source: src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_da.ts @ fc3077c

9.1-release9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since fc3077c was 0cc5a4d, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 2 years ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 8.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>PBSystemTab</name>
6    <message>
7        <source>General</source>
8        <translation>Generelt</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>PC-BSD System Configuration</source>
12        <translation>PC-BSD systemkonfiguration</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>Alt+C</source>
16        <translation>Alt+C</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>Generate</source>
20        <translation>Skab</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>PC-BSD Version:</source>
24        <translation>PC-BSD version:</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Base Version:</source>
28        <translation>Basisversion: </translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>CPU Type:</source>
32        <translation>CPU type:  </translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>System Memory:</source>
36        <translation>Systemhukommelse:      </translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Tasks</source>
40        <translation>Opgaver   </translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Fetch &amp;System Source</source>
44        <translation>&amp;Hent systemkilde</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Alt+S</source>
48        <translation>Alt+S      </translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Misc</source>
52        <translation>Forskelligt   </translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>Boot Screen</source>
56        <translation>Opstartsbillede   </translation>
57    </message>
58    <message>
59        <source>S&amp;how splash image on boot</source>
60        <translation>&amp;Vis grafik ved start    </translation>
61    </message>
62    <message>
63        <source>Alt+H</source>
64        <translation>Alt+H  </translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>&amp;Custom...</source>
68        <translation>&amp;Indstillet</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <source>Invalid Image</source>
72        <translation>Ugyldigt billede  </translation>
73    </message>
74    <message>
75        <source>The file supplied does not appear to be a valid PCX image.</source>
76        <translation>Denne fil virker ikke til at vÊre et gyldigt PCX billede.</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
80        <translation>Opstartsgrafikken kan ikke overstige 1024x768 eller mere end 8-bit dybde (256 farver).</translation>
81    </message>
82    <message>
83        <source>Custom</source>
84        <translation>Indstillet   </translation>
85    </message>
86    <message>
87        <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
88        <translation>Du kan ogsÃ¥ skabe et diagnoseark med information om systemet. Arket kan bruges af teknikere til at fejlrette.</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>&amp;Save</source>
92        <translation>&amp;Gem</translation>
93    </message>
94    <message>
95        <source>Mirrors</source>
96        <translation>Spejle</translation>
97    </message>
98    <message>
99        <source>Mirror Configuration</source>
100        <translation>Indstilling af spejle</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Select Mirror from list</source>
104        <translation>VÊlg et spejl fra listen</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Refresh Mirror Listing</source>
108        <translation>Genopfrisk spejllisten</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>Specify a custom Mirror</source>
112        <translation>Udpeg dit eget spejl</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Other Options</source>
116        <translation>Andre valg</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>Force IBUS keyboard input</source>
120        <translation>Gennemtving IBUS tastatur inddata</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>Select Splash</source>
124        <translation>VÊlg splash</translation>
125    </message>
126    <message>
127        <source>Refresh Mirrors</source>
128        <translation>Genopfrisk spejle</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <source>doesn&apos;t exist!</source>
132        <translation>Eksisterer ikke.</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
136        <translation>Fejl ved hentning af spejllisten. Tjek din internetforbindelse eller prÞv senere.</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <source>Config Error</source>
140        <translation>Indstillingsfejl</translation>
141    </message>
142    <message>
143        <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
144        <translation>Fejl: Dit sÊrlige spejls adresse skal begynde med ftp:// eller http://</translation>
145    </message>
146    <message>
147        <source>The selected mirror above will be used for fetching system updates and new system packages. If you experience download failures, or slow performace, please try another mirror.</source>
148        <translation>Spejlet valgt foroven vil blive brugt til at hente systemopdateringer og nye systempakker. Hvis du oplever fejl eller langsom trafik, sÃ¥ prÞv et andet spejl.</translation>
149    </message>
150    <message>
151        <source>System Tasks</source>
152        <translation type="unfinished">
153            </translation>
154    </message>
155    <message>
156        <source>Fetch P&amp;orts Tree</source>
157        <translation type="unfinished">
158            </translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Use auto-detected mirrors</source>
162        <translation type="unfinished">
163            </translation>
164    </message>
165</context>
166<context>
167    <name>PortsnapProgress</name>
168    <message>
169        <source>Portsnap Progress</source>
170        <translation>Portsnapfremgang            </translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>&amp;Cancel</source>
174        <translation>&amp;Afbryd </translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Alt+C</source>
178        <translation>Alt+C   </translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Task Progress...</source>
182        <translation>Opgavefremgang...    </translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Update Failed!</source>
186        <translation>Opdatering mislykkedes.</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Unable to connect to server. Possible causes:
190- Your network is down
191- Target server is unresponsive.</source>
192        <translation>Kan ikke forbinde til serveren. Mulige grunde er at enten er netvÊrket nede, eller serveren svarer ikke.   </translation>
193    </message>
194    <message>
195        <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
196        <translation>Henter ports. Det kan tage en rum tid...</translation>
197    </message>
198    <message>
199        <source>Downloading FreeBSD sources...</source>
200        <translation type="unfinished">
201            </translation>
202    </message>
203</context>
204<context>
205    <name>updaterStatus</name>
206    <message>
207        <source>Installing Updates</source>
208        <translation>Installerer opdateringer</translation>
209    </message>
210    <message>
211        <source>The system is currently installing the following updates:</source>
212        <translation>Systemet installerer lige nu de fÞlgende opdateringer:</translation>
213    </message>
214    <message>
215        <source>Update</source>
216        <translation>Opdater</translation>
217    </message>
218    <message>
219        <source>Size</source>
220        <translation>StÞrrelse</translation>
221    </message>
222    <message>
223        <source>Status</source>
224        <translation>Status</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <source>ID</source>
228        <translation>ID</translation>
229    </message>
230    <message>
231        <source>Update Progress</source>
232        <translation>Opdater fremgang</translation>
233    </message>
234    <message>
235        <source> of </source>
236        <translation>af</translation>
237    </message>
238</context>
239</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.