Ignore:
Timestamp:
02/13/14 02:04:47 (17 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
1a4fc7a
Parents:
60638d87
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_hu.ts

  ra2a23ff r53829e65  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS> 
  4     <context> 
  5         <name>DNSList</name> 
  6         <message> 
  7             <source>Public DNS servers</source> 
  8             <translation>Nyilvános DNS-kiszolgálók</translation> 
  9         </message> 
  10         <message> 
  11             <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source> 
  12             <translation>Választhat egyet a nyilvános DNS-kiszolgálók közÃŒl az internetszolgáltatója által megadott DNS kiszolgáló helyett</translation> 
  13         </message> 
  14         <message> 
  15             <source>IP address</source> 
  16             <translation>IP-cím</translation> 
  17         </message> 
  18         <message> 
  19             <source>Provider</source> 
  20             <translation>Szolgáltató</translation> 
  21         </message> 
  22         <message> 
  23             <source>Location</source> 
  24             <translation>Hely</translation> 
  25         </message> 
  26     </context> 
  27     <context> 
  28         <name>NetworkMan</name> 
  29         <message> 
  30             <source>IP Address:</source> 
  31             <translation>IP-cím:</translation> 
  32         </message> 
  33         <message> 
  34             <source>PC-BSD Network Manager</source> 
  35             <translation>PC–BSD-hálózatkezelő</translation> 
  36         </message> 
  37         <message> 
  38             <source>Devices</source> 
  39             <translation>Eszközök</translation> 
  40         </message> 
  41         <message> 
  42             <source>Device Status</source> 
  43             <translation>Eszköz állapota</translation> 
  44         </message> 
  45         <message> 
  46             <source>999\.999\.999\.999; </source> 
  47             <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
  48         </message> 
  49         <message> 
  50             <source>Alt+C</source> 
  51             <translation>Alt+L</translation> 
  52         </message> 
  53         <message> 
  54             <source>Local Network Adapters</source> 
  55             <translation>Helyi hálózati adapterek</translation> 
  56         </message> 
  57         <message> 
  58             <source>Display system tray icon</source> 
  59             <translation>Rendszertálca-ikon megjelenítése</translation> 
  60         </message> 
  61         <message> 
  62             <source>DNS 1:</source> 
  63             <translation>DNS 1:</translation> 
  64         </message> 
  65         <message> 
  66             <source>DNS 2:</source> 
  67             <translation>DNS 2:</translation> 
  68         </message> 
  69         <message> 
  70             <source>Link Status:</source> 
  71             <translation>Kapcsolat állapota:</translation> 
  72         </message> 
  73         <message> 
  74             <source>MAC Address:</source> 
  75             <translation>MAC-cím:</translation> 
  76         </message> 
  77         <message> 
  78             <source>&amp;Configure</source> 
  79             <translation>Beá&amp;llítás</translation> 
  80         </message> 
  81         <message> 
  82             <source>Gateway:</source> 
  83             <translation>Átjáró:</translation> 
  84         </message> 
  85         <message> 
  86             <source>IPv6 gateway:</source> 
  87             <translation>IPv6-átjáró:</translation> 
  88         </message> 
  89         <message> 
  90             <source>Detecting Devices...</source> 
  91             <translation>Eszközök felderítése
</translation> 
  92         </message> 
  93         <message> 
  94             <source>IP: </source> 
  95             <translation>IP-cím: </translation> 
  96         </message> 
  97         <message> 
  98             <source>Netmask: </source> 
  99             <translation>Alhálózati maszk: </translation> 
  100         </message> 
  101         <message> 
  102             <source>Configure </source> 
  103             <translation>Beállítás </translation> 
  104         </message> 
  105         <message> 
  106             <source>Device Information</source> 
  107             <translation>Eszköz adatai</translation> 
  108         </message> 
  109         <message> 
  110             <source>Enable device</source> 
  111             <translation>Eszköz engedélyezése</translation> 
  112         </message> 
  113         <message> 
  114             <source>Disable device</source> 
  115             <translation>Eszköz letiltása</translation> 
  116         </message> 
  117         <message> 
  118             <source>Restart the Network</source> 
  119             <translation>Hálózat újraindítása</translation> 
  120         </message> 
  121         <message> 
  122             <source>Network Configuration (Advanced)</source> 
  123             <translation>Hálózati beállítások (speciális)</translation> 
  124         </message> 
  125         <message> 
  126             <source>Unknown Wireless Device</source> 
  127             <translation>Ismeretlen vezeték nélkÃŒli eszköz</translation> 
  128         </message> 
  129         <message> 
  130             <source>Search Domain:</source> 
  131             <translation>Keresési tartomány:</translation> 
  132         </message> 
  133         <message> 
  134             <source>Enable IPv6 support</source> 
  135             <translation>IPv6-támogatás engedélyezése</translation> 
  136         </message> 
  137         <message> 
  138             <source>Misc</source> 
  139             <translation>Egyéb</translation> 
  140         </message> 
  141         <message> 
  142             <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source> 
  143             <translation>Vezetékes és vezeték nélkÃŒli mód közti váltás lagg0 interfészen keresztÃŒl</translation> 
  144         </message> 
  145         <message> 
  146             <source>Proxy</source> 
  147             <translation>Proxy</translation> 
  148         </message> 
  149         <message> 
  150             <source>Proxy Configuration</source> 
  151             <translation>Proxybeállítás</translation> 
  152         </message> 
  153         <message> 
  154             <source>Server Address</source> 
  155             <translation>Kiszolgáló címe</translation> 
  156         </message> 
  157         <message> 
  158             <source>Port Number</source> 
  159             <translation>Portszám</translation> 
  160         </message> 
  161         <message> 
  162             <source>Proxy Type</source> 
  163             <translation>Proxy típusa</translation> 
  164         </message> 
  165         <message> 
  166             <source>Specify a Username / Password</source> 
  167             <translation>Felhasználónév / jelszó megadása</translation> 
  168         </message> 
  169         <message> 
  170             <source>Username</source> 
  171             <translation>Felhasználónév</translation> 
  172         </message> 
  173         <message> 
  174             <source>Password</source> 
  175             <translation>Jelszó</translation> 
  176         </message> 
  177         <message> 
  178             <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source> 
  179             <translation>Megjegyzés: Ez a proxybeállítás csak a PC–BSD-specifikus eszközökre és segédprogramokra vonatkozik. Az internethozzáférést igénylő alkalmazások továbbra is a saját proxybeállításaikat használhatják, melyeket saját kezűleg kell beállítani.</translation> 
  180         </message> 
  181         <message> 
  182             <source>&amp;Save</source> 
  183             <translation>&amp;Mentés</translation> 
  184         </message> 
  185         <message> 
  186             <source>&amp;Close</source> 
  187             <translation>&amp;Bezárás</translation> 
  188         </message> 
  189         <message> 
  190             <source>Need Root Access</source> 
  191             <translation>Root-hozzáférés szÃŒkséges</translation> 
  192         </message> 
  193         <message> 
  194             <source>This program must be run as root!</source> 
  195             <translation>Ezt a programot root-felhasználóként kell futtatni!</translation> 
  196         </message> 
  197         <message> 
  198             <source>Address:</source> 
  199             <translation>Cím:</translation> 
  200         </message> 
  201         <message> 
  202             <source>SSID:</source> 
  203             <translation>SSID:</translation> 
  204         </message> 
  205         <message> 
  206             <source>Status:</source> 
  207             <translation>Állapot:</translation> 
  208         </message> 
  209         <message> 
  210             <source>Please enter a hostname</source> 
  211             <translation>Adja meg a számítógép nevét</translation> 
  212         </message> 
  213         <message> 
  214             <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
  215             <translation>A gazdagép neve csak betűket és számokat tartalmazhat</translation> 
  216         </message> 
  217         <message> 
  218             <source>IPV6 DNS 1:</source> 
  219             <translation>1. IPV6-DNS:</translation> 
  220         </message> 
  221         <message> 
  222             <source>IPv6 DNS 2:</source> 
  223             <translation>2. IPv6 DNS:</translation> 
  224         </message> 
  225         <message> 
  226             <source>Public servers</source> 
  227             <translation>Nyilvános kiszolgálók</translation> 
  228         </message> 
  229         <message> 
  230             <source>Computer Restart Required</source> 
  231             <translation>Újra kell indítani a számítógépet</translation> 
  232         </message> 
  233         <message> 
  234             <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source> 
  235             <translation>A gépnév megváltoztatásának befejezéséhez újra kell indítania a számítógépet</translation> 
  236         </message> 
  237         <message> 
  238             <source>Basic</source> 
  239             <translation>Alapvető</translation> 
  240         </message> 
  241         <message> 
  242             <source>Digest</source> 
  243             <translation>Kivonat</translation> 
  244         </message> 
  245         <message> 
  246             <source>System Hostname</source> 
  247             <translation>Rendszer gépneve</translation> 
  248         </message> 
  249         <message> 
  250             <source>Enable Custom DNS</source> 
  251             <translation>Egyéni DNS engedélyezése</translation> 
  252         </message> 
  253         <message> 
  254             <source>Enable Custom Gateway</source> 
  255             <translation>Egyéni átjáró engedélyezése</translation> 
  256         </message> 
  257         <message> 
  258             <source>Invalid IPv6 DNS specified</source> 
  259             <translation>Érvénytelen IPv6-DNS lett megadva</translation> 
  260         </message> 
  261         <message> 
  262             <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source> 
  263             <translation>Érvénytelen IPv6-átjáró lett megadva</translation> 
  264         </message> 
  265         <message> 
  266             <source>Invalid DNS specified</source> 
  267             <translation>Érvénytelen DNS lett megadva</translation> 
  268         </message> 
  269         <message> 
  270             <source>Invalid Gateway specified</source> 
  271             <translation>Érvénytelen átjáró lett megadva</translation> 
  272         </message> 
  273         <message> 
  274             <source>Proxy enabled</source> 
  275             <translation type="unfinished"> 
   3<TS version="2.0"> 
   4<context> 
   5    <name>DNSList</name> 
   6    <message> 
   7        <source>Public DNS servers</source> 
   8        <translation>Nyilvános DNS-kiszolgálók</translation> 
   9    </message> 
   10    <message> 
   11        <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source> 
   12        <translation>Választhat egyet a nyilvános DNS-kiszolgálók közÃŒl az internetszolgáltatója által megadott DNS kiszolgáló helyett</translation> 
   13    </message> 
   14    <message> 
   15        <source>IP address</source> 
   16        <translation>IP-cím</translation> 
   17    </message> 
   18    <message> 
   19        <source>Provider</source> 
   20        <translation>Szolgáltató</translation> 
   21    </message> 
   22    <message> 
   23        <source>Location</source> 
   24        <translation>Hely</translation> 
   25    </message> 
   26</context> 
   27<context> 
   28    <name>NetworkMan</name> 
   29    <message> 
   30        <source>IP Address:</source> 
   31        <translation>IP-cím:</translation> 
   32    </message> 
   33    <message> 
   34        <source>PC-BSD Network Manager</source> 
   35        <translation>PC–BSD-hálózatkezelő</translation> 
   36    </message> 
   37    <message> 
   38        <source>Devices</source> 
   39        <translation>Eszközök</translation> 
   40    </message> 
   41    <message> 
   42        <source>Device Status</source> 
   43        <translation>Eszköz állapota</translation> 
   44    </message> 
   45    <message> 
   46        <source>999\.999\.999\.999; </source> 
   47        <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
   48    </message> 
   49    <message> 
   50        <source>Alt+C</source> 
   51        <translation>Alt+L</translation> 
   52    </message> 
   53    <message> 
   54        <source>Local Network Adapters</source> 
   55        <translation>Helyi hálózati adapterek</translation> 
   56    </message> 
   57    <message> 
   58        <source>Display system tray icon</source> 
   59        <translation>Rendszertálca-ikon megjelenítése</translation> 
   60    </message> 
   61    <message> 
   62        <source>DNS 1:</source> 
   63        <translation>DNS 1:</translation> 
   64    </message> 
   65    <message> 
   66        <source>DNS 2:</source> 
   67        <translation>DNS 2:</translation> 
   68    </message> 
   69    <message> 
   70        <source>Link Status:</source> 
   71        <translation>Kapcsolat állapota:</translation> 
   72    </message> 
   73    <message> 
   74        <source>MAC Address:</source> 
   75        <translation>MAC-cím:</translation> 
   76    </message> 
   77    <message> 
   78        <source>&amp;Configure</source> 
   79        <translation>Beá&amp;llítás</translation> 
   80    </message> 
   81    <message> 
   82        <source>Gateway:</source> 
   83        <translation>Átjáró:</translation> 
   84    </message> 
   85    <message> 
   86        <source>IPv6 gateway:</source> 
   87        <translation>IPv6-átjáró:</translation> 
   88    </message> 
   89    <message> 
   90        <source>Detecting Devices...</source> 
   91        <translation>Eszközök felderítése
</translation> 
   92    </message> 
   93    <message> 
   94        <source>IP: </source> 
   95        <translation>IP-cím: </translation> 
   96    </message> 
   97    <message> 
   98        <source>Netmask: </source> 
   99        <translation>Alhálózati maszk: </translation> 
   100    </message> 
   101    <message> 
   102        <source>Configure </source> 
   103        <translation>Beállítás </translation> 
   104    </message> 
   105    <message> 
   106        <source>Device Information</source> 
   107        <translation>Eszköz adatai</translation> 
   108    </message> 
   109    <message> 
   110        <source>Enable device</source> 
   111        <translation>Eszköz engedélyezése</translation> 
   112    </message> 
   113    <message> 
   114        <source>Disable device</source> 
   115        <translation>Eszköz letiltása</translation> 
   116    </message> 
   117    <message> 
   118        <source>Restart the Network</source> 
   119        <translation>Hálózat újraindítása</translation> 
   120    </message> 
   121    <message> 
   122        <source>Network Configuration (Advanced)</source> 
   123        <translation>Hálózati beállítások (speciális)</translation> 
   124    </message> 
   125    <message> 
   126        <source>Unknown Wireless Device</source> 
   127        <translation>Ismeretlen vezeték nélkÃŒli eszköz</translation> 
   128    </message> 
   129    <message> 
   130        <source>Search Domain:</source> 
   131        <translation>Keresési tartomány:</translation> 
   132    </message> 
   133    <message> 
   134        <source>Enable IPv6 support</source> 
   135        <translation>IPv6-támogatás engedélyezése</translation> 
   136    </message> 
   137    <message> 
   138        <source>Misc</source> 
   139        <translation>Egyéb</translation> 
   140    </message> 
   141    <message> 
   142        <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source> 
   143        <translation>Vezetékes és vezeték nélkÃŒli mód közti váltás lagg0 interfészen keresztÃŒl</translation> 
   144    </message> 
   145    <message> 
   146        <source>Proxy</source> 
   147        <translation>Proxy</translation> 
   148    </message> 
   149    <message> 
   150        <source>Proxy Configuration</source> 
   151        <translation>Proxybeállítás</translation> 
   152    </message> 
   153    <message> 
   154        <source>Server Address</source> 
   155        <translation>Kiszolgáló címe</translation> 
   156    </message> 
   157    <message> 
   158        <source>Port Number</source> 
   159        <translation>Portszám</translation> 
   160    </message> 
   161    <message> 
   162        <source>Proxy Type</source> 
   163        <translation>Proxy típusa</translation> 
   164    </message> 
   165    <message> 
   166        <source>Specify a Username / Password</source> 
   167        <translation>Felhasználónév / jelszó megadása</translation> 
   168    </message> 
   169    <message> 
   170        <source>Username</source> 
   171        <translation>Felhasználónév</translation> 
   172    </message> 
   173    <message> 
   174        <source>Password</source> 
   175        <translation>Jelszó</translation> 
   176    </message> 
   177    <message> 
   178        <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source> 
   179        <translation>Megjegyzés: Ez a proxybeállítás csak a PC–BSD-specifikus eszközökre és segédprogramokra vonatkozik. Az internethozzáférést igénylő alkalmazások továbbra is a saját proxybeállításaikat használhatják, melyeket saját kezűleg kell beállítani.</translation> 
   180    </message> 
   181    <message> 
   182        <source>&amp;Save</source> 
   183        <translation>&amp;Mentés</translation> 
   184    </message> 
   185    <message> 
   186        <source>&amp;Close</source> 
   187        <translation>&amp;Bezárás</translation> 
   188    </message> 
   189    <message> 
   190        <source>Need Root Access</source> 
   191        <translation>Root-hozzáférés szÃŒkséges</translation> 
   192    </message> 
   193    <message> 
   194        <source>This program must be run as root!</source> 
   195        <translation>Ezt a programot root-felhasználóként kell futtatni!</translation> 
   196    </message> 
   197    <message> 
   198        <source>Address:</source> 
   199        <translation>Cím:</translation> 
   200    </message> 
   201    <message> 
   202        <source>SSID:</source> 
   203        <translation>SSID:</translation> 
   204    </message> 
   205    <message> 
   206        <source>Status:</source> 
   207        <translation>Állapot:</translation> 
   208    </message> 
   209    <message> 
   210        <source>Please enter a hostname</source> 
   211        <translation>Adja meg a számítógép nevét</translation> 
   212    </message> 
   213    <message> 
   214        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
   215        <translation>A gazdagép neve csak betűket és számokat tartalmazhat</translation> 
   216    </message> 
   217    <message> 
   218        <source>IPV6 DNS 1:</source> 
   219        <translation>1. IPV6-DNS:</translation> 
   220    </message> 
   221    <message> 
   222        <source>IPv6 DNS 2:</source> 
   223        <translation>2. IPv6 DNS:</translation> 
   224    </message> 
   225    <message> 
   226        <source>Public servers</source> 
   227        <translation>Nyilvános kiszolgálók</translation> 
   228    </message> 
   229    <message> 
   230        <source>Computer Restart Required</source> 
   231        <translation>Újra kell indítani a számítógépet</translation> 
   232    </message> 
   233    <message> 
   234        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source> 
   235        <translation>A gépnév megváltoztatásának befejezéséhez újra kell indítania a számítógépet</translation> 
   236    </message> 
   237    <message> 
   238        <source>Basic</source> 
   239        <translation>Alapvető</translation> 
   240    </message> 
   241    <message> 
   242        <source>Digest</source> 
   243        <translation>Kivonat</translation> 
   244    </message> 
   245    <message> 
   246        <source>System Hostname</source> 
   247        <translation>Rendszer gépneve</translation> 
   248    </message> 
   249    <message> 
   250        <source>Enable Custom DNS</source> 
   251        <translation>Egyéni DNS engedélyezése</translation> 
   252    </message> 
   253    <message> 
   254        <source>Enable Custom Gateway</source> 
   255        <translation>Egyéni átjáró engedélyezése</translation> 
   256    </message> 
   257    <message> 
   258        <source>Invalid IPv6 DNS specified</source> 
   259        <translation>Érvénytelen IPv6-DNS lett megadva</translation> 
   260    </message> 
   261    <message> 
   262        <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source> 
   263        <translation>Érvénytelen IPv6-átjáró lett megadva</translation> 
   264    </message> 
   265    <message> 
   266        <source>Invalid DNS specified</source> 
   267        <translation>Érvénytelen DNS lett megadva</translation> 
   268    </message> 
   269    <message> 
   270        <source>Invalid Gateway specified</source> 
   271        <translation>Érvénytelen átjáró lett megadva</translation> 
   272    </message> 
   273    <message> 
   274        <source>Proxy enabled</source> 
   275        <translation type="unfinished"> 
  276276            </translation> 
  277         </message> 
  278         <message> 
  279             <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source> 
  280             <translation type="unfinished"> 
   277    </message> 
   278    <message> 
   279        <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source> 
   280        <translation type="unfinished"> 
  281281            </translation> 
  282         </message> 
  283     </context> 
   282    </message> 
   283</context> 
  284284</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.