekran klavyesini başlatın</translation>
153    </message>
154    <message>
155        <source>Cancel the installation</source>
156        <translation>Kurulumu iptal edin</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <source>TrueOS Package Selection</source>
160        <translation>TrueOS paket seçimi</translation>
161    </message>
162    <message>
163        <source>PC-BSD Package Selection</source>
164        <translation>PC-BSD Paket seçimi</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <source>Your system is now installed!
168 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
169        <translation>Sisteminiz kuruldu!
170 Sistemi reboot etmek için Bitti ye tıklayın. Reboot ettikten sonra kurulum medyasını çıkarmanız gerekebilir.            </translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>&amp;Cancel</source>
174        <translation>&amp;Ä°ptal</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Extracting system...</source>
178        <translation>İşletim sisteminin dosyaları çıkartılıyor
179            </translation>
180    </message>
181    <message>
182        <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source>
183        <translation type="unfinished">
184            </translation>
185    </message>
186    <message>
187        <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source>
188        <translation type="unfinished">
189            </translation>
190    </message>
191    <message>
192        <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source>
193        <translation type="unfinished">
194            </translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source>
198        <translation type="unfinished">
199             {1G?}</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <source>Load installation config file from USB stick</source>
203        <translation type="unfinished">
204            </translation>
205    </message>
206    <message>
207        <source>Load config from USB</source>
208        <translation type="unfinished">
209            </translation>
210    </message>
211    <message>
212        <source>Desktop (PC-BSD)</source>
213        <translation type="unfinished">
214            </translation>
215    </message>
216    <message>
217        <source>Server (TrueOS)</source>
218        <translation type="unfinished">
219            </translation>
220    </message>
221    <message>
222        <source>Save Config to USB</source>
223        <translation type="unfinished">
224            </translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>This will save your installation configuration to a MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
228        <translation type="unfinished">
229            </translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Please insert a USB stick now, and click OK to continue.</source>
233        <translation type="unfinished">
234            </translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Please enter the nickname you want to save this configuration as.</source>
238        <translation type="unfinished">
239            </translation>
240    </message>
241    <message>
242        <source>Failed saving config to USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
243        <translation type="unfinished">
244            </translation>
245    </message>
246    <message>
247        <source>Configuration saved! You may now safely remove the USB media.</source>
248        <translation type="unfinished">
249            </translation>
250    </message>
251    <message>
252        <source>This will load a installation configuration file your MSDOSFS/FAT32 formatted USB stick. Continue?</source>
253        <translation type="unfinished">
254            </translation>
255    </message>
256    <message>
257        <source>Please insert the USB stick now, and click OK to continue.</source>
258        <translation type="unfinished">
259            </translation>
260    </message>
261    <message>
262        <source>Failed loading saved config file from the USB media. Is the device working and formatted MSDOSFS/FAT32?</source>
263        <translation type="unfinished">
264            </translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>Configuration loaded! You may now safely remove the USB media.</source>
268        <translation type="unfinished">
269            </translation>
270    </message>
271    <message>
272        <source>Config File:</source>
273        <translation type="unfinished">
274            </translation>
275    </message>
276    <message>
277        <source>Start the install using this config file?</source>
278        <translation type="unfinished">
279            </translation>
280    </message>
281    <message>
282        <source>Restore from Life-Preserver backup</source>
283        <translation type="unfinished"></translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>Manage network connectivity</source>
287        <translation type="unfinished"></translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>ZFS Datasets:</source>
291        <translation type="unfinished"></translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>The original ZFS layout will be restored</source>
295        <translation type="unfinished"></translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>Performing a restore from a Life-Preserver backup. Click next to start the restore wizard.</source>
299        <translation type="unfinished"></translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Start the restore now?</source>
303        <translation type="unfinished"></translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Your system is now restored!
307Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source>
308        <translation type="unfinished"></translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>System Restore</source>
312        <translation type="unfinished"></translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Your system is now being restored, this may take a while depending upon the size of your backup and network conditions.</source>
316        <translation type="unfinished"></translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>Installing meta-package: %1</source>
320        <translation type="unfinished"></translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>Restoring system: %1</source>
324        <translation type="unfinished"></translation>
325    </message>
326</context>
327<context>
328    <name>QObject</name>
329    <message>
330        <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source>
331        <translation>Bu ekran kurulumu gerçekleştirmek istediğiniz dili seçmenizi sağlar.</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source>
335        <translation>Bu ekran size kurmak istediğiniz sistemi seçmenizi sağlar. Özelleştir dÌğmesine basarak seçilen sistem için ön tanımlı paketleri değiştirebilirsiniz.</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source>
339        <translation>BU ekranda tercih edilen disk seçenekleri görÃŒntÃŒlenir.Özelleştir dÌğmesine basarak hedef disk, dosya sistemleri ve diğerlerini değiştirebilirsiniz.</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source>
343        <translation>Sisteminiz şimdi kuruluyor! Bir kahve alıp keyfinize bakın, kurulum işlemi tamamlandığında size bilgi verilecektir.</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source>
347        <translation>Sistemin kurulumu tamamlandı. Bitir dÌğmesine basarak sistemi başlatmadan önce takılı olan kurulum aracını çıkartmayı unutmayın.</translation>
348    </message>
349</context>
350<context>
351    <name>desktopSelection</name>
352    <message>
353        <source>System Package Configuration</source>
354        <translation>Sistem Paketleri Yapılandırması</translation>
355    </message>
356    <message>
357        <source>Available System Packages</source>
358        <translation>Mevcut Sistem Paketleri</translation>
359    </message>
360    <message>
361        <source>&amp;Save</source>
362        <translation>&amp;Kaydet</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <source>&amp;Cancel</source>
366        <translation>&amp;iptal</translation>
367    </message>
368    <message>
369        <source>No Desktop</source>
370        <translation>MasaÃŒstÃŒ bulunmadı</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
374        <translation>Herhangi bir masaÃŒstÃŒ seçilmedi! Devam etmek için en az bir tane masaÃŒstÃŒ seçin.</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>View Packages</source>
378        <translation>Paketleri GörÃŒntÃŒle</translation>
379    </message>
380    <message>
381        <source>Package Listing for:</source>
382        <translation>Aranılan için Paket Listesi:</translation>
383    </message>
384    <message>
385        <source>Please select the software to install. Post-install you may also add / remove software via the Package Manager (desktop) or &quot;pkg&quot; command (server).</source>
386        <translation type="unfinished"></translation>
387    </message>
388</context>
389<context>
390    <name>dialogCheckHardware</name>
391    <message>
392        <source>Detected hardware devices</source>
393        <translation>Tespit edilen donanım aygıtları</translation>
394    </message>
395    <message>
396        <source>&amp;Close</source>
397        <translation>&amp;Kapat</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>Video driver:</source>
401        <translation>Grafik kartı sÃŒrÃŒcÃŒsÃŒ:</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>Video resolution:</source>
405        <translation>Ekran çözÃŒnÃŒrlÌğÌ:</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>No ethernet detected</source>
409        <translation>Herhangi bir ağ kartı bulunamadı</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>Ethernet device:</source>
413        <translation>Ağ kartı:</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>No wifi detected</source>
417        <translation>Herhangi bir kablosuz aygıt bulunamadı</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>Wifi device:</source>
421        <translation>Kablosuz ağ kartı:</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>No sound detected</source>
425        <translation>Herhangi bir ses kartı bulunamadı</translation>
426    </message>
427    <message>
428        <source>Sound device:</source>
429        <translation>Ses kartı:</translation>
430    </message>
431</context>
432<context>
433    <name>dialogFSSize</name>
434    <message>
435        <source>Size:</source>
436        <translation>Boyut:</translation>
437    </message>
438    <message>
439        <source>MB</source>
440        <translation>MB</translation>
441    </message>
442    <message>
443        <source>&amp;Ok</source>
444        <translation>&amp;Tamam</translation>
445    </message>
446    <message>
447        <source>&amp;Cancel</source>
448        <translation>&amp;Ä°ptal</translation>
449    </message>
450</context>
451<context>
452    <name>dialogHelp</name>
453    <message>
454        <source>&amp;Close</source>
455        <translation>&amp;Kapat</translation>
456    </message>
457</context>
458<context>
459    <name>dialogInfoBox</name>
460    <message>
461        <source>&amp;Close</source>
462        <translation>&amp;Kapat</translation>
463    </message>
464</context>
465<context>
466    <name>widgetKeyboard</name>
467    <message>
468        <source>Keyboard Settings</source>
469        <translation>Klavye Ayarları</translation>
470    </message>
471    <message>
472        <source>Key Layout</source>
473        <translation>Klavye dÃŒzeni</translation>
474    </message>
475    <message>
476        <source>Variant</source>
477        <translation>Değişken</translation>
478    </message>
479    <message>
480        <source>Keyboard Model</source>
481        <translation>Klavye Modeli</translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
485        <translation>( seçtiğiniz ayarları denemek için aşağıdaki boş alana birşeyler yazabilirsiniz. )</translation>
486    </message>
487    <message>
488        <source>&amp;Apply</source>
489        <translation>&amp;Uygula</translation>
490    </message>
491    <message>
492        <source>&amp;Close</source>
493        <translation>&amp;Kapat</translation>
494    </message>
495</context>
496<context>
497    <name>wizardDisk</name>
498    <message>
499        <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source>
500        <translation>Bu sihirbaz size disk yapılandırma işleminde yardımcı olacaktır. LÃŒtfen kullanmak istediğiniz yapılandırma şeklini seçiniz.</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Setup Mode</source>
504        <translation>kurulum Kipi</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source>
508        <translation>Temel (BSD ile vay bölÃŒmleme konusunda acemi olanlar için)</translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source>
512        <translation>Ä°leri (Dosya sistemleri konusudna deneyimli olanlar için)</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source>
516        <translation>FreeBSD Uzmanları (komut satırı kipi)</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Selected Disk</source>
520        <translation>Seçilen Disk</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Selected Partition</source>
524        <translation>Seçilen BölÃŒm</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Partition disk with GPT</source>
528        <translation>GPT ile disk bölÃŒmleme</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source>
532        <translation>Aşağıda belirtilen dosya sistemleri için bağlanma noktalarını dÃŒzenleyebilirsiniz. Bir çok kullanıcı için ön tanımlı değerler yeterlidir. </translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>&amp;Add</source>
536        <translation>&amp;Ekle</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>&amp;Remove</source>
540        <translation>&amp;Kaldır</translation>
541    </message>
542    <message>
543        <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source>
544        <translation>Uzman kipini seçtiniz. Bu kipte terminal pencerisi ÃŒzerinden komut satırını kullanarak kendiniz diski bölÃŒmleyebilirsiniz. İşlem bittiğinde dosya sistemlerini /mnt altına bağlayarak kuruluma başlayabilirsiniz. </translation>
545    </message>
546    <message>
547        <source>&amp;Launch terminal</source>
548        <translation>&amp;Terminali aç</translation>
549    </message>
550    <message>
551        <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source>
552        <translation>LÃŒtfen belirtilen disk yapılandırmasını kontrol edin ve bitir dÌğmesine basarak ayarlarınızı kayıt edin. </translation>
553    </message>
554    <message>
555        <source>Use entire disk</source>
556        <translation>TÃŒm diski kullan</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>ZFS Mounts</source>
560        <translation>ZFS Bağlanma Noktası</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>ZFS Options</source>
564        <translation>ZFS Seçenekleri</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>Resizing</source>
568        <translation>Yeniden boyutlandırılıyor</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Remove mount-point</source>
572        <translation>Bağlanma noktasını kaldır</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source>
576        <translation>Bu bağlanma noktasını kaldırmak istediğinizden emin misiniz?</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>Enter mount-point</source>
580        <translation>Bağlanma nokatasını tanımla</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>Please enter the new mount-point:</source>
584        <translation>LÃŒtfen yeni bağlanma noktasını belirtin:</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Editing:</source>
588        <translation>DÃŒzenle:</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source>
592        <translation>/mnt altında bağlanmış olan dosya sistemine kurulum yapılıyor</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
596        <translation>Disk ÃŒzerinde belirtilen ayarlar uygulanacak:</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>Disk:</source>
600        <translation>Disk:</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Mirroring:</source>
604        <translation>Yansılama:</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>Partition:</source>
608        <translation>Disk bölÃŒmÃŒ:</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <source>FileSystem:</source>
612        <translation>Dosya Sistemi:</translation>
613    </message>
614    <message>
615        <source>Size:</source>
616        <translation>Boyut:</translation>
617    </message>
618    <message>
619        <source>Mount:</source>
620        <translation>Bağlanma noktası:</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source>
624        <translation>ZFS yansı/raid kipini etkinleştir</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <source>ZFS Virtual Device Mode</source>
628        <translation>ZFS Sanal Cihaz Kipi</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source>
632        <translation>LÃŒtfen yansılamak için diğer disklerden en az 1 tanesini seçin</translation>
633    </message>
634    <message>
635        <source>Options:</source>
636        <translation>Seçenekler:</translation>
637    </message>
638    <message>
639        <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source>
640        <translation>Eğer bu tek disk ÃŒzerinde ZFS ile gerçekleştirilen bir kurulum ise, devam edebilirsiniz, değilse lÃŒtfen aşağıdan yansı / raid kipini ve diskleri seçin. </translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
644        <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>Invalid Mount</source>
648        <translation>Geçersiz Bağlanma Noktası</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source>
652        <translation>Bağlantı noktası &apos;/&apos; ile başlamalı</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source>
656        <translation>Not: ZFS mirror/raidz sadece full-disk kurulumu yapılırken etkinleştirilebilir</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source>
660        <translation>raidz1 için lÃŒtfen ilave 2 veya 4 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source>
664        <translation>Raidz2 için lÃŒtfen ilave 3,5 veya 9 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source>
668        <translation>Raidz3 için lÃŒtfen ilave 4,6 veya 10 sÃŒrÃŒcÃŒ seçin</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Enter SWAP size</source>
672        <translation type="unfinished">
673            </translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>Size (MB)</source>
677        <translation type="unfinished">
678            </translation>
679    </message>
680    <message>
681        <source>ZFS pool name</source>
682        <translation type="unfinished">
683            </translation>
684    </message>
685    <message>
686        <source>Force ZFS 4K block size</source>
687        <translation type="unfinished">
688            </translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>(MB)</source>
692        <translation type="unfinished">
693            </translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Swap Size</source>
697        <translation type="unfinished">
698            </translation>
699    </message>
700    <message>
701        <source>Install GRUB (Required for Boot-Environment support)</source>
702        <translation type="unfinished"></translation>
703    </message>
704    <message>
705        <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that you must select either an entire disk or a primary partition that is at least 20GB for a server install or 50GB for a desktop install. </source>
706        <translation type="unfinished"></translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>Installing to SSD (Disables SWAP / atime)</source>
710        <translation type="unfinished"></translation>
711    </message>
712    <message>
713        <source>No boot-loader!</source>
714        <translation type="unfinished"></translation>
715    </message>
716    <message>
717        <source>You have chosen not to install GRUB on your MBR. You will need to manually setup your own MBR loader.</source>
718        <translation type="unfinished"></translation>
719    </message>
720    <message>
721        <source>Stamp GRUB on MBR</source>
722        <translation type="unfinished"></translation>
723    </message>
724    <message>
725        <source>The original system datasets / mount-points will be automatically restored.</source>
726        <translation type="unfinished"></translation>
727    </message>
728</context>
729<context>
730    <name>wizardFreeBSD</name>
731    <message>
732        <source>Please enter the root password for this server</source>
733        <translation>LÃŒtfen bu sunucu için root şifresini yazın:</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <source>Password</source>
737        <translation>Şifre</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <source>Password (Repeat)</source>
741        <translation>Şifre (Tekrarlayın)</translation>
742    </message>
743    <message>
744        <source>Please create a user for this server</source>
745        <translation>LÃŒtfen bu sunucu için bir kullanıcı hesabı oluşturun</translation>
746    </message>
747    <message>
748        <source>Name</source>
749        <translation>Ad</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <source>Username</source>
753        <translation>Soyad</translation>
754    </message>
755    <message>
756        <source>Default shell</source>
757        <translation>Öntanımlı kabuk</translation>
758    </message>
759    <message>
760        <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source>
761        <translation>LÃŒtfen makine adını ve uzaktan erişim tercihlerinizi belirtin.</translation>
762    </message>
763    <message>
764        <source>Hostname</source>
765        <translation>Sistem Adı</translation>
766    </message>
767    <message>
768        <source>Enable remote SSH login</source>
769        <translation>Uzaktan SSH ile bağlanmaya izin ver</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <source>Please select a network device to configure for this system.</source>
773        <translation>Bu sistem için yapılandırılmasını istediğiniz ağ kartınızı seçin.</translation>
774    </message>
775    <message>
776        <source>Network Interface</source>
777        <translation>Ağ ArayÃŒzÃŒ</translation>
778    </message>
779    <message>
780        <source>IP Address</source>
781        <translation>IP Adresi</translation>
782    </message>
783    <message>
784        <source>Netmask</source>
785        <translation>Ağ maskesi</translation>
786    </message>
787    <message>
788        <source>Nameserver (DNS)</source>
789        <translation>Alan adı (DNS) Sunucusu</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <source>Gateway</source>
793        <translation>Ağ geçidi</translation>
794    </message>
795    <message>
796        <source>IPv6 Address</source>
797        <translation>IPv6 Adresi</translation>
798    </message>
799    <message>
800        <source>IPv6 Gateway</source>
801        <translation>IPV6 Ağ Geçidi</translation>
802    </message>
803    <message>
804        <source>IPv6 Nameserver</source>
805        <translation>IPV6 Alanadı Sunucusu</translation>
806    </message>
807    <message>
808        <source>000.000.000.000; </source>
809        <translation>000.000.000.000; </translation>
810    </message>
811    <message>
812        <source>Please select any optional features to install.</source>
813        <translation>LÃŒtfen kurulmasını istediğiniz ek bileşenleri seçin.</translation>
814    </message>
815    <message>
816        <source>Install system sources (/usr/src)</source>
817        <translation>Sistem kaynak kodunu (/usr/src) kur</translation>
818    </message>
819    <message>
820        <source>Install ports tree (/usr/ports)</source>
821        <translation>Ports kur (/usr/ports)</translation>
822    </message>
823    <message>
824        <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source>
825        <translation>Bu sihirbaz sizi yeni sunucunun kurulumunda yardımcı olacaktır. Ä°leri tuşuna basarak kuruluma başlayın. </translation>
826    </message>
827</context>
828<context>
829    <name>wizardRestore</name>
830    <message>
831        <source>This wizard will walk you though the process of restoring your system from a Life-Preserver backup. Click next to begin. </source>
832        <translation type="unfinished"></translation>
833    </message>
834    <message>
835        <source>To get started please enter the hostname, username and port of your backup server.</source>
836        <translation type="unfinished"></translation>
837    </message>
838    <message>
839        <source>Backup Server</source>
840        <translation type="unfinished"></translation>
841    </message>
842    <message>
843        <source>Host Name</source>
844        <translation type="unfinished"></translation>
845    </message>
846    <message>
847        <source>User Name</source>
848        <translation type="unfinished"></translation>
849    </message>
850    <message>
851        <source>SSH Port</source>
852        <translation type="unfinished"></translation>
853    </message>
854    <message>
855        <source>If you saved your Life-Preserver key onto a USB stick, select it below, otherwise you may wish to use password authentication.</source>
856        <translation type="unfinished"></translation>
857    </message>
858    <message>
859        <source>Server Authentication</source>
860        <translation type="unfinished"></translation>
861    </message>
862    <message>
863        <source>Use USB key</source>
864        <translation type="unfinished"></translation>
865    </message>
866    <message>
867        <source>Use password authentication</source>
868        <translation type="unfinished"></translation>
869    </message>
870    <message>
871        <source>The following systems are backed up on this server, select the one you wish to restore. </source>
872        <translation type="unfinished"></translation>
873    </message>
874    <message>
875        <source>Restore System Selection</source>
876        <translation type="unfinished"></translation>
877    </message>
878    <message>
879        <source>Restore Summary</source>
880        <translation type="unfinished"></translation>
881    </message>
882    <message>
883        <source>The system is ready to be restored, click Finish to continue.</source>
884        <translation type="unfinished"></translation>
885    </message>
886    <message>
887        <source>No keys found!</source>
888        <translation type="unfinished"></translation>
889    </message>
890    <message>
891        <source>No Auth keys could be found on that memory stick!
892Please try another USB stick or use password authentication.</source>
893        <translation type="unfinished"></translation>
894    </message>
895    <message>
896        <source>Connection failed!</source>
897        <translation type="unfinished"></translation>
898    </message>
899    <message>
900        <source>Could not connect to the backup server!
901Please check that the server is reachable and verify your user/password.</source>
902        <translation type="unfinished"></translation>
903    </message>
904    <message>
905        <source>Could not connect to the backup server!
906Please check your hostname and that the backup server is reachable.</source>
907        <translation type="unfinished"></translation>
908    </message>
909    <message>
910        <source>Will restore from:</source>
911        <translation type="unfinished"></translation>
912    </message>
913    <message>
914        <source>Select the SSH key to use</source>
915        <translation type="unfinished"></translation>
916    </message>
917    <message>
918        <source>Key File:</source>
919        <translation type="unfinished"></translation>
920    </message>
921</context>
922</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.