source: src-sh/pc-extractoverlay/ports-overlay/usr/local/share/applications/gksu.desktop @ 1620346

9.1-release9.2-releasereleng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1
Last change on this file since 1620346 was 1620346, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Initial import of PC-BSD /current/ SVN repo

  • Property mode set to 100644
File size: 2.8 KB
Line 
1[Desktop Entry]
2Name=Root Terminal
3Name[ar]=طرفيّة الجذر
4Name[ca]=Terminal root
5Name[cs]=Terminál uşivatele root
6Name[da]=Root-terminal
7Name[es]=Terminal de «Root»
8Name[eu]=Root terminala
9Name[fr]=Terminal administrateur
10Name[gl]=Terminal de root
11Name[hu]=Rendszergazda terminál
12Name[it]=Terminale root
13Name[ja]=システムタヌミナル・スヌパヌナヌザヌモヌド
14Name[ko]=룚튞 터믞널
15Name[lt]=Administratoriaus terminalas
16Name[nl]=Terminal als root
17Name[pl]=Terminal uÅŒytkownika root
18Name[pt_BR]=Terminal como Root
19Name[sv]=Root-terminal
20Name[th]=à¹€àž—àž­àž£à¹Œàž¡àžŽàž™àž±àž¥àž”àž¹à¹àž¥àž£àž°àžšàžš
21Name[zh_CN]=Root 终端
22Comment=Opens a terminal as the root user, using gksu to ask for the password
23Comment[ar]=يفتح طرفيّة كمستخدم جذر، مستخدماً gksu للس؀ال عن كلمة السر
24Comment[ca]=Obre un terminal com a l'usuari root, utilitzat gksu per a demanar la contrasenya
25Comment[cs]=Otevře terminál pod uÅŸivatelem root, na heslo se dotáşe přes gksu
26Comment[da]=Åbner en terminal som brugeren root, og bruger gksu til at spÞrge om adgangskoden.
27Comment[de]=Öffnet ein Terminal als Benutzer 'root' unter Verwendung von gksu zur Passwortabfrage
28Comment[es]=Abre un terminal como el usuario «root» utilizando gksu para preguntar la contraseña.
29Comment[eu]=Root erabiltzaile gisa terminal bat irekitzen du pasahitza eskatzeko gksu erabiliaz
30Comment[fr]=Ouvrir un terminal en tant qu'administrateur, en utilisant gksu pour demander le mot de passe
31Comment[gl]=Abre un terminal como usuario root, usando gksu para preguntar polo contrasinal
32Comment[hu]=Megnyit egy rendszergazda terminált, a gksu-t használva a jelszó bekérésére
33Comment[it]=Apre un terminale come root, usando gksu per la richiesta della password
34Comment[ja]=パスワヌドを尋ねるのに gksu を䜿い、root ナヌザずしお端末を開く
35Comment[ko]=룚튞 사용자로 터믞널을 ì—Žê³ , GKSU로 엎쇠Ꞁ을 묌얎뎅니닀
36Comment[lt]=Atveria terminalą 'root' naudotojo teisėmis, naudojant gksu slaptaÅŸodÅŸiui įvesti
37Comment[nl]=Start een terminal als de root-gebruiker waarbij gksu gebruikt wordt om het wachtwoord te vragen.
38Comment[pl]=Uruchamia terminal uÅŒytkownika root, uÅŒywając gksu do wczytania hasła
39Comment[pt_BR]=Abre um terminal como usuário root, usando o gksu para pedir a senha
40Comment[sv]=Öppnar en terminal som root-anvÀndaren och anvÀnder gksu för att frÃ¥ga efter lösenordet
41Comment[th]=à¹€àž›àžŽàž”à¹€àž—àž­àž£à¹Œàž¡àžŽàž™àž±àž¥à¹ƒàž™àž™àž²àž¡àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰ root à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰ gksu àž–àž²àž¡àž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™
42Comment[zh_CN]=以 root 甚户身仜打匀䞀䞪终端䜿甚 gksu 询问密码
43Encoding=UTF-8
44Exec=pc-su xterm
45Icon=gksu-root-terminal
46StartupNotify=true
47Terminal=false
48X-MultipleArgs=false
49Type=Application
50Categories=GTK;Utility;TerminalEmulator;
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.