Ignore:
Timestamp:
02/13/14 02:04:47 (18 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2
Children:
1a4fc7a
Parents:
60638d87
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_lv.ts

  ra2a23ff r53829e65  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS> 
  4     <context> 
  5         <name>DNSList</name> 
  6         <message> 
  7             <source>Public DNS servers</source> 
  8             <translation>Publiskais DNS serveris</translation> 
  9         </message> 
  10         <message> 
  11             <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source> 
  12             <translation type="unfinished">Sava provaidera DNS servera vietā, jÅ«s varat izvēlēties vienu no prubliskajiem DNS serveriem</translation> 
  13         </message> 
  14         <message> 
  15             <source>IP address</source> 
  16             <translation>IP adrese</translation> 
  17         </message> 
  18         <message> 
  19             <source>Provider</source> 
  20             <translation>Provaideris</translation> 
  21         </message> 
  22         <message> 
  23             <source>Location</source> 
  24             <translation type="unfinished">Lokācija</translation> 
  25         </message> 
  26     </context> 
  27     <context> 
  28         <name>NetworkMan</name> 
  29         <message> 
  30             <source>PC-BSD Network Manager</source> 
  31             <translation>PC-BSD tÄ«kla menedÅŸeris</translation> 
  32         </message> 
  33         <message> 
  34             <source>Devices</source> 
  35             <translation>IerÄ«ces</translation> 
  36         </message> 
  37         <message> 
  38             <source>Local Network Adapters</source> 
  39             <translation>Lokālā tÄ«kla adapteri</translation> 
  40         </message> 
  41         <message> 
  42             <source>Display system tray icon</source> 
  43             <translation>RādÄ«t sistēmas ikonu uz paneÄŒa</translation> 
  44         </message> 
  45         <message> 
  46             <source>999\.999\.999\.999; </source> 
  47             <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
  48         </message> 
  49         <message> 
  50             <source>DNS 1:</source> 
  51             <translation>DNS 1:</translation> 
  52         </message> 
  53         <message> 
  54             <source>DNS 2:</source> 
  55             <translation>DNS 2:</translation> 
  56         </message> 
  57         <message> 
  58             <source>Device Status</source> 
  59             <translation>IerÄ«ces statuss</translation> 
  60         </message> 
  61         <message> 
  62             <source>Link Status:</source> 
  63             <translation>Savienojuma statuss:</translation> 
  64         </message> 
  65         <message> 
  66             <source>IP Address:</source> 
  67             <translation>IP adrese:</translation> 
  68         </message> 
  69         <message> 
  70             <source>MAC Address:</source> 
  71             <translation>MAC adrese:</translation> 
  72         </message> 
  73         <message> 
  74             <source>&amp;Configure</source> 
  75             <translation>&amp;Konfigurēt</translation> 
  76         </message> 
  77         <message> 
  78             <source>Alt+C</source> 
  79             <translation>Alt+K</translation> 
  80         </message> 
  81         <message> 
  82             <source>Gateway:</source> 
  83             <translation>Vārteja:</translation> 
  84         </message> 
  85         <message> 
  86             <source>IPv6 gateway:</source> 
  87             <translation>IPv6 vārteja:</translation> 
  88         </message> 
  89         <message> 
  90             <source>Detecting Devices...</source> 
  91             <translation>Detektē ierÄ«ces...</translation> 
  92         </message> 
  93         <message> 
  94             <source>IP: </source> 
  95             <translation>IP: </translation> 
  96         </message> 
  97         <message> 
  98             <source>Netmask: </source> 
  99             <translation>TÄ«kla maska: </translation> 
  100         </message> 
  101         <message> 
  102             <source>Configure </source> 
  103             <translation>Konfigurēt </translation> 
  104         </message> 
  105         <message> 
  106             <source>Device Information</source> 
  107             <translation>IerÄ«ces informācija</translation> 
  108         </message> 
  109         <message> 
  110             <source>Enable device</source> 
  111             <translation>Iespējot ierÄ«ci</translation> 
  112         </message> 
  113         <message> 
  114             <source>Disable device</source> 
  115             <translation>Atspējot ierÄ«ci</translation> 
  116         </message> 
  117         <message> 
  118             <source>Restart the Network</source> 
  119             <translation>Pārstartēt tÄ«klu</translation> 
  120         </message> 
  121         <message> 
  122             <source>Network Configuration (Advanced)</source> 
  123             <translation>TÄ«kla konfigurācija (paplaÅ¡ināti)</translation> 
  124         </message> 
  125         <message> 
  126             <source>Unknown Wireless Device</source> 
  127             <translation>Nezināma bezvadu ierÄ«ce</translation> 
  128         </message> 
  129         <message> 
  130             <source>Search Domain:</source> 
  131             <translation type="unfinished"> 
  132             </translation> 
  133         </message> 
  134         <message> 
  135             <source>Enable IPv6 support</source> 
  136             <translation>Ieslēgt IPv6 atbalstu</translation> 
  137         </message> 
  138         <message> 
  139             <source>Misc</source> 
  140             <translation>Daşādi</translation> 
  141         </message> 
  142         <message> 
  143             <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source> 
  144             <translation type="unfinished"> 
  145             </translation> 
  146         </message> 
  147         <message> 
  148             <source>Proxy</source> 
  149             <translation>Starpniekserveris</translation> 
  150         </message> 
  151         <message> 
  152             <source>Proxy Configuration</source> 
  153             <translation>Starpniekservera konfigurācija</translation> 
  154         </message> 
  155         <message> 
  156             <source>Server Address</source> 
  157             <translation>Servera adrese</translation> 
  158         </message> 
  159         <message> 
  160             <source>Port Number</source> 
  161             <translation>Porta numurs</translation> 
  162         </message> 
  163         <message> 
  164             <source>Proxy Type</source> 
  165             <translation>Starpniekservera tips</translation> 
  166         </message> 
  167         <message> 
  168             <source>Specify a Username / Password</source> 
  169             <translation>Norādiet lietotājvārdu / paroli</translation> 
  170         </message> 
  171         <message> 
  172             <source>Username</source> 
  173             <translation>Lietotājvārds</translation> 
  174         </message> 
  175         <message> 
  176             <source>Password</source> 
  177             <translation>Parole</translation> 
  178         </message> 
  179         <message> 
  180             <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source> 
  181             <translation type="unfinished">PiezÄ«me: Å Ä« starpniekservera konfigurācija ir domāta priekÅ¡ PC-BSD specifiskiem rÄ«kiem. Internet atkarÄ«gās programmas var izmantot paÅ¡as savus starpniekserveru konfigurācijas, kurām ir jābÅ«t manuāli iestatÄ«tām.</translation> 
  182         </message> 
  183         <message> 
  184             <source>&amp;Save</source> 
  185             <translation>&amp;Saglabāt</translation> 
  186         </message> 
  187         <message> 
  188             <source>&amp;Close</source> 
  189             <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  190         </message> 
  191         <message> 
  192             <source>Need Root Access</source> 
  193             <translation>NepiecieÅ¡ama root pieeja</translation> 
  194         </message> 
  195         <message> 
  196             <source>This program must be run as root!</source> 
  197             <translation>Å ai programmai ir jābÅ«t palaistai izmantojot Root!</translation> 
  198         </message> 
  199         <message> 
  200             <source>Address:</source> 
  201             <translation>Adrese:</translation> 
  202         </message> 
  203         <message> 
  204             <source>SSID:</source> 
  205             <translation>SSID:</translation> 
  206         </message> 
  207         <message> 
  208             <source>Status:</source> 
  209             <translation>Statuss:</translation> 
  210         </message> 
  211         <message> 
  212             <source>Please enter a hostname</source> 
  213             <translation>LÅ«dzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation> 
  214         </message> 
  215         <message> 
  216             <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
  217             <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation> 
  218         </message> 
  219         <message> 
  220             <source>IPV6 DNS 1:</source> 
  221             <translation>IPv6 DNS 1:</translation> 
  222         </message> 
  223         <message> 
  224             <source>IPv6 DNS 2:</source> 
  225             <translation>IPv6 DNS 2:</translation> 
  226         </message> 
  227         <message> 
  228             <source>Public servers</source> 
  229             <translation>Publiskie serveri</translation> 
  230         </message> 
  231         <message> 
  232             <source>Computer Restart Required</source> 
  233             <translation>NepiecieÅ¡ams datora restarts</translation> 
  234         </message> 
  235         <message> 
  236             <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source> 
  237             <translation>Jums jārestartē dators, lai pabeigtu mainÄ«t resursdatora nosaukumu</translation> 
  238         </message> 
  239         <message> 
  240             <source>Basic</source> 
  241             <translation type="unfinished"> 
  242             </translation> 
  243         </message> 
  244         <message> 
  245             <source>Digest</source> 
  246             <translation type="unfinished"> 
  247             </translation> 
  248         </message> 
  249         <message> 
  250             <source>System Hostname</source> 
  251             <translation>Sistēmas nosaukums</translation> 
  252         </message> 
  253         <message> 
  254             <source>Enable Custom DNS</source> 
  255             <translation type="unfinished">Ieslēgt pielāgotu DNS</translation> 
  256         </message> 
  257         <message> 
  258             <source>Enable Custom Gateway</source> 
  259             <translation>Ieslēgt pielāgotu vārteju</translation> 
  260         </message> 
  261         <message> 
  262             <source>Invalid IPv6 DNS specified</source> 
  263             <translation>NorādÄ«ts nepareizs IPv6 DNS</translation> 
  264         </message> 
  265         <message> 
  266             <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source> 
  267             <translation>NorādÄ«ta nepareiza IPv6 vārteja</translation> 
  268         </message> 
  269         <message> 
  270             <source>Invalid DNS specified</source> 
  271             <translation>NorādÄ«ts nepareizs DNS</translation> 
  272         </message> 
  273         <message> 
  274             <source>Invalid Gateway specified</source> 
  275             <translation>NorādÄ«ta nepareiza vārteja</translation> 
  276         </message> 
  277         <message> 
  278             <source>Proxy enabled</source> 
  279             <translation>Starpniekserveris ieslēgts</translation> 
  280         </message> 
  281         <message> 
  282             <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source> 
  283             <translation>Jums var nākties pieteikties no jauna, lai starpniekservera iestatÄ«jumi stātos spēkā.</translation> 
  284         </message> 
  285     </context> 
   3<TS version="2.0"> 
   4<context> 
   5    <name>DNSList</name> 
   6    <message> 
   7        <source>Public DNS servers</source> 
   8        <translation>Publiskais DNS serveris</translation> 
   9    </message> 
   10    <message> 
   11        <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source> 
   12        <translation type="unfinished">Sava provaidera DNS servera vietā, jÅ«s varat izvēlēties vienu no prubliskajiem DNS serveriem</translation> 
   13    </message> 
   14    <message> 
   15        <source>IP address</source> 
   16        <translation>IP adrese</translation> 
   17    </message> 
   18    <message> 
   19        <source>Provider</source> 
   20        <translation>Provaideris</translation> 
   21    </message> 
   22    <message> 
   23        <source>Location</source> 
   24        <translation type="unfinished">Lokācija</translation> 
   25    </message> 
   26</context> 
   27<context> 
   28    <name>NetworkMan</name> 
   29    <message> 
   30        <source>PC-BSD Network Manager</source> 
   31        <translation>PC-BSD tÄ«kla menedÅŸeris</translation> 
   32    </message> 
   33    <message> 
   34        <source>Devices</source> 
   35        <translation>IerÄ«ces</translation> 
   36    </message> 
   37    <message> 
   38        <source>Local Network Adapters</source> 
   39        <translation>Lokālā tÄ«kla adapteri</translation> 
   40    </message> 
   41    <message> 
   42        <source>Display system tray icon</source> 
   43        <translation>RādÄ«t sistēmas ikonu uz paneÄŒa</translation> 
   44    </message> 
   45    <message> 
   46        <source>999\.999\.999\.999; </source> 
   47        <translation>999\.999\.999\.999; </translation> 
   48    </message> 
   49    <message> 
   50        <source>DNS 1:</source> 
   51        <translation>DNS 1:</translation> 
   52    </message> 
   53    <message> 
   54        <source>DNS 2:</source> 
   55        <translation>DNS 2:</translation> 
   56    </message> 
   57    <message> 
   58        <source>Device Status</source> 
   59        <translation>IerÄ«ces statuss</translation> 
   60    </message> 
   61    <message> 
   62        <source>Link Status:</source> 
   63        <translation>Savienojuma statuss:</translation> 
   64    </message> 
   65    <message> 
   66        <source>IP Address:</source> 
   67        <translation>IP adrese:</translation> 
   68    </message> 
   69    <message> 
   70        <source>MAC Address:</source> 
   71        <translation>MAC adrese:</translation> 
   72    </message> 
   73    <message> 
   74        <source>&amp;Configure</source> 
   75        <translation>&amp;Konfigurēt</translation> 
   76    </message> 
   77    <message> 
   78        <source>Alt+C</source> 
   79        <translation>Alt+K</translation> 
   80    </message> 
   81    <message> 
   82        <source>Gateway:</source> 
   83        <translation>Vārteja:</translation> 
   84    </message> 
   85    <message> 
   86        <source>IPv6 gateway:</source> 
   87        <translation>IPv6 vārteja:</translation> 
   88    </message> 
   89    <message> 
   90        <source>Detecting Devices...</source> 
   91        <translation>Detektē ierÄ«ces...</translation> 
   92    </message> 
   93    <message> 
   94        <source>IP: </source> 
   95        <translation>IP: </translation> 
   96    </message> 
   97    <message> 
   98        <source>Netmask: </source> 
   99        <translation>TÄ«kla maska: </translation> 
   100    </message> 
   101    <message> 
   102        <source>Configure </source> 
   103        <translation>Konfigurēt </translation> 
   104    </message> 
   105    <message> 
   106        <source>Device Information</source> 
   107        <translation>IerÄ«ces informācija</translation> 
   108    </message> 
   109    <message> 
   110        <source>Enable device</source> 
   111        <translation>Iespējot ierÄ«ci</translation> 
   112    </message> 
   113    <message> 
   114        <source>Disable device</source> 
   115        <translation>Atspējot ierÄ«ci</translation> 
   116    </message> 
   117    <message> 
   118        <source>Restart the Network</source> 
   119        <translation>Pārstartēt tÄ«klu</translation> 
   120    </message> 
   121    <message> 
   122        <source>Network Configuration (Advanced)</source> 
   123        <translation>TÄ«kla konfigurācija (paplaÅ¡ināti)</translation> 
   124    </message> 
   125    <message> 
   126        <source>Unknown Wireless Device</source> 
   127        <translation>Nezināma bezvadu ierÄ«ce</translation> 
   128    </message> 
   129    <message> 
   130        <source>Search Domain:</source> 
   131        <translation type="unfinished"> 
   132            </translation> 
   133    </message> 
   134    <message> 
   135        <source>Enable IPv6 support</source> 
   136        <translation>Ieslēgt IPv6 atbalstu</translation> 
   137    </message> 
   138    <message> 
   139        <source>Misc</source> 
   140        <translation>Daşādi</translation> 
   141    </message> 
   142    <message> 
   143        <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source> 
   144        <translation type="unfinished"> 
   145            </translation> 
   146    </message> 
   147    <message> 
   148        <source>Proxy</source> 
   149        <translation>Starpniekserveris</translation> 
   150    </message> 
   151    <message> 
   152        <source>Proxy Configuration</source> 
   153        <translation>Starpniekservera konfigurācija</translation> 
   154    </message> 
   155    <message> 
   156        <source>Server Address</source> 
   157        <translation>Servera adrese</translation> 
   158    </message> 
   159    <message> 
   160        <source>Port Number</source> 
   161        <translation>Porta numurs</translation> 
   162    </message> 
   163    <message> 
   164        <source>Proxy Type</source> 
   165        <translation>Starpniekservera tips</translation> 
   166    </message> 
   167    <message> 
   168        <source>Specify a Username / Password</source> 
   169        <translation>Norādiet lietotājvārdu / paroli</translation> 
   170    </message> 
   171    <message> 
   172        <source>Username</source> 
   173        <translation>Lietotājvārds</translation> 
   174    </message> 
   175    <message> 
   176        <source>Password</source> 
   177        <translation>Parole</translation> 
   178    </message> 
   179    <message> 
   180        <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source> 
   181        <translation type="unfinished">PiezÄ«me: Å Ä« starpniekservera konfigurācija ir domāta priekÅ¡ PC-BSD specifiskiem rÄ«kiem. Internet atkarÄ«gās programmas var izmantot paÅ¡as savus starpniekserveru konfigurācijas, kurām ir jābÅ«t manuāli iestatÄ«tām.</translation> 
   182    </message> 
   183    <message> 
   184        <source>&amp;Save</source> 
   185        <translation>&amp;Saglabāt</translation> 
   186    </message> 
   187    <message> 
   188        <source>&amp;Close</source> 
   189        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
   190    </message> 
   191    <message> 
   192        <source>Need Root Access</source> 
   193        <translation>NepiecieÅ¡ama root pieeja</translation> 
   194    </message> 
   195    <message> 
   196        <source>This program must be run as root!</source> 
   197        <translation>Å ai programmai ir jābÅ«t palaistai izmantojot Root!</translation> 
   198    </message> 
   199    <message> 
   200        <source>Address:</source> 
   201        <translation>Adrese:</translation> 
   202    </message> 
   203    <message> 
   204        <source>SSID:</source> 
   205        <translation>SSID:</translation> 
   206    </message> 
   207    <message> 
   208        <source>Status:</source> 
   209        <translation>Statuss:</translation> 
   210    </message> 
   211    <message> 
   212        <source>Please enter a hostname</source> 
   213        <translation>LÅ«dzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation> 
   214    </message> 
   215    <message> 
   216        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
   217        <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation> 
   218    </message> 
   219    <message> 
   220        <source>IPV6 DNS 1:</source> 
   221        <translation>IPv6 DNS 1:</translation> 
   222    </message> 
   223    <message> 
   224        <source>IPv6 DNS 2:</source> 
   225        <translation>IPv6 DNS 2:</translation> 
   226    </message> 
   227    <message> 
   228        <source>Public servers</source> 
   229        <translation>Publiskie serveri</translation> 
   230    </message> 
   231    <message> 
   232        <source>Computer Restart Required</source> 
   233        <translation>NepiecieÅ¡ams datora restarts</translation> 
   234    </message> 
   235    <message> 
   236        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source> 
   237        <translation>Jums jārestartē dators, lai pabeigtu mainÄ«t resursdatora nosaukumu</translation> 
   238    </message> 
   239    <message> 
   240        <source>Basic</source> 
   241        <translation type="unfinished"> 
   242            </translation> 
   243    </message> 
   244    <message> 
   245        <source>Digest</source> 
   246        <translation type="unfinished"> 
   247            </translation> 
   248    </message> 
   249    <message> 
   250        <source>System Hostname</source> 
   251        <translation>Sistēmas nosaukums</translation> 
   252    </message> 
   253    <message> 
   254        <source>Enable Custom DNS</source> 
   255        <translation type="unfinished">Ieslēgt pielāgotu DNS</translation> 
   256    </message> 
   257    <message> 
   258        <source>Enable Custom Gateway</source> 
   259        <translation>Ieslēgt pielāgotu vārteju</translation> 
   260    </message> 
   261    <message> 
   262        <source>Invalid IPv6 DNS specified</source> 
   263        <translation>NorādÄ«ts nepareizs IPv6 DNS</translation> 
   264    </message> 
   265    <message> 
   266        <source>Invalid IPv6 Gateway specified</source> 
   267        <translation>NorādÄ«ta nepareiza IPv6 vārteja</translation> 
   268    </message> 
   269    <message> 
   270        <source>Invalid DNS specified</source> 
   271        <translation>NorādÄ«ts nepareizs DNS</translation> 
   272    </message> 
   273    <message> 
   274        <source>Invalid Gateway specified</source> 
   275        <translation>NorādÄ«ta nepareiza vārteja</translation> 
   276    </message> 
   277    <message> 
   278        <source>Proxy enabled</source> 
   279        <translation>Starpniekserveris ieslēgts</translation> 
   280    </message> 
   281    <message> 
   282        <source>You may need to re-login for proxy settings to take effect.</source> 
   283        <translation>Jums var nākties pieteikties no jauna, lai starpniekservera iestatÄ«jumi stātos spēkā.</translation> 
   284    </message> 
   285</context> 
  286286</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.