Ignore:
Timestamp:
05/17/13 02:04:07 (2 years ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2
Children:
32308b4
Parents:
780f3da
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_pl.ts

  r98f8bf9 r7eb8911  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS version="2.0"> 
  4 <context> 
  5     <name>Installer</name> 
  6     <message> 
  7         <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
  8         <translation>PrzełĠ
   3<TS> 
   4    <context> 
   5        <name>Installer</name> 
   6        <message> 
   7            <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
   8            <translation>PrzełĠ
  99czanie pomiędzy układem US a tym wskazanym przez uÅŒytkownika</translation> 
  10     </message> 
  11     <message> 
  12         <source>Ab&amp;ort</source> 
  13         <translation>&amp;Przerwij</translation> 
  14     </message> 
  15     <message> 
  16         <source>&amp;Back</source> 
  17         <translation>&amp;Cofnij</translation> 
  18     </message> 
  19     <message> 
  20         <source>&amp;Next</source> 
  21         <translation>&amp;Dalej</translation> 
  22     </message> 
  23     <message> 
  24         <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source> 
  25         <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation> 
  26     </message> 
  27     <message> 
  28         <source>&amp;Customize</source> 
  29         <translation>&amp;Dostosuj</translation> 
  30     </message> 
  31     <message> 
  32         <source>Summary</source> 
  33         <translation>Podsumowanie</translation> 
  34     </message> 
  35     <message> 
  36         <source>Disk Selection</source> 
  37         <translation>Wybór dysku</translation> 
  38     </message> 
  39     <message> 
  40         <source>Installation</source> 
  41         <translation>Instalacja</translation> 
  42     </message> 
  43     <message> 
  44         <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source> 
  45         <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation> 
  46     </message> 
  47     <message> 
  48         <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
  49         <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation> 
  50     </message> 
  51     <message> 
  52         <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
  53         <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujÄ 
   10        </message> 
   11        <message> 
   12            <source>Ab&amp;ort</source> 
   13            <translation>&amp;Przerwij</translation> 
   14        </message> 
   15        <message> 
   16            <source>&amp;Back</source> 
   17            <translation>&amp;Cofnij</translation> 
   18        </message> 
   19        <message> 
   20            <source>&amp;Next</source> 
   21            <translation>&amp;Dalej</translation> 
   22        </message> 
   23        <message> 
   24            <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source> 
   25            <translation>Witamy w PC-BSD! Proszę wybierz swój język i kliknij Dalej aby kontynuować.</translation> 
   26        </message> 
   27        <message> 
   28            <source>&amp;Customize</source> 
   29            <translation>&amp;Dostosuj</translation> 
   30        </message> 
   31        <message> 
   32            <source>Summary</source> 
   33            <translation>Podsumowanie</translation> 
   34        </message> 
   35        <message> 
   36            <source>Disk Selection</source> 
   37            <translation>Wybór dysku</translation> 
   38        </message> 
   39        <message> 
   40            <source>Installation</source> 
   41            <translation>Instalacja</translation> 
   42        </message> 
   43        <message> 
   44            <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source> 
   45            <translation>Twój system jest właśnie instalowany. MoÅŒe to chwilę potrwać, w zaleÅŒności od wybranych opcji instalacji i szybkości działania systemu. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.</translation> 
   46        </message> 
   47        <message> 
   48            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
   49            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation> 
   50        </message> 
   51        <message> 
   52            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
   53            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujÄ 
  5454cych ustawień:</translation> 
  55     </message> 
  56     <message> 
  57         <source>Disk:</source> 
  58         <translation>Dysk:</translation> 
  59     </message> 
  60     <message> 
  61         <source>Mirroring:</source> 
  62         <translation>Mirroring:</translation> 
  63     </message> 
  64     <message> 
  65         <source>Partition:</source> 
  66         <translation>Partycja:</translation> 
  67     </message> 
  68     <message> 
  69         <source>FileSystem:</source> 
  70         <translation>System plików:</translation> 
  71     </message> 
  72     <message> 
  73         <source>Size:</source> 
  74         <translation>Rozmiar:</translation> 
  75     </message> 
  76     <message> 
  77         <source>Mount:</source> 
  78         <translation>Punkt montowania:</translation> 
  79     </message> 
  80     <message> 
  81         <source>Custom Package Selection</source> 
  82         <translation>Wybór własnego zestawu pakietów</translation> 
  83     </message> 
  84     <message> 
  85         <source>The following meta-pkgs will be installed:</source> 
  86         <translation>NastępujÄ 
   55        </message> 
   56        <message> 
   57            <source>Disk:</source> 
   58            <translation>Dysk:</translation> 
   59        </message> 
   60        <message> 
   61            <source>Mirroring:</source> 
   62            <translation>Mirroring:</translation> 
   63        </message> 
   64        <message> 
   65            <source>Partition:</source> 
   66            <translation>Partycja:</translation> 
   67        </message> 
   68        <message> 
   69            <source>FileSystem:</source> 
   70            <translation>System plików:</translation> 
   71        </message> 
   72        <message> 
   73            <source>Size:</source> 
   74            <translation>Rozmiar:</translation> 
   75        </message> 
   76        <message> 
   77            <source>Mount:</source> 
   78            <translation>Punkt montowania:</translation> 
   79        </message> 
   80        <message> 
   81            <source>Custom Package Selection</source> 
   82            <translation>Wybór własnego zestawu pakietów</translation> 
   83        </message> 
   84        <message> 
   85            <source>The following meta-pkgs will be installed:</source> 
   86            <translation>NastępujÄ 
  8787ce meta-pakiety zostanÄ 
  8888 zainstalowane:</translation> 
  89     </message> 
  90     <message> 
  91         <source>PC-BSD Installer</source> 
  92         <translation>Instalator PC-BSD</translation> 
  93     </message> 
  94     <message> 
  95         <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source> 
  96         <translation>Obecnie masz skonfigurowany własny zestaw pakietów. Kontynuować zamianę na domyślny zestaw pakietów?</translation> 
  97     </message> 
  98     <message> 
  99         <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source> 
  100         <translation>KDE to bogate w funkcje środowisko graficzne, wspierajÄ 
   89        </message> 
   90        <message> 
   91            <source>PC-BSD Installer</source> 
   92            <translation>Instalator PC-BSD</translation> 
   93        </message> 
   94        <message> 
   95            <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source> 
   96            <translation>Obecnie masz skonfigurowany własny zestaw pakietów. Kontynuować zamianę na domyślny zestaw pakietów?</translation> 
   97        </message> 
   98        <message> 
   99            <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source> 
   100            <translation>KDE to bogate w funkcje środowisko graficzne, wspierajÄ 
  101101ce efekty 3D pulpitu, obsługujĠ
  102102ce wiele pulpitów jednocześnie oraz oferujĠ
   
  105105cych jak i zaawansowanych uŌytkowników. &lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecane dla systemów o duŌej mocy obliczeniowej posiadajĠ
  106106cych 2GB lub więcej RAM</translation> 
  107     </message> 
  108     <message> 
  109         <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source> 
  110         <translation>LXDE to lekkie, minimalistyczne z natury środowisko, oferujÄ 
   107        </message> 
   108        <message> 
   109            <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source> 
   110            <translation>LXDE to lekkie, minimalistyczne z natury środowisko, oferujÄ 
  111111ce wsparcie dla wielu pulpitów, zasobnik systemowy, menu aplikacji oraz inne elementy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Zalecany dla netbooków lub systemów o ograniczonej wydajności *</translation> 
  112     </message> 
  113     <message> 
  114         <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source> 
  115         <translation>GNOME to bogate w funkcje środowisko graficzne, zawierajÄ 
   112        </message> 
   113        <message> 
   114            <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source> 
   115            <translation>GNOME to bogate w funkcje środowisko graficzne, zawierajÄ 
  116116ce wiele wbudowanych narzędzi i usług dla uÅŒytkowników komputerów stacjonarnych.</translation> 
  117     </message> 
  118     <message> 
  119         <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source> 
  120         <translation>XFCE to lekkie modularne środowisko, z licznymi opcjami zwiększajÄ 
   117        </message> 
   118        <message> 
   119            <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source> 
   120            <translation>XFCE to lekkie modularne środowisko, z licznymi opcjami zwiększajÄ 
  121121cymi moÅŒliwość dostosowania pulpitu do własnych upodobań uÅŒytkownika.</translation> 
  122     </message> 
  123     <message> 
  124         <source>Start the installation now?</source> 
  125         <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation> 
  126     </message> 
  127     <message> 
  128         <source>Are you sure you want to abort this installation?</source> 
  129         <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation> 
  130     </message> 
  131     <message> 
  132         <source>Failed!</source> 
  133         <translation>Niepowodzenie!</translation> 
  134     </message> 
  135     <message> 
  136         <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source> 
  137         <translation>Instalator napotkał błĠ
   122        </message> 
   123        <message> 
   124            <source>Start the installation now?</source> 
   125            <translation>Uruchomić teraz instalację?</translation> 
   126        </message> 
   127        <message> 
   128            <source>Are you sure you want to abort this installation?</source> 
   129            <translation>Jesteś pewien, ÅŒe chcesz przerwać instalację?</translation> 
   130        </message> 
   131        <message> 
   132            <source>Failed!</source> 
   133            <translation>Niepowodzenie!</translation> 
   134        </message> 
   135        <message> 
   136            <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source> 
   137            <translation>Instalator napotkał błĠ
  138138d i został wstrzymany.</translation> 
  139     </message> 
  140     <message> 
  141         <source>Do you want to generate an error report?</source> 
  142         <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation> 
  143     </message> 
  144     <message> 
  145         <source>Restart the system now?</source> 
  146         <translation>Zrestartować teraz system?</translation> 
  147     </message> 
  148     <message> 
  149         <source>Installing system... This may take a while...</source> 
  150         <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation> 
  151     </message> 
  152     <message> 
  153         <source>Options:</source> 
  154         <translation>Opcje:</translation> 
  155     </message> 
  156     <message> 
  157         <source>&amp;Finish</source> 
  158         <translation>&amp;Zakończ</translation> 
  159     </message> 
  160     <message> 
  161         <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
  162         <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation> 
  163     </message> 
  164     <message> 
  165         <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source> 
  166         <translation>FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla współczesnych serwerów, stacji roboczych i wbudowanych systemów komputerowych. Kod źródłowy FreeBSD to efekt trzydziestu lat ciÄ 
   139        </message> 
   140        <message> 
   141            <source>Do you want to generate an error report?</source> 
   142            <translation>Czy ÅŒyczysz sobie utworzenia raportu o błędach?</translation> 
   143        </message> 
   144        <message> 
   145            <source>Restart the system now?</source> 
   146            <translation>Zrestartować teraz system?</translation> 
   147        </message> 
   148        <message> 
   149            <source>Installing system... This may take a while...</source> 
   150            <translation>Trwa instalacja systemu... MoÅŒe to chwilę potrwać...</translation> 
   151        </message> 
   152        <message> 
   153            <source>Options:</source> 
   154            <translation>Opcje:</translation> 
   155        </message> 
   156        <message> 
   157            <source>&amp;Finish</source> 
   158            <translation>&amp;Zakończ</translation> 
   159        </message> 
   160        <message> 
   161            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
   162            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation> 
   163        </message> 
   164        <message> 
   165            <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD's code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source> 
   166            <translation>FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla współczesnych serwerów, stacji roboczych i wbudowanych systemów komputerowych. Kod źródłowy FreeBSD to efekt trzydziestu lat ciÄ 
  167167głego tworzenia, ulepszania i optymalizacji.</translation> 
  168     </message> 
  169     <message> 
  170         <source>Display hardware compatibility diagnostic</source> 
  171         <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation> 
  172     </message> 
  173     <message> 
  174         <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source> 
  175         <translation>TrueOS to bazujÄ 
   168        </message> 
   169        <message> 
   170            <source>Display hardware compatibility diagnostic</source> 
   171            <translation>Wyświetl diagnostykę kompatybilności sprzętowej</translation> 
   172        </message> 
   173        <message> 
   174            <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source> 
   175            <translation>TrueOS to bazujÄ 
  176176cy na konsoli serwer oferujÄ 
  177177cy pełne środowisko FreeBSD. Zawiera korzystajĠ
  178178ce z wiersza poleceń wersje programów takich jak Warden do zarzĠ
  179179dzania cel, menadÅŒer PBI, środowisko uruchomieniowe ZFS (beadm), oraz inne narzędzia pomocne dla administratora systemu.</translation> 
  180     </message> 
  181     <message> 
  182         <source>System Selection</source> 
  183         <translation>Wybór systemu</translation> 
  184     </message> 
  185     <message> 
  186         <source>Installing packages... This may take a while...</source> 
  187         <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zajÄ 
   180        </message> 
   181        <message> 
   182            <source>System Selection</source> 
   183            <translation>Wybór systemu</translation> 
   184        </message> 
   185        <message> 
   186            <source>Installing packages... This may take a while...</source> 
   187            <translation>Instalacja pakietów... MoÅŒe to zajÄ 
  188188ć chwilę...</translation> 
  189     </message> 
  190     <message> 
  191         <source>Change the installation language</source> 
  192         <translation>Zmień język instalacji</translation> 
  193     </message> 
  194     <message> 
  195         <source>Cycle through system choices</source> 
  196         <translation>PrzełĠ
   189        </message> 
   190        <message> 
   191            <source>Change the installation language</source> 
   192            <translation>Zmień język instalacji</translation> 
   193        </message> 
   194        <message> 
   195            <source>Cycle through system choices</source> 
   196            <translation>PrzełĠ
  197197czaj między opcjami systemu</translation> 
  198     </message> 
  199     <message> 
  200         <source>Customize the selected system</source> 
  201         <translation>Dostosuj wybrany system</translation> 
  202     </message> 
  203     <message> 
  204         <source>Customize the disk selection or layout</source> 
  205         <translation>Wybór dysków lub układu partycji</translation> 
  206     </message> 
  207     <message> 
  208         <source>Display help for the current screen</source> 
  209         <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation> 
  210     </message> 
  211     <message> 
  212         <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
  213         <translation>Uruchom klawiaturę ekranowÄ 
   198        </message> 
   199        <message> 
   200            <source>Customize the selected system</source> 
   201            <translation>Dostosuj wybrany system</translation> 
   202        </message> 
   203        <message> 
   204            <source>Customize the disk selection or layout</source> 
   205            <translation>Wybór dysków lub układu partycji</translation> 
   206        </message> 
   207        <message> 
   208            <source>Display help for the current screen</source> 
   209            <translation>Wyświetl pomoc dla aktualnego ekranu</translation> 
   210        </message> 
   211        <message> 
   212            <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
   213            <translation>Uruchom klawiaturę ekranowÄ 
  214214</translation> 
  215     </message> 
  216     <message> 
  217         <source>Cancel the installation</source> 
  218         <translation>Anuluj instalację</translation> 
  219     </message> 
  220     <message> 
  221         <source>TrueOS Package Selection</source> 
  222         <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation> 
  223     </message> 
  224     <message> 
  225         <source>FreeBSD Package Selection</source> 
  226         <translation>Wybór pakietów FreeBSD</translation> 
  227     </message> 
  228     <message> 
  229         <source>PC-BSD Package Selection</source> 
  230         <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation> 
  231     </message> 
  232     <message> 
  233         <source>Your system is now installed! 
   215        </message> 
   216        <message> 
   217            <source>Cancel the installation</source> 
   218            <translation>Anuluj instalację</translation> 
   219        </message> 
   220        <message> 
   221            <source>TrueOS Package Selection</source> 
   222            <translation>Wybór pakietów TrueOS</translation> 
   223        </message> 
   224        <message> 
   225            <source>FreeBSD Package Selection</source> 
   226            <translation>Wybór pakietów FreeBSD</translation> 
   227        </message> 
   228        <message> 
   229            <source>PC-BSD Package Selection</source> 
   230            <translation>Wybór pakietów PC-BSD</translation> 
   231        </message> 
   232        <message> 
   233            <source>Your system is now installed! 
  234234 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source> 
  235         <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunÄ 
   235            <translation>Twój system został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować komputer. Po restarcie będziesz mógł wysunÄ 
  236236ć nośnik instalacyjny.</translation> 
  237     </message> 
  238     <message> 
  239         <source>&amp;Cancel</source> 
  240         <translation>&amp;Anuluj</translation> 
  241     </message> 
  242     <message> 
  243         <source>Extracting system...</source> 
  244         <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation> 
  245     </message> 
  246     <message> 
  247         <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source> 
  248         <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation> 
  249     </message> 
  250     <message> 
  251         <source>Click arrows to change system selection</source> 
  252         <translation>UÅŒyj strzałek aby wybrać inny system</translation> 
  253     </message> 
  254     <message> 
  255         <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source> 
  256         <translation type="unfinished"> 
   237        </message> 
   238        <message> 
   239            <source>&amp;Cancel</source> 
   240            <translation>&amp;Anuluj</translation> 
   241        </message> 
   242        <message> 
   243            <source>Extracting system...</source> 
   244            <translation>Rozpakowywanie systemu...</translation> 
   245        </message> 
   246        <message> 
   247            <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source> 
   248            <translation>Nie wykryto ÅŒadnych dysków! Instalator zakończy pracę.</translation> 
   249        </message> 
   250        <message> 
   251            <source>Click arrows to change system selection</source> 
   252            <translation>UÅŒyj strzałek aby wybrać inny system</translation> 
   253        </message> 
   254        <message> 
   255            <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source> 
   256            <translation type="unfinished"> 
  257257            </translation> 
  258     </message> 
  259     <message> 
  260         <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source> 
  261         <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation> 
  262     </message> 
  263     <message> 
  264         <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source> 
  265         <translation type="unfinished"> 
   258        </message> 
   259        <message> 
   260            <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source> 
   261            <translation>Wykryto ÅŒe uÅŒywasz 32-bitowej wersji. Jeśli twój sprzęt jest 64-bitowy (jak większość stworzona w roku 2005 i później), powinieneś uÅŒywać wersji 64-bitowej.</translation> 
   262        </message> 
   263        <message> 
   264            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source> 
   265            <translation type="unfinished"> 
  266266             {1G?}</translation> 
  267     </message> 
  268 </context> 
  269 <context> 
  270     <name>QObject</name> 
  271     <message> 
  272         <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source> 
  273         <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation> 
  274     </message> 
  275     <message> 
  276         <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source> 
  277         <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation> 
  278     </message> 
  279     <message> 
  280         <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source> 
  281         <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation> 
  282     </message> 
  283     <message> 
  284         <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source> 
  285         <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation> 
  286     </message> 
  287     <message> 
  288         <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source> 
  289         <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation> 
  290     </message> 
  291 </context> 
  292 <context> 
  293     <name>desktopSelection</name> 
  294     <message> 
  295         <source>System Package Configuration</source> 
  296         <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation> 
  297     </message> 
  298     <message> 
  299         <source>Available System Packages</source> 
  300         <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation> 
  301     </message> 
  302     <message> 
  303         <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source> 
  304         <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogÄ 
   267        </message> 
   268    </context> 
   269    <context> 
   270        <name>QObject</name> 
   271        <message> 
   272            <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source> 
   273            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie języka w którym ma zostać przeprowadzona instalacja</translation> 
   274        </message> 
   275        <message> 
   276            <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source> 
   277            <translation>Ten ekran pozwala na wybranie typu systemu do instalacji. Kliknięcie na Dostosuj pozwoli Ci zmienić zestaw pakietów wybranych do zainstalowania w Twoim systemie.</translation> 
   278        </message> 
   279        <message> 
   280            <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source> 
   281            <translation>Ten ekran wyświetla aktualnie wybrane opcje dysku. Kliknięcie na Dostosuj pozwala na zmianę dysku docelowego, systemów plików i in.</translation> 
   282        </message> 
   283        <message> 
   284            <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source> 
   285            <translation>System jest teraz instalowany! Chwyć kubek kawy i zrelaksuj się, instalator poinformuje cię gdy zakończy pracę.</translation> 
   286        </message> 
   287        <message> 
   288            <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source> 
   289            <translation>System został zainstalowany! Kliknij Zakończ aby zrestartować; pamiętaj o usunięciu wszystkich nośników instalacyjnych przed uruchomieniem nowego systemu.</translation> 
   290        </message> 
   291    </context> 
   292    <context> 
   293        <name>desktopSelection</name> 
   294        <message> 
   295            <source>System Package Configuration</source> 
   296            <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation> 
   297        </message> 
   298        <message> 
   299            <source>Available System Packages</source> 
   300            <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation> 
   301        </message> 
   302        <message> 
   303            <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source> 
   304            <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadÅŒer pulpitu musi zostać wybrany; zmiany mogÄ 
  305305 zostać dokonane takÅŒe po zakończeniu instalacji.</translation> 
  306     </message> 
  307     <message> 
  308         <source>&amp;Save</source> 
  309         <translation>&amp;Zapisz</translation> 
  310     </message> 
  311     <message> 
  312         <source>&amp;Cancel</source> 
  313         <translation>&amp;Anuluj</translation> 
  314     </message> 
  315     <message> 
  316         <source>No Desktop</source> 
  317         <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation> 
  318     </message> 
  319     <message> 
  320         <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source> 
  321         <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation> 
  322     </message> 
  323     <message> 
  324         <source>View Packages</source> 
  325         <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation> 
  326     </message> 
  327     <message> 
  328         <source>Package Listing for:</source> 
  329         <translation>Lista pakietów dla:</translation> 
  330     </message> 
  331 </context> 
  332 <context> 
  333     <name>dialogCheckHardware</name> 
  334     <message> 
  335         <source>Detected hardware devices</source> 
  336         <translation>Wykryte urzÄ 
   306        </message> 
   307        <message> 
   308            <source>&amp;Save</source> 
   309            <translation>&amp;Zapisz</translation> 
   310        </message> 
   311        <message> 
   312            <source>&amp;Cancel</source> 
   313            <translation>&amp;Anuluj</translation> 
   314        </message> 
   315        <message> 
   316            <source>No Desktop</source> 
   317            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu</translation> 
   318        </message> 
   319        <message> 
   320            <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source> 
   321            <translation>Nie wybrano MenadÅŒera Pulpitu! Proszę wybierz co najmniej jednego aby kontynuować.</translation> 
   322        </message> 
   323        <message> 
   324            <source>View Packages</source> 
   325            <translation>PokaÅŒ Pakiety</translation> 
   326        </message> 
   327        <message> 
   328            <source>Package Listing for:</source> 
   329            <translation>Lista pakietów dla:</translation> 
   330        </message> 
   331    </context> 
   332    <context> 
   333        <name>dialogCheckHardware</name> 
   334        <message> 
   335            <source>Detected hardware devices</source> 
   336            <translation>Wykryte urzÄ 
  337337dzenia</translation> 
  338     </message> 
  339     <message> 
  340         <source>&amp;Close</source> 
  341         <translation>&amp;Zamknij</translation> 
  342     </message> 
  343     <message> 
  344         <source>Video driver:</source> 
  345         <translation>Sterownik wideo:</translation> 
  346     </message> 
  347     <message> 
  348         <source>Video resolution:</source> 
  349         <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation> 
  350     </message> 
  351     <message> 
  352         <source>No ethernet detected</source> 
  353         <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation> 
  354     </message> 
  355     <message> 
  356         <source>Ethernet device:</source> 
  357         <translation>UrzÄ 
   338        </message> 
   339        <message> 
   340            <source>&amp;Close</source> 
   341            <translation>&amp;Zamknij</translation> 
   342        </message> 
   343        <message> 
   344            <source>Video driver:</source> 
   345            <translation>Sterownik wideo:</translation> 
   346        </message> 
   347        <message> 
   348            <source>Video resolution:</source> 
   349            <translation>Rozdzielczość ekranu:</translation> 
   350        </message> 
   351        <message> 
   352            <source>No ethernet detected</source> 
   353            <translation>Nie wykryto kart ethernetowych</translation> 
   354        </message> 
   355        <message> 
   356            <source>Ethernet device:</source> 
   357            <translation>UrzÄ 
  358358dzenie ethernet:</translation> 
  359     </message> 
  360     <message> 
  361         <source>No wifi detected</source> 
  362         <translation>Nie wykryto wifi</translation> 
  363     </message> 
  364     <message> 
  365         <source>Wifi device:</source> 
  366         <translation>UrzÄ 
   359        </message> 
   360        <message> 
   361            <source>No wifi detected</source> 
   362            <translation>Nie wykryto wifi</translation> 
   363        </message> 
   364        <message> 
   365            <source>Wifi device:</source> 
   366            <translation>UrzÄ 
  367367dzenie Wifi:</translation> 
  368     </message> 
  369     <message> 
  370         <source>No sound detected</source> 
  371         <translation>Brak dźwięku</translation> 
  372     </message> 
  373     <message> 
  374         <source>Sound device:</source> 
  375         <translation>UrzÄ 
   368        </message> 
   369        <message> 
   370            <source>No sound detected</source> 
   371            <translation>Brak dźwięku</translation> 
   372        </message> 
   373        <message> 
   374            <source>Sound device:</source> 
   375            <translation>UrzÄ 
  376376dzenie dźwiękowe:</translation> 
  377     </message> 
  378 </context> 
  379 <context> 
  380     <name>dialogFSSize</name> 
  381     <message> 
  382         <source>Size:</source> 
  383         <translation>Rozmiar:</translation> 
  384     </message> 
  385     <message> 
  386         <source>MB</source> 
  387         <translation>MB</translation> 
  388     </message> 
  389     <message> 
  390         <source>&amp;Ok</source> 
  391         <translation>&amp;Ok            </translation> 
  392     </message> 
  393     <message> 
  394         <source>&amp;Cancel</source> 
  395         <translation>&amp;Anuluj</translation> 
  396     </message> 
  397 </context> 
  398 <context> 
  399     <name>dialogHelp</name> 
  400     <message> 
  401         <source>&amp;Close</source> 
  402         <translation>&amp;Zamknij</translation> 
  403     </message> 
  404 </context> 
  405 <context> 
  406     <name>dialogInfoBox</name> 
  407     <message> 
  408         <source>&amp;Close</source> 
  409         <translation>&amp;Zamknij</translation> 
  410     </message> 
  411 </context> 
  412 <context> 
  413     <name>widgetKeyboard</name> 
  414     <message> 
  415         <source>Keyboard Settings</source> 
  416         <translation>Ustawienia klawiatury</translation> 
  417     </message> 
  418     <message> 
  419         <source>Key Layout</source> 
  420         <translation>Układ klawiszy</translation> 
  421     </message> 
  422     <message> 
  423         <source>Variant</source> 
  424         <translation>Wariant</translation> 
  425     </message> 
  426     <message> 
  427         <source>Keyboard Model</source> 
  428         <translation>Model klawiatury</translation> 
  429     </message> 
  430     <message> 
  431         <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
  432         <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation> 
  433     </message> 
  434     <message> 
  435         <source>&amp;Apply</source> 
  436         <translation>&amp;Zastosuj</translation> 
  437     </message> 
  438     <message> 
  439         <source>&amp;Close</source> 
  440         <translation>&amp;Zamknij</translation> 
  441     </message> 
  442 </context> 
  443 <context> 
  444     <name>wizardDisk</name> 
  445     <message> 
  446         <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source> 
  447         <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation> 
  448     </message> 
  449     <message> 
  450         <source>Setup Mode</source> 
  451         <translation>Typ konfiguracji</translation> 
  452     </message> 
  453     <message> 
  454         <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source> 
  455         <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation> 
  456     </message> 
  457     <message> 
  458         <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source> 
  459         <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation> 
  460     </message> 
  461     <message> 
  462         <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source> 
  463         <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation> 
  464     </message> 
  465     <message> 
  466         <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source> 
  467         <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation> 
  468     </message> 
  469     <message> 
  470         <source>Selected Disk</source> 
  471         <translation>Wybrany dysk</translation> 
  472     </message> 
  473     <message> 
  474         <source>Selected Partition</source> 
  475         <translation>Wybrana partycja</translation> 
  476     </message> 
  477     <message> 
  478         <source>Partition disk with GPT</source> 
  479         <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation> 
  480     </message> 
  481     <message> 
  482         <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source> 
  483         <translation>Chcesz zaszyfrować swoje osobiste dane? Będzie to oznaczało konieczność podawania hasła przy kaÅŒdym starcie systemu.</translation> 
  484     </message> 
  485     <message> 
  486         <source>Encrypt user data</source> 
  487         <translation>Zaszyfruj dane uÅŒytkownika</translation> 
  488     </message> 
  489     <message> 
  490         <source>Passphrase</source> 
  491         <translation>Hasło</translation> 
  492     </message> 
  493     <message> 
  494         <source>Passphrase (repeat)</source> 
  495         <translation>Hasło (powtórz)</translation> 
  496     </message> 
  497     <message> 
  498         <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source> 
  499         <translation>Proszę wybierz typ systemu plików który chcesz uÅŒyć dla tej instalacji.</translation> 
  500     </message> 
  501     <message> 
  502         <source>Filesystem</source> 
  503         <translation>System plików</translation> 
  504     </message> 
  505     <message> 
  506         <source>Install bootable MBR</source> 
  507         <translation>Instaluj bootowalny MBR</translation> 
  508     </message> 
  509     <message> 
  510         <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source> 
  511         <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będÄ 
   377        </message> 
   378    </context> 
   379    <context> 
   380        <name>dialogFSSize</name> 
   381        <message> 
   382            <source>Size:</source> 
   383            <translation>Rozmiar:</translation> 
   384        </message> 
   385        <message> 
   386            <source>MB</source> 
   387            <translation>MB</translation> 
   388        </message> 
   389        <message> 
   390            <source>&amp;Ok</source> 
   391            <translation>&amp;Ok            </translation> 
   392        </message> 
   393        <message> 
   394            <source>&amp;Cancel</source> 
   395            <translation>&amp;Anuluj</translation> 
   396        </message> 
   397    </context> 
   398    <context> 
   399        <name>dialogHelp</name> 
   400        <message> 
   401            <source>&amp;Close</source> 
   402            <translation>&amp;Zamknij</translation> 
   403        </message> 
   404    </context> 
   405    <context> 
   406        <name>dialogInfoBox</name> 
   407        <message> 
   408            <source>&amp;Close</source> 
   409            <translation>&amp;Zamknij</translation> 
   410        </message> 
   411    </context> 
   412    <context> 
   413        <name>widgetKeyboard</name> 
   414        <message> 
   415            <source>Keyboard Settings</source> 
   416            <translation>Ustawienia klawiatury</translation> 
   417        </message> 
   418        <message> 
   419            <source>Key Layout</source> 
   420            <translation>Układ klawiszy</translation> 
   421        </message> 
   422        <message> 
   423            <source>Variant</source> 
   424            <translation>Wariant</translation> 
   425        </message> 
   426        <message> 
   427            <source>Keyboard Model</source> 
   428            <translation>Model klawiatury</translation> 
   429        </message> 
   430        <message> 
   431            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
   432            <translation>( moÅŒesz pisać w polu poniÅŒej, aby sprawdzić wybrane ustawienia. )</translation> 
   433        </message> 
   434        <message> 
   435            <source>&amp;Apply</source> 
   436            <translation>&amp;Zastosuj</translation> 
   437        </message> 
   438        <message> 
   439            <source>&amp;Close</source> 
   440            <translation>&amp;Zamknij</translation> 
   441        </message> 
   442    </context> 
   443    <context> 
   444        <name>wizardDisk</name> 
   445        <message> 
   446            <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source> 
   447            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez proces konfiguracji dysku. Proszę wybierz typ konfiguracji który ma zostać uÅŒyty.</translation> 
   448        </message> 
   449        <message> 
   450            <source>Setup Mode</source> 
   451            <translation>Typ konfiguracji</translation> 
   452        </message> 
   453        <message> 
   454            <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source> 
   455            <translation>Podstawowy (Nowicjusz w BSD lub partycjonowaniu dysków)</translation> 
   456        </message> 
   457        <message> 
   458            <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source> 
   459            <translation>Zaawansowany (uÅŒytkownik obeznany z systemami plików)</translation> 
   460        </message> 
   461        <message> 
   462            <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source> 
   463            <translation>Ekspert FreeBSD (tryb ręczny wiersza poleceń)</translation> 
   464        </message> 
   465        <message> 
   466            <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source> 
   467            <translation>Proszę wybierz dysk lub partycję na której chcesz zainstalować system. Pamiętaj, ÅŒe BSD moÅŒe zostać zainstalowany jedynie na całym dysku lub na partycji podstawowej większej niÅŒ 10GB. </translation> 
   468        </message> 
   469        <message> 
   470            <source>Selected Disk</source> 
   471            <translation>Wybrany dysk</translation> 
   472        </message> 
   473        <message> 
   474            <source>Selected Partition</source> 
   475            <translation>Wybrana partycja</translation> 
   476        </message> 
   477        <message> 
   478            <source>Partition disk with GPT</source> 
   479            <translation>Partycjonuj dysk z GPT</translation> 
   480        </message> 
   481        <message> 
   482            <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source> 
   483            <translation>Chcesz zaszyfrować swoje osobiste dane? Będzie to oznaczało konieczność podawania hasła przy kaÅŒdym starcie systemu.</translation> 
   484        </message> 
   485        <message> 
   486            <source>Encrypt user data</source> 
   487            <translation>Zaszyfruj dane uÅŒytkownika</translation> 
   488        </message> 
   489        <message> 
   490            <source>Passphrase</source> 
   491            <translation>Hasło</translation> 
   492        </message> 
   493        <message> 
   494            <source>Passphrase (repeat)</source> 
   495            <translation>Hasło (powtórz)</translation> 
   496        </message> 
   497        <message> 
   498            <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source> 
   499            <translation>Proszę wybierz typ systemu plików który chcesz uÅŒyć dla tej instalacji.</translation> 
   500        </message> 
   501        <message> 
   502            <source>Filesystem</source> 
   503            <translation>System plików</translation> 
   504        </message> 
   505        <message> 
   506            <source>Install bootable MBR</source> 
   507            <translation>Instaluj bootowalny MBR</translation> 
   508        </message> 
   509        <message> 
   510            <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source> 
   511            <translation>PoniÅŒej moÅŒesz dostosować punkty montowania systemów plików. Dla większości uÅŒytkowników ustawienia domyślne będÄ 
  512512 działały najlepiej.</translation> 
  513     </message> 
  514     <message> 
  515         <source>Free Space (MB)</source> 
  516         <translation>Wolne miejsce (MB)</translation> 
  517     </message> 
  518     <message> 
  519         <source>&amp;Add</source> 
  520         <translation>&amp;Dodaj</translation> 
  521     </message> 
  522     <message> 
  523         <source>Resize</source> 
  524         <translation>Zmień rozmiar</translation> 
  525     </message> 
  526     <message> 
  527         <source>&amp;Remove</source> 
  528         <translation>&amp;Usuń</translation> 
  529     </message> 
  530     <message> 
  531         <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source> 
  532         <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpoczÄ 
   513        </message> 
   514        <message> 
   515            <source>Free Space (MB)</source> 
   516            <translation>Wolne miejsce (MB)</translation> 
   517        </message> 
   518        <message> 
   519            <source>&amp;Add</source> 
   520            <translation>&amp;Dodaj</translation> 
   521        </message> 
   522        <message> 
   523            <source>Resize</source> 
   524            <translation>Zmień rozmiar</translation> 
   525        </message> 
   526        <message> 
   527            <source>&amp;Remove</source> 
   528            <translation>&amp;Usuń</translation> 
   529        </message> 
   530        <message> 
   531            <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source> 
   532            <translation>Wybrałeś tryb eksperta. W tym trybie moÅŒesz uruchomić okno terminala i uÅŒyć wiersza poleceń do ręcznego partycjonowania dysku. Gdy zakończysz, upewnij się, ÅŒe zamontowałeś systemy plików w /mnt aby móc rozpoczÄ 
  533533ć instalację. </translation> 
  534     </message> 
  535     <message> 
  536         <source>&amp;Launch terminal</source> 
  537         <translation>&amp;Uruchom terminal</translation> 
  538     </message> 
  539     <message> 
  540         <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source> 
  541         <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation> 
  542     </message> 
  543     <message> 
  544         <source>Use entire disk</source> 
  545         <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation> 
  546     </message> 
  547     <message> 
  548         <source>Mount</source> 
  549         <translation>Montowanie</translation> 
  550     </message> 
  551     <message> 
  552         <source>Size</source> 
  553         <translation>Rozmiar</translation> 
  554     </message> 
  555     <message> 
  556         <source>Type</source> 
  557         <translation>Typ</translation> 
  558     </message> 
  559     <message> 
  560         <source>ZFS Mounts</source> 
  561         <translation>Punkty montowania ZFS</translation> 
  562     </message> 
  563     <message> 
  564         <source>ZFS Options</source> 
  565         <translation>Opcje ZFS</translation> 
  566     </message> 
  567     <message> 
  568         <source>Resizing</source> 
  569         <translation>Zmiana rozmiaru</translation> 
  570     </message> 
  571     <message> 
  572         <source>Remove mount-point</source> 
  573         <translation>Usuń punkt montowania</translation> 
  574     </message> 
  575     <message> 
  576         <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source> 
  577         <translation>Na pewno chcesz usunÄ 
   534        </message> 
   535        <message> 
   536            <source>&amp;Launch terminal</source> 
   537            <translation>&amp;Uruchom terminal</translation> 
   538        </message> 
   539        <message> 
   540            <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source> 
   541            <translation>Proszę przejrzyj podsumowanie konfiguracji dysku poniÅŒej i kliknij Zakończ aby zapisać te ustawienia.</translation> 
   542        </message> 
   543        <message> 
   544            <source>Use entire disk</source> 
   545            <translation>Wykorzystaj cały dysk</translation> 
   546        </message> 
   547        <message> 
   548            <source>Mount</source> 
   549            <translation>Montowanie</translation> 
   550        </message> 
   551        <message> 
   552            <source>Size</source> 
   553            <translation>Rozmiar</translation> 
   554        </message> 
   555        <message> 
   556            <source>Type</source> 
   557            <translation>Typ</translation> 
   558        </message> 
   559        <message> 
   560            <source>ZFS Mounts</source> 
   561            <translation>Punkty montowania ZFS</translation> 
   562        </message> 
   563        <message> 
   564            <source>ZFS Options</source> 
   565            <translation>Opcje ZFS</translation> 
   566        </message> 
   567        <message> 
   568            <source>Resizing</source> 
   569            <translation>Zmiana rozmiaru</translation> 
   570        </message> 
   571        <message> 
   572            <source>Remove mount-point</source> 
   573            <translation>Usuń punkt montowania</translation> 
   574        </message> 
   575        <message> 
   576            <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source> 
   577            <translation>Na pewno chcesz usunÄ 
  578578ć ten punkt montowania?</translation> 
  579     </message> 
  580     <message> 
  581         <source>Enter mount-point</source> 
  582         <translation>Podaj punkt montowania</translation> 
  583     </message> 
  584     <message> 
  585         <source>Please enter the new mount-point:</source> 
  586         <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation> 
  587     </message> 
  588     <message> 
  589         <source>Specify a size for the mount</source> 
  590         <translation>Podaj rozmiar montowania</translation> 
  591     </message> 
  592     <message> 
  593         <source>Editing:</source> 
  594         <translation>Edytowanie:</translation> 
  595     </message> 
  596     <message> 
  597         <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
  598         <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation> 
  599     </message> 
  600     <message> 
  601         <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
  602         <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujÄ 
   579        </message> 
   580        <message> 
   581            <source>Enter mount-point</source> 
   582            <translation>Podaj punkt montowania</translation> 
   583        </message> 
   584        <message> 
   585            <source>Please enter the new mount-point:</source> 
   586            <translation>Proszę podaj nowy punkt montowania:</translation> 
   587        </message> 
   588        <message> 
   589            <source>Specify a size for the mount</source> 
   590            <translation>Podaj rozmiar montowania</translation> 
   591        </message> 
   592        <message> 
   593            <source>Editing:</source> 
   594            <translation>Edytowanie:</translation> 
   595        </message> 
   596        <message> 
   597            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
   598            <translation>Instalowanie do systemu plików zamontowanego w /mnt</translation> 
   599        </message> 
   600        <message> 
   601            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
   602            <translation>Dysk zostanie skonfigurowany przy uÅŒyciu następujÄ 
  603603cych ustawień:</translation> 
  604     </message> 
  605     <message> 
  606         <source>Disk:</source> 
  607         <translation>Dysk:</translation> 
  608     </message> 
  609     <message> 
  610         <source>Mirroring:</source> 
  611         <translation>Mirroring:</translation> 
  612     </message> 
  613     <message> 
  614         <source>Partition:</source> 
  615         <translation>Partycja:</translation> 
  616     </message> 
  617     <message> 
  618         <source>FileSystem:</source> 
  619         <translation>System plików:</translation> 
  620     </message> 
  621     <message> 
  622         <source>Size:</source> 
  623         <translation>Rozmiar:</translation> 
  624     </message> 
  625     <message> 
  626         <source>Mount:</source> 
  627         <translation>Punkt montowania:</translation> 
  628     </message> 
  629     <message> 
  630         <source>Disable Encryption</source> 
  631         <translation>WyłĠ
   604        </message> 
   605        <message> 
   606            <source>Disk:</source> 
   607            <translation>Dysk:</translation> 
   608        </message> 
   609        <message> 
   610            <source>Mirroring:</source> 
   611            <translation>Mirroring:</translation> 
   612        </message> 
   613        <message> 
   614            <source>Partition:</source> 
   615            <translation>Partycja:</translation> 
   616        </message> 
   617        <message> 
   618            <source>FileSystem:</source> 
   619            <translation>System plików:</translation> 
   620        </message> 
   621        <message> 
   622            <source>Size:</source> 
   623            <translation>Rozmiar:</translation> 
   624        </message> 
   625        <message> 
   626            <source>Mount:</source> 
   627            <translation>Punkt montowania:</translation> 
   628        </message> 
   629        <message> 
   630            <source>Disable Encryption</source> 
   631            <translation>WyłĠ
  632632cz szyfrowanie</translation> 
  633     </message> 
  634     <message> 
  635         <source>Enable Encryption</source> 
  636         <translation>WłĠ
   633        </message> 
   634        <message> 
   635            <source>Enable Encryption</source> 
   636            <translation>WłĠ
  637637cz szyfrowanie</translation> 
  638     </message> 
  639     <message> 
  640         <source>Please enter the password for this partition:</source> 
  641         <translation>Proszę wprowadź hasło dla tej partycji:</translation> 
  642     </message> 
  643     <message> 
  644         <source>Password:</source> 
  645         <translation>Hasło:</translation> 
  646     </message> 
  647     <message> 
  648         <source>Please confirm the password for this partition:</source> 
  649         <translation>Proszę potwierdź hasło dla tej partycji:</translation> 
  650     </message> 
  651     <message> 
  652         <source>Confirm Password:</source> 
  653         <translation>Potwierdź hasło:</translation> 
  654     </message> 
  655     <message> 
  656         <source>Password Mismatch</source> 
  657         <translation>Niezgodność haseł</translation> 
  658     </message> 
  659     <message> 
  660         <source>The passwords entered do not match!</source> 
  661         <translation>Podane hasła się od siebie róŌniÄ 
   638        </message> 
   639        <message> 
   640            <source>Please enter the password for this partition:</source> 
   641            <translation>Proszę wprowadź hasło dla tej partycji:</translation> 
   642        </message> 
   643        <message> 
   644            <source>Password:</source> 
   645            <translation>Hasło:</translation> 
   646        </message> 
   647        <message> 
   648            <source>Please confirm the password for this partition:</source> 
   649            <translation>Proszę potwierdź hasło dla tej partycji:</translation> 
   650        </message> 
   651        <message> 
   652            <source>Confirm Password:</source> 
   653            <translation>Potwierdź hasło:</translation> 
   654        </message> 
   655        <message> 
   656            <source>Password Mismatch</source> 
   657            <translation>Niezgodność haseł</translation> 
   658        </message> 
   659        <message> 
   660            <source>The passwords entered do not match!</source> 
   661            <translation>Podane hasła się od siebie róŌniÄ 
  662662!</translation> 
  663     </message> 
  664     <message> 
  665         <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source> 
  666         <translation>WłĠ
   663        </message> 
   664        <message> 
   665            <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source> 
   666            <translation>WłĠ
  667667cz tryb mirror/raidz dla ZFS</translation> 
  668     </message> 
  669     <message> 
  670         <source>ZFS Virtual Device Mode</source> 
  671         <translation>Tryb wirtualnego urzÄ 
   668        </message> 
   669        <message> 
   670            <source>ZFS Virtual Device Mode</source> 
   671            <translation>Tryb wirtualnego urzÄ 
  672672dzenia ZFS</translation> 
  673     </message> 
  674     <message> 
  675         <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source> 
  676         <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation> 
  677     </message> 
  678     <message> 
  679         <source>Options:</source> 
  680         <translation>Opcje:</translation> 
  681     </message> 
  682     <message> 
  683         <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source> 
  684         <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation> 
  685     </message> 
  686     <message> 
  687         <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
  688         <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation> 
  689     </message> 
  690     <message> 
  691         <source>Invalid Mount</source> 
  692         <translation>Błędny punkt montowania</translation> 
  693     </message> 
  694     <message> 
  695         <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source> 
  696         <translation>Nie moÅŒna stworzyc zbioru /boot na systemie ZFS z włĠ
   673        </message> 
   674        <message> 
   675            <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source> 
   676            <translation>Proszę wybierz przynajmniej 1 dodatkowy dysk dla mirroringu</translation> 
   677        </message> 
   678        <message> 
   679            <source>Options:</source> 
   680            <translation>Opcje:</translation> 
   681        </message> 
   682        <message> 
   683            <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source> 
   684            <translation>MoÅŒesz kontynuować jeśli jest to instalacja ZFS na jednym dysku, w przeciwnym razie proszę wybierz tryb mirror/raidz i odpowiednie dyski poniÅŒej. </translation> 
   685        </message> 
   686        <message> 
   687            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
   688            <translation>Zbiory danych ZFS:&lt;br&gt;</translation> 
   689        </message> 
   690        <message> 
   691            <source>Invalid Mount</source> 
   692            <translation>Błędny punkt montowania</translation> 
   693        </message> 
   694        <message> 
   695            <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source> 
   696            <translation>Nie moÅŒna stworzyc zbioru /boot na systemie ZFS z włĠ
  697697czonym szyfrowaniem!</translation> 
  698     </message> 
  699     <message> 
  700         <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source> 
  701         <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od &apos;/&apos;</translation> 
  702     </message> 
  703     <message> 
  704         <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source> 
  705         <translation>UFS (systemy 32-bitowe lub majÄ 
   698        </message> 
   699        <message> 
   700            <source>Mount point should start with '/'</source> 
   701            <translation>Punkt montowania powinien się zaczynać od '/'</translation> 
   702        </message> 
   703        <message> 
   704            <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source> 
   705            <translation>UFS (systemy 32-bitowe lub majÄ 
  706706ce mniej niÅŒ 2GB RAM)</translation> 
  707     </message> 
  708     <message> 
  709         <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source> 
  710         <translation>ZFS (systemy 64-bitowe z więcej niÅŒ 2GB RAM)</translation> 
  711     </message> 
  712     <message> 
  713         <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source> 
  714         <translation>Uwaga: ZFS z włĠ
   707        </message> 
   708        <message> 
   709            <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source> 
   710            <translation>ZFS (systemy 64-bitowe z więcej niÅŒ 2GB RAM)</translation> 
   711        </message> 
   712        <message> 
   713            <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source> 
   714            <translation>Uwaga: ZFS z włĠ
  715715czonym trybem mirror/raidz moÅŒe zostać uÅŒyty wyłĠ
  716716cznie w instalacjach na całym dysku</translation> 
  717     </message> 
  718     <message> 
  719         <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source> 
  720         <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation> 
  721     </message> 
  722     <message> 
  723         <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source> 
  724         <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation> 
  725     </message> 
  726     <message> 
  727         <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source> 
  728         <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation> 
  729     </message> 
  730     <message> 
  731         <source>Enter SWAP size</source> 
  732         <translation type="unfinished"> 
   717        </message> 
   718        <message> 
   719            <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source> 
   720            <translation>Proszę wybierz 2 lub 4 dodatkowe dyski dla raidz1</translation> 
   721        </message> 
   722        <message> 
   723            <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source> 
   724            <translation>Proszę wybierz 3, 5 lub 9 dodatkowych dysków dla raidz2</translation> 
   725        </message> 
   726        <message> 
   727            <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source> 
   728            <translation>Proszę wybierz 4, 6 lub 10 dodatkowych dysków dla raidz3</translation> 
   729        </message> 
   730        <message> 
   731            <source>Enter SWAP size</source> 
   732            <translation type="unfinished"> 
  733733            </translation> 
  734     </message> 
  735     <message> 
  736         <source>Size (MB)</source> 
  737         <translation type="unfinished"> 
   734        </message> 
   735        <message> 
   736            <source>Size (MB)</source> 
   737            <translation type="unfinished"> 
  738738            </translation> 
  739     </message> 
  740 </context> 
  741 <context> 
  742     <name>wizardFreeBSD</name> 
  743     <message> 
  744         <source>Please enter the root password for this server</source> 
  745         <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation> 
  746     </message> 
  747     <message> 
  748         <source>Password</source> 
  749         <translation>Hasło</translation> 
  750     </message> 
  751     <message> 
  752         <source>Password (Repeat)</source> 
  753         <translation>Hasło (Powtórz)</translation> 
  754     </message> 
  755     <message> 
  756         <source>Please create a user for this server</source> 
  757         <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation> 
  758     </message> 
  759     <message> 
  760         <source>Name</source> 
  761         <translation>Nazwa</translation> 
  762     </message> 
  763     <message> 
  764         <source>Username</source> 
  765         <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation> 
  766     </message> 
  767     <message> 
  768         <source>Default shell</source> 
  769         <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation> 
  770     </message> 
  771     <message> 
  772         <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source> 
  773         <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation> 
  774     </message> 
  775     <message> 
  776         <source>Hostname</source> 
  777         <translation>Nazwa komputera</translation> 
  778     </message> 
  779     <message> 
  780         <source>Enable remote SSH login</source> 
  781         <translation>WłĠ
   739        </message> 
   740    </context> 
   741    <context> 
   742        <name>wizardFreeBSD</name> 
   743        <message> 
   744            <source>Please enter the root password for this server</source> 
   745            <translation>Proszę wprowadź hasło administratora (root) dla tego serwera</translation> 
   746        </message> 
   747        <message> 
   748            <source>Password</source> 
   749            <translation>Hasło</translation> 
   750        </message> 
   751        <message> 
   752            <source>Password (Repeat)</source> 
   753            <translation>Hasło (Powtórz)</translation> 
   754        </message> 
   755        <message> 
   756            <source>Please create a user for this server</source> 
   757            <translation>Proszę utwórz uÅŒytkownika dla tego serwera</translation> 
   758        </message> 
   759        <message> 
   760            <source>Name</source> 
   761            <translation>Nazwa</translation> 
   762        </message> 
   763        <message> 
   764            <source>Username</source> 
   765            <translation>Nazwa uÅŒytkownika</translation> 
   766        </message> 
   767        <message> 
   768            <source>Default shell</source> 
   769            <translation>Domyślna powłoka (shell)</translation> 
   770        </message> 
   771        <message> 
   772            <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source> 
   773            <translation>Proszę podaj nazwę systemu i preferencje logowania zdalnego.</translation> 
   774        </message> 
   775        <message> 
   776            <source>Hostname</source> 
   777            <translation>Nazwa komputera</translation> 
   778        </message> 
   779        <message> 
   780            <source>Enable remote SSH login</source> 
   781            <translation>WłĠ
  782782cz zdalne logowanie SSH</translation> 
  783     </message> 
  784     <message> 
  785         <source>Please select a network device to configure for this system.</source> 
  786         <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urzÄ 
   783        </message> 
   784        <message> 
   785            <source>Please select a network device to configure for this system.</source> 
   786            <translation>Proszę wybierz do konfiguracji urzÄ 
  787787dzenie sieciowe dla tego systemu.</translation> 
  788     </message> 
  789     <message> 
  790         <source>Network Interface</source> 
  791         <translation>Interfejs sieciowy</translation> 
  792     </message> 
  793     <message> 
  794         <source>IP Address</source> 
  795         <translation>Adres IP</translation> 
  796     </message> 
  797     <message> 
  798         <source>Netmask</source> 
  799         <translation>Maska Sieciowa</translation> 
  800     </message> 
  801     <message> 
  802         <source>Nameserver (DNS)</source> 
  803         <translation>Serwer nazw (DNS)</translation> 
  804     </message> 
  805     <message> 
  806         <source>Gateway</source> 
  807         <translation>Brama sieciowa</translation> 
  808     </message> 
  809     <message> 
  810         <source>IPv6 Address</source> 
  811         <translation>Adres IPv6</translation> 
  812     </message> 
  813     <message> 
  814         <source>IPv6 Gateway</source> 
  815         <translation>Brama IPv6</translation> 
  816     </message> 
  817     <message> 
  818         <source>IPv6 Nameserver</source> 
  819         <translation>Serwer nazw IPv6</translation> 
  820     </message> 
  821     <message> 
  822         <source>000.000.000.000; </source> 
  823         <translation>000.000.000.000; </translation> 
  824     </message> 
  825     <message> 
  826         <source>Please select any optional features to install.</source> 
  827         <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation> 
  828     </message> 
  829     <message> 
  830         <source>Install system sources (/usr/src)</source> 
  831         <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation> 
  832     </message> 
  833     <message> 
  834         <source>Install ports tree (/usr/ports)</source> 
  835         <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation> 
  836     </message> 
  837     <message> 
  838         <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source> 
  839         <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpoczÄ 
   788        </message> 
   789        <message> 
   790            <source>Network Interface</source> 
   791            <translation>Interfejs sieciowy</translation> 
   792        </message> 
   793        <message> 
   794            <source>IP Address</source> 
   795            <translation>Adres IP</translation> 
   796        </message> 
   797        <message> 
   798            <source>Netmask</source> 
   799            <translation>Maska Sieciowa</translation> 
   800        </message> 
   801        <message> 
   802            <source>Nameserver (DNS)</source> 
   803            <translation>Serwer nazw (DNS)</translation> 
   804        </message> 
   805        <message> 
   806            <source>Gateway</source> 
   807            <translation>Brama sieciowa</translation> 
   808        </message> 
   809        <message> 
   810            <source>IPv6 Address</source> 
   811            <translation>Adres IPv6</translation> 
   812        </message> 
   813        <message> 
   814            <source>IPv6 Gateway</source> 
   815            <translation>Brama IPv6</translation> 
   816        </message> 
   817        <message> 
   818            <source>IPv6 Nameserver</source> 
   819            <translation>Serwer nazw IPv6</translation> 
   820        </message> 
   821        <message> 
   822            <source>000.000.000.000; </source> 
   823            <translation>000.000.000.000; </translation> 
   824        </message> 
   825        <message> 
   826            <source>Please select any optional features to install.</source> 
   827            <translation>Proszę wybierz dodatkowe elementy do zainstalowania.</translation> 
   828        </message> 
   829        <message> 
   830            <source>Install system sources (/usr/src)</source> 
   831            <translation>Instalacja źródeł systemu (/usr/src)</translation> 
   832        </message> 
   833        <message> 
   834            <source>Install ports tree (/usr/ports)</source> 
   835            <translation>Instalacja drzewa portów (/usr/ports)</translation> 
   836        </message> 
   837        <message> 
   838            <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source> 
   839            <translation>Ten kreator poprowadzi cię przez konfigurację nowego serwera. Kliknij Dalej aby rozpoczÄ 
  840840ć.</translation> 
  841     </message> 
  842 </context> 
   841        </message> 
   842    </context> 
  843843</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.