source: src-sh/pc-sysinstall/conf/avail-langs @ 261f12e

9.2-releaseenter/10releng/10.0releng/10.0.1releng/10.0.2releng/10.0.3releng/10.1releng/10.1.1releng/10.1.2releng/10.2stable/10
Last change on this file since 261f12e was 261f12e, checked in by Kris Moore <kris@…>, 2 years ago

Add Sanskrit as language choice

  • Property mode set to 100644
File size: 1.2 KB
Line 
1en English
2af Afrikaans
3ar العرؚية
4az Azərbaycanca
5eu Euskara
6bn àŠ¬àŠŸàŠ‚àŠ²àŠŸ
7bs Bosanski
8bg българскО езОк
9ca Catalan
10zh_CN 汉语/挢語
11zh_HK 汉语/挢語_(銙枯)
12zh_TW 汉语/挢語_(臺灣)
13hr Hrvatski jezik
14cs čeština
15da Dansk
16nl Nederlands
17en_ZA English_(South Africa)
18en_GB English_(UK)
19et Eesti Keel
20fi Suomi
21fr Le français
22fr_CA Français canadien
23fur Furlan
24gl ɡəˈlɪʃən
25ka ქართული ენა
26de Deutsch
27el ελληΜικά
28he ע֎בְך֎ית
29hi à€®à€Ÿà€šà€• à€¹à€¿à€šà¥à€Šà¥€
30hu Magyar
31is íslenska
32id Bahasa Indonesia
33it Italiano
34ja 日本語
35ko 한국얎
36lv Latviešu valoda
37lt Lietuvių kalba
38mk ЌакеЎПМскО јазОк
39ms Bahasa Melayu
40mt Malti
41mn МПМгПл хэл
42ne à€šà¥‡à€ªà€Ÿà€²à¥€
43nb Norwegian Bokmål
44fa فارسی
45pl Język polski
46pt Língua portuguesa
47pt_BR Língua portuguesa_(Brazil)
48pa àšªà©°àšœàšŸàš¬à©€
49ro Daco-Romanian
50ru русскОй язык
51sa à€žà€‚à€žà¥à€•à¥ƒà€€à€®à¥
52sr српскО
53sk Slovenčina
54sl Slovenski jezik
55es Spanish
56sw Kiswahili
57sv Svenska
58tg زؚان فارسی
59ta ஀மிஎ்
60th àž àž²àž©àž²à¹„àž—àž¢
61tr TÌrkçe
62uk украї́Мська ЌП́ва
63vi Tiếng Việt
64cy Cymraeg
65zu IsiZulu
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.