Ignore:
Timestamp:
10/18/13 06:26:23 (10 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2
Children:
842ff9c
Parents:
b6d6736
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_nl.ts

  r318e926 r8b61673  
  66    <message> 
  77        <source>EasyPBI</source> 
  8         <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8        <translation>EasyPBI</translation> 
  109    </message> 
  1110    <message> 
  1211        <source>Module Editor</source> 
  13         <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12        <translation>Modulebewerker</translation> 
  1513    </message> 
  1614    <message> 
  1715        <source>View and edit the current PBI module</source> 
  18         <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16        <translation>Bekijk en bewerk de huidige PBI-module</translation> 
  2017    </message> 
  2118    <message> 
  2219        <source>PBI Configuration</source> 
  23         <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20        <translation>PBI-instellingen</translation> 
  2521    </message> 
  2622    <message> 
  2723        <source>Main settings for the PBI</source> 
  28         <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24        <translation>Hoofdinstellingen voor de PBI</translation> 
  3025    </message> 
  3126    <message> 
  3227        <source>Program Information</source> 
  33         <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28        <translation>Programmainformatie</translation> 
  3529    </message> 
  3630    <message> 
  3731        <source>Official name of the target program</source> 
  38         <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32        <translation>Officiële naam van het doelprogramma</translation> 
  4033    </message> 
  4134    <message> 
  4235        <source>Name</source> 
  43         <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36        <translation>Naam</translation> 
  4537    </message> 
  4638    <message> 
  4739        <source>Version of the program to be packaged</source> 
  48         <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40        <translation>Versie van het te verpakken programma</translation> 
  5041    </message> 
  5142    <message> 
  5243        <source>Version</source> 
  53         <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44        <translation>Versie</translation> 
  5545    </message> 
  5646    <message> 
  5747        <source>URL of the main website for the target program</source> 
  58         <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48        <translation>Webadres van de voornaamste webstek voor het doelprogramma</translation> 
  6049    </message> 
  6150    <message> 
  6251        <source>Website</source> 
  63         <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52        <translation>Webstek</translation> 
  6553    </message> 
  6654    <message> 
  6755        <source>Author of the main program (or FreeBSD port maintainer instead)</source> 
  68         <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56        <translation>Maker van het voornaamste programma (of in plaats daarvan degene die de FreeBSD-poort onderhoudt)</translation> 
  7057    </message> 
  7158    <message> 
  7259        <source>Author</source> 
  73         <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60        <translation>Maker</translation> 
  7561    </message> 
  7662    <message> 
  7763        <source>Icon that will be used for the program (PNG resources available)</source> 
  78         <translation type="unfinished"> 
  79             </translation> 
   64        <translation>Pictogram dat zal worden gebruikt voor het programma (PNG-bronnen beschikbaar)</translation> 
  8065    </message> 
  8166    <message> 
  8267        <source>Icon</source> 
  83         <translation type="unfinished"> 
  84             </translation> 
   68        <translation>Pictogram</translation> 
  8569    </message> 
  8670    <message> 
  8771        <source>Build Information</source> 
  88         <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   72        <translation>Bouwselinformatie</translation> 
  9073    </message> 
  9174    <message> 
  9275        <source>Local directory to be packaged into a PBI (must contain everything necessary for program to run)</source> 
  93         <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   76        <translation>Plaatselijke map die in een PBI moet worden verpakt (dient alles te bevatten wat nodig is voor het programma om te draaien)</translation> 
  9577    </message> 
  9678    <message> 
  9779        <source>Package Directory</source> 
  98         <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   80        <translation>Pakketmap</translation> 
  10081    </message> 
  10182    <message> 
  10283        <source>Select a directory to be packaged into a PBI</source> 
  103         <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   84        <translation>Kies een map om te verpakken in een PBI</translation> 
  10585    </message> 
  10686    <message> 
  10787        <source>Select</source> 
  108         <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   88        <translation>Kiezen</translation> 
  11089    </message> 
  11190    <message> 
  11291        <source>Main FreeBSD Port</source> 
  113         <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   92        <translation>Voornaamste FreeBSD-poort</translation> 
  11593    </message> 
  11694    <message> 
  11795        <source>FreeBSD port to be packaged as a PBI</source> 
  118         <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   96        <translation>FreeBSD-poort die in een PBI moet worden verpakt</translation> 
  12097    </message> 
  12198    <message> 
  12299        <source>Select a FreeBSD port</source> 
  123         <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   100        <translation>Kies een FreeBSD-poort</translation> 
  125101    </message> 
  126102    <message> 
  127103        <source>Change Port</source> 
  128         <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   104        <translation>Poort veranderen</translation> 
  130105    </message> 
  131106    <message> 
  132107        <source>Port Build Options</source> 
  133         <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   108        <translation>Bouwopties voor poort</translation> 
  135109    </message> 
  136110    <message> 
  137111        <source>Special configuration options for any ports that need to be built.</source> 
  138         <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   112        <translation>Bijzondere instellingsopties voor te bouwen poorten.</translation> 
  140113    </message> 
  141114    <message> 
  142115        <source>Build options available for main FreeBSD port</source> 
  143         <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   116        <translation>Bouwopties beschikbaar voor voornaamste FreeBSD-poort</translation> 
  145117    </message> 
  146118    <message> 
  147119        <source>Make Port Before</source> 
  148         <translation type="unfinished"> 
  149             </translation> 
   120        <translation>Maak poort ervoor</translation> 
  150121    </message> 
  151122    <message> 
  152123        <source>Additional FreeBSD ports to be built before the main program</source> 
  153         <translation type="unfinished"> 
  154             </translation> 
   124        <translation>Extra FreeBSD-poorten om gebouwd te worden voor het voornaamste programma</translation> 
  155125    </message> 
  156126    <message> 
  157127        <source>Add additional FreeBSD port</source> 
  158         <translation type="unfinished"> 
  159             </translation> 
   128        <translation>Extra FreeBSD-poort toevoegen</translation> 
  160129    </message> 
  161130    <message> 
  162131        <source>Remove additional FreeBSD port</source> 
  163         <translation type="unfinished"> 
  164             </translation> 
   132        <translation>Extra FreeBSD-poort verwijderen</translation> 
  165133    </message> 
  166134    <message> 
  167135        <source>Make Port After</source> 
  168         <translation type="unfinished"> 
  169             </translation> 
   136        <translation>Maak poort erna</translation> 
  170137    </message> 
  171138    <message> 
  172139        <source>Additional FreeBSD ports to be built after the main program</source> 
  173         <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   140        <translation>Extra FreeBSD-poorten die gebouwd moeten worden na het voornaamste programma</translation> 
  175141    </message> 
  176142    <message> 
  177143        <source>Require administrator permissions to install this PBI</source> 
  178         <translation type="unfinished"> 
  179             </translation> 
   144        <translation>Vereis beheerdersrechten om deze PBI te installeren</translation> 
  180145    </message> 
  181146    <message> 
  182147        <source>Requires Root Permissions</source> 
  183         <translation type="unfinished"> 
  184             </translation> 
   148        <translation>Vereist rootrechten</translation> 
  185149    </message> 
  186150    <message> 
  187151        <source>Save the current settings to the PBI configuration file</source> 
  188         <translation type="unfinished"> 
  189             </translation> 
   152        <translation>Sla de huidige instellingen op in het PBI-instellingenbestand</translation> 
  190153    </message> 
  191154    <message> 
  192155        <source>Save Configuration</source> 
  193         <translation type="unfinished"> 
  194             </translation> 
   156        <translation>Instellingen opslaan</translation> 
  195157    </message> 
  196158    <message> 
  197159        <source>Resources</source> 
  198         <translation type="unfinished"> 
  199             </translation> 
   160        <translation>Hulpbronnen</translation> 
  200161    </message> 
  201162    <message> 
  202163        <source>Additional files to be included in the PBI</source> 
  203         <translation type="unfinished"> 
  204             </translation> 
   164        <translation>Extra bestanden die opgenomen moeten worden in de PBI</translation> 
  205165    </message> 
  206166    <message> 
  207167        <source>Current Resources</source> 
  208         <translation type="unfinished"> 
  209             </translation> 
   168        <translation>Huidige hulpbronnen</translation> 
  210169    </message> 
  211170    <message> 
  212171        <source>Current files to be included in the PBI</source> 
  213         <translation type="unfinished"> 
  214             </translation> 
   172        <translation>Huidige bestanden die opgenomen moeten worden in de PBI</translation> 
  215173    </message> 
  216174    <message> 
  217175        <source>Copy an additional file into the PBI module</source> 
  218         <translation type="unfinished"> 
  219             </translation> 
   176        <translation>Kopieer een extra bestand naar de PBI-module</translation> 
  220177    </message> 
  221178    <message> 
  222179        <source>Add File</source> 
  223         <translation type="unfinished"> 
  224             </translation> 
   180        <translation>Bestand toevoegen</translation> 
  225181    </message> 
  226182    <message> 
  227183        <source>Delete the selected file from the PBI module</source> 
  228         <translation type="unfinished"> 
  229             </translation> 
   184        <translation>Verwijder het gekozen bestand uit de PBI-module</translation> 
  230185    </message> 
  231186    <message> 
  232187        <source>Delete File</source> 
  233         <translation type="unfinished"> 
  234             </translation> 
   188        <translation>Bestand verwijderen</translation> 
  235189    </message> 
  236190    <message> 
  237191        <source>Create a custom wrapper script for a program binary</source> 
  238         <translation type="unfinished"> 
  239             </translation> 
   192        <translation>Maak een aangepast inpakscript voor een binair bestand van een programma</translation> 
  240193    </message> 
  241194    <message> 
  242195        <source>Wrapper Script</source> 
  243         <translation type="unfinished"> 
  244             </translation> 
   196        <translation>Verpakkerscript</translation> 
  245197    </message> 
  246198    <message> 
  247199        <source>Save the wrapper script</source> 
  248         <translation type="unfinished"> 
  249             </translation> 
   200        <translation>Sla het verpakkerscript op</translation> 
  250201    </message> 
  251202    <message> 
  252203        <source>Save Script</source> 
  253         <translation type="unfinished"> 
  254             </translation> 
   204        <translation>Script opslaan</translation> 
  255205    </message> 
  256206    <message> 
  257207        <source>Resource Icon</source> 
  258         <translation type="unfinished"> 
  259             </translation> 
   208        <translation>Pictogram van hulpbron</translation> 
  260209    </message> 
  261210    <message> 
  262211        <source>Resource Description</source> 
  263         <translation type="unfinished"> 
  264             </translation> 
   212        <translation>Beschrijving van hulpbron</translation> 
  265213    </message> 
  266214    <message> 
  267215        <source>XDG Entries</source> 
  268         <translation type="unfinished"> 
  269             </translation> 
   216        <translation>XDG-invoervelden</translation> 
  270217    </message> 
  271218    <message> 
  272219        <source>Set any desktop/menu entries, and any MIME types</source> 
  273         <translation type="unfinished"> 
  274             </translation> 
   220        <translation>Stel invoervelden in voor bureaublad/menu, alsook MIME-types</translation> 
  275221    </message> 
  276222    <message> 
  277223        <source>Create and edit desktop entries</source> 
  278         <translation type="unfinished"> 
  279             </translation> 
   224        <translation>Maak en bewerk bureaublad-invoervelden</translation> 
  280225    </message> 
  281226    <message> 
  282227        <source>Desktop</source> 
  283         <translation type="unfinished"> 
  284             </translation> 
   228        <translation>Bureaublad</translation> 
  285229    </message> 
  286230    <message> 
  287231        <source>Create and edit menu entries</source> 
  288         <translation type="unfinished"> 
  289             </translation> 
   232        <translation>Maak en bewerk menu-invoervelden</translation> 
  290233    </message> 
  291234    <message> 
  292235        <source>Menu</source> 
  293         <translation type="unfinished"> 
  294             </translation> 
   236        <translation>Menu</translation> 
  295237    </message> 
  296238    <message> 
  297239        <source>Refresh the current list (useful if files recently modified outside of EasyPBI)</source> 
  298         <translation type="unfinished"> 
  299             </translation> 
   240        <translation>Ververs de huidige lijst (nuttig indien bestanden recent aangepast zijn buiten EasyPBI)</translation> 
  300241    </message> 
  301242    <message> 
  302243        <source>Delete the current item from the PBI module</source> 
  303         <translation type="unfinished"> 
  304             </translation> 
   244        <translation>Verwijder het huidige element uit de PBI-module</translation> 
  305245    </message> 
  306246    <message> 
  307247        <source>Remove</source> 
  308         <translation type="unfinished"> 
  309             </translation> 
   248        <translation>Verwijderen</translation> 
  310249    </message> 
  311250    <message> 
  312251        <source>Entry Details</source> 
  313         <translation type="unfinished"> 
  314             </translation> 
   252        <translation>Details van invoerveld</translation> 
  315253    </message> 
  316254    <message> 
  317255        <source>Visible name for the item</source> 
  318         <translation type="unfinished"> 
  319             </translation> 
   256        <translation>Zichtbare naam voor het element</translation> 
  320257    </message> 
  321258    <message> 
  322259        <source>Executable</source> 
  323         <translation type="unfinished"> 
  324             </translation> 
   260        <translation>Uitvoerbaar</translation> 
  325261    </message> 
  326262    <message> 
  327263        <source>Binary to be run when the item is activated</source> 
  328         <translation type="unfinished"> 
  329             </translation> 
   264        <translation>Binair bestand om te draaien wanneer het element is geactiveerd</translation> 
  330265    </message> 
  331266    <message> 
  332267        <source>Auto-detected binaries for the PBI</source> 
  333         <translation type="unfinished"> 
  334             </translation> 
   268        <translation>Automatisch bespeurde binaire bestanden voor de PBI</translation> 
  335269    </message> 
  336270    <message> 
  337271        <source>Visible icon to use for the item</source> 
  338         <translation type="unfinished"> 
  339             </translation> 
   272        <translation>Zichtbaar pictogram te gebruiken voor het element</translation> 
  340273    </message> 
  341274    <message> 
  342275        <source>Menu category for the item to be located.</source> 
  343         <translation type="unfinished"> 
  344             </translation> 
   276        <translation>Menucategorie voor het op te sporen element.</translation> 
  345277    </message> 
  346278    <message> 
  347279        <source>Possible Menu categories</source> 
  348         <translation type="unfinished"> 
  349             </translation> 
   280        <translation>Mogelijke menucategorieën</translation> 
  350281    </message> 
  351282    <message> 
  352283        <source>Start the application in a terminal session</source> 
  353         <translation type="unfinished"> 
  354             </translation> 
   284        <translation>Start de toepassing in een terminalsessie</translation> 
  355285    </message> 
  356286    <message> 
  357287        <source>Open in Terminal</source> 
  358         <translation type="unfinished"> 
  359             </translation> 
   288        <translation>Openen in terminal</translation> 
  360289    </message> 
  361290    <message> 
  362291        <source>Flag this item to not be displayed at all</source> 
  363         <translation type="unfinished"> 
  364             </translation> 
   292        <translation>Geef dit element een vlag waardoor het niet wordt getoond</translation> 
  365293    </message> 
  366294    <message> 
  367295        <source>Make Invisible</source> 
  368         <translation type="unfinished"> 
  369             </translation> 
   296        <translation>Onzichtbaar maken</translation> 
  370297    </message> 
  371298    <message> 
  372299        <source>MIME Patterns</source> 
  373         <translation type="unfinished"> 
  374             </translation> 
   300        <translation>MIME-patronen</translation> 
  375301    </message> 
  376302    <message> 
  377303        <source>Save the item as currently shown</source> 
  378         <translation type="unfinished"> 
  379             </translation> 
   304        <translation>Sla het element op zoals het thans wordt getoond</translation> 
  380305    </message> 
  381306    <message> 
  382307        <source>Create a new item with the current settings</source> 
  383         <translation type="unfinished"> 
  384             </translation> 
   308        <translation>Maak een nieuw element met de huidige instellingen</translation> 
  385309    </message> 
  386310    <message> 
  387311        <source>Scripts</source> 
  388         <translation type="unfinished"> 
  389             </translation> 
   312        <translation>Scripts</translation> 
  390313    </message> 
  391314    <message> 
  392315        <source>Additional installation/build scripts</source> 
  393         <translation type="unfinished"> 
  394             </translation> 
   316        <translation>Extra scripts voor installatie/bouwen</translation> 
  395317    </message> 
  396318    <message> 
  397319        <source>Choose a script that you wish to create or edit</source> 
  398         <translation type="unfinished"> 
  399             </translation> 
   320        <translation>Kies een script dat u wil maken of bewerken</translation> 
  400321    </message> 
  401322    <message> 
  402323        <source>Create the selected script</source> 
  403         <translation type="unfinished"> 
  404             </translation> 
   324        <translation>Maak het gekozen script</translation> 
  405325    </message> 
  406326    <message> 
  407327        <source>Create</source> 
  408         <translation type="unfinished"> 
  409             </translation> 
   328        <translation>Maken</translation> 
  410329    </message> 
  411330    <message> 
  412331        <source>Delete the selected script from the PBI module</source> 
  413         <translation type="unfinished"> 
  414             </translation> 
   332        <translation>Verwijder het gekozen script uit de PBI-module</translation> 
  415333    </message> 
  416334    <message> 
  417335        <source>Save the current text as the selected script</source> 
  418         <translation type="unfinished"> 
  419             </translation> 
   336        <translation>Sla de huidige tekst op als het gekozen script</translation> 
  420337    </message> 
  421338    <message> 
  422339        <source>Save</source> 
  423         <translation type="unfinished"> 
  424             </translation> 
   340        <translation>Opslaan</translation> 
  425341    </message> 
  426342    <message> 
  427343        <source>Contents for the selected script</source> 
  428         <translation type="unfinished"> 
  429             </translation> 
   344        <translation>Inhoud van het gekozen script</translation> 
  430345    </message> 
  431346    <message> 
  432347        <source>External-Links</source> 
  433         <translation type="unfinished"> 
  434             </translation> 
   348        <translation>Externe koppelingen</translation> 
  435349    </message> 
  436350    <message> 
  437351        <source>FIles to be linked into the local system</source> 
  438         <translation type="unfinished"> 
  439             </translation> 
   352        <translation>Bestanden om in het lokale systeem te worden gekoppeld</translation> 
  440353    </message> 
  441354    <message> 
  442355        <source>Current Entries</source> 
  443         <translation type="unfinished"> 
  444             </translation> 
   356        <translation>Huidige invoervelden</translation> 
  445357    </message> 
  446358    <message> 
  447359        <source>File</source> 
  448         <translation type="unfinished"> 
  449             </translation> 
   360        <translation>Bestand</translation> 
  450361    </message> 
  451362    <message> 
  452363        <source>Link To</source> 
  453         <translation type="unfinished"> 
  454             </translation> 
   364        <translation>Koppelen aan</translation> 
  455365    </message> 
  456366    <message> 
  457367        <source>File Type</source> 
  458         <translation type="unfinished"> 
  459             </translation> 
   368        <translation>Bestandtype</translation> 
  460369    </message> 
  461370    <message> 
  462371        <source>Remove currently selected link</source> 
  463         <translation type="unfinished"> 
  464             </translation> 
   372        <translation>Verwijder thans gekozen koppeling</translation> 
  465373    </message> 
  466374    <message> 
  467375        <source>Remove Entry</source> 
  468         <translation type="unfinished"> 
  469             </translation> 
   376        <translation>Verwijder invoerveld</translation> 
  470377    </message> 
  471378    <message> 
  472379        <source>Add Entry</source> 
  473         <translation type="unfinished"> 
  474             </translation> 
   380        <translation>Voeg invoerveld toe</translation> 
  475381    </message> 
  476382    <message> 
  477383        <source>PBI file to be sym-linked into the local system (relative to the PBI directory)</source> 
  478         <translation type="unfinished"> 
  479             </translation> 
   384        <translation>PBI-bestand dat symbolisch gekoppeld moet worden in het lokale systeem (in relatie tot de PBI-map)</translation> 
  480385    </message> 
  481386    <message> 
  482387        <source>Auto-detected binaries for this PBI</source> 
  483         <translation type="unfinished"> 
  484             </translation> 
   388        <translation>Automatisch bespeurde binaire bestanden voor deze PBI</translation> 
  485389    </message> 
  486390    <message> 
  487391        <source>Location for the link to be created (relative to the local base: normally /usr/local/)</source> 
  488         <translation type="unfinished"> 
  489             </translation> 
   392        <translation>Locatie voor de te maken koppeling (in relatie tot de lokale basis: gewoonlijk /usr/local)</translation> 
  490393    </message> 
  491394    <message> 
  492395        <source>Flags to determine the file type</source> 
  493         <translation type="unfinished"> 
  494             </translation> 
   396        <translation>Vlaggen om het bestandtype te bepalen</translation> 
  495397    </message> 
  496398    <message> 
  497399        <source>Available flags for the new link</source> 
  498         <translation type="unfinished"> 
  499             </translation> 
   400        <translation>Beschikbare vlaggen voor de nieuwe koppeling</translation> 
  500401    </message> 
  501402    <message> 
  502403        <source>Save this link to the PBI module</source> 
  503         <translation type="unfinished"> 
  504             </translation> 
   404        <translation>Sla deze koppeling op in de PBI-module</translation> 
  505405    </message> 
  506406    <message> 
  507407        <source>PBI Builder</source> 
  508         <translation type="unfinished"> 
  509             </translation> 
   408        <translation>PBI-bouwer</translation> 
  510409    </message> 
  511410    <message> 
  512411        <source>Use the current module to build a PBI</source> 
  513         <translation type="unfinished"> 
  514             </translation> 
   412        <translation>Gebruik de huidige module om een PBI te bouwen</translation> 
  515413    </message> 
  516414    <message> 
  517415        <source>Module Building</source> 
  518         <translation type="unfinished"> 
  519             </translation> 
   416        <translation>Module bouwen</translation> 
  520417    </message> 
  521418    <message> 
  522419        <source>Shows the module that is currently being used to build a PBI</source> 
  523         <translation type="unfinished"> 
  524             </translation> 
   420        <translation>Toont de module die thans gebruikt wordt om een PBI te bouwen</translation> 
  525421    </message> 
  526422    <message> 
  527423        <source>No PBI currently being built</source> 
  528         <translation type="unfinished"> 
  529             </translation> 
   424        <translation>Thans wordt er geen PBI gebouwd</translation> 
  530425    </message> 
  531426    <message> 
  532427        <source>Output Directory</source> 
  533         <translation type="unfinished"> 
  534             </translation> 
   428        <translation>Uitvoermap</translation> 
  535429    </message> 
  536430    <message> 
  537431        <source>Location for the finished PBI to be located</source> 
  538         <translation type="unfinished"> 
  539             </translation> 
   432        <translation>Locatie voor de voltooide PBI</translation> 
  540433    </message> 
  541434    <message> 
  542435        <source>Displays any output from a PBI build process</source> 
  543         <translation type="unfinished"> 
  544             </translation> 
   436        <translation>Toont uitvoer van een PBI-bouwproces</translation> 
  545437    </message> 
  546438    <message> 
  547439        <source>Build PBI</source> 
  548         <translation type="unfinished"> 
  549             </translation> 
   440        <translation>PBI bouwen</translation> 
  550441    </message> 
  551442    <message> 
  552443        <source>OPTIONAL: Build a 32-bit PBI instead of the regular 64-bit</source> 
  553         <translation type="unfinished"> 
  554             </translation> 
   444        <translation>Naar keuze: bouw een 32-bit-PBI in plaats van de standaard 64-bit.</translation> 
  555445    </message> 
  556446    <message> 
  557447        <source>Build 32-bit</source> 
  558         <translation type="unfinished"> 
  559             </translation> 
   448        <translation>32-bit bouwen</translation> 
  560449    </message> 
  561450    <message> 
  562451        <source>Cancel the currently running build process</source> 
  563         <translation type="unfinished"> 
  564             </translation> 
   452        <translation>Annuleer het thans draaiende bouwproces</translation> 
  565453    </message> 
  566454    <message> 
  567455        <source>Cancel Build</source> 
  568         <translation type="unfinished"> 
  569             </translation> 
   456        <translation>Bouwen annuleren</translation> 
  570457    </message> 
  571458    <message> 
  572459        <source>Save the current build log to disk (very useful when requesting help with a failed build)</source> 
  573         <translation type="unfinished"> 
  574             </translation> 
   460        <translation>Sla het huidige bouwlogboek op de schijf op (zeer nuttig bij het inroepen van hulp voor een mislukt bouwsel)</translation> 
  575461    </message> 
  576462    <message> 
  577463        <source>Save Build Log</source> 
  578         <translation type="unfinished"> 
  579             </translation> 
   464        <translation>Sla bouwlogboek op</translation> 
  580465    </message> 
  581466    <message> 
  582467        <source>System</source> 
  583         <translation type="unfinished"> 
  584             </translation> 
   468        <translation>Systeem</translation> 
  585469    </message> 
  586470    <message> 
  587471        <source>Options</source> 
  588         <translation type="unfinished"> 
  589             </translation> 
   472        <translation>Opties</translation> 
  590473    </message> 
  591474    <message> 
  592475        <source>Information</source> 
  593         <translation type="unfinished"> 
  594             </translation> 
   476        <translation>Informatie</translation> 
  595477    </message> 
  596478    <message> 
  597479        <source>toolBar</source> 
  598         <translation type="unfinished"> 
  599             </translation> 
   480        <translation>werkbalk</translation> 
  600481    </message> 
  601482    <message> 
  602483        <source>EasyPBI Settings</source> 
  603         <translation type="unfinished"> 
  604             </translation> 
   484        <translation>Instellingen van EasyPBI</translation> 
  605485    </message> 
  606486    <message> 
  607487        <source>Open up the EasyPBI settings editor</source> 
  608         <translation type="unfinished"> 
  609             </translation> 
   488        <translation>Open de instellingenbewerker voor EasyPBI</translation> 
  610489    </message> 
  611490    <message> 
  612491        <source>Get FreeBSD Ports</source> 
  613         <translation type="unfinished"> 
  614             </translation> 
   492        <translation>Verkrijg FreeBSD-poorten</translation> 
  615493    </message> 
  616494    <message> 
  617495        <source>Fetch/update the FreeBSD ports tree</source> 
  618         <translation type="unfinished"> 
  619             </translation> 
   496        <translation>Verkrijg de FreeBSD-poortenboom of werk deze bij</translation> 
  620497    </message> 
  621498    <message> 
  622499        <source>New</source> 
  623         <translation type="unfinished"> 
  624             </translation> 
   500        <translation>Nieuw</translation> 
  625501    </message> 
  626502    <message> 
  627503        <source>Click to create a new PBI module</source> 
  628         <translation type="unfinished"> 
  629             </translation> 
   504        <translation>Klik om een nieuwe PBI-module te maken</translation> 
  630505    </message> 
  631506    <message> 
  632507        <source>Load</source> 
  633         <translation type="unfinished"> 
  634             </translation> 
   508        <translation>Laden</translation> 
  635509    </message> 
  636510    <message> 
  637511        <source>Click to load an existing module</source> 
  638         <translation type="unfinished"> 
  639             </translation> 
   512        <translation>Klik om een bestaande module te laden</translation> 
  640513    </message> 
  641514    <message> 
  642515        <source>Summary</source> 
  643         <translation type="unfinished"> 
  644             </translation> 
   516        <translation>Samenvatting</translation> 
  645517    </message> 
  646518    <message> 
  647519        <source>License</source> 
  648         <translation type="unfinished"> 
  649             </translation> 
   520        <translation>Licentie</translation> 
  650521    </message> 
  651522    <message> 
  652523        <source>History</source> 
  653         <translation type="unfinished"> 
  654             </translation> 
   524        <translation>Geschiedenis</translation> 
  655525    </message> 
  656526    <message> 
  657527        <source>FreeBSD Ports</source> 
  658         <translation type="unfinished"> 
  659             </translation> 
   528        <translation>FreeBSD-poorten</translation> 
  660529    </message> 
  661530    <message> 
  662531        <source>Open up freshports.org for additional port information</source> 
  663         <translation type="unfinished"> 
  664             </translation> 
   532        <translation>Open freshports.org voor extra poortinformatie</translation> 
  665533    </message> 
  666534    <message> 
  667535        <source>PBI Modules</source> 
  668         <translation type="unfinished"> 
  669             </translation> 
   536        <translation>PBI-modules</translation> 
  670537    </message> 
  671538    <message> 
  672539        <source>Open up the PC-BSD Wiki page for PBI developers</source> 
  673         <translation type="unfinished"> 
  674             </translation> 
   540        <translation>Open de PC-BSD-wikipagina voor PBI-ontwikkelaars</translation> 
  675541    </message> 
  676542    <message> 
  677543        <source>Close EasyPBI</source> 
  678         <translation type="unfinished"> 
  679             </translation> 
   544        <translation>EasyPBI sluiten</translation> 
  680545    </message> 
  681546    <message> 
  682547        <source>Package Module</source> 
  683         <translation type="unfinished"> 
  684             </translation> 
   548        <translation>Pakketmodule</translation> 
  685549    </message> 
  686550    <message> 
  687551        <source>Compress the current module for distribution</source> 
  688         <translation type="unfinished"> 
  689             </translation> 
   552        <translation>Comprimeer de huidige module voor distributie</translation> 
  690553    </message> 
  691554    <message> 
  692555        <source>About EasyPBI</source> 
  693         <translation type="unfinished"> 
  694             </translation> 
   556        <translation>Over EasyPBI</translation> 
  695557    </message> 
  696558    <message> 
  697559        <source>View additional information about EasyPBI</source> 
  698         <translation type="unfinished"> 
  699             </translation> 
   560        <translation>Bekijk extra informatie over EasyPBI</translation> 
  700561    </message> 
  701562    <message> 
  702563        <source>No Module Loaded</source> 
  703         <translation type="unfinished"> 
  704             </translation> 
   564        <translation>Geen module geladen</translation> 
  705565    </message> 
  706566    <message> 
  707567        <source>FreeBSD Port</source> 
  708         <translation type="unfinished"> 
  709             </translation> 
   568        <translation>FreeBSD-poort</translation> 
  710569    </message> 
  711570    <message> 
  712571        <source>Local Sources</source> 
  713         <translation type="unfinished"> 
  714             </translation> 
   572        <translation>Lokale bronnen</translation> 
  715573    </message> 
  716574    <message> 
  717575        <source>Installation Scripts</source> 
  718         <translation type="unfinished"> 
  719             </translation> 
   576        <translation>Installatiescripts</translation> 
  720577    </message> 
  721578    <message> 
  722579        <source>Permissions Error</source> 
  723         <translation type="unfinished"> 
  724             </translation> 
   580        <translation>Rechtenfout</translation> 
  725581    </message> 
  726582    <message> 
  727583        <source>There was an error trying to create the local EasyPBI directory structure. Please check the permissions for your home directory and restart EasyPBI.</source> 
  728         <translation type="unfinished"> 
  729             </translation> 
   584        <translation>Er is een fout opgetreden bij een poging om de lokale mapstructuur van EasyPBI te maken. Kijk a.u.b. de rechten na voor uw persoonlijke map en herstart EasyPBI.</translation> 
  730585    </message> 
  731586    <message> 
  732587        <source>Resources Unavailable</source> 
  733         <translation type="unfinished"> 
  734             </translation> 
   588        <translation>Hulpbronnen niet beschikbaar</translation> 
  735589    </message> 
  736590    <message> 
  737591        <source>Some external resources could not be found, so the EasyPBI services that use these resources have been deactivated.</source> 
  738         <translation type="unfinished"> 
  739             </translation> 
   592        <translation>Sommige externe hulpbronnen konden niet worden gevonden, dus zijn de EasyPBI-diensten uitgeschakeld die deze hulpbronnen gebruiken.</translation> 
  740593    </message> 
  741594    <message> 
  742595        <source>Success</source> 
  743         <translation type="unfinished"> 
  744             </translation> 
   596        <translation>Succes</translation> 
  745597    </message> 
  746598    <message> 
  747599        <source>A copy of the current module has been successfully packaged  within the module directory.</source> 
  748         <translation type="unfinished"> 
  749             </translation> 
   600        <translation>Een kopie van de huidige module is met succes verpakt  binnen de modulemap.</translation> 
  750601    </message> 
  751602    <message> 
  752603        <source>EasyPBI: Permissions Error</source> 
  753         <translation type="unfinished"> 
  754             </translation> 
   604        <translation>EasyPBI: rechtenfout</translation> 
  755605    </message> 
  756606    <message> 
  757607        <source>Could not create PBI module. Please check the directory permissions and try again.</source> 
  758         <translation type="unfinished"> 
  759             </translation> 
   608        <translation>Kon de PBI-module niet maken. Kijk a.u.b. de maprechten na en probeer het opnieuw.</translation> 
  760609    </message> 
  761610    <message> 
  762611        <source>Select Module</source> 
  763         <translation type="unfinished"> 
  764             </translation> 
   612        <translation>Module kiezen</translation> 
  765613    </message> 
  766614    <message> 
  767615        <source>EasyPBI: No FreeBSD Ports</source> 
  768         <translation type="unfinished"> 
  769             </translation> 
   616        <translation>EasyPBI: geen FreeBSD-poorten</translation> 
  770617    </message> 
  771618    <message> 
  772619        <source>The FreeBSD Ports tree could not be found on your system. You may fetch the ports tree through the EasyPBI menu or manually set the path to the port tree in the EasyPBI preferences if it is installed in a non-standard location.</source> 
  773         <translation type="unfinished"> 
  774             </translation> 
   620        <translation>De FreeBSD-poortenboom kon niet in uw systeem worden aangetroffen. U kunt de porrtenboom ophalen via het EasyPBI-menu of het pad naar de poortenboomhandmatig instellen in de EasyPBI-voorkeuren, indien dit is geïnstalleerd op een niet-standaardlocatie.</translation> 
  775621    </message> 
  776622    <message> 
  777623        <source>Select Port</source> 
  778         <translation type="unfinished"> 
  779             </translation> 
   624        <translation>Poort kiezen</translation> 
  780625    </message> 
  781626    <message> 
  782627        <source>EasyPBI: Invalid Port</source> 
  783         <translation type="unfinished"> 
  784             </translation> 
   628        <translation>EasyPBI: ongeldige poort</translation> 
  785629    </message> 
  786630    <message> 
  787631        <source>The directory selected is not a valid FreeBSD port. Please select a port directory which contains the appropriate Makefile and distinfo.</source> 
  788         <translation type="unfinished"> 
  789             </translation> 
   632        <translation>De gekozen map is geen geldige FreeBSD-poort. Kies a.u.b. een poortmap die de van toepassing zijnde Makefile en distinfo bevat.</translation> 
  790633    </message> 
  791634    <message> 
  792635        <source>EasyPBI Error</source> 
  793         <translation type="unfinished"> 
  794             </translation> 
   636        <translation>EasyPBI-fout</translation> 
  795637    </message> 
  796638    <message> 
  797639        <source>The PBI configuration file could not be saved. Please check your file permissions before trying again.</source> 
  798         <translation type="unfinished"> 
  799             </translation> 
   640        <translation>Het PBI-instellingenbestand kon niet worden opgeslagen. Kijk a.u.b. uw bestandrechten na alvorens het opnieuw te proberen.</translation> 
  800641    </message> 
  801642    <message> 
  802643        <source>Select Resources</source> 
  803         <translation type="unfinished"> 
  804             </translation> 
   644        <translation>Hulpbronnen kiezen</translation> 
  805645    </message> 
  806646    <message> 
  807647        <source>New Wrapper Script</source> 
  808         <translation type="unfinished"> 
  809             </translation> 
   648        <translation>Nieuw verpakkerscript</translation> 
  810649    </message> 
  811650    <message> 
  812651        <source>Filename</source> 
  813         <translation type="unfinished"> 
  814             </translation> 
   652        <translation>Bestandnaam</translation> 
  815653    </message> 
  816654    <message> 
  817655        <source>Could not remove the XDG entry.</source> 
  818         <translation type="unfinished"> 
  819             </translation> 
   656        <translation>Kon het XDG-invoerveld niet verwijderen.</translation> 
  820657    </message> 
  821658    <message> 
  822659        <source>Check the file permissions and try again</source> 
  823         <translation type="unfinished"> 
  824             </translation> 
   660        <translation>Kijk de bestandrechten na en probeer opnieuw</translation> 
  825661    </message> 
  826662    <message> 
  827663        <source>Could not save the changes to the XDG entry.</source> 
  828         <translation type="unfinished"> 
  829             </translation> 
   664        <translation>Kon de wijzigingen niet opslaan in het XDG-invoerveld.</translation> 
  830665    </message> 
  831666    <message> 
  832667        <source>Error Saving File</source> 
  833         <translation type="unfinished"> 
  834             </translation> 
   668        <translation>Fout bij opslaan bestand</translation> 
  835669    </message> 
  836670    <message> 
  837671        <source>Could not save the script</source> 
  838         <translation type="unfinished"> 
  839             </translation> 
   672        <translation>Kon het script niet opslaan</translation> 
  840673    </message> 
  841674    <message> 
  842675        <source>Please check the file permissions and try again</source> 
  843         <translation type="unfinished"> 
  844             </translation> 
   676        <translation>Kijk a.u.b. de bestandrechten na en probeer opnieuw</translation> 
  845677    </message> 
  846678    <message> 
  847679        <source>Error</source> 
  848         <translation type="unfinished"> 
  849             </translation> 
   680        <translation>Fout</translation> 
  850681    </message> 
  851682    <message> 
  852683        <source>Invalid PBI Settings</source> 
  853         <translation type="unfinished"> 
  854             </translation> 
   684        <translation>Ongeldige PBI-instellingen</translation> 
  855685    </message> 
  856686    <message> 
  857687        <source>Are you sure you wish to start the PBI build?</source> 
  858         <translation type="unfinished"> 
  859             </translation> 
   688        <translation>Weet u zeker dat u de PBI-bouw wil aanvangen?</translation> 
  860689    </message> 
  861690    <message> 
  862691        <source>PBI Builder (Working)</source> 
  863         <translation type="unfinished"> 
  864             </translation> 
   692        <translation>PBI-bouwer (bezig)</translation> 
  865693    </message> 
  866694    <message> 
  867695        <source>Save Log</source> 
  868         <translation type="unfinished"> 
  869             </translation> 
   696        <translation>Logboek opslaan</translation> 
  870697    </message> 
  871698    <message> 
  872699        <source>Log Files</source> 
  873         <translation type="unfinished"> 
  874             </translation> 
   700        <translation>Logboekbestanden</translation> 
  875701    </message> 
  876702    <message> 
  877703        <source>PBI Build Success</source> 
  878         <translation type="unfinished"> 
  879             </translation> 
   704        <translation>Succesvolle PBI-bouw</translation> 
  880705    </message> 
  881706    <message> 
  882707        <source>The PBI finished building successfully</source> 
  883         <translation type="unfinished"> 
  884             </translation> 
   708        <translation>De PBI-bouw is met succes afgerond</translation> 
  885709    </message> 
  886710    <message> 
  887711        <source>PBI Build Failure</source> 
  888         <translation type="unfinished"> 
  889             </translation> 
   712        <translation>Mislukte PBI-bouw</translation> 
  890713    </message> 
  891714    <message> 
  892715        <source>The PBI failed to build.</source> 
  893         <translation type="unfinished"> 
  894             </translation> 
   716        <translation>De PBI kon niet worden gebouwd.</translation> 
  895717    </message> 
  896718    <message> 
  897719        <source>Please check the build log to find the cause of the failure and adjust the module accordingly</source> 
  898         <translation type="unfinished"> 
  899             </translation> 
   720        <translation>Kijk a.u.b. het bouwlogboek na om de oorzaak van de mislukking te vinden en de module dienovereenkomstig aan te passen</translation> 
  900721    </message> 
  901722    <message> 
  902723        <source>PBI Builder (Finished)</source> 
  903         <translation type="unfinished"> 
  904             </translation> 
   724        <translation>PBI-bouwer (gereed)</translation> 
  905725    </message> 
  906726    <message> 
  907727        <source>Begin creating a new XDG entry</source> 
  908         <translation type="unfinished"> 
  909             </translation> 
   728        <translation>Begin een nieuw XDG-invoerveld te maken</translation> 
  910729    </message> 
  911730    <message> 
  912731        <source>Category</source> 
  913         <translation type="unfinished"> 
  914             </translation> 
   732        <translation>Categorie</translation> 
  915733    </message> 
  916734    <message> 
  917735        <source>Space-separated list of automatic file associations (Example: *.junk *.JUNK *.test *.TEST)</source> 
  918         <translation type="unfinished"> 
  919             </translation> 
   736        <translation>Spatiegescheiden lijst van automatische bestandassociaties (bijvoorbeeld: *.odt *.ODT)</translation> 
  920737    </message> 
  921738    <message> 
  922739        <source>Add</source> 
  923         <translation type="unfinished"> 
  924             </translation> 
   740        <translation>Toevoegen</translation> 
  925741    </message> 
  926742    <message> 
  927743        <source>Select Package Directory</source> 
  928         <translation type="unfinished"> 
  929             </translation> 
   744        <translation>Kies pakketmap</translation> 
  930745    </message> 
  931746    <message> 
  932747        <source>FreeBSD Ports Missing</source> 
  933         <translation type="unfinished"> 
  934             </translation> 
   748        <translation>FreeBSD-poorten ontbreken</translation> 
  935749    </message> 
  936750    <message> 
  937751        <source>The FreeBSD ports tree is missing from your system.</source> 
  938         <translation type="unfinished"> 
  939             </translation> 
   752        <translation>De FreeBSD-poortenboom ontbreekt in uw systeem.</translation> 
  940753    </message> 
  941754    <message> 
  942755        <source>Application needs administrator privileges to run</source> 
  943         <translation type="unfinished"> 
  944             </translation> 
   756        <translation>Toepassing heeft beheerdersrechten nodig om te draaien</translation> 
  945757    </message> 
  946758    <message> 
  947759        <source>Requires Root</source> 
  948         <translation type="unfinished"> 
  949             </translation> 
   760        <translation>Vereist root</translation> 
  950761    </message> 
  951762    <message> 
  952763        <source>Refresh Module</source> 
  953         <translation type="unfinished"> 
  954             </translation> 
   764        <translation>Module verversen</translation> 
  955765    </message> 
  956766    <message> 
  957767        <source>Please open up the EasyPBI settings to correct this deficiency.</source> 
  958         <translation type="unfinished"> 
  959             </translation> 
   768        <translation>Open a.u.b. de instellingen van EasyPBI om dit gebrek te verhelpen.</translation> 
  960769    </message> 
  961770    <message> 
  962771        <source>Start building a PBI from the current module (requires administrator privileges)</source> 
  963         <translation type="unfinished"> 
  964             </translation> 
   772        <translation>Begin een PBI te bouwen vanuit de huidige module (vereist beheerdersrechten)</translation> 
  965773    </message> 
  966774    <message> 
  967775        <source>This requires an active internet connection and administrator privileges. The time required to build a PBI varies depending upon system specifications and ports to be compiled.</source> 
  968         <translation type="unfinished"> 
  969             </translation> 
   776        <translation>Dit vereist een actieve internetverbinding en beheerdersrechten. De tijd die benodigd is om een PBI te bouwen verschilt, afhankelijk van systeemeigenschappen en te compileren poorten.</translation> 
  970777    </message> 
  971778    <message> 
  972779        <source>The directory selected does not appear to be a valid FreeBSD port.</source> 
  973         <translation type="unfinished"> 
  974             </translation> 
   780        <translation>De gekozen map lijkt geen geldige FreeBSD-poort te zijn.</translation> 
  975781    </message> 
  976782    <message> 
  977783        <source>Do you wish to continue using it anyway?</source> 
  978         <translation type="unfinished"> 
  979             </translation> 
   784        <translation>Wilt u hem toch gebruiken?</translation> 
  980785    </message> 
  981786</context> 
   
  984789    <message> 
  985790        <source>Create a new Module</source> 
  986         <translation type="unfinished"> 
  987             </translation> 
   791        <translation>Maak een nieuwe module</translation> 
  988792    </message> 
  989793    <message> 
  990794        <source>FreeBSD Port</source> 
  991         <translation type="unfinished"> 
  992             </translation> 
   795        <translation>FreeBSD-poort</translation> 
  993796    </message> 
  994797    <message> 
  995798        <source>FreeBSD port that you wish to build as a PBI</source> 
  996         <translation type="unfinished"> 
  997             </translation> 
   799        <translation>FreeBSD-poort die u als een PBI wil bouwen</translation> 
  998800    </message> 
  999801    <message> 
  1000802        <source>Select a port from the local FreeBSD ports tree</source> 
  1001         <translation type="unfinished"> 
  1002             </translation> 
   803        <translation>Kies een poort vanuit de lokale FreeBSD-poortenboom</translation> 
  1003804    </message> 
  1004805    <message> 
  1005806        <source>Select</source> 
  1006         <translation type="unfinished"> 
  1007             </translation> 
   807        <translation>Kiezen</translation> 
  1008808    </message> 
  1009809    <message> 
  1010810        <source>Local directory to be packaged as a PBI</source> 
  1011         <translation type="unfinished"> 
  1012             </translation> 
   811        <translation>Lokale map die als een PBI verpakt moet worden</translation> 
  1013812    </message> 
  1014813    <message> 
  1015814        <source>Select a local directory to be packaged as a PBI</source> 
  1016         <translation type="unfinished"> 
  1017             </translation> 
   815        <translation>Kies een lokale map die als een PBI moet worden verpakt</translation> 
  1018816    </message> 
  1019817    <message> 
  1020818        <source>Local Directory</source> 
  1021         <translation type="unfinished"> 
  1022             </translation> 
   819        <translation>Lokale map</translation> 
  1023820    </message> 
  1024821    <message> 
  1025822        <source>PNG icon file to use for the PBI (can be changed later)</source> 
  1026         <translation type="unfinished"> 
  1027             </translation> 
   823        <translation>PNG-pictogrambestand dat gebruikt moet worden voor de PBI (kan later worden gewijzigd)</translation> 
  1028824    </message> 
  1029825    <message> 
  1030826        <source>Select a local PNG file (64x64 pixel size recommended)</source> 
  1031         <translation type="unfinished"> 
  1032             </translation> 
   827        <translation>Kies een lokaal PNG-bestand (pixelgrootte 64x64 wordt aangeraden)</translation> 
  1033828    </message> 
  1034829    <message> 
  1035830        <source>Icon File</source> 
  1036         <translation type="unfinished"> 
  1037             </translation> 
   831        <translation>Pictogrambestand</translation> 
  1038832    </message> 
  1039833    <message> 
  1040834        <source>Create a PBI from an existing FreeBSD port</source> 
  1041         <translation type="unfinished"> 
  1042             </translation> 
   835        <translation>Maak een PBI vanuit een bestaande FreeBSD-poort</translation> 
  1043836    </message> 
  1044837    <message> 
  1045838        <source>Package a local directory as a PBI</source> 
  1046         <translation type="unfinished"> 
  1047             </translation> 
   839        <translation>Verpak een lokale map als een PBI</translation> 
  1048840    </message> 
  1049841    <message> 
  1050842        <source>Local Sources</source> 
  1051         <translation type="unfinished"> 
  1052             </translation> 
   843        <translation>Lokale bronnen</translation> 
  1053844    </message> 
  1054845    <message> 
  1055846        <source>EasyPBI: No FreeBSD Ports</source> 
  1056         <translation type="unfinished"> 
  1057             </translation> 
   847        <translation>EasyPBI: geen FreeBSD-poorten</translation> 
  1058848    </message> 
  1059849    <message> 
  1060850        <source>The FreeBSD Ports tree could not be found on your system. You may fetch the ports tree through the EasyPBI menu or manually set the path to the port tree in the EasyPBI preferences if it is installed in a non-standard location.</source> 
  1061         <translation type="unfinished"> 
  1062             </translation> 
   851        <translation>De FreeBSD-poortenboom kon niet in uw systeem worden aangetroffen. U kunt de poortenboom ophalen via het EasyPBI-menu of het pad naar de poortenboom handmatig instellen in de EasyPBI-voorkeuren, indien deze is geïnstalleerd op een niet-standaardlocatie.</translation> 
  1063852    </message> 
  1064853    <message> 
  1065854        <source>Select Port</source> 
  1066         <translation type="unfinished"> 
  1067             </translation> 
   855        <translation>Poort kiezen</translation> 
  1068856    </message> 
  1069857    <message> 
  1070858        <source>Select Package Directory</source> 
  1071         <translation type="unfinished"> 
  1072             </translation> 
   859        <translation>Pakketmap kiezen</translation> 
  1073860    </message> 
  1074861    <message> 
  1075862        <source>Select PNG Icon</source> 
  1076         <translation type="unfinished"> 
  1077             </translation> 
   863        <translation>PNG-pictogram kiezen</translation> 
  1078864    </message> 
  1079865    <message> 
  1080866        <source>PNG icon (*.png)</source> 
  1081         <translation type="unfinished"> 
  1082             </translation> 
   867        <translation>PNG-pictogram (*.png)</translation> 
  1083868    </message> 
  1084869</context> 
   
  1087872    <message> 
  1088873        <source>EasyPBI Preferences</source> 
  1089         <translation type="unfinished"> 
  1090             </translation> 
   874        <translation>Voorkeuren van EasyPBI</translation> 
  1091875    </message> 
  1092876    <message> 
  1093877        <source>PBI Output Dir</source> 
  1094         <translation type="unfinished"> 
  1095             </translation> 
   878        <translation>PBI-uitvoermap</translation> 
  1096879    </message> 
  1097880    <message> 
  1098881        <source>Local directory for built PBI&apos;s to be placed.</source> 
  1099         <translation type="unfinished"> 
  1100             </translation> 
   882        <translation>Lokale map waar gebouwde PBI&apos;s moeten worden geplaatst.</translation> 
  1101883    </message> 
  1102884    <message> 
  1103885        <source>Browse local system to select a PBI output directory</source> 
  1104         <translation type="unfinished"> 
  1105             </translation> 
   886        <translation>Doorzoek lokale systeem om een PBI-uitvoermap te kiezen</translation> 
  1106887    </message> 
  1107888    <message> 
  1108889        <source>Select</source> 
  1109         <translation type="unfinished"> 
  1110             </translation> 
   890        <translation>Kiezen</translation> 
  1111891    </message> 
  1112892    <message> 
  1113893        <source>Digitally sign any PBI&apos;s that are created for tamper-evident distribution</source> 
  1114         <translation type="unfinished"> 
  1115             </translation> 
   894        <translation>Voorzie PBI&apos;s die worden gemaakt voor knoeibestendige distributie, van een digitale handtekening</translation> 
  1116895    </message> 
  1117896    <message> 
  1118897        <source>Digitally Sign PBI</source> 
  1119         <translation type="unfinished"> 
  1120             </translation> 
   898        <translation>Voorzie PBI van digitale handtekening</translation> 
  1121899    </message> 
  1122900    <message> 
  1123901        <source>Signature File</source> 
  1124         <translation type="unfinished"> 
  1125             </translation> 
   902        <translation>Handtekeningbestand</translation> 
  1126903    </message> 
  1127904    <message> 
  1128905        <source>Local file that contains the openssl key</source> 
  1129         <translation type="unfinished"> 
  1130             </translation> 
   906        <translation>Lokaal bestand dat de openssl-sleutel bevat</translation> 
  1131907    </message> 
  1132908    <message> 
  1133909        <source>Browse for the openssl key file</source> 
  1134         <translation type="unfinished"> 
  1135             </translation> 
   910        <translation>Zoek naar het openssl-sleutelbestand</translation> 
  1136911    </message> 
  1137912    <message> 
  1138913        <source>Use system memory to speed up PBI build processes.</source> 
  1139         <translation type="unfinished"> 
  1140             </translation> 
   914        <translation>Gebruik systeemgeheugen om PBI-bouwprocessen te versnellen.</translation> 
  1141915    </message> 
  1142916    <message> 
  1143917        <source>Use TMPFS</source> 
  1144         <translation type="unfinished"> 
  1145             </translation> 
   918        <translation>Gebruik TMPFS</translation> 
  1146919    </message> 
  1147920    <message> 
  1148921        <source>Greatly speeds up the PBI build process by preventing re-compilation of previously built ports.</source> 
  1149         <translation type="unfinished"> 
  1150             </translation> 
   922        <translation>Versnelt het PBI-bouwproces aanzienlijk, door hercompilatie van eerder gebouwde poorten te voorkomen.</translation> 
  1151923    </message> 
  1152924    <message> 
  1153925        <source>Use Package Caching</source> 
  1154         <translation type="unfinished"> 
  1155             </translation> 
   926        <translation>Tijdelijke pakketopslag in geheugen gebruiken</translation> 
  1156927    </message> 
  1157928    <message> 
  1158929        <source>Package Caching Options</source> 
  1159         <translation type="unfinished"> 
  1160             </translation> 
   930        <translation>Opties voor tijdelijke pakketopslag in geheugen</translation> 
  1161931    </message> 
  1162932    <message> 
  1163933        <source>Packages to Ignore</source> 
  1164         <translation type="unfinished"> 
  1165             </translation> 
   934        <translation>Te negeren pakketten</translation> 
  1166935    </message> 
  1167936    <message> 
  1168937        <source>Listed packages will always be ignored during PBI builds.</source> 
  1169         <translation type="unfinished"> 
  1170             </translation> 
   938        <translation>Opgesomde pakketten zullen altijd worden genegeerd tijdens PBI-bouw.</translation> 
  1171939    </message> 
  1172940    <message> 
  1173941        <source>Add a currently cached package to be ignored.</source> 
  1174         <translation type="unfinished"> 
  1175             </translation> 
   942        <translation>Voeg een te negeren pakket toe dat thans in de tijdelijke geheugenopslag zit.</translation> 
  1176943    </message> 
  1177944    <message> 
  1178945        <source>Add</source> 
  1179         <translation type="unfinished"> 
  1180             </translation> 
   946        <translation>Toevoegen</translation> 
  1181947    </message> 
  1182948    <message> 
  1183949        <source>Remove the selected package from the ignore list.</source> 
  1184         <translation type="unfinished"> 
  1185             </translation> 
   950        <translation>Verwijder het gekozen pakket uit de negeerlijst.</translation> 
  1186951    </message> 
  1187952    <message> 
  1188953        <source>Remove</source> 
  1189         <translation type="unfinished"> 
  1190             </translation> 
   954        <translation>Verwijderen</translation> 
  1191955    </message> 
  1192956    <message> 
  1193957        <source>Delete all packages currently in the cache.</source> 
  1194         <translation type="unfinished"> 
  1195             </translation> 
   958        <translation>Verwijder alle pakketten die zich thans in de tijdelijke geheugenopslag bevinden.</translation> 
  1196959    </message> 
  1197960    <message> 
  1198961        <source>Clear Cache</source> 
  1199         <translation type="unfinished"> 
  1200             </translation> 
   962        <translation>Tijdelijke geheugenopslag leegmaken</translation> 
  1201963    </message> 
  1202964    <message> 
  1203965        <source>Local Paths</source> 
  1204         <translation type="unfinished"> 
  1205             </translation> 
   966        <translation>Lokale paden</translation> 
  1206967    </message> 
  1207968    <message> 
  1208969        <source>Default directory for all PBI modules to be created</source> 
  1209         <translation type="unfinished"> 
  1210             </translation> 
   970        <translation>Standaardmap voor alle te maken PBI-modules</translation> 
  1211971    </message> 
  1212972    <message> 
  1213973        <source>Select a local directory for PBI modules.</source> 
  1214         <translation type="unfinished"> 
  1215             </translation> 
   974        <translation>Kies een lokale map voor PBI-modules.</translation> 
  1216975    </message> 
  1217976    <message> 
  1218977        <source>Default directory to open when adding icons/files to a module</source> 
  1219         <translation type="unfinished"> 
  1220             </translation> 
   978        <translation>Te openen standaardmap voor het toevoegen van pictogrammen/bestanden aan een module</translation> 
  1221979    </message> 
  1222980    <message> 
  1223981        <source>Select a local directory.</source> 
  1224         <translation type="unfinished"> 
  1225             </translation> 
   982        <translation>Kies een lokale map.</translation> 
  1226983    </message> 
  1227984    <message> 
  1228985        <source>Default PNG icon to use for PBI modules.</source> 
  1229         <translation type="unfinished"> 
  1230             </translation> 
   986        <translation>Standaard-PNG-pictogram om te gebruiken voor PBI-modules.</translation> 
  1231987    </message> 
  1232988    <message> 
  1233989        <source>Browse local system for a default PNG icon.</source> 
  1234         <translation type="unfinished"> 
  1235             </translation> 
   990        <translation>Doorzoek lokaal systeem naar een standaard-PNG-pictogram.</translation> 
  1236991    </message> 
  1237992    <message> 
  1238993        <source>Have EasyPBI re-scan the system for available utilities.</source> 
  1239         <translation type="unfinished"> 
  1240             </translation> 
   994        <translation>Laat EasyPBI het systeem opnieuw doorzoeken naar beschikbare hulpmiddelen.</translation> 
  1241995    </message> 
  1242996    <message> 
  1243997        <source>Auto-Detect</source> 
  1244         <translation type="unfinished"> 
  1245             </translation> 
   998        <translation>Automatisch bespeuren</translation> 
  1246999    </message> 
  12471000    <message> 
  12481001        <source>pbi_makeport</source> 
  1249         <translation type="unfinished"> 
  1250             </translation> 
   1002        <translation>pbi_makeport</translation> 
  12511003    </message> 
  12521004    <message> 
  12531005        <source>Full path to the &quot;pbi_makeport&quot; binary</source> 
  1254         <translation type="unfinished"> 
  1255             </translation> 
   1006        <translation>Volledig pad naar het binaire bestand &apos;pbi_makeport&apos;</translation> 
  12561007    </message> 
  12571008    <message> 
  12581009        <source>Browse system for the local binary.</source> 
  1259         <translation type="unfinished"> 
  1260             </translation> 
   1010        <translation>Doorzoek systeem naar het lokale binaire bestand.</translation> 
  12611011    </message> 
  12621012    <message> 
  12631013        <source>pbi_create</source> 
  1264         <translation type="unfinished"> 
  1265             </translation> 
   1014        <translation>pbi_create</translation> 
  12661015    </message> 
  12671016    <message> 
  12681017        <source>Full path to the &quot;pbi_create&quot; binary</source> 
  1269         <translation type="unfinished"> 
  1270             </translation> 
   1018        <translation>Volledig pad naar het &apos;pbi_create&apos;-binaire bestand</translation> 
  12711019    </message> 
  12721020    <message> 
  12731021        <source>Switch User Utility</source> 
  1274         <translation type="unfinished"> 
  1275             </translation> 
   1022        <translation>Hulpmiddel voor gebruikerswissel</translation> 
  12761023    </message> 
  12771024    <message> 
  12781025        <source>Full path to the graphical &quot;switch user&quot; utility (pc-su, gksu, kdesu, qsu, etc..)</source> 
  1279         <translation type="unfinished"> 
  1280             </translation> 
   1026        <translation>Volledig pad naar het grafische hulpmiddel voor gebruikerswissel (pc-su, gksu, kdesu, qsu, enz...)</translation> 
  12811027    </message> 
  12821028    <message> 
  12831029        <source>Select PBI Output Directory</source> 
  1284         <translation type="unfinished"> 
  1285             </translation> 
   1030        <translation>Kies PBI-uitvoermap</translation> 
  12861031    </message> 
  12871032    <message> 
  12881033        <source>Select Digital Signature File</source> 
  1289         <translation type="unfinished"> 
  1290             </translation> 
   1034        <translation>Kies digitaal handtekeningbestand</translation> 
  12911035    </message> 
  12921036    <message> 
  12931037        <source>Signature Files (*)</source> 
  1294         <translation type="unfinished"> 
  1295             </translation> 
   1038        <translation>Handtekeningbestanden (*)</translation> 
  12961039    </message> 
  12971040    <message> 
  12981041        <source>Select the Package to Ignore</source> 
  1299         <translation type="unfinished"> 
  1300             </translation> 
   1042        <translation>Kies het te negeren pakket</translation> 
  13011043    </message> 
  13021044    <message> 
  13031045        <source>Package Files (*.txz)</source> 
  1304         <translation type="unfinished"> 
  1305             </translation> 
   1046        <translation>Pakketbestanden (*.txz)</translation> 
  13061047    </message> 
  13071048    <message> 
  13081049        <source>Are you sure you wish to clear the PBI package cache?</source> 
  1309         <translation type="unfinished"> 
  1310             </translation> 
   1050        <translation>Weet u zeker dat u de tijdelijke geheugenopslag voor PBI-pakketten wil ledigen?</translation> 
  13111051    </message> 
  13121052    <message> 
  13131053        <source>This will delete all the files and directories in the cache directory. The next time you start a PBI build, it will begin to rebuild all the packages from source.</source> 
  1314         <translation type="unfinished"> 
  1315             </translation> 
   1054        <translation>Dit zal alle bestanden en mappen verwijderen in de map voor tijdelijke geheugenopslag. De volgende keer dat u een PBI-bouw aanvangt, zal die beginnen om alle pakketten vanuit de bron te herbouwen.</translation> 
  13161055    </message> 
  13171056    <message> 
  13181057        <source>Select Default Module Directory</source> 
  1319         <translation type="unfinished"> 
  1320             </translation> 
   1058        <translation>Kies standaard-modulemap</translation> 
  13211059    </message> 
  13221060    <message> 
  13231061        <source>Select Default Directory To Find Icon Files</source> 
  1324         <translation type="unfinished"> 
  1325             </translation> 
   1062        <translation>Kies standaardmap voor het zoeken naar pictogrambestanden</translation> 
  13261063    </message> 
  13271064    <message> 
  13281065        <source>Select Default Icon FIle</source> 
  1329         <translation type="unfinished"> 
  1330             </translation> 
   1066        <translation>Kies standaard-pictogrambestand</translation> 
  13311067    </message> 
  13321068    <message> 
  13331069        <source>PNG Images (*.png)</source> 
  1334         <translation type="unfinished"> 
  1335             </translation> 
   1070        <translation>PNG-afbeeldingen (*.png)</translation> 
  13361071    </message> 
  13371072    <message> 
  13381073        <source>Select Graphical Switch-User Utility</source> 
  1339         <translation type="unfinished"> 
  1340             </translation> 
   1074        <translation>Kies grafisch hulpmiddel voor gebruikerswissel</translation> 
  13411075    </message> 
  13421076    <message> 
  13431077        <source>Select &apos;pbi_create&apos; File Location</source> 
  1344         <translation type="unfinished"> 
  1345             </translation> 
   1078        <translation>Kies locatie voor &apos;pbi_create&apos;-bestand</translation> 
  13461079    </message> 
  13471080    <message> 
  13481081        <source>Select &apos;pbi_makeport&apos; File Location</source> 
  1349         <translation type="unfinished"> 
  1350             </translation> 
   1082        <translation>Kies locatie voor &apos;pbi_makeport&apos;-bestand</translation> 
  13511083    </message> 
  13521084    <message> 
  13531085        <source>Are you sure you wish to return to the automatically detected utility paths?</source> 
  1354         <translation type="unfinished"> 
  1355             </translation> 
   1086        <translation>Weet u zeker dat u wil terugkeren naar de automatisch bespeurde hulpmiddelpaden?</translation> 
  13561087    </message> 
  13571088    <message> 
  13581089        <source>This will remove any customized path settings for the external utilities.</source> 
  1359         <translation type="unfinished"> 
  1360             </translation> 
   1090        <translation>Dit zal alle aangepaste padinstellingen verwijderen voor externe hulpmiddelen.</translation> 
  13611091    </message> 
  13621092    <message> 
  13631093        <source>Select FreeBSD Ports Directory</source> 
  1364         <translation type="unfinished"> 
  1365             </translation> 
   1094        <translation>Kies FreeBSD-poortenmap</translation> 
  13661095    </message> 
  13671096    <message> 
  13681097        <source>FreeBSD Ports</source> 
  1369         <translation type="unfinished"> 
  1370             </translation> 
   1098        <translation>FreeBSD-poorten</translation> 
  13711099    </message> 
  13721100    <message> 
  13731101        <source>Ports Tree</source> 
  1374         <translation type="unfinished"> 
  1375             </translation> 
   1102        <translation>Poortenboom</translation> 
  13761103    </message> 
  13771104    <message> 
  13781105        <source>Last Update</source> 
  1379         <translation type="unfinished"> 
  1380             </translation> 
   1106        <translation>Laatste keer bijgewerkt</translation> 
  13811107    </message> 
  13821108    <message> 
  13831109        <source>TextLabel</source> 
  1384         <translation type="unfinished"> 
  1385             </translation> 
   1110        <translation>TextLabel</translation> 
  13861111    </message> 
  13871112    <message> 
  13881113        <source>Create Dir</source> 
  1389         <translation type="unfinished"> 
  1390             </translation> 
   1114        <translation>Map maken</translation> 
  13911115    </message> 
  13921116    <message> 
  13931117        <source>Update</source> 
  1394         <translation type="unfinished"> 
  1395             </translation> 
   1118        <translation>Bijwerken</translation> 
  13961119    </message> 
  13971120    <message> 
  13981121        <source>Status</source> 
  1399         <translation type="unfinished"> 
  1400             </translation> 
   1122        <translation>Status</translation> 
  14011123    </message> 
  14021124    <message> 
  14031125        <source>PBI Builds</source> 
  1404         <translation type="unfinished"> 
  1405             </translation> 
   1126        <translation>PBI-bouwsels</translation> 
  14061127    </message> 
  14071128    <message> 
  14081129        <source>External Utilities</source> 
  1409         <translation type="unfinished"> 
  1410             </translation> 
   1130        <translation>Externe hulpmiddelen</translation> 
  14111131    </message> 
  14121132    <message> 
  14131133        <source>Default Search Paths</source> 
  1414         <translation type="unfinished"> 
  1415             </translation> 
   1134        <translation>Standaard-zoekpaden</translation> 
  14161135    </message> 
  14171136    <message> 
  14181137        <source>Modules</source> 
  1419         <translation type="unfinished"> 
  1420             </translation> 
   1138        <translation>Modules</translation> 
  14211139    </message> 
  14221140    <message> 
  14231141        <source>Resources</source> 
  1424         <translation type="unfinished"> 
  1425             </translation> 
   1142        <translation>Hulpbronnen</translation> 
  14261143    </message> 
  14271144    <message> 
  14281145        <source>Default Icon</source> 
  1429         <translation type="unfinished"> 
  1430             </translation> 
   1146        <translation>Standaardpictogram</translation> 
  14311147    </message> 
  14321148    <message> 
  14331149        <source>Current User (~/EasyPBI/ports)</source> 
  1434         <translation type="unfinished"> 
  1435             </translation> 
   1150        <translation>Huidige gebruiker (~/EasyPBI/ports)</translation> 
  14361151    </message> 
  14371152    <message> 
  14381153        <source>All Users (/usr/ports)</source> 
  1439         <translation type="unfinished"> 
  1440             </translation> 
   1154        <translation>Alle gebruikers (/usr/ports)</translation> 
  14411155    </message> 
  14421156    <message> 
  14431157        <source>Other</source> 
  1444         <translation type="unfinished"> 
  1445             </translation> 
   1158        <translation>Overig</translation> 
  14461159    </message> 
  14471160    <message> 
  14481161        <source>Nonexistent</source> 
  1449         <translation type="unfinished"> 
  1450             </translation> 
   1162        <translation>Niet-bestaand</translation> 
  14511163    </message> 
  14521164    <message> 
  14531165        <source>Success</source> 
  1454         <translation type="unfinished"> 
  1455             </translation> 
   1166        <translation>Succes</translation> 
  14561167    </message> 
  14571168    <message> 
  14581169        <source>The FreeBSD ports tree has been successfully updated</source> 
  1459         <translation type="unfinished"> 
  1460             </translation> 
   1170        <translation>De FreeBSD-poortenboom is met succes bijgewerkt</translation> 
  14611171    </message> 
  14621172    <message> 
  14631173        <source>Failure</source> 
  1464         <translation type="unfinished"> 
  1465             </translation> 
   1174        <translation>Mislukt</translation> 
  14661175    </message> 
  14671176    <message> 
  14681177        <source>The FreeBSD ports tree has failed to update.</source> 
  1469         <translation type="unfinished"> 
  1470             </translation> 
   1178        <translation>De FreeBSD-poortenboom kon niet worden bijgewerkt.</translation> 
  14711179    </message> 
  14721180    <message> 
  14731181        <source>Last Message: %1</source> 
  1474         <translation type="unfinished"> 
  1475             </translation> 
   1182        <translation>Laatste bericht: %1</translation> 
  14761183    </message> 
  14771184    <message> 
  14781185        <source>Requesting Root Access</source> 
  1479         <translation type="unfinished"> 
  1480             </translation> 
   1186        <translation>Root-toegang vereisen</translation> 
  14811187    </message> 
  14821188</context> 
   
  14851191    <message> 
  14861192        <source>About EasyPBI</source> 
  1487         <translation type="unfinished"> 
  1488             </translation> 
   1193        <translation>Over EasyPBI</translation> 
  14891194    </message> 
  14901195    <message> 
  14911196        <source>License</source> 
  1492         <translation type="unfinished"> 
  1493             </translation> 
   1197        <translation>Licentie</translation> 
  14941198    </message> 
  14951199    <message> 
  14961200        <source>Development History</source> 
  1497         <translation type="unfinished"> 
  1498             </translation> 
   1201        <translation>Ontwikkelingsgeschiedenis</translation> 
  14991202    </message> 
  15001203    <message> 
  15011204        <source>EasyPBI version %1</source> 
  1502         <translation type="unfinished"> 
  1503             </translation> 
   1205        <translation>EasyPBI-versie %1</translation> 
  15041206    </message> 
  15051207    <message> 
  15061208        <source>Create PBI&apos;s quickly and easily.</source> 
  1507         <translation type="unfinished"> 
  1508             </translation> 
   1209        <translation>Maak snel en makkelijk PBI&apos;s.</translation> 
  15091210    </message> 
  15101211    <message> 
  15111212        <source>Unable to open resource file: %1</source> 
  1512         <translation type="unfinished"> 
  1513             </translation> 
   1213        <translation>Kon hulpbronbestand niet openen: %1</translation> 
  15141214    </message> 
  15151215    <message> 
  15161216        <source>Please check that your EasyPBI compilation was performed correctly</source> 
  1517         <translation type="unfinished"> 
  1518             </translation> 
   1217        <translation>Kijk a.u.b. na of uw EasyPBI-compilatie juist werd uitgevoerd</translation> 
  15191218    </message> 
  15201219</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.