source: src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_cs.ts @ fcdb405

enter/10releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since fcdb405 was fcdb405, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 16 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 1.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>sndDialog</name>
6    <message>
7        <source>Sound Configuration</source>
8        <translation>Konfigurace zvuku
9            </translation>
10    </message>
11    <message>
12        <source>Below you may change the default sound device, and test sound playback</source>
13        <translation>Zde můşete změnit zvukové zařízení a otestovat zvuk</translation>
14    </message>
15    <message>
16        <source>&amp;Test sound</source>
17        <translation>&amp;Test zvuku
18            </translation>
19    </message>
20    <message>
21        <source>&amp;Apply</source>
22        <translation>&amp;Pouşít
23            </translation>
24    </message>
25    <message>
26        <source>&amp;Close</source>
27        <translation>&amp;Zavřít
28            </translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>No sound devices detected!</source>
32        <translation>Nenalezena şádná zvuková zařízení!
33            </translation>
34    </message>
35</context>
36</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.