source: src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_lv.ts @ 549e831

releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 11 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 22.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>AddDlgCode</name>
6    <message>
7        <source>New Group</source>
8        <translation>Jauna grupa</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Good Input</source>
12        <translation>DerÄ«ga ievade</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
16        <translation>Å is lauks var saturēt vienÄ«gi burtus un ciparus</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
20        <translation>Å is lietotājvārds jau eksistē, lÅ«dzu izvēlies citādāku.</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Passwords match</source>
24        <translation>Paroles sakrÄ«t</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Passwords do not match</source>
28        <translation>Paroles nav vienādas</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Invalid input</source>
32        <translation>Nav derÄ«ga ievade</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
36        <translation>Å is lauks nevar saturēt ! @ vai :</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Directory will be used</source>
40        <translation>Tiks lietota direktorija</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Invalid Path!</source>
44        <translation>NederÄ«gs ceČš!</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
48        <translation>Direktorija neeksistē, bet tā tiks izveidota</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
52        <translation>Obligātais ceČš norāda uz failu (nevis direktoriju!)</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>
56- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
57        <translation>
58- Lietotājvārda lauks nav aizpildīts</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>
62- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
63        <translation>
64- Lietotājvārda lauks var saturēt vienīgi burtus un ciparus (ne atstarpes).</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <source>
68- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
69        <translation>
70- Lietotājvārds, ko esi norādījis, ir jau izmantots. Lūdzu izvēlies citu.</translation>
71    </message>
72    <message>
73        <source>
74- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
75        <translation>
76- Nav norādīts pilnais vārds.</translation>
77    </message>
78    <message>
79        <source>
80- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
81        <translation>
82- Pilnais vārds nevar saturēt simbolus ! @ vai :</translation>
83    </message>
84    <message>
85        <source>
86- Both password fields must be filled in.</source>
87        <translation>
88- Ir jāaizpilda abi paroles lauki.</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <source>
92- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
93        <translation>
94- Paroles nav vienādas, lūdzu mēģini vēlreiz.</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <source>
98- Invalid password</source>
99        <translation>
100- Parole nav derīga</translation>
101    </message>
102    <message>
103        <source>Error!</source>
104        <translation>KČūda!</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <source>Warning!</source>
108        <translation>BrÄ«dinājums!</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <source>The field is empty</source>
112        <translation>Lauks ir tukÅ¡s</translation>
113    </message>
114    <message>
115        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
116        <translation>Novietojot mājas mapi ārpus &apos;/home/&apos; var radÄ«t saderÄ«bas problēmas ar daşām programmām. NAV IETEICAMS</translation>
117    </message>
118    <message>
119        <source>- The &apos;Home Directory&apos; field has not been filled in.</source>
120        <translation>- &apos;Mājas mape&apos; lauks nav aizpildÄ«ts.</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <source>- The value entered as &apos;Home Directory&apos; is not a valid path.</source>
124        <translation type="unfinished">
125            </translation>
126    </message>
127    <message>
128        <source>- Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
129        <translation type="unfinished">
130            </translation>
131    </message>
132    <message>
133        <source>- A file was selected as &apos;Home Directory&apos;, this value must be a directory.</source>
134        <translation type="unfinished">
135            </translation>
136    </message>
137    <message>
138        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
139</source>
140        <translation>Notika sekojoÅ¡as kČūdas mēģinot pievienot jaunu lietotāju:
141</translation>
142    </message>
143    <message>
144        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
145</source>
146        <translation>Notika sekojoÅ¡as ne-kritiskas kČūdas cenÅ¡oties pievienot jaunu lietotāju, vai vēlaties turpināt?
147</translation>
148    </message>
149</context>
150<context>
151    <name>AddUserUI</name>
152    <message>
153        <source>Add User</source>
154        <translation>Pievienot lietotāju</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>The field is empty</source>
158        <translation>Lauks ir tukÅ¡s</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Home Directory:</source>
162        <translation>Mājas direktorija:</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Shell:</source>
166        <translation>Čaula:</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>Full Name:</source>
170        <translation>Pilns vārds:</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>New &amp;Group</source>
174        <translation>Jauna &amp;grupa</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Alt+G</source>
178        <translation>Alt+G</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Username:</source>
182        <translation>Lietotājvārds:</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Confirm Password:</source>
186        <translation>Apstiprināt paroli:</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Primary Group:</source>
190        <translation>Primārā grupa:</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Password:</source>
194        <translation>Parole:</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>Alt+O</source>
198        <translation>Alt+L</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>&amp;Cancel</source>
202        <translation>&amp;Atcelt</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Alt+C</source>
206        <translation>Alt+A</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>Encrypt Files:</source>
210        <translation type="unfinished">
211            </translation>
212    </message>
213    <message>
214        <source>&amp;Save</source>
215        <translation type="unfinished"></translation>
216    </message>
217</context>
218<context>
219    <name>ChangePassCode</name>
220    <message>
221        <source>Change Password for &apos;</source>
222        <translation>MainÄ«t paroli lietotājam &apos;</translation>
223    </message>
224    <message>
225        <source>&apos;</source>
226        <translation>&apos;</translation>
227    </message>
228    <message>
229        <source>You must specify a password</source>
230        <translation>Tev ir jānorāda parole</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <source>The passwords didn&apos;t match. Both boxes most contain the same value.</source>
234        <translation>Paroles nav vienādas. Abiem laukiem jāsatur vienāda vērtÄ«ba.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <source>Invalid password, please choose another.</source>
238        <translation>NederÄ«ga parole, lÅ«dzu mēģini citādāku.</translation>
239    </message>
240    <message>
241        <source>Passwords match</source>
242        <translation>Paroles ir vienādas</translation>
243    </message>
244    <message>
245        <source>Passwords do not match</source>
246        <translation>Paroles nav vienādas</translation>
247    </message>
248    <message>
249        <source>Invalid input</source>
250        <translation>NederÄ«ga ievade</translation>
251    </message>
252</context>
253<context>
254    <name>ChangePassDialog</name>
255    <message>
256        <source>Change Password</source>
257        <translation>MainÄ«t paroli</translation>
258    </message>
259    <message>
260        <source>Password:</source>
261        <translation>Parole:</translation>
262    </message>
263    <message>
264        <source>Confirm Password:</source>
265        <translation>Apstiprināt paroli:</translation>
266    </message>
267    <message>
268        <source>O&amp;k</source>
269        <translation>&amp;Labi</translation>
270    </message>
271    <message>
272        <source>Alt+K</source>
273        <translation>Alt+L</translation>
274    </message>
275    <message>
276        <source>&amp;Cancel</source>
277        <translation>&amp;Atcelt</translation>
278    </message>
279    <message>
280        <source>Alt+C</source>
281        <translation>Alt+A</translation>
282    </message>
283</context>
284<context>
285    <name>MainDlg</name>
286    <message>
287        <source>PC-BSD User Manager</source>
288        <translation>PC-BSD lietotāju menedÅŸeris</translation>
289    </message>
290    <message>
291        <source>&amp;Users</source>
292        <translation>&amp;Lietotāji</translation>
293    </message>
294    <message>
295        <source>&amp;Add</source>
296        <translation>&amp;Pievienot</translation>
297    </message>
298    <message>
299        <source>Alt+A</source>
300        <translation>Alt+P</translation>
301    </message>
302    <message>
303        <source>&amp;Remove</source>
304        <translation>Noņ&amp;emt</translation>
305    </message>
306    <message>
307        <source>Alt+R</source>
308        <translation>Alt+E</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <source>Home Directory:</source>
312        <translation>Mājas direktorija:</translation>
313    </message>
314    <message>
315        <source>Primary Group:</source>
316        <translation>Primārā grupa:</translation>
317    </message>
318    <message>
319        <source>Shell:</source>
320        <translation>Čaula:</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <source>User ID:</source>
324        <translation>Lietotāja ID:</translation>
325    </message>
326    <message>
327        <source>Full Name:</source>
328        <translation>Pilns vārds:</translation>
329    </message>
330    <message>
331        <source>Alt+G</source>
332        <translation>Alt+R</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <source>&amp;Groups</source>
336        <translation>&amp;Grupas</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <source>A&amp;dd</source>
340        <translation>&amp;Pievienot</translation>
341    </message>
342    <message>
343        <source>Alt+D</source>
344        <translation>Alt+P</translation>
345    </message>
346    <message>
347        <source>Available:  </source>
348        <translation>Pieejams:  </translation>
349    </message>
350    <message>
351        <source>Members:</source>
352        <translation>Biedri:</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <source>PC-BSD User Manager - Advanced Mode</source>
356        <translation>PC-BSD lietotāju menedÅŸeris - izvērstais reÅŸÄ«ms</translation>
357    </message>
358    <message>
359        <source>Alt+V</source>
360        <translation>Alt+V</translation>
361    </message>
362    <message>
363        <source>&amp;Change Password...</source>
364        <translation type="unfinished"></translation>
365    </message>
366    <message>
367        <source>&amp;Simple View</source>
368        <translation type="unfinished"></translation>
369    </message>
370</context>
371<context>
372    <name>PCBSDUserManager</name>
373    <message>
374        <source>PC-BSD User Manager</source>
375        <translation type="unfinished">PC-BSD lietotāju menedÅŸeris</translation>
376    </message>
377    <message>
378        <source>Apply pending changes?</source>
379        <translation type="unfinished">
380            </translation>
381    </message>
382    <message>
383        <source>There are pending changes which have not been applied. Would you like to apply them before quitting?</source>
384        <translation type="unfinished">
385            </translation>
386    </message>
387    <message>
388        <source>Editing Users for Jail:</source>
389        <translation type="unfinished">
390            </translation>
391    </message>
392    <message>
393        <source>&amp;Apply</source>
394        <translation type="unfinished"></translation>
395    </message>
396    <message>
397        <source>&amp;Close</source>
398        <translation type="unfinished"></translation>
399    </message>
400</context>
401<context>
402    <name>SimpleAddCode</name>
403    <message>
404        <source>Good Input</source>
405        <translation>DerÄ«ga ievade</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
409        <translation>Å is lauks var saturēt vienÄ«gi burtus un ciparus</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
413        <translation>Å is lietotājvārds jau ir izmantots, lÅ«dzu izvēlies citu.</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>Passwords match</source>
417        <translation>Paroles ir vienādas</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>Passwords do not match</source>
421        <translation>Paroles nav vienādas</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>Invalid input</source>
425        <translation>NederÄ«ga ievade</translation>
426    </message>
427    <message>
428        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
429        <translation>Å is fails nevar saturēt simbolus ! @ vai :</translation>
430    </message>
431    <message>
432        <source>
433- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
434        <translation>
435- Lietotājvārda lauks nav aizpildīts.</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <source>
439- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
440        <translation>
441- Lietotājvārda lauks var saturēt vienīgi burtus un ciparus (ne atstarpes)</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <source>
445- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
446        <translation>
447- Norādītais lietotājvārds jau ir izmantots. Lūdzu izvēlies citu.</translation>
448    </message>
449    <message>
450        <source>
451- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
452        <translation>
453- Nav norādīts pilnais vārds.</translation>
454    </message>
455    <message>
456        <source>
457- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
458        <translation>
459- Pilnais vārds nevar saturēt simbolus ! @ vai :</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <source>
463- Both password fields must be filled in.</source>
464        <translation>
465- Abiem paroles laukiem ir jābūt aizpildītiem.</translation>
466    </message>
467    <message>
468        <source>
469- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
470        <translation>
471- Paroles nav vienādas, lūdzu mēģini vēlreiz.</translation>
472    </message>
473    <message>
474        <source>
475- Invalid password</source>
476        <translation>
477- Nederīga parole</translation>
478    </message>
479    <message>
480        <source>Error!</source>
481        <translation>KČūda!</translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>Warning!</source>
485        <translation>BrÄ«dinājums!</translation>
486    </message>
487    <message>
488        <source>The field is empty</source>
489        <translation type="unfinished">Lauks ir tukÅ¡s</translation>
490    </message>
491    <message>
492        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
493</source>
494        <translation type="unfinished">
495            </translation>
496    </message>
497    <message>
498        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
499</source>
500        <translation type="unfinished">
501            </translation>
502    </message>
503</context>
504<context>
505    <name>SimpleAddDlg</name>
506    <message>
507        <source>Add User</source>
508        <translation>Pievienot lietotāju</translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>Alt+K</source>
512        <translation>Alt+L</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Alt+N</source>
516        <translation>Alt+A</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Confirm Password:</source>
520        <translation>Apstiprināt paroli:</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Password:</source>
524        <translation>Parole:</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>Full Name:</source>
528        <translation>Pilns vārds:</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>Username:</source>
532        <translation>Lietotājvārds:</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>The field is empty</source>
536        <translation type="unfinished">Lauks ir tukÅ¡s</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>Encrypt Files:</source>
540        <translation type="unfinished">
541            </translation>
542    </message>
543    <message>
544        <source>&amp;Save</source>
545        <translation type="unfinished"></translation>
546    </message>
547    <message>
548        <source>&amp;Cancel</source>
549        <translation type="unfinished">&amp;Atcelt</translation>
550    </message>
551</context>
552<context>
553    <name>SimpleDlg</name>
554    <message>
555        <source>PC-BSD User Manager</source>
556        <translation>PC-BSD lietotāju menedÅŸeris</translation>
557    </message>
558    <message>
559        <source>&amp;Add</source>
560        <translation>&amp;Pievienot</translation>
561    </message>
562    <message>
563        <source>Alt+A</source>
564        <translation>Alt+P</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <source>&amp;Remove</source>
568        <translation>&amp;Noņemt</translation>
569    </message>
570    <message>
571        <source>Alt+R</source>
572        <translation>Alt+N</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <source>&amp;Change Admin Password...</source>
576        <translation>&amp;MainÄ«t administrātora paroli...</translation>
577    </message>
578    <message>
579        <source>Alt+C</source>
580        <translation>Alt+M</translation>
581    </message>
582    <message>
583        <source>A&amp;dvanced View</source>
584        <translation>Izvērs&amp;ts skats</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <source>Alt+D</source>
588        <translation>Alt+T</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <source>Can administrate s&amp;ystem</source>
592        <translation>Var admin&amp;istrēt sistēmu</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <source>Alt+Y</source>
596        <translation>Alt+I</translation>
597    </message>
598    <message>
599        <source>C&amp;hange Password...</source>
600        <translation>MainÄ«t paro&amp;li...</translation>
601    </message>
602    <message>
603        <source>Alt+H</source>
604        <translation>Alt+L</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <source>Full Name:</source>
608        <translation>Pilns vārds:</translation>
609    </message>
610</context>
611<context>
612    <name>SimpleDlgCode</name>
613    <message>
614        <source>Good Input</source>
615        <translation>Laba ievade</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
619        <translation>Å is lauks nevar saturēt simbolus ! @ vai :</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <source>The field is empty</source>
623        <translation type="unfinished">Lauks ir tukÅ¡s</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <source>Delete Home Directory?</source>
627        <translation type="unfinished">
628            </translation>
629    </message>
630    <message>
631        <source>Delete the home directory for </source>
632        <translation type="unfinished">
633            </translation>
634    </message>
635</context>
636<context>
637    <name>mainDlgCode</name>
638    <message>
639        <source>The field is empty</source>
640        <translation>Lauks ir tukÅ¡s</translation>
641    </message>
642    <message>
643        <source>New User</source>
644        <translation>Jauns lietotājs</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <source>You must specify a name for your group</source>
648        <translation>Tev ir jānorāda grupas nosaukums</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <source>Error adding group...</source>
652        <translation>KČūda pievienojot grupu...</translation>
653    </message>
654    <message>
655        <source>Invalid group name specified. Group names may contain only letters and number. Spaces are NOT permitted</source>
656        <translation>Ir norādÄ«ts nederÄ«gs grupas nosaukums. Grupas nosaukums var saturēt vienÄ«gi burtus un ciparus. Atstarpes nav atÄŒautas.</translation>
657    </message>
658    <message>
659        <source>The group &apos;</source>
660        <translation>Grupa &apos;</translation>
661    </message>
662    <message>
663        <source>&apos; already exists, please choose a different name</source>
664        <translation>&apos; jau eksistē, lÅ«dzu izvēlies citu vārdu</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <source>New Group</source>
668        <translation type="unfinished">Jauna grupa</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <source>Please enter a name for your new group</source>
672        <translation>LÅ«dzu ievadi nosaukumu grupai</translation>
673    </message>
674    <message>
675        <source>Directory will be used</source>
676        <translation>Tiks izmantota direktorija</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <source>Invalid Path!</source>
680        <translation>NederÄ«ga lokācija!</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
684        <translation>Direktorija neeksistē, bet tā tiks izveidota</translation>
685    </message>
686    <message>
687        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
688        <translation>PrasÄ«tā lokācija norāda uz failu (nevis direktoriju!)</translation>
689    </message>
690    <message>
691        <source>Good Input</source>
692        <translation>Laba ievade</translation>
693    </message>
694    <message>
695        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
696        <translation>Å is lauks nevar saturēt simbolus ! @ vai :</translation>
697    </message>
698    <message>
699        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
700        <translation type="unfinished">
701            </translation>
702    </message>
703    <message>
704        <source>Delete Home Directory?</source>
705        <translation type="unfinished">
706            </translation>
707    </message>
708    <message>
709        <source>Delete the home directory for </source>
710        <translation type="unfinished">
711            </translation>
712    </message>
713</context>
714</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.