source: src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_mt.ts @ 549e831

enter/10releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2
Last change on this file since 549e831 was 549e831, checked in by PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>, 16 months ago

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Property mode set to 100644
File size: 23.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0">
4<context>
5    <name>AddDlgCode</name>
6    <message>
7        <source>New Group</source>
8        <translation>New Grupp</translation>
9    </message>
10    <message>
11        <source>Good Input</source>
12        <translation>Input tajba</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
16        <translation>Dan il-qasam tista &apos;taċċetta biss ittri u numri</translation>
17    </message>
18    <message>
19        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
20        <translation>Dan username huwa diġà fl-uÅŒu, jekk jogħġbok agħŌel ieħor.</translation>
21    </message>
22    <message>
23        <source>Passwords match</source>
24        <translation>Passwords logħba</translation>
25    </message>
26    <message>
27        <source>Passwords do not match</source>
28        <translation>Passwords ma jaqblux</translation>
29    </message>
30    <message>
31        <source>Invalid input</source>
32        <translation>Input invalida</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
36        <translation>Dan il-qasam ma jistax ikun fiha! @ Jew:</translation>
37    </message>
38    <message>
39        <source>Directory will be used</source>
40        <translation>Direttorju se jintuÅŒaw</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <source>Invalid Path!</source>
44        <translation>Path invalida!</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
48        <translation>Direttorju ma teÅŒistix, iÅŒda se jsir</translation>
49    </message>
50    <message>
51        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
52        <translation>Path Mitlub huwa fajl (mhux direttorju!)</translation>
53    </message>
54    <message>
55        <source>
56- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
57        <translation>
58- Il-qasam &apos;Username&apos; ma Ä¡ietx mimlija pulzieri.</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <source>
62- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
63        <translation>\ N - Il-qasam &apos;Username&apos;  jista &apos;jkun fih biss ittri u numri (mhux spazji).</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <source>
67- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
68        <translation>
69- Il-username inti għaŌilt huwa diġà fl-uŌu, jekk jogħġbok agħŌel ieħor.</translation>
70    </message>
71    <message>
72        <source>
73- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
74        <translation>
75- Il-qasam &apos;Isem sħiħ&apos; ma tkunx ġiet mimlija pulzieri.</translation>
76    </message>
77    <message>
78        <source>
79- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
80        <translation>
81- Il-qasam &apos;Isem sħiħ&apos; ma jistax ikun fihom! @ Jew:</translation>
82    </message>
83    <message>
84        <source>
85- Both password fields must be filled in.</source>
86        <translation>
87- IŌ-Ōewġ oqsma password għandhom jimtlew.</translation>
88    </message>
89    <message>
90        <source>
91- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
92        <translation>
93- Passwords ma jaqblux, jekk jogħġbok erġa &apos;pprova.</translation>
94    </message>
95    <message>
96        <source>
97- Invalid password</source>
98        <translation>
99- Password invalida</translation>
100    </message>
101    <message>
102        <source>Error!</source>
103        <translation>Error!</translation>
104    </message>
105    <message>
106        <source>Warning!</source>
107        <translation>Warning!</translation>
108    </message>
109    <message>
110        <source>The field is empty</source>
111        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
112    </message>
113    <message>
114        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
115        <translation>Tqegħid direttorju home barra &apos;/home/&apos; jistgħu jikkawÅŒaw problemi ta&apos; kompatibilità ma &apos;xi programmi. NOT RECOMMENDED</translation>
116    </message>
117    <message>
118        <source>- The &apos;Home Directory&apos; field has not been filled in.</source>
119        <translation>- Il-qasam &apos;Home Direttorju&apos; ma tkunx Ä¡iet mimlija pulzieri</translation>
120    </message>
121    <message>
122        <source>- The value entered as &apos;Home Directory&apos; is not a valid path.</source>
123        <translation>- Il-valur jiddaħħal bħala kontribuzzjonijiet &apos;Home Direttorju&apos; mhijiex triq valida.</translation>
124    </message>
125    <message>
126        <source>- Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
127        <translation>- Direttorju home Tqegħid barra &apos;/home/&apos; jistgħu jikkawÅŒaw problemi ta&apos; kompatibilità ma &apos;xi programmi u NOT RECOMMENDED.</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <source>- A file was selected as &apos;Home Directory&apos;, this value must be a directory.</source>
131        <translation>- A file Ä¡iet magħŌula bħala &apos;Home Direttorju&apos;, dan il-valur irid ikun direttorju.</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
135</source>
136        <translation>L-iÅŒbalji li Ä¡ejjin seħħew waqt li jipprova biex iŌŌid utent Ä¡did:
137</translation>
138    </message>
139    <message>
140        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
141</source>
142        <translation>L-iÅŒbalji mhux kritiċi li Ä¡ejjin seħħew waqt li jipprova biex iŌŌid utent Ä¡did, inti tixtieq li tkompli?
143</translation>
144    </message>
145</context>
146<context>
147    <name>AddUserUI</name>
148    <message>
149        <source>Add User</source>
150        <translation>ÅŒid User</translation>
151    </message>
152    <message>
153        <source>The field is empty</source>
154        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <source>Home Directory:</source>
158        <translation>Home Direttorju:</translation>
159    </message>
160    <message>
161        <source>Shell:</source>
162        <translation>Shell:</translation>
163    </message>
164    <message>
165        <source>Full Name:</source>
166        <translation>Isem sħiħ:</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <source>New &amp;Group</source>
170        <translation>New&amp;Grupp</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <source>Alt+G</source>
174        <translation>Alt+G</translation>
175    </message>
176    <message>
177        <source>Username:</source>
178        <translation>Username:</translation>
179    </message>
180    <message>
181        <source>Confirm Password:</source>
182        <translation>Ikkonferma Password:</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <source>Primary Group:</source>
186        <translation>Grupp primarja:</translation>
187    </message>
188    <message>
189        <source>Password:</source>
190        <translation>Password:</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <source>Alt+O</source>
194        <translation>Alt+O</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <source>&amp;Cancel</source>
198        <translation>&amp;Ikkanċella</translation>
199    </message>
200    <message>
201        <source>Alt+C</source>
202        <translation>Alt+C</translation>
203    </message>
204    <message>
205        <source>Encrypt Files:</source>
206        <translation>KriptaÄ¡Ä¡ Files:</translation>
207    </message>
208    <message>
209        <source>&amp;Save</source>
210        <translation type="unfinished"></translation>
211    </message>
212</context>
213<context>
214    <name>ChangePassCode</name>
215    <message>
216        <source>Change Password for &apos;</source>
217        <translation>Bidla Password għal &apos;</translation>
218    </message>
219    <message>
220        <source>&apos;</source>
221        <translation>&apos;</translation>
222    </message>
223    <message>
224        <source>You must specify a password</source>
225        <translation>Int trid tispeċifika password</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <source>The passwords didn&apos;t match. Both boxes most contain the same value.</source>
229        <translation>Il-passwords ma kienux jaqblu ma. IÅŒ-ÅŒewÄ¡ kaxxi aktar ikollhom l-istess valur.</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <source>Invalid password, please choose another.</source>
233        <translation>Password invalida, jekk jogħġbok agħŌel ieħor.</translation>
234    </message>
235    <message>
236        <source>Passwords match</source>
237        <translation>logħba Passwords</translation>
238    </message>
239    <message>
240        <source>Passwords do not match</source>
241        <translation>Passwords ma jkunux pariÄ¡Ä¡</translation>
242    </message>
243    <message>
244        <source>Invalid input</source>
245        <translation>Input invalida</translation>
246    </message>
247</context>
248<context>
249    <name>ChangePassDialog</name>
250    <message>
251        <source>Change Password</source>
252        <translation>Bidla Password</translation>
253    </message>
254    <message>
255        <source>Password:</source>
256        <translation>Password:</translation>
257    </message>
258    <message>
259        <source>Confirm Password:</source>
260        <translation>Ikkonferma Password:</translation>
261    </message>
262    <message>
263        <source>O&amp;k</source>
264        <translation>O&amp;k</translation>
265    </message>
266    <message>
267        <source>Alt+K</source>
268        <translation>Alt+K</translation>
269    </message>
270    <message>
271        <source>&amp;Cancel</source>
272        <translation>&amp;Ikkanċella</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <source>Alt+C</source>
276        <translation>Alt+C</translation>
277    </message>
278</context>
279<context>
280    <name>MainDlg</name>
281    <message>
282        <source>PC-BSD User Manager</source>
283        <translation>PC-BSD User Manager</translation>
284    </message>
285    <message>
286        <source>&amp;Users</source>
287        <translation>&amp;Utenti</translation>
288    </message>
289    <message>
290        <source>&amp;Add</source>
291        <translation>&amp;Add</translation>
292    </message>
293    <message>
294        <source>Alt+A</source>
295        <translation>Alt+A</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <source>&amp;Remove</source>
299        <translation>&amp;Remove</translation>
300    </message>
301    <message>
302        <source>Alt+R</source>
303        <translation>Alt+R</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <source>Home Directory:</source>
307        <translation>Home Direttorju:</translation>
308    </message>
309    <message>
310        <source>Primary Group:</source>
311        <translation>Grupp primarja:</translation>
312    </message>
313    <message>
314        <source>Shell:</source>
315        <translation>Shell:</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <source>User ID:</source>
319        <translation>User ID:</translation>
320    </message>
321    <message>
322        <source>Full Name:</source>
323        <translation>Isem sħiħ:</translation>
324    </message>
325    <message>
326        <source>Alt+G</source>
327        <translation>Alt+G</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <source>&amp;Groups</source>
331        <translation>&amp;Gruppi</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <source>A&amp;dd</source>
335        <translation>A&amp;dd</translation>
336    </message>
337    <message>
338        <source>Alt+D</source>
339        <translation>Alt+D</translation>
340    </message>
341    <message>
342        <source>Available:  </source>
343        <translation>Disponibbli:</translation>
344    </message>
345    <message>
346        <source>Members:</source>
347        <translation>Membri:</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <source>PC-BSD User Manager - Advanced Mode</source>
351        <translation>PC-BSD User Manager - Avvanzata Modalità</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <source>Alt+V</source>
355        <translation>Alt+V</translation>
356    </message>
357    <message>
358        <source>&amp;Change Password...</source>
359        <translation type="unfinished"></translation>
360    </message>
361    <message>
362        <source>&amp;Simple View</source>
363        <translation type="unfinished"></translation>
364    </message>
365</context>
366<context>
367    <name>PCBSDUserManager</name>
368    <message>
369        <source>PC-BSD User Manager</source>
370        <translation>PC-BSD User Manager</translation>
371    </message>
372    <message>
373        <source>Apply pending changes?</source>
374        <translation>Applika tibdiliet pendenti?</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <source>There are pending changes which have not been applied. Would you like to apply them before quitting?</source>
378        <translation>Hemm bidliet pendenti li ma Ä¡ewx applikati. Tixtieq li tapplika għalihom qabel jaqtagħhom?</translation>
379    </message>
380    <message>
381        <source>Editing Users for Jail:</source>
382        <translation>Editjar Utenti għal Jail:</translation>
383    </message>
384    <message>
385        <source>&amp;Apply</source>
386        <translation type="unfinished"></translation>
387    </message>
388    <message>
389        <source>&amp;Close</source>
390        <translation type="unfinished"></translation>
391    </message>
392</context>
393<context>
394    <name>SimpleAddCode</name>
395    <message>
396        <source>Good Input</source>
397        <translation>Good Input</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <source>This field can only accept letters and numbers</source>
401        <translation>Dan il-qasam tista &apos;taċċetta biss ittri u numri</translation>
402    </message>
403    <message>
404        <source>This username is already in use, please choose another.</source>
405        <translation>Dan username huwa diġà fl-uÅŒu, jekk jogħġbok agħŌel ieħor.</translation>
406    </message>
407    <message>
408        <source>Passwords match</source>
409        <translation>Passwords logħba</translation>
410    </message>
411    <message>
412        <source>Passwords do not match</source>
413        <translation>Passwords ma jkunux pariÄ¡Ä¡</translation>
414    </message>
415    <message>
416        <source>Invalid input</source>
417        <translation>Invalid input</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
421        <translation>Dan il-qasam ma jistax ikun fiha! @ Jew:</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <source>
425- The &apos;Username&apos; field has not been filled in.</source>
426        <translation>
427- Il-qasam &apos;Username&apos; ma tkunx Ä¡iet mimlija pulzieri.</translation>
428    </message>
429    <message>
430        <source>
431- The &apos;Username&apos; field may only contain letters and numbers (not spaces).</source>
432        <translation>
433- Il-qasam &apos;Username&apos; jista &apos;jkun fih biss ittri u numri (mhux spazji).</translation>
434    </message>
435    <message>
436        <source>
437- The username you have chosen is already in use, please choose another.</source>
438        <translation>
439- Il-username inti għaŌilt huwa diġà fl-uŌu, jekk jogħġbok agħŌel ieħor.</translation>
440    </message>
441    <message>
442        <source>
443- The &apos;Full Name&apos; field has not been filled in.</source>
444        <translation>
445- Il-qasam &apos;Isem sħiħ&apos; ma tkunx ġiet mimlija pulzieri.</translation>
446    </message>
447    <message>
448        <source>
449- The &apos;Full Name&apos; field may not contain ! @ or :</source>
450        <translation>
451- Il-qasam &apos;Isem sħiħ&apos; ma jistax ikun fihom! @ Jew:</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <source>
455- Both password fields must be filled in.</source>
456        <translation>
457- IŌ-Ōewġ oqsma password għandhom jimtlew.</translation>
458    </message>
459    <message>
460        <source>
461- Passwords don&apos;t match, please try again.</source>
462        <translation>
463- Passwords ma jkunux pariġġ, jekk jogħġbok erġa &apos;pprova.</translation>
464    </message>
465    <message>
466        <source>
467- Invalid password</source>
468        <translation>
469- Password invalida</translation>
470    </message>
471    <message>
472        <source>Error!</source>
473        <translation>Error!</translation>
474    </message>
475    <message>
476        <source>Warning!</source>
477        <translation>Warning!</translation>
478    </message>
479    <message>
480        <source>The field is empty</source>
481        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
482    </message>
483    <message>
484        <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
485</source>
486        <translation>L-iÅŒbalji li Ä¡ejjin seħħew waqt li jipprova biex iŌŌid utent Ä¡did:
487</translation>
488    </message>
489    <message>
490        <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
491</source>
492        <translation>L-iÅŒbalji mhux kritiċi li Ä¡ejjin seħħew waqt li jipprova biex iŌŌid utent Ä¡did, inti tixtieq li tkompli?
493</translation>
494    </message>
495</context>
496<context>
497    <name>SimpleAddDlg</name>
498    <message>
499        <source>Add User</source>
500        <translation>ÅŒid User</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <source>Alt+K</source>
504        <translation>Alt+K</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <source>Alt+N</source>
508        <translation>Alt+N</translation>
509    </message>
510    <message>
511        <source>Confirm Password:</source>
512        <translation>Ikkonferma Password:</translation>
513    </message>
514    <message>
515        <source>Password:</source>
516        <translation>Password:</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <source>Full Name:</source>
520        <translation>Isem sħiħ:</translation>
521    </message>
522    <message>
523        <source>Username:</source>
524        <translation>Username:</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <source>The field is empty</source>
528        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
529    </message>
530    <message>
531        <source>Encrypt Files:</source>
532        <translation>KriptaÄ¡Ä¡ Files:</translation>
533    </message>
534    <message>
535        <source>&amp;Save</source>
536        <translation type="unfinished"></translation>
537    </message>
538    <message>
539        <source>&amp;Cancel</source>
540        <translation type="unfinished">&amp;Ikkanċella</translation>
541    </message>
542</context>
543<context>
544    <name>SimpleDlg</name>
545    <message>
546        <source>PC-BSD User Manager</source>
547        <translation>PC-BSD User Manager</translation>
548    </message>
549    <message>
550        <source>&amp;Add</source>
551        <translation>&amp;Add</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <source>Alt+A</source>
555        <translation>Alt+A</translation>
556    </message>
557    <message>
558        <source>&amp;Remove</source>
559        <translation>&amp;Neħħi</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <source>Alt+R</source>
563        <translation>Alt+R</translation>
564    </message>
565    <message>
566        <source>&amp;Change Admin Password...</source>
567        <translation>&amp;Bidla Admin Password...</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <source>Alt+C</source>
571        <translation>Alt+C</translation>
572    </message>
573    <message>
574        <source>A&amp;dvanced View</source>
575        <translation>A&amp;dvanced View</translation>
576    </message>
577    <message>
578        <source>Alt+D</source>
579        <translation>Alt+D</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <source>Can administrate s&amp;ystem</source>
583        <translation>Tista &apos;tamministra s&amp;ystem</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <source>Alt+Y</source>
587        <translation>Alt+Y</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <source>C&amp;hange Password...</source>
591        <translation>C&amp;hange Password...</translation>
592    </message>
593    <message>
594        <source>Alt+H</source>
595        <translation>Alt+H</translation>
596    </message>
597    <message>
598        <source>Full Name:</source>
599        <translation>Isem sħiħ:</translation>
600    </message>
601</context>
602<context>
603    <name>SimpleDlgCode</name>
604    <message>
605        <source>Good Input</source>
606        <translation>Good Input</translation>
607    </message>
608    <message>
609        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
610        <translation>Dan il-qasam ma jistax ikun fiha! @ Jew:</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <source>The field is empty</source>
614        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
615    </message>
616    <message>
617        <source>Delete Home Directory?</source>
618        <translation>ÄŠassar Home Direttorju?</translation>
619    </message>
620    <message>
621        <source>Delete the home directory for </source>
622        <translation>ÄŠassar il-direttorju dar għall-</translation>
623    </message>
624</context>
625<context>
626    <name>mainDlgCode</name>
627    <message>
628        <source>The field is empty</source>
629        <translation>Il-qasam huwa vojt</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <source>New User</source>
633        <translation>New Utent</translation>
634    </message>
635    <message>
636        <source>You must specify a name for your group</source>
637        <translation>Int trid tispeċifika l-isem għall-grupp tiegħek</translation>
638    </message>
639    <message>
640        <source>Error adding group...</source>
641        <translation>Error ŌŌid grupp...</translation>
642    </message>
643    <message>
644        <source>Invalid group name specified. Group names may contain only letters and number. Spaces are NOT permitted</source>
645        <translation>Isem tal-grupp invalida speċifikat. Ismijiet tal-gruppi jista &apos;jkun fih biss ittri u numru. Spazji mhumiex permessi</translation>
646    </message>
647    <message>
648        <source>The group &apos;</source>
649        <translation>Il-grupp &apos;</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <source>&apos; already exists, please choose a different name</source>
653        <translation>&apos;diġà jeÅŒisti, jekk jogħġbok agħŌel isem differenti</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <source>New Group</source>
657        <translation>New Grupp</translation>
658    </message>
659    <message>
660        <source>Please enter a name for your new group</source>
661        <translation>Daħħal isem għal grupp Ä¡did tiegħek</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <source>Directory will be used</source>
665        <translation>Direttorju se jintuÅŒaw</translation>
666    </message>
667    <message>
668        <source>Invalid Path!</source>
669        <translation>Path invalida!</translation>
670    </message>
671    <message>
672        <source>Directory does not exist, but will be made</source>
673        <translation>Direttorju ma teÅŒistix, iÅŒda se jsir</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <source>Requested path is a file (not a directory!)</source>
677        <translation>PassaÄ¡Ä¡ Mitlub huwa fajl (mhux direttorju!)</translation>
678    </message>
679    <message>
680        <source>Good Input</source>
681        <translation>Good Input</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <source>This field may not contain ! @ or :</source>
685        <translation>Dan il-qasam ma jistax ikun fiha! @ jew</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
689        <translation>Tqegħid direttorju home barra &apos;/home/&apos; jistgħu jikkawÅŒaw problemi ta&apos; kompatibilità ma &apos;xi programmi. NOT RECOMMENDED</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <source>Delete Home Directory?</source>
693        <translation>ÄŠassar Home Direttorju?</translation>
694    </message>
695    <message>
696        <source>Delete the home directory for </source>
697        <translation>ÄŠassar il-direttorju dar għall-</translation>
698    </message>
699</context>
700</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.