Ignore:
Timestamp:
05/17/13 02:04:07 (23 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1
Children:
32308b4
Parents:
780f3da
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts

  r98f8bf9 r7eb8911  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS version="2.0"> 
  4 <context> 
  5     <name>Installer</name> 
  6     <message> 
  7         <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
  8         <translation>Byt mellan US layout och anvÀndarvald layout</translation> 
  9     </message> 
  10     <message> 
  11         <source>Ab&amp;ort</source> 
  12         <translation>Avbryt</translation> 
  13     </message> 
  14     <message> 
  15         <source>&amp;Back</source> 
  16         <translation>&amp;Tillbaka</translation> 
  17     </message> 
  18     <message> 
  19         <source>&amp;Next</source> 
  20         <translation>&amp;NÀsta</translation> 
  21     </message> 
  22     <message> 
  23         <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source> 
  24         <translation>VÀlkommen till PC-BSD! VÀnligen vÀlj sprÃ¥k och klicka sedan pÃ¥ nÀsta för att fortsÀtta.</translation> 
  25     </message> 
  26     <message> 
  27         <source>&amp;Customize</source> 
  28         <translation>&amp;Konfigurera för eget tycke</translation> 
  29     </message> 
  30     <message> 
  31         <source>Summary</source> 
  32         <translation>SammanstÀllning</translation> 
  33     </message> 
  34     <message> 
  35         <source>Disk Selection</source> 
  36         <translation>Disk Val</translation> 
  37     </message> 
  38     <message> 
  39         <source>Installation</source> 
  40         <translation>Installation</translation> 
  41     </message> 
  42     <message> 
  43         <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source> 
  44         <translation>Ditt system installeras nu! Denna process kan ta en stund, beroende pÃ¥ de valda installationsalternativen och systemet hastighet. Du kommer att meddelas nÀr installationen har slutförts.</translation> 
  45     </message> 
  46     <message> 
  47         <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
  48         <translation>Installerar till fil-system monterat pÃ¥ /mnt</translation> 
  49     </message> 
  50     <message> 
  51         <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
  52         <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation> 
  53     </message> 
  54     <message> 
  55         <source>Disk:</source> 
  56         <translation>Disk:</translation> 
  57     </message> 
  58     <message> 
  59         <source>Mirroring:</source> 
  60         <translation>Spegling:</translation> 
  61     </message> 
  62     <message> 
  63         <source>Partition:</source> 
  64         <translation>Partition:</translation> 
  65     </message> 
  66     <message> 
  67         <source>FileSystem:</source> 
  68         <translation>Filsystem:</translation> 
  69     </message> 
  70     <message> 
  71         <source>Size:</source> 
  72         <translation>Storlek:</translation> 
  73     </message> 
  74     <message> 
  75         <source>Mount:</source> 
  76         <translation>Monteringspunkt:</translation> 
  77     </message> 
  78     <message> 
  79         <source>Custom Package Selection</source> 
  80         <translation>Egna Paket Val</translation> 
  81     </message> 
  82     <message> 
  83         <source>The following meta-pkgs will be installed:</source> 
  84         <translation>Följande meta-pkgs kommer att installeras:</translation> 
  85     </message> 
  86     <message> 
  87         <source>PC-BSD Installer</source> 
  88         <translation>Installationsprogrammet för PC-BSD</translation> 
  89     </message> 
  90     <message> 
  91         <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source> 
  92         <translation>Du har för nÀrvarande ett eget paket set konfigurerat. ForsÀtt med att vÀlja ett standard set?</translation> 
  93     </message> 
  94     <message> 
  95         <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source> 
  96         <translation>KDE Àr en fullfjÀdrad skrivbordsmiljö, som inkluderar support för 3D skrivbordseffekter, flera skrivbord, och en mÀngd inbyggda verktyg och tillbehör för bÃ¥de nybörjare och mer avancerade anvÀndarna.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för high-end system med 2GB eller mer RAM *</translation> 
  97     </message> 
  98     <message> 
  99         <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source> 
  100         <translation>LXDE Àr ett enkelt skrivbord, minimalistiskt till naturen, med support för flera skrivbord, en systembricka, applikations meny och mer dÀrtill.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för netbooks, eller low-end system* </translation> 
  101     </message> 
  102     <message> 
  103         <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source> 
  104         <translation>GNOME Àr en fullfjÀdrar skrivbordsmiljö, komplett med ett stort antal integrerade tillbehör och verktyg för anvÀndaren.</translation> 
  105     </message> 
  106     <message> 
  107         <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source> 
  108         <translation>XFCE Àr ett lÀtt och modulÀrt skrivbord, med ett antal features för att utöka möjligheterna att konfigurera skrivbordet som du sjÀlv vill ha det.</translation> 
  109     </message> 
  110     <message> 
  111         <source>Start the installation now?</source> 
  112         <translation>Starta installationen nu?</translation> 
  113     </message> 
  114     <message> 
  115         <source>Are you sure you want to abort this installation?</source> 
  116         <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill avbryta denna installation?</translation> 
  117     </message> 
  118     <message> 
  119         <source>Failed!</source> 
  120         <translation>Misslyckades!</translation> 
  121     </message> 
  122     <message> 
  123         <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source> 
  124         <translation>Installationsprogrammet har stött pÃ¥ ett fel och har stoppats.</translation> 
  125     </message> 
  126     <message> 
  127         <source>Do you want to generate an error report?</source> 
  128         <translation>Vill du skapa en felrapport?</translation> 
  129     </message> 
  130     <message> 
  131         <source>Restart the system now?</source> 
  132         <translation>Starta om systemet nu?</translation> 
  133     </message> 
  134     <message> 
  135         <source>Installing system... This may take a while...</source> 
  136         <translation>Installerar systemet... Detta kan ta en stund...</translation> 
  137     </message> 
  138     <message> 
  139         <source>Options:</source> 
  140         <translation>Alternativ:</translation> 
  141     </message> 
  142     <message> 
  143         <source>&amp;Finish</source> 
  144         <translation>&amp;Slutför</translation> 
  145     </message> 
  146     <message> 
  147         <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
  148         <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation> 
  149     </message> 
  150     <message> 
  151         <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD&apos;s code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source> 
  152         <translation>FreeBSD Àr ett avancerat operativsystem för moderna serverer, desktop och integrerade plattformar. FreeBSDs kodbas har över trettio Ã¥r undergÃ¥tt kontinuerlig utveckling, förbÀtting och optimering.</translation> 
  153     </message> 
  154     <message> 
  155         <source>Display hardware compatibility diagnostic</source> 
  156         <translation>Visa hÃ¥rdvarukompatibilitets diagnostik</translation> 
  157     </message> 
  158     <message> 
  159         <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source> 
  160         <translation>TrueOS Àr en konsollbaserad server körandes FreeBSD. Detta inkluderar kommando-radsversioner av The Warden jail hantering, PBI hantering, ZFS boot miljö (beadm) och andra hjÀlpliga verktyg för systemadministratörer.</translation> 
  161     </message> 
  162     <message> 
  163         <source>System Selection</source> 
  164         <translation>Systemval</translation> 
  165     </message> 
  166     <message> 
  167         <source>Installing packages... This may take a while...</source> 
  168         <translation>Installerar paket... Detta kan ta ett tag...</translation> 
  169     </message> 
  170     <message> 
  171         <source>Change the installation language</source> 
  172         <translation>Byt installationssprÃ¥k</translation> 
  173     </message> 
  174     <message> 
  175         <source>Cycle through system choices</source> 
  176         <translation>BlÀddra igenom systemval</translation> 
  177     </message> 
  178     <message> 
  179         <source>Customize the selected system</source> 
  180         <translation>Anpassa valt system</translation> 
  181     </message> 
  182     <message> 
  183         <source>Customize the disk selection or layout</source> 
  184         <translation>Anspassa diskval eller layout</translation> 
  185     </message> 
  186     <message> 
  187         <source>Display help for the current screen</source> 
  188         <translation>Visa hjÀlp för aktuellt fönster</translation> 
  189     </message> 
  190     <message> 
  191         <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
  192         <translation>Starta virtuellt tangentbord</translation> 
  193     </message> 
  194     <message> 
  195         <source>Cancel the installation</source> 
  196         <translation>Avbryt installationen</translation> 
  197     </message> 
  198     <message> 
  199         <source>TrueOS Package Selection</source> 
  200         <translation>TrueOS paketval</translation> 
  201     </message> 
  202     <message> 
  203         <source>FreeBSD Package Selection</source> 
  204         <translation>FreeBSD paketval</translation> 
  205     </message> 
  206     <message> 
  207         <source>PC-BSD Package Selection</source> 
  208         <translation>PC-BSD paketval</translation> 
  209     </message> 
  210     <message> 
  211         <source>Your system is now installed! 
   3<TS> 
   4    <context> 
   5        <name>Installer</name> 
   6        <message> 
   7            <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
   8            <translation>Byt mellan US layout och anvÀndarvald layout</translation> 
   9        </message> 
   10        <message> 
   11            <source>Ab&amp;ort</source> 
   12            <translation>Avbryt</translation> 
   13        </message> 
   14        <message> 
   15            <source>&amp;Back</source> 
   16            <translation>&amp;Tillbaka</translation> 
   17        </message> 
   18        <message> 
   19            <source>&amp;Next</source> 
   20            <translation>&amp;NÀsta</translation> 
   21        </message> 
   22        <message> 
   23            <source>Welcome to PC-BSD! Please select your language and click next to continue.</source> 
   24            <translation>VÀlkommen till PC-BSD! VÀnligen vÀlj sprÃ¥k och klicka sedan pÃ¥ nÀsta för att fortsÀtta.</translation> 
   25        </message> 
   26        <message> 
   27            <source>&amp;Customize</source> 
   28            <translation>&amp;Konfigurera för eget tycke</translation> 
   29        </message> 
   30        <message> 
   31            <source>Summary</source> 
   32            <translation>SammanstÀllning</translation> 
   33        </message> 
   34        <message> 
   35            <source>Disk Selection</source> 
   36            <translation>Disk Val</translation> 
   37        </message> 
   38        <message> 
   39            <source>Installation</source> 
   40            <translation>Installation</translation> 
   41        </message> 
   42        <message> 
   43            <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source> 
   44            <translation>Ditt system installeras nu! Denna process kan ta en stund, beroende pÃ¥ de valda installationsalternativen och systemet hastighet. Du kommer att meddelas nÀr installationen har slutförts.</translation> 
   45        </message> 
   46        <message> 
   47            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
   48            <translation>Installerar till fil-system monterat pÃ¥ /mnt</translation> 
   49        </message> 
   50        <message> 
   51            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
   52            <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation> 
   53        </message> 
   54        <message> 
   55            <source>Disk:</source> 
   56            <translation>Disk:</translation> 
   57        </message> 
   58        <message> 
   59            <source>Mirroring:</source> 
   60            <translation>Spegling:</translation> 
   61        </message> 
   62        <message> 
   63            <source>Partition:</source> 
   64            <translation>Partition:</translation> 
   65        </message> 
   66        <message> 
   67            <source>FileSystem:</source> 
   68            <translation>Filsystem:</translation> 
   69        </message> 
   70        <message> 
   71            <source>Size:</source> 
   72            <translation>Storlek:</translation> 
   73        </message> 
   74        <message> 
   75            <source>Mount:</source> 
   76            <translation>Monteringspunkt:</translation> 
   77        </message> 
   78        <message> 
   79            <source>Custom Package Selection</source> 
   80            <translation>Egna Paket Val</translation> 
   81        </message> 
   82        <message> 
   83            <source>The following meta-pkgs will be installed:</source> 
   84            <translation>Följande meta-pkgs kommer att installeras:</translation> 
   85        </message> 
   86        <message> 
   87            <source>PC-BSD Installer</source> 
   88            <translation>Installationsprogrammet för PC-BSD</translation> 
   89        </message> 
   90        <message> 
   91            <source>You currently have a custom package set configured. Continue changing to a default set?</source> 
   92            <translation>Du har för nÀrvarande ett eget paket set konfigurerat. ForsÀtt med att vÀlja ett standard set?</translation> 
   93        </message> 
   94        <message> 
   95            <source>KDE is a full-featured desktop environment, which includes support for 3D desktop effects, multiple desktops, and a variety of built-in tools and utilities for both new and power-desktop users.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for higher-end systems with 2GB of RAM or more *</source> 
   96            <translation>KDE Àr en fullfjÀdrad skrivbordsmiljö, som inkluderar support för 3D skrivbordseffekter, flera skrivbord, och en mÀngd inbyggda verktyg och tillbehör för bÃ¥de nybörjare och mer avancerade anvÀndarna.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för high-end system med 2GB eller mer RAM *</translation> 
   97        </message> 
   98        <message> 
   99            <source>LXDE is a lightweight desktop, minimalist in nature, with support for multiple-desktops, a system tray, application menu and more.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Recommended for netbooks, or lower-end systems * </source> 
   100            <translation>LXDE Àr ett enkelt skrivbord, minimalistiskt till naturen, med support för flera skrivbord, en systembricka, applikations meny och mer dÀrtill.&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Rekommenderas för netbooks, eller low-end system* </translation> 
   101        </message> 
   102        <message> 
   103            <source>GNOME is a full-featured desktop environment, complete with a large number of integrated utilities and tools for desktop users.</source> 
   104            <translation>GNOME Àr en fullfjÀdrar skrivbordsmiljö, komplett med ett stort antal integrerade tillbehör och verktyg för anvÀndaren.</translation> 
   105        </message> 
   106        <message> 
   107            <source>XFCE is a light and modular desktop, with a number of features to enhance customizing the desktop to your liking.</source> 
   108            <translation>XFCE Àr ett lÀtt och modulÀrt skrivbord, med ett antal features för att utöka möjligheterna att konfigurera skrivbordet som du sjÀlv vill ha det.</translation> 
   109        </message> 
   110        <message> 
   111            <source>Start the installation now?</source> 
   112            <translation>Starta installationen nu?</translation> 
   113        </message> 
   114        <message> 
   115            <source>Are you sure you want to abort this installation?</source> 
   116            <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill avbryta denna installation?</translation> 
   117        </message> 
   118        <message> 
   119            <source>Failed!</source> 
   120            <translation>Misslyckades!</translation> 
   121        </message> 
   122        <message> 
   123            <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source> 
   124            <translation>Installationsprogrammet har stött pÃ¥ ett fel och har stoppats.</translation> 
   125        </message> 
   126        <message> 
   127            <source>Do you want to generate an error report?</source> 
   128            <translation>Vill du skapa en felrapport?</translation> 
   129        </message> 
   130        <message> 
   131            <source>Restart the system now?</source> 
   132            <translation>Starta om systemet nu?</translation> 
   133        </message> 
   134        <message> 
   135            <source>Installing system... This may take a while...</source> 
   136            <translation>Installerar systemet... Detta kan ta en stund...</translation> 
   137        </message> 
   138        <message> 
   139            <source>Options:</source> 
   140            <translation>Alternativ:</translation> 
   141        </message> 
   142        <message> 
   143            <source>&amp;Finish</source> 
   144            <translation>&amp;Slutför</translation> 
   145        </message> 
   146        <message> 
   147            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
   148            <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation> 
   149        </message> 
   150        <message> 
   151            <source>FreeBSD is an advanced operating system for modern server, desktop, and embedded computer platforms. FreeBSD's code base has undergone over thirty years of continuous development, improvement, and optimization.</source> 
   152            <translation>FreeBSD Àr ett avancerat operativsystem för moderna serverer, desktop och integrerade plattformar. FreeBSDs kodbas har över trettio Ã¥r undergÃ¥tt kontinuerlig utveckling, förbÀtting och optimering.</translation> 
   153        </message> 
   154        <message> 
   155            <source>Display hardware compatibility diagnostic</source> 
   156            <translation>Visa hÃ¥rdvarukompatibilitets diagnostik</translation> 
   157        </message> 
   158        <message> 
   159            <source>TrueOS is a console based server running FreeBSD. It includes command-line versions of The Warden jail management, PBI manager, ZFS boot environments (beadm), and other helpful utilities for system administrators.</source> 
   160            <translation>TrueOS Àr en konsollbaserad server körandes FreeBSD. Detta inkluderar kommando-radsversioner av The Warden jail hantering, PBI hantering, ZFS boot miljö (beadm) och andra hjÀlpliga verktyg för systemadministratörer.</translation> 
   161        </message> 
   162        <message> 
   163            <source>System Selection</source> 
   164            <translation>Systemval</translation> 
   165        </message> 
   166        <message> 
   167            <source>Installing packages... This may take a while...</source> 
   168            <translation>Installerar paket... Detta kan ta ett tag...</translation> 
   169        </message> 
   170        <message> 
   171            <source>Change the installation language</source> 
   172            <translation>Byt installationssprÃ¥k</translation> 
   173        </message> 
   174        <message> 
   175            <source>Cycle through system choices</source> 
   176            <translation>BlÀddra igenom systemval</translation> 
   177        </message> 
   178        <message> 
   179            <source>Customize the selected system</source> 
   180            <translation>Anpassa valt system</translation> 
   181        </message> 
   182        <message> 
   183            <source>Customize the disk selection or layout</source> 
   184            <translation>Anspassa diskval eller layout</translation> 
   185        </message> 
   186        <message> 
   187            <source>Display help for the current screen</source> 
   188            <translation>Visa hjÀlp för aktuellt fönster</translation> 
   189        </message> 
   190        <message> 
   191            <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
   192            <translation>Starta virtuellt tangentbord</translation> 
   193        </message> 
   194        <message> 
   195            <source>Cancel the installation</source> 
   196            <translation>Avbryt installationen</translation> 
   197        </message> 
   198        <message> 
   199            <source>TrueOS Package Selection</source> 
   200            <translation>TrueOS paketval</translation> 
   201        </message> 
   202        <message> 
   203            <source>FreeBSD Package Selection</source> 
   204            <translation>FreeBSD paketval</translation> 
   205        </message> 
   206        <message> 
   207            <source>PC-BSD Package Selection</source> 
   208            <translation>PC-BSD paketval</translation> 
   209        </message> 
   210        <message> 
   211            <source>Your system is now installed! 
  212212 Click Finish to reboot. After rebooting you may eject the install media.</source> 
  213         <translation>Ditt system Àr nu installerat!Klicka pÃ¥ slutför för att starta om. Efter omstarten kan du ta ut din installationsmedia.</translation> 
  214     </message> 
  215     <message> 
  216         <source>&amp;Cancel</source> 
  217         <translation>&amp;Avbryt</translation> 
  218     </message> 
  219     <message> 
  220         <source>Extracting system...</source> 
  221         <translation type="unfinished"> 
   213            <translation>Ditt system Àr nu installerat!Klicka pÃ¥ slutför för att starta om. Efter omstarten kan du ta ut din installationsmedia.</translation> 
   214        </message> 
   215        <message> 
   216            <source>&amp;Cancel</source> 
   217            <translation>&amp;Avbryt</translation> 
   218        </message> 
   219        <message> 
   220            <source>Extracting system...</source> 
   221            <translation type="unfinished"> 
  222222            </translation> 
  223     </message> 
  224     <message> 
  225         <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source> 
  226         <translation type="unfinished"> 
   223        </message> 
   224        <message> 
   225            <source>Unable to detect any disk drives! The install will now exit.</source> 
   226            <translation type="unfinished"> 
  227227            </translation> 
  228     </message> 
  229     <message> 
  230         <source>Click arrows to change system selection</source> 
  231         <translation type="unfinished"> 
   228        </message> 
   229        <message> 
   230            <source>Click arrows to change system selection</source> 
   231            <translation type="unfinished"> 
  232232            </translation> 
  233     </message> 
  234     <message> 
  235         <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source> 
  236         <translation type="unfinished"> 
   233        </message> 
   234        <message> 
   235            <source>Unable to suggest a partition for the detected disk.</source> 
   236            <translation type="unfinished"> 
  237237            </translation> 
  238     </message> 
  239     <message> 
  240         <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source> 
  241         <translation type="unfinished"> 
   238        </message> 
   239        <message> 
   240            <source>Detected that you are running the 32bit version. If your system is 64bit capable (most systems made after 2005), you really should be running the 64bit version</source> 
   241            <translation type="unfinished"> 
  242242            </translation> 
  243     </message> 
  244     <message> 
  245         <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source> 
  246         <translation type="unfinished"> 
   243        </message> 
   244        <message> 
   245            <source>The selected disk / partition is less than recommended %1GB. The installation may fail...</source> 
   246            <translation type="unfinished"> 
  247247             {1G?}</translation> 
  248     </message> 
  249 </context> 
  250 <context> 
  251     <name>QObject</name> 
  252     <message> 
  253         <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source> 
  254         <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja sprÃ¥ket du vill utföra installationen med.</translation> 
  255     </message> 
  256     <message> 
  257         <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source> 
  258         <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja typen av system du vill installera. Klicka pÃ¥ anpassa för att Àndra valda paket som ska installeras.</translation> 
  259     </message> 
  260     <message> 
  261         <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source> 
  262         <translation>Detta fönster kommer visa valda diskalternativ. Klicka pÃ¥ anpassa för att byta disk, filsystem m.m.</translation> 
  263     </message> 
  264     <message> 
  265         <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source> 
  266         <translation>Ditt system installeras nu! GÃ¥ och hÀmta en kopp kaffe och slappna av, installationen kommer notifiera dig nÀr den Àr klar.</translation> 
  267     </message> 
  268     <message> 
  269         <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source> 
  270         <translation>Systemet Àr nu fÀrdiginstallerat! Klicka pÃ¥ Slutför för att starta om och kom ihÃ¥g att ta ut eventuell installationsmedia före du startar om.</translation> 
  271     </message> 
  272 </context> 
  273 <context> 
  274     <name>desktopSelection</name> 
  275     <message> 
  276         <source>System Package Configuration</source> 
  277         <translation>Konfiguration av systempaket</translation> 
  278     </message> 
  279     <message> 
  280         <source>Available System Packages</source> 
  281         <translation>TillgÀngliga Systempaket</translation> 
  282     </message> 
  283     <message> 
  284         <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source> 
  285         <translation>VÀnligen vÀlj de program du vill ska installeras. Minst en skrivbordsmiljö mÃ¥ste vÀljas, och Àndringar kan göras efter installationen.</translation> 
  286     </message> 
  287     <message> 
  288         <source>&amp;Save</source> 
  289         <translation>&amp;Spara</translation> 
  290     </message> 
  291     <message> 
  292         <source>&amp;Cancel</source> 
  293         <translation>&amp;Avbryt</translation> 
  294     </message> 
  295     <message> 
  296         <source>No Desktop</source> 
  297         <translation>Inget skrivbord</translation> 
  298     </message> 
  299     <message> 
  300         <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source> 
  301         <translation>Inget skrivbord har valts! VÀlj minst ett skrivbord för att fortsÀtta.</translation> 
  302     </message> 
  303     <message> 
  304         <source>View Packages</source> 
  305         <translation>Visa paket</translation> 
  306     </message> 
  307     <message> 
  308         <source>Package Listing for:</source> 
  309         <translation>Paketlista för:</translation> 
  310     </message> 
  311 </context> 
  312 <context> 
  313     <name>dialogCheckHardware</name> 
  314     <message> 
  315         <source>Detected hardware devices</source> 
  316         <translation>Hitta hÃ¥rdvaruenheter</translation> 
  317     </message> 
  318     <message> 
  319         <source>&amp;Close</source> 
  320         <translation>&amp;StÀng</translation> 
  321     </message> 
  322     <message> 
  323         <source>Video driver:</source> 
  324         <translation>Video drivrutin:</translation> 
  325     </message> 
  326     <message> 
  327         <source>Video resolution:</source> 
  328         <translation>Vide upplösning:</translation> 
  329     </message> 
  330     <message> 
  331         <source>No ethernet detected</source> 
  332         <translation>Inget ethernet hittat</translation> 
  333     </message> 
  334     <message> 
  335         <source>Ethernet device:</source> 
  336         <translation>Ethernet enhet:</translation> 
  337     </message> 
  338     <message> 
  339         <source>No wifi detected</source> 
  340         <translation>Inget wifi hittat</translation> 
  341     </message> 
  342     <message> 
  343         <source>Wifi device:</source> 
  344         <translation>Wifi enhet:</translation> 
  345     </message> 
  346     <message> 
  347         <source>No sound detected</source> 
  348         <translation>Inget ljud hittat</translation> 
  349     </message> 
  350     <message> 
  351         <source>Sound device:</source> 
  352         <translation>Ljudenhet:</translation> 
  353     </message> 
  354 </context> 
  355 <context> 
  356     <name>dialogFSSize</name> 
  357     <message> 
  358         <source>Size:</source> 
  359         <translation>Storlek:</translation> 
  360     </message> 
  361     <message> 
  362         <source>MB</source> 
  363         <translation>MB</translation> 
  364     </message> 
  365     <message> 
  366         <source>&amp;Ok</source> 
  367         <translation>&amp;Ok</translation> 
  368     </message> 
  369     <message> 
  370         <source>&amp;Cancel</source> 
  371         <translation>&amp;Avbryt</translation> 
  372     </message> 
  373 </context> 
  374 <context> 
  375     <name>dialogHelp</name> 
  376     <message> 
  377         <source>&amp;Close</source> 
  378         <translation>&amp;StÀng</translation> 
  379     </message> 
  380 </context> 
  381 <context> 
  382     <name>dialogInfoBox</name> 
  383     <message> 
  384         <source>&amp;Close</source> 
  385         <translation>&amp;StÀng</translation> 
  386     </message> 
  387 </context> 
  388 <context> 
  389     <name>widgetKeyboard</name> 
  390     <message> 
  391         <source>Keyboard Settings</source> 
  392         <translation>TangentbordsinstÀllningar</translation> 
  393     </message> 
  394     <message> 
  395         <source>Key Layout</source> 
  396         <translation>Tangentlayout</translation> 
  397     </message> 
  398     <message> 
  399         <source>Variant</source> 
  400         <translation>Variant</translation> 
  401     </message> 
  402     <message> 
  403         <source>Keyboard Model</source> 
  404         <translation>Tangenbordsmodell</translation> 
  405     </message> 
  406     <message> 
  407         <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
  408         <translation>( du kan skriva i utrymmet nedan för att testa dina valda instÀllningar. )</translation> 
  409     </message> 
  410     <message> 
  411         <source>&amp;Apply</source> 
  412         <translation>&amp;AnvÀnd</translation> 
  413     </message> 
  414     <message> 
  415         <source>&amp;Close</source> 
  416         <translation>&amp;StÀng</translation> 
  417     </message> 
  418 </context> 
  419 <context> 
  420     <name>wizardDisk</name> 
  421     <message> 
  422         <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source> 
  423         <translation>Denna guide kommer guida dig genom diskinstallationen. Vad god vÀlj installationslÀget du önskar anvÀnda.</translation> 
  424     </message> 
  425     <message> 
  426         <source>Setup Mode</source> 
  427         <translation>InstallationslÀge</translation> 
  428     </message> 
  429     <message> 
  430         <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source> 
  431         <translation>Basic (Nybörjare med BSD eller disk partitionering)</translation> 
  432     </message> 
  433     <message> 
  434         <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source> 
  435         <translation>Avancerat (Erfaren med filsystem)</translation> 
  436     </message> 
  437     <message> 
  438         <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source> 
  439         <translation>FreeBSD Expert (CLI manuellt lÀge)</translation> 
  440     </message> 
  441     <message> 
  442         <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source> 
  443         <translation>Vad god vÀlj disk eller partition du vill installera pÃ¥. Notera att BSD endast kan installeras pÃ¥ en hel disk eller en primÀr partition större Àn 10GB.</translation> 
  444     </message> 
  445     <message> 
  446         <source>Selected Disk</source> 
  447         <translation>Vald disk</translation> 
  448     </message> 
  449     <message> 
  450         <source>Selected Partition</source> 
  451         <translation>Vald partition</translation> 
  452     </message> 
  453     <message> 
  454         <source>Partition disk with GPT</source> 
  455         <translation>Partitionera disken med GPT</translation> 
  456     </message> 
  457     <message> 
  458         <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source> 
  459         <translation>Vill du krypterad privat data? Du kommer behöva ange lösenordet vid varje uppstart.</translation> 
  460     </message> 
  461     <message> 
  462         <source>Encrypt user data</source> 
  463         <translation>Kryptera anvÀndardata</translation> 
  464     </message> 
  465     <message> 
  466         <source>Passphrase</source> 
  467         <translation>Lösenord</translation> 
  468     </message> 
  469     <message> 
  470         <source>Passphrase (repeat)</source> 
  471         <translation>Lösenord (repetera)</translation> 
  472     </message> 
  473     <message> 
  474         <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source> 
  475         <translation>Vad god vÀlj typ av filsystem du vill anvÀnda för denna installationen.</translation> 
  476     </message> 
  477     <message> 
  478         <source>Filesystem</source> 
  479         <translation>Filsystem</translation> 
  480     </message> 
  481     <message> 
  482         <source>Install bootable MBR</source> 
  483         <translation>Installera bootable MBR</translation> 
  484     </message> 
  485     <message> 
  486         <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source> 
  487         <translation>Nedanför kan du Àndra filsystemets monteringsstÀllen. För de flesta anvÀndare fungerar standard bÀst.</translation> 
  488     </message> 
  489     <message> 
  490         <source>Free Space (MB)</source> 
  491         <translation>Ledigt utrymme (MB)</translation> 
  492     </message> 
  493     <message> 
  494         <source>&amp;Add</source> 
  495         <translation>&amp;LÀgg till</translation> 
  496     </message> 
  497     <message> 
  498         <source>Resize</source> 
  499         <translation>Ändra</translation> 
  500     </message> 
  501     <message> 
  502         <source>&amp;Remove</source> 
  503         <translation>&amp;Ta bort</translation> 
  504     </message> 
  505     <message> 
  506         <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source> 
  507         <translation>Du har varlt ExpertlÀge. I detta lÀge har du möjlighet att starta ett terminalfönster och anvÀnda kommandoraden för att manuellt partitionera din disk. NÀr du Àr klar, kom ihÃ¥g att montera dina filsystem till /mnt för att starta installationen.</translation> 
  508     </message> 
  509     <message> 
  510         <source>&amp;Launch terminal</source> 
  511         <translation>&amp;Starta terminal</translation> 
  512     </message> 
  513     <message> 
  514         <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source> 
  515         <translation>Vad god kontrollera disksummeringen nedan och klicka pÃ¥ fortsÀtt för att spara instÀllningarna.</translation> 
  516     </message> 
  517     <message> 
  518         <source>Use entire disk</source> 
  519         <translation>AnvÀnd hela disken</translation> 
  520     </message> 
  521     <message> 
  522         <source>Mount</source> 
  523         <translation>Montera</translation> 
  524     </message> 
  525     <message> 
  526         <source>Size</source> 
  527         <translation>Storlek</translation> 
  528     </message> 
  529     <message> 
  530         <source>Type</source> 
  531         <translation>Typ</translation> 
  532     </message> 
  533     <message> 
  534         <source>ZFS Mounts</source> 
  535         <translation>ZFS monteringar</translation> 
  536     </message> 
  537     <message> 
  538         <source>ZFS Options</source> 
  539         <translation>ZFS alternativ</translation> 
  540     </message> 
  541     <message> 
  542         <source>Resizing</source> 
  543         <translation>StorleksÀndring</translation> 
  544     </message> 
  545     <message> 
  546         <source>Remove mount-point</source> 
  547         <translation>Ta bort monteringsmÃ¥l</translation> 
  548     </message> 
  549     <message> 
  550         <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source> 
  551         <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill ta bort detta monteringsmÃ¥l?</translation> 
  552     </message> 
  553     <message> 
  554         <source>Enter mount-point</source> 
  555         <translation>Ange monteringsmÃ¥l</translation> 
  556     </message> 
  557     <message> 
  558         <source>Please enter the new mount-point:</source> 
  559         <translation>Vad god ange nytt monteringsmÃ¥l:</translation> 
  560     </message> 
  561     <message> 
  562         <source>Specify a size for the mount</source> 
  563         <translation>Ange storlek för montering</translation> 
  564     </message> 
  565     <message> 
  566         <source>Editing:</source> 
  567         <translation>Ändrar:</translation> 
  568     </message> 
  569     <message> 
  570         <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
  571         <translation>Installerar till filsystem monterat pÃ¥ /mnt</translation> 
  572     </message> 
  573     <message> 
  574         <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
  575         <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation> 
  576     </message> 
  577     <message> 
  578         <source>Disk:</source> 
  579         <translation>Disk:</translation> 
  580     </message> 
  581     <message> 
  582         <source>Mirroring:</source> 
  583         <translation>Spegling:</translation> 
  584     </message> 
  585     <message> 
  586         <source>Partition:</source> 
  587         <translation>Partition:</translation> 
  588     </message> 
  589     <message> 
  590         <source>FileSystem:</source> 
  591         <translation>Filsystem:</translation> 
  592     </message> 
  593     <message> 
  594         <source>Size:</source> 
  595         <translation>Storlek:</translation> 
  596     </message> 
  597     <message> 
  598         <source>Mount:</source> 
  599         <translation>Monteringspunkt:</translation> 
  600     </message> 
  601     <message> 
  602         <source>Disable Encryption</source> 
  603         <translation>Avaktivera kryptering</translation> 
  604     </message> 
  605     <message> 
  606         <source>Enable Encryption</source> 
  607         <translation>Aktivera kryptering</translation> 
  608     </message> 
  609     <message> 
  610         <source>Please enter the password for this partition:</source> 
  611         <translation>Vad god ange lösenord för denna partition:</translation> 
  612     </message> 
  613     <message> 
  614         <source>Password:</source> 
  615         <translation>Lösenord:</translation> 
  616     </message> 
  617     <message> 
  618         <source>Please confirm the password for this partition:</source> 
  619         <translation>Vad god bekrÀfta lösenordet för denna partition:</translation> 
  620     </message> 
  621     <message> 
  622         <source>Confirm Password:</source> 
  623         <translation>BekrÀfta lösenord:</translation> 
  624     </message> 
  625     <message> 
  626         <source>Password Mismatch</source> 
  627         <translation>Lösenorden matchade inte</translation> 
  628     </message> 
  629     <message> 
  630         <source>The passwords entered do not match!</source> 
  631         <translation>Inskrivna lösenord matchade inte!</translation> 
  632     </message> 
  633     <message> 
  634         <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source> 
  635         <translation>Aktivera ZFS spegling/raidz lÀge</translation> 
  636     </message> 
  637     <message> 
  638         <source>ZFS Virtual Device Mode</source> 
  639         <translation>ZFS Virtual Device lÀge</translation> 
  640     </message> 
  641     <message> 
  642         <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source> 
  643         <translation>Vad god vÀlj minst en till disk för spegling</translation> 
  644     </message> 
  645     <message> 
  646         <source>Options:</source> 
  647         <translation>Alternativ:</translation> 
  648     </message> 
  649     <message> 
  650         <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source> 
  651         <translation>Om detta Àr en single disk ZFS installation kan du fortsÀtta, annars var god vÀlj speglings / raidlÀge och diskar nedan.</translation> 
  652     </message> 
  653     <message> 
  654         <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
  655         <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation> 
  656     </message> 
  657     <message> 
  658         <source>Invalid Mount</source> 
  659         <translation>Ogiltig montering</translation> 
  660     </message> 
  661     <message> 
  662         <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source> 
  663         <translation>Kan inte skapa /boot dataset pÃ¥ ZFS med kryptering aktiverat!</translation> 
  664     </message> 
  665     <message> 
  666         <source>Mount point should start with &apos;/&apos;</source> 
  667         <translation>MonteringsmÃ¥l ska starta med &apos;/&apos;</translation> 
  668     </message> 
  669     <message> 
  670         <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source> 
  671         <translation>UFS (32bit och system med mindre Àn 2GB ram)</translation> 
  672     </message> 
  673     <message> 
  674         <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source> 
  675         <translation>ZFS (64bit system med mer Àn 2GB ram)            </translation> 
  676     </message> 
  677     <message> 
  678         <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source> 
  679         <translation>Notera: ZFS spegling/raidz kan endast aktiveras nÀr man gör en full-disk installation            </translation> 
  680     </message> 
  681     <message> 
  682         <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source> 
  683         <translation>Vad god vÀlj ytterligare 2 eller 4 diskar för raidz1</translation> 
  684     </message> 
  685     <message> 
  686         <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source> 
  687         <translation>Vad god vÀlj ytterligare 3, 5 eller 9 diskar för raidz2            </translation> 
  688     </message> 
  689     <message> 
  690         <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source> 
  691         <translation>Vad god vÀlj ytterligare 4, 5 eller 10 diskar för raidz3            </translation> 
  692     </message> 
  693     <message> 
  694         <source>Enter SWAP size</source> 
  695         <translation type="unfinished"> 
   248        </message> 
   249    </context> 
   250    <context> 
   251        <name>QObject</name> 
   252        <message> 
   253            <source>This screen allows you to select the language you wish to perform the install with.</source> 
   254            <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja sprÃ¥ket du vill utföra installationen med.</translation> 
   255        </message> 
   256        <message> 
   257            <source>This screen allows you to select the type of system you wish to install. Clicking customize will allow you to change the selected packages for your system.</source> 
   258            <translation>Detta fönster lÃ¥ter dig vÀlja typen av system du vill installera. Klicka pÃ¥ anpassa för att Àndra valda paket som ska installeras.</translation> 
   259        </message> 
   260        <message> 
   261            <source>This screen will display the currently selected disk options. Clicking customize will allow you to change the target disk, file-systems and more.</source> 
   262            <translation>Detta fönster kommer visa valda diskalternativ. Klicka pÃ¥ anpassa för att byta disk, filsystem m.m.</translation> 
   263        </message> 
   264        <message> 
   265            <source>Your system is now installing! Go grab a cup of coffee and relax, the installer will notify you when it is finished.</source> 
   266            <translation>Ditt system installeras nu! GÃ¥ och hÀmta en kopp kaffe och slappna av, installationen kommer notifiera dig nÀr den Àr klar.</translation> 
   267        </message> 
   268        <message> 
   269            <source>The system is now finished installing! Click Finish to reboot, and be sure to eject any install media before booting into your new system.</source> 
   270            <translation>Systemet Àr nu fÀrdiginstallerat! Klicka pÃ¥ Slutför för att starta om och kom ihÃ¥g att ta ut eventuell installationsmedia före du startar om.</translation> 
   271        </message> 
   272    </context> 
   273    <context> 
   274        <name>desktopSelection</name> 
   275        <message> 
   276            <source>System Package Configuration</source> 
   277            <translation>Konfiguration av systempaket</translation> 
   278        </message> 
   279        <message> 
   280            <source>Available System Packages</source> 
   281            <translation>TillgÀngliga Systempaket</translation> 
   282        </message> 
   283        <message> 
   284            <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source> 
   285            <translation>VÀnligen vÀlj de program du vill ska installeras. Minst en skrivbordsmiljö mÃ¥ste vÀljas, och Àndringar kan göras efter installationen.</translation> 
   286        </message> 
   287        <message> 
   288            <source>&amp;Save</source> 
   289            <translation>&amp;Spara</translation> 
   290        </message> 
   291        <message> 
   292            <source>&amp;Cancel</source> 
   293            <translation>&amp;Avbryt</translation> 
   294        </message> 
   295        <message> 
   296            <source>No Desktop</source> 
   297            <translation>Inget skrivbord</translation> 
   298        </message> 
   299        <message> 
   300            <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source> 
   301            <translation>Inget skrivbord har valts! VÀlj minst ett skrivbord för att fortsÀtta.</translation> 
   302        </message> 
   303        <message> 
   304            <source>View Packages</source> 
   305            <translation>Visa paket</translation> 
   306        </message> 
   307        <message> 
   308            <source>Package Listing for:</source> 
   309            <translation>Paketlista för:</translation> 
   310        </message> 
   311    </context> 
   312    <context> 
   313        <name>dialogCheckHardware</name> 
   314        <message> 
   315            <source>Detected hardware devices</source> 
   316            <translation>Hitta hÃ¥rdvaruenheter</translation> 
   317        </message> 
   318        <message> 
   319            <source>&amp;Close</source> 
   320            <translation>&amp;StÀng</translation> 
   321        </message> 
   322        <message> 
   323            <source>Video driver:</source> 
   324            <translation>Video drivrutin:</translation> 
   325        </message> 
   326        <message> 
   327            <source>Video resolution:</source> 
   328            <translation>Vide upplösning:</translation> 
   329        </message> 
   330        <message> 
   331            <source>No ethernet detected</source> 
   332            <translation>Inget ethernet hittat</translation> 
   333        </message> 
   334        <message> 
   335            <source>Ethernet device:</source> 
   336            <translation>Ethernet enhet:</translation> 
   337        </message> 
   338        <message> 
   339            <source>No wifi detected</source> 
   340            <translation>Inget wifi hittat</translation> 
   341        </message> 
   342        <message> 
   343            <source>Wifi device:</source> 
   344            <translation>Wifi enhet:</translation> 
   345        </message> 
   346        <message> 
   347            <source>No sound detected</source> 
   348            <translation>Inget ljud hittat</translation> 
   349        </message> 
   350        <message> 
   351            <source>Sound device:</source> 
   352            <translation>Ljudenhet:</translation> 
   353        </message> 
   354    </context> 
   355    <context> 
   356        <name>dialogFSSize</name> 
   357        <message> 
   358            <source>Size:</source> 
   359            <translation>Storlek:</translation> 
   360        </message> 
   361        <message> 
   362            <source>MB</source> 
   363            <translation>MB</translation> 
   364        </message> 
   365        <message> 
   366            <source>&amp;Ok</source> 
   367            <translation>&amp;Ok</translation> 
   368        </message> 
   369        <message> 
   370            <source>&amp;Cancel</source> 
   371            <translation>&amp;Avbryt</translation> 
   372        </message> 
   373    </context> 
   374    <context> 
   375        <name>dialogHelp</name> 
   376        <message> 
   377            <source>&amp;Close</source> 
   378            <translation>&amp;StÀng</translation> 
   379        </message> 
   380    </context> 
   381    <context> 
   382        <name>dialogInfoBox</name> 
   383        <message> 
   384            <source>&amp;Close</source> 
   385            <translation>&amp;StÀng</translation> 
   386        </message> 
   387    </context> 
   388    <context> 
   389        <name>widgetKeyboard</name> 
   390        <message> 
   391            <source>Keyboard Settings</source> 
   392            <translation>TangentbordsinstÀllningar</translation> 
   393        </message> 
   394        <message> 
   395            <source>Key Layout</source> 
   396            <translation>Tangentlayout</translation> 
   397        </message> 
   398        <message> 
   399            <source>Variant</source> 
   400            <translation>Variant</translation> 
   401        </message> 
   402        <message> 
   403            <source>Keyboard Model</source> 
   404            <translation>Tangenbordsmodell</translation> 
   405        </message> 
   406        <message> 
   407            <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
   408            <translation>( du kan skriva i utrymmet nedan för att testa dina valda instÀllningar. )</translation> 
   409        </message> 
   410        <message> 
   411            <source>&amp;Apply</source> 
   412            <translation>&amp;AnvÀnd</translation> 
   413        </message> 
   414        <message> 
   415            <source>&amp;Close</source> 
   416            <translation>&amp;StÀng</translation> 
   417        </message> 
   418    </context> 
   419    <context> 
   420        <name>wizardDisk</name> 
   421        <message> 
   422            <source>This wizard will walk you through the disk setup process. Please choose the setup mode you wish to use.</source> 
   423            <translation>Denna guide kommer guida dig genom diskinstallationen. Vad god vÀlj installationslÀget du önskar anvÀnda.</translation> 
   424        </message> 
   425        <message> 
   426            <source>Setup Mode</source> 
   427            <translation>InstallationslÀge</translation> 
   428        </message> 
   429        <message> 
   430            <source>Basic (New to BSD or disk partitioning)</source> 
   431            <translation>Basic (Nybörjare med BSD eller disk partitionering)</translation> 
   432        </message> 
   433        <message> 
   434            <source>Advanced (Experienced with file-systems)</source> 
   435            <translation>Avancerat (Erfaren med filsystem)</translation> 
   436        </message> 
   437        <message> 
   438            <source>FreeBSD Experts (CLI manual mode)</source> 
   439            <translation>FreeBSD Expert (CLI manuellt lÀge)</translation> 
   440        </message> 
   441        <message> 
   442            <source>Please select the disk or partition you wish to install onto. Please note that BSD can only be installed to an entire disk, or primary partition larger than 10GB. </source> 
   443            <translation>Vad god vÀlj disk eller partition du vill installera pÃ¥. Notera att BSD endast kan installeras pÃ¥ en hel disk eller en primÀr partition större Àn 10GB.</translation> 
   444        </message> 
   445        <message> 
   446            <source>Selected Disk</source> 
   447            <translation>Vald disk</translation> 
   448        </message> 
   449        <message> 
   450            <source>Selected Partition</source> 
   451            <translation>Vald partition</translation> 
   452        </message> 
   453        <message> 
   454            <source>Partition disk with GPT</source> 
   455            <translation>Partitionera disken med GPT</translation> 
   456        </message> 
   457        <message> 
   458            <source>Do you wish to Encrypt your private data? You will need to enter a password at each system bootup.</source> 
   459            <translation>Vill du krypterad privat data? Du kommer behöva ange lösenordet vid varje uppstart.</translation> 
   460        </message> 
   461        <message> 
   462            <source>Encrypt user data</source> 
   463            <translation>Kryptera anvÀndardata</translation> 
   464        </message> 
   465        <message> 
   466            <source>Passphrase</source> 
   467            <translation>Lösenord</translation> 
   468        </message> 
   469        <message> 
   470            <source>Passphrase (repeat)</source> 
   471            <translation>Lösenord (repetera)</translation> 
   472        </message> 
   473        <message> 
   474            <source>Please select the type of filesystem you want to use for this installation.</source> 
   475            <translation>Vad god vÀlj typ av filsystem du vill anvÀnda för denna installationen.</translation> 
   476        </message> 
   477        <message> 
   478            <source>Filesystem</source> 
   479            <translation>Filsystem</translation> 
   480        </message> 
   481        <message> 
   482            <source>Install bootable MBR</source> 
   483            <translation>Installera bootable MBR</translation> 
   484        </message> 
   485        <message> 
   486            <source>Below you may adjust the file-system mount points. For most users the defaults will work best. </source> 
   487            <translation>Nedanför kan du Àndra filsystemets monteringsstÀllen. För de flesta anvÀndare fungerar standard bÀst.</translation> 
   488        </message> 
   489        <message> 
   490            <source>Free Space (MB)</source> 
   491            <translation>Ledigt utrymme (MB)</translation> 
   492        </message> 
   493        <message> 
   494            <source>&amp;Add</source> 
   495            <translation>&amp;LÀgg till</translation> 
   496        </message> 
   497        <message> 
   498            <source>Resize</source> 
   499            <translation>Ändra</translation> 
   500        </message> 
   501        <message> 
   502            <source>&amp;Remove</source> 
   503            <translation>&amp;Ta bort</translation> 
   504        </message> 
   505        <message> 
   506            <source>You have chosen Expert mode. In this mode you are able to launch a terminal window and use the command-line to manually partition your disk. When you are finished, make sure to mount your filesystems to /mnt to begin the installation. </source> 
   507            <translation>Du har varlt ExpertlÀge. I detta lÀge har du möjlighet att starta ett terminalfönster och anvÀnda kommandoraden för att manuellt partitionera din disk. NÀr du Àr klar, kom ihÃ¥g att montera dina filsystem till /mnt för att starta installationen.</translation> 
   508        </message> 
   509        <message> 
   510            <source>&amp;Launch terminal</source> 
   511            <translation>&amp;Starta terminal</translation> 
   512        </message> 
   513        <message> 
   514            <source>Please check the disk summary below and click finish to save your settings. </source> 
   515            <translation>Vad god kontrollera disksummeringen nedan och klicka pÃ¥ fortsÀtt för att spara instÀllningarna.</translation> 
   516        </message> 
   517        <message> 
   518            <source>Use entire disk</source> 
   519            <translation>AnvÀnd hela disken</translation> 
   520        </message> 
   521        <message> 
   522            <source>Mount</source> 
   523            <translation>Montera</translation> 
   524        </message> 
   525        <message> 
   526            <source>Size</source> 
   527            <translation>Storlek</translation> 
   528        </message> 
   529        <message> 
   530            <source>Type</source> 
   531            <translation>Typ</translation> 
   532        </message> 
   533        <message> 
   534            <source>ZFS Mounts</source> 
   535            <translation>ZFS monteringar</translation> 
   536        </message> 
   537        <message> 
   538            <source>ZFS Options</source> 
   539            <translation>ZFS alternativ</translation> 
   540        </message> 
   541        <message> 
   542            <source>Resizing</source> 
   543            <translation>StorleksÀndring</translation> 
   544        </message> 
   545        <message> 
   546            <source>Remove mount-point</source> 
   547            <translation>Ta bort monteringsmÃ¥l</translation> 
   548        </message> 
   549        <message> 
   550            <source>Are you sure you want to remove this mount point?</source> 
   551            <translation>Är du sÀker pÃ¥ att du vill ta bort detta monteringsmÃ¥l?</translation> 
   552        </message> 
   553        <message> 
   554            <source>Enter mount-point</source> 
   555            <translation>Ange monteringsmÃ¥l</translation> 
   556        </message> 
   557        <message> 
   558            <source>Please enter the new mount-point:</source> 
   559            <translation>Vad god ange nytt monteringsmÃ¥l:</translation> 
   560        </message> 
   561        <message> 
   562            <source>Specify a size for the mount</source> 
   563            <translation>Ange storlek för montering</translation> 
   564        </message> 
   565        <message> 
   566            <source>Editing:</source> 
   567            <translation>Ändrar:</translation> 
   568        </message> 
   569        <message> 
   570            <source>Installing to file-system mounted at /mnt</source> 
   571            <translation>Installerar till filsystem monterat pÃ¥ /mnt</translation> 
   572        </message> 
   573        <message> 
   574            <source>The disk will be setup with the following configuration:</source> 
   575            <translation>Disken kommer att stÀllas in med följande konfiguration:</translation> 
   576        </message> 
   577        <message> 
   578            <source>Disk:</source> 
   579            <translation>Disk:</translation> 
   580        </message> 
   581        <message> 
   582            <source>Mirroring:</source> 
   583            <translation>Spegling:</translation> 
   584        </message> 
   585        <message> 
   586            <source>Partition:</source> 
   587            <translation>Partition:</translation> 
   588        </message> 
   589        <message> 
   590            <source>FileSystem:</source> 
   591            <translation>Filsystem:</translation> 
   592        </message> 
   593        <message> 
   594            <source>Size:</source> 
   595            <translation>Storlek:</translation> 
   596        </message> 
   597        <message> 
   598            <source>Mount:</source> 
   599            <translation>Monteringspunkt:</translation> 
   600        </message> 
   601        <message> 
   602            <source>Disable Encryption</source> 
   603            <translation>Avaktivera kryptering</translation> 
   604        </message> 
   605        <message> 
   606            <source>Enable Encryption</source> 
   607            <translation>Aktivera kryptering</translation> 
   608        </message> 
   609        <message> 
   610            <source>Please enter the password for this partition:</source> 
   611            <translation>Vad god ange lösenord för denna partition:</translation> 
   612        </message> 
   613        <message> 
   614            <source>Password:</source> 
   615            <translation>Lösenord:</translation> 
   616        </message> 
   617        <message> 
   618            <source>Please confirm the password for this partition:</source> 
   619            <translation>Vad god bekrÀfta lösenordet för denna partition:</translation> 
   620        </message> 
   621        <message> 
   622            <source>Confirm Password:</source> 
   623            <translation>BekrÀfta lösenord:</translation> 
   624        </message> 
   625        <message> 
   626            <source>Password Mismatch</source> 
   627            <translation>Lösenorden matchade inte</translation> 
   628        </message> 
   629        <message> 
   630            <source>The passwords entered do not match!</source> 
   631            <translation>Inskrivna lösenord matchade inte!</translation> 
   632        </message> 
   633        <message> 
   634            <source>Enable ZFS mirror/raidz mode</source> 
   635            <translation>Aktivera ZFS spegling/raidz lÀge</translation> 
   636        </message> 
   637        <message> 
   638            <source>ZFS Virtual Device Mode</source> 
   639            <translation>ZFS Virtual Device lÀge</translation> 
   640        </message> 
   641        <message> 
   642            <source>Please select at least 1 other drive for mirroring</source> 
   643            <translation>Vad god vÀlj minst en till disk för spegling</translation> 
   644        </message> 
   645        <message> 
   646            <source>Options:</source> 
   647            <translation>Alternativ:</translation> 
   648        </message> 
   649        <message> 
   650            <source>If this is a single disk ZFS install, you can continue, otherwise please select the mirror / raid mode and disks below. </source> 
   651            <translation>Om detta Àr en single disk ZFS installation kan du fortsÀtta, annars var god vÀlj speglings / raidlÀge och diskar nedan.</translation> 
   652        </message> 
   653        <message> 
   654            <source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source> 
   655            <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation> 
   656        </message> 
   657        <message> 
   658            <source>Invalid Mount</source> 
   659            <translation>Ogiltig montering</translation> 
   660        </message> 
   661        <message> 
   662            <source>Cannot create /boot dataset on ZFS with encryption enabled!</source> 
   663            <translation>Kan inte skapa /boot dataset pÃ¥ ZFS med kryptering aktiverat!</translation> 
   664        </message> 
   665        <message> 
   666            <source>Mount point should start with '/'</source> 
   667            <translation>MonteringsmÃ¥l ska starta med '/'</translation> 
   668        </message> 
   669        <message> 
   670            <source>UFS (32bit and systems with less than 2GB of RAM)</source> 
   671            <translation>UFS (32bit och system med mindre Àn 2GB ram)</translation> 
   672        </message> 
   673        <message> 
   674            <source>ZFS (64bit systems with more than 2GB RAM)</source> 
   675            <translation>ZFS (64bit system med mer Àn 2GB ram)            </translation> 
   676        </message> 
   677        <message> 
   678            <source>Note: Using ZFS mirror/raidz can only be enabled when doing full-disk installations</source> 
   679            <translation>Notera: ZFS spegling/raidz kan endast aktiveras nÀr man gör en full-disk installation            </translation> 
   680        </message> 
   681        <message> 
   682            <source>Please select 2 or 4 additional drives for raidz1</source> 
   683            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 2 eller 4 diskar för raidz1</translation> 
   684        </message> 
   685        <message> 
   686            <source>Please select 3, 5, or 9 additional drives for raidz2</source> 
   687            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 3, 5 eller 9 diskar för raidz2            </translation> 
   688        </message> 
   689        <message> 
   690            <source>Please select 4, 6, or 10 additional drives for raidz3</source> 
   691            <translation>Vad god vÀlj ytterligare 4, 5 eller 10 diskar för raidz3            </translation> 
   692        </message> 
   693        <message> 
   694            <source>Enter SWAP size</source> 
   695            <translation type="unfinished"> 
  696696            </translation> 
  697     </message> 
  698     <message> 
  699         <source>Size (MB)</source> 
  700         <translation type="unfinished"> 
   697        </message> 
   698        <message> 
   699            <source>Size (MB)</source> 
   700            <translation type="unfinished"> 
  701701            </translation> 
  702     </message> 
  703 </context> 
  704 <context> 
  705     <name>wizardFreeBSD</name> 
  706     <message> 
  707         <source>Please enter the root password for this server</source> 
  708         <translation>Vad god ange root lösenordet för denna servern</translation> 
  709     </message> 
  710     <message> 
  711         <source>Password</source> 
  712         <translation>Lösenord</translation> 
  713     </message> 
  714     <message> 
  715         <source>Password (Repeat)</source> 
  716         <translation>Lösenord (Repetera)</translation> 
  717     </message> 
  718     <message> 
  719         <source>Please create a user for this server</source> 
  720         <translation>Vad god skapa en anvÀndare för denna servern</translation> 
  721     </message> 
  722     <message> 
  723         <source>Name</source> 
  724         <translation>Namn</translation> 
  725     </message> 
  726     <message> 
  727         <source>Username</source> 
  728         <translation>AnvÀndarnamn</translation> 
  729     </message> 
  730     <message> 
  731         <source>Default shell</source> 
  732         <translation>Standard shell</translation> 
  733     </message> 
  734     <message> 
  735         <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source> 
  736         <translation>Vad god ange systemets hostname och fjÀrrlogin instÀllningar.</translation> 
  737     </message> 
  738     <message> 
  739         <source>Hostname</source> 
  740         <translation>Hostname</translation> 
  741     </message> 
  742     <message> 
  743         <source>Enable remote SSH login</source> 
  744         <translation>Aktivera remote SSH login</translation> 
  745     </message> 
  746     <message> 
  747         <source>Please select a network device to configure for this system.</source> 
  748         <translation>Vad god ange en nÀtverksenhet att konfiguera för detta system.</translation> 
  749     </message> 
  750     <message> 
  751         <source>Network Interface</source> 
  752         <translation>NÀtverkskort</translation> 
  753     </message> 
  754     <message> 
  755         <source>IP Address</source> 
  756         <translation>IP-adress</translation> 
  757     </message> 
  758     <message> 
  759         <source>Netmask</source> 
  760         <translation>NÀtmask</translation> 
  761     </message> 
  762     <message> 
  763         <source>Nameserver (DNS)</source> 
  764         <translation>Namnserver (DNS)</translation> 
  765     </message> 
  766     <message> 
  767         <source>Gateway</source> 
  768         <translation>Gateway</translation> 
  769     </message> 
  770     <message> 
  771         <source>IPv6 Address</source> 
  772         <translation>IPv6 Adress</translation> 
  773     </message> 
  774     <message> 
  775         <source>IPv6 Gateway</source> 
  776         <translation>IPv6 Gateway</translation> 
  777     </message> 
  778     <message> 
  779         <source>IPv6 Nameserver</source> 
  780         <translation>IPv6 Namnserver</translation> 
  781     </message> 
  782     <message> 
  783         <source>000.000.000.000; </source> 
  784         <translation>000.000.000.000; </translation> 
  785     </message> 
  786     <message> 
  787         <source>Please select any optional features to install.</source> 
  788         <translation>Vad god vÀlj frivilliga funktioner att installera.</translation> 
  789     </message> 
  790     <message> 
  791         <source>Install system sources (/usr/src)</source> 
  792         <translation>Installera systemkÀllkod (/usr/src)</translation> 
  793     </message> 
  794     <message> 
  795         <source>Install ports tree (/usr/ports)</source> 
  796         <translation>Installera ports trÀdet (/usr/ports)</translation> 
  797     </message> 
  798     <message> 
  799         <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source> 
  800         <translation>Denna guide kommer guida dig genom installationen av din nya server. Klicka pÃ¥ nÀsta för att börja.</translation> 
  801     </message> 
  802 </context> 
   702        </message> 
   703    </context> 
   704    <context> 
   705        <name>wizardFreeBSD</name> 
   706        <message> 
   707            <source>Please enter the root password for this server</source> 
   708            <translation>Vad god ange root lösenordet för denna servern</translation> 
   709        </message> 
   710        <message> 
   711            <source>Password</source> 
   712            <translation>Lösenord</translation> 
   713        </message> 
   714        <message> 
   715            <source>Password (Repeat)</source> 
   716            <translation>Lösenord (Repetera)</translation> 
   717        </message> 
   718        <message> 
   719            <source>Please create a user for this server</source> 
   720            <translation>Vad god skapa en anvÀndare för denna servern</translation> 
   721        </message> 
   722        <message> 
   723            <source>Name</source> 
   724            <translation>Namn</translation> 
   725        </message> 
   726        <message> 
   727            <source>Username</source> 
   728            <translation>AnvÀndarnamn</translation> 
   729        </message> 
   730        <message> 
   731            <source>Default shell</source> 
   732            <translation>Standard shell</translation> 
   733        </message> 
   734        <message> 
   735            <source>Please enter a system hostname and remote login preference.</source> 
   736            <translation>Vad god ange systemets hostname och fjÀrrlogin instÀllningar.</translation> 
   737        </message> 
   738        <message> 
   739            <source>Hostname</source> 
   740            <translation>Hostname</translation> 
   741        </message> 
   742        <message> 
   743            <source>Enable remote SSH login</source> 
   744            <translation>Aktivera remote SSH login</translation> 
   745        </message> 
   746        <message> 
   747            <source>Please select a network device to configure for this system.</source> 
   748            <translation>Vad god ange en nÀtverksenhet att konfiguera för detta system.</translation> 
   749        </message> 
   750        <message> 
   751            <source>Network Interface</source> 
   752            <translation>NÀtverkskort</translation> 
   753        </message> 
   754        <message> 
   755            <source>IP Address</source> 
   756            <translation>IP-adress</translation> 
   757        </message> 
   758        <message> 
   759            <source>Netmask</source> 
   760            <translation>NÀtmask</translation> 
   761        </message> 
   762        <message> 
   763            <source>Nameserver (DNS)</source> 
   764            <translation>Namnserver (DNS)</translation> 
   765        </message> 
   766        <message> 
   767            <source>Gateway</source> 
   768            <translation>Gateway</translation> 
   769        </message> 
   770        <message> 
   771            <source>IPv6 Address</source> 
   772            <translation>IPv6 Adress</translation> 
   773        </message> 
   774        <message> 
   775            <source>IPv6 Gateway</source> 
   776            <translation>IPv6 Gateway</translation> 
   777        </message> 
   778        <message> 
   779            <source>IPv6 Nameserver</source> 
   780            <translation>IPv6 Namnserver</translation> 
   781        </message> 
   782        <message> 
   783            <source>000.000.000.000; </source> 
   784            <translation>000.000.000.000; </translation> 
   785        </message> 
   786        <message> 
   787            <source>Please select any optional features to install.</source> 
   788            <translation>Vad god vÀlj frivilliga funktioner att installera.</translation> 
   789        </message> 
   790        <message> 
   791            <source>Install system sources (/usr/src)</source> 
   792            <translation>Installera systemkÀllkod (/usr/src)</translation> 
   793        </message> 
   794        <message> 
   795            <source>Install ports tree (/usr/ports)</source> 
   796            <translation>Installera ports trÀdet (/usr/ports)</translation> 
   797        </message> 
   798        <message> 
   799            <source>This wizard will walk you though the setup of your new server. Click next to begin. </source> 
   800            <translation>Denna guide kommer guida dig genom installationen av din nya server. Klicka pÃ¥ nÀsta för att börja.</translation> 
   801        </message> 
   802    </context> 
  803803</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.