Changeset 901829d


Ignore:
Timestamp:
11/14/13 02:04:28 (21 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
029a2ba, d9f2085
Parents:
b337fe8
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

Location:
src-qt4
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_lv.ts

  rb8132dc6 r901829d  
  3030    <message> 
  3131        <source>ident</source> 
  32         <translation type="unfinished">identifikācija</translation> 
   32        <translation>identifikācija</translation> 
  3333    </message> 
  3434    <message> 
   
  9595    <message> 
  9696        <source>Host:</source> 
  97         <translation type="unfinished">Resursdators:</translation> 
   97        <translation>Resursdators:</translation> 
  9898    </message> 
  9999</context> 
 • src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_lv.ts

  rb40ce0f r901829d  
  66    <message> 
  77        <source>Switch between US layout and user selected layout</source> 
  8         <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8        <translation>Pārslēgties starp US un lietotāja izvēlētu klaviatÅ«ras izkārtojumu</translation> 
  109    </message> 
  1110    <message> 
  1211        <source>&amp;Back</source> 
  13         <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12        <translation>&amp;AtpakaÄŒ</translation> 
  1513    </message> 
  1614    <message> 
  1715        <source>&amp;Next</source> 
  18         <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16        <translation>&amp;Nākamais</translation> 
  2017    </message> 
  2118    <message> 
  2219        <source>Welcome to your new PC-BSD system! You may change your language above, and click next to begin the setup process.</source> 
  23         <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20        <translation>Laipni lÅ«gti jÅ«su jaunajā PC-BSD sistēmā! Augstāk jÅ«s varat nomainÄ«t valodu un pēc tam klikÅ¡Ä·iniet &quot;nākamais&quot;, lai sāktu instalācijas procesu.</translation> 
  2521    </message> 
  2622    <message> 
  2723        <source>System Timezone</source> 
  28         <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24        <translation>Sistēmas laika josla</translation> 
  3025    </message> 
  3126    <message> 
  3227        <source>Where are you located? Please select the timezone for your location.</source> 
  33         <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28        <translation>Kur jÅ«s atrodaties? LÅ«dzu izvēlieties laika joslu jÅ«su atraÅ¡anās vietai.</translation> 
  3529    </message> 
  3630    <message> 
  3731        <source>Root Password</source> 
  38         <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32        <translation>Root parole</translation> 
  4033    </message> 
  4134    <message> 
  4235        <source>Password</source> 
  43         <translation type="unfinished"> 
  44             </translation> 
   36        <translation>Parole</translation> 
  4537    </message> 
  4638    <message> 
  4739        <source>Password (Repeat)</source> 
  48         <translation type="unfinished"> 
  49             </translation> 
   40        <translation>Parole (atkārtot)</translation> 
  5041    </message> 
  5142    <message> 
  5243        <source>The system or &quot;root&quot; password allows you to make changes to your operating system, and should be kept from non-trusted users. </source> 
  53         <translation type="unfinished"> 
  54             </translation> 
   44        <translation>Sistēmas vai &quot;root&quot; parole atÄŒauj jums veikt izmaiņas operētājsistēmā un tā bÅ«tu jātur droÅ¡Ä«bā no neuzticamiem lietotājiem. </translation> 
  5545    </message> 
  5646    <message> 
  5747        <source>Create a User</source> 
  58         <translation type="unfinished"> 
  59             </translation> 
   48        <translation>Izveidot lietotāju</translation> 
  6049    </message> 
  6150    <message> 
  6251        <source>Name</source> 
  63         <translation type="unfinished"> 
  64             </translation> 
   52        <translation>Vārds</translation> 
  6553    </message> 
  6654    <message> 
  6755        <source>Username</source> 
  68         <translation type="unfinished"> 
  69             </translation> 
   56        <translation>Lietotājvārds</translation> 
  7057    </message> 
  7158    <message> 
  7259        <source>Connect to a Wireless Network</source> 
  73         <translation type="unfinished"> 
  74             </translation> 
   60        <translation>Pieslēgties bezvadu tÄ«klam</translation> 
  7561    </message> 
  7662    <message> 
   
  8672    <message> 
  8773        <source>Setup is now complete! Press Finish to login to your new desktop.</source> 
  88         <translation type="unfinished"> 
  89             </translation> 
   74        <translation>Instalācija ir pabeigta! KlikÅ¡Ä·iniet &quot;pabeigt&quot; lai pieteiktos jÅ«su jaunajā darbvirsmā.</translation> 
  9075    </message> 
  9176    <message> 
  9277        <source>&amp;Finish</source> 
  93         <translation type="unfinished"> 
  94             </translation> 
   78        <translation>&amp;Pabeigt</translation> 
  9579    </message> 
  9680    <message> 
  9781        <source>Change the installation language</source> 
  98         <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   82        <translation>MainÄ«t instalācijas valodu</translation> 
  10083    </message> 
  10184    <message> 
  10285        <source>Set the system timezone</source> 
  103         <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   86        <translation>UzstādÄ«t sistēmas laika joslu</translation> 
  10587    </message> 
  10688    <message> 
  10789        <source>Display help for the current screen</source> 
  108         <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   90        <translation type="unfinished">ParādÄ«t palÄ«dzÄ«bu aktÄ«vajam logam</translation> 
  11091    </message> 
  11192    <message> 
  11293        <source>Launch the on-screen keyboard</source> 
  113         <translation type="unfinished"> 
  114             </translation> 
   94        <translation>Palaist uzekrāna displeju</translation> 
  11595    </message> 
  11696    <message> 
  11797        <source>Will encrypt users home-directory</source> 
  118         <translation type="unfinished"> 
  119             </translation> 
   98        <translation>Å ifrēs lietotāja mājas direktoriju</translation> 
  12099    </message> 
  121100    <message> 
  122101        <source>Encrypt user files</source> 
  123         <translation type="unfinished"> 
  124             </translation> 
   102        <translation>Å ifrēt lietotāja failus</translation> 
  125103    </message> 
  126104    <message> 
  127105        <source>System Hostname</source> 
  128         <translation type="unfinished"> 
  129             </translation> 
   106        <translation>Sistēmas resursdators</translation> 
  130107    </message> 
  131108    <message> 
  132109        <source>Enter a valid hostname, or leave default.</source> 
  133         <translation type="unfinished"> 
  134             </translation> 
   110        <translation>Ievadiet derÄ«gu resursdatora nosaukumu vai atstājiet noklusēto nosaukumu.</translation> 
  135111    </message> 
  136112    <message> 
  137113        <source>Please enter a hostname</source> 
  138         <translation type="unfinished"> 
  139             </translation> 
   114        <translation>LÅ«dzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation> 
  140115    </message> 
  141116    <message> 
  142117        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
  143         <translation type="unfinished"> 
  144             </translation> 
   118        <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation> 
  145119    </message> 
  146120</context> 
   
  149123    <message> 
  150124        <source>This screen allows you to select the system language you wish to use.</source> 
  151         <translation type="unfinished"> 
  152             </translation> 
   125        <translation>Å is logs ÄŒauj jums izvēlēties sistēmas valodu.</translation> 
  153126    </message> 
  154127    <message> 
  155128        <source>This screen lets you pick the default timezone for your computer.</source> 
  156         <translation type="unfinished"> 
  157             </translation> 
   129        <translation>Å is logs ÄŒauj jums izvēlēties noklusēto laika joslu jÅ«su datoram.</translation> 
  158130    </message> 
  159131    <message> 
  160132        <source>On this screen please enter the root password you wish to use. This password is used for full system access, and should be something secure.</source> 
  161         <translation type="unfinished"> 
  162             </translation> 
   133        <translation>Å ajā logā lÅ«dzu ievadiet root paroli. Å Ä« parole tiek izmantota pilnai sistēmas piekÄŒuvei un tai ir jābÅ«t droÅ¡ai.</translation> 
  163134    </message> 
  164135    <message> 
  165136        <source>On this screen you will need to create a user to log into your desktop. Additional users may be created in the Control Panel.</source> 
  166         <translation type="unfinished"> 
  167             </translation> 
   137        <translation>Å ajā logā jums vajadzēs izveidot lietotāju lai pieteiktos jÅ«su darbvirsmā. Papildus lietotāji var tikt izveidoti Kontroles panelÄ«.</translation> 
  168138    </message> 
  169139    <message> 
  170140        <source>On this screen you may connect to an available wifi network. If you have a hidden network, it may be added later in the Network Manager.</source> 
  171         <translation type="unfinished"> 
  172             </translation> 
   141        <translation>Å ajā logā jÅ«s varat pieslēgties pieejamam wifi tÄ«klam. Ja jums ir slēgtais tÄ«kls, tad to var pievienot vēlāk TÄ«kla pārvaldniekā.</translation> 
  173142    </message> 
  174143    <message> 
  175144        <source>The computer setup is now finished! Click Finish to log into your new Desktop.</source> 
  176         <translation type="unfinished"> 
  177             </translation> 
   145        <translation>Instalācijas process ir pabeigts! KlikÅ¡Ä·iniet &quot;Pabeigt&quot; lai pieteiktos jÅ«su jaunajā darbvirsmā.</translation> 
  178146    </message> 
  179147</context> 
   
  182150    <message> 
  183151        <source>&amp;Close</source> 
  184         <translation type="unfinished"> 
  185             </translation> 
   152        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  186153    </message> 
  187154</context> 
   
  190157    <message> 
  191158        <source>&amp;Close</source> 
  192         <translation type="unfinished"> 
  193             </translation> 
   159        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  194160    </message> 
  195161</context> 
   
  198164    <message> 
  199165        <source>SSID</source> 
  200         <translation type="unfinished"> 
  201             </translation> 
   166        <translation>SSID</translation> 
  202167    </message> 
  203168    <message> 
  204169        <source>Network Key</source> 
  205         <translation type="unfinished"> 
  206             </translation> 
   170        <translation>TÄ«kla atslēga</translation> 
  207171    </message> 
  208172    <message> 
  209173        <source>Network Key (Repeat)</source> 
  210         <translation type="unfinished"> 
  211             </translation> 
   174        <translation>TÄ«kla atslēga (atkārtot)</translation> 
  212175    </message> 
  213176    <message> 
  214177        <source>Show network key as text</source> 
  215         <translation type="unfinished"> 
  216             </translation> 
   178        <translation>ParādÄ«t tÄ«kla atslēgu kā tekstu</translation> 
  217179    </message> 
  218180    <message> 
   
  222184    <message> 
  223185        <source>Cancel</source> 
  224         <translation type="unfinished"> 
  225             </translation> 
   186        <translation>Atcelt</translation> 
  226187    </message> 
  227188    <message> 
  228189        <source>Network Key Error</source> 
  229         <translation type="unfinished"> 
  230             </translation> 
   190        <translation>TÄ«kla atslēgas kČūda</translation> 
  231191    </message> 
  232192    <message> 
  233193        <source>Error: The entered network keys do not match! 
  234194</source> 
  235         <translation type="unfinished"> 
  236             </translation> 
   195        <translation>KČūda: ievadÄ«tās tÄ«kla atslēgas nesakrÄ«t! 
   196</translation> 
  237197    </message> 
  238198</context> 
   
  241201    <message> 
  242202        <source>Keyboard Settings</source> 
  243         <translation type="unfinished"> 
  244             </translation> 
   203        <translation>KlaviatÅ«ras iestatÄ«jumi</translation> 
  245204    </message> 
  246205    <message> 
  247206        <source>Key Layout</source> 
  248         <translation type="unfinished"> 
  249             </translation> 
   207        <translation type="unfinished">Taustiņu izkārtojums</translation> 
  250208    </message> 
  251209    <message> 
   
  256214    <message> 
  257215        <source>Keyboard Model</source> 
  258         <translation type="unfinished"> 
  259             </translation> 
   216        <translation>KlaviatÅ«ras modelis</translation> 
  260217    </message> 
  261218    <message> 
  262219        <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source> 
  263         <translation type="unfinished"> 
  264             </translation> 
   220        <translation>( zemāk norādÄ«tajā laukā jÅ«s varat pārbaudÄ«t jÅ«su izvēlētos iestatÄ«jumus. )</translation> 
  265221    </message> 
  266222    <message> 
  267223        <source>&amp;Apply</source> 
  268         <translation type="unfinished"> 
  269             </translation> 
   224        <translation>&amp;Apstiprināt</translation> 
  270225    </message> 
  271226    <message> 
  272227        <source>&amp;Close</source> 
  273         <translation type="unfinished"> 
  274             </translation> 
   228        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  275229    </message> 
  276230</context> 
 • src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_lv.ts

  r32e9bb7 r901829d  
  106106    <message> 
  107107        <source>Configure </source> 
  108         <translation>Konfigurācija</translation> 
   108        <translation>Konfigurēt </translation> 
  109109    </message> 
  110110    <message> 
   
  126126    <message> 
  127127        <source>Network Configuration (Advanced)</source> 
  128         <translation type="unfinished">TÄ«kla konfigurācija</translation> 
   128        <translation>TÄ«kla konfigurācija (paplaÅ¡ināti)</translation> 
  129129    </message> 
  130130    <message> 
  131131        <source>Unknown Wireless Device</source> 
  132         <translation type="unfinished"> 
  133             </translation> 
   132        <translation>Nezināma bezvadu ierÄ«ce</translation> 
  134133    </message> 
  135134    <message> 
   
  165164    <message> 
  166165        <source>Server Address</source> 
  167         <translation type="unfinished"> 
  168             </translation> 
   166        <translation>Servera adrese</translation> 
  169167    </message> 
  170168    <message> 
  171169        <source>Port Number</source> 
  172         <translation type="unfinished"> 
  173             </translation> 
   170        <translation>Porta numurs</translation> 
  174171    </message> 
  175172    <message> 
   
  180177    <message> 
  181178        <source>Specify a Username / Password</source> 
  182         <translation type="unfinished"> 
  183             </translation> 
   179        <translation>Norādiet lietotājvārdu / paroli</translation> 
  184180    </message> 
  185181    <message> 
  186182        <source>Username</source> 
  187         <translation type="unfinished"> 
  188             </translation> 
   183        <translation>Lietotājvārds</translation> 
  189184    </message> 
  190185    <message> 
  191186        <source>Password</source> 
  192         <translation type="unfinished"> 
  193             </translation> 
   187        <translation>Parole</translation> 
  194188    </message> 
  195189    <message> 
   
  200194    <message> 
  201195        <source>&amp;Save</source> 
  202         <translation type="unfinished"> 
  203             </translation> 
   196        <translation>&amp;Saglabāt</translation> 
  204197    </message> 
  205198    <message> 
  206199        <source>&amp;Close</source> 
  207         <translation type="unfinished"> 
  208             </translation> 
   200        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  209201    </message> 
  210202    <message> 
  211203        <source>Need Root Access</source> 
  212         <translation type="unfinished"> 
  213             </translation> 
   204        <translation>NepiecieÅ¡ama root pieeja</translation> 
  214205    </message> 
  215206    <message> 
  216207        <source>This program must be run as root!</source> 
  217         <translation type="unfinished"> 
  218             </translation> 
   208        <translation type="unfinished">Å ai programmai ir jābÅ«t palaistai izmantojot root!</translation> 
  219209    </message> 
  220210    <message> 
  221211        <source>Address:</source> 
  222         <translation type="unfinished"> 
  223             </translation> 
   212        <translation>Adrese:</translation> 
  224213    </message> 
  225214    <message> 
  226215        <source>SSID:</source> 
  227         <translation type="unfinished"> 
  228             </translation> 
   216        <translation>SSID:</translation> 
  229217    </message> 
  230218    <message> 
  231219        <source>Status:</source> 
  232         <translation type="unfinished"> 
  233             </translation> 
   220        <translation>Statuss:</translation> 
  234221    </message> 
  235222    <message> 
  236223        <source>Please enter a hostname</source> 
  237         <translation type="unfinished"> 
  238             </translation> 
   224        <translation>LÅ«dzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation> 
  239225    </message> 
  240226    <message> 
  241227        <source>Hostname may only contain letters and numbers</source> 
  242         <translation type="unfinished"> 
  243             </translation> 
   228        <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation> 
  244229    </message> 
  245230    <message> 
  246231        <source>IPV6 DNS 1:</source> 
  247         <translation type="unfinished"> 
  248             </translation> 
   232        <translation>IPV6 DNS 1:</translation> 
  249233    </message> 
  250234    <message> 
  251235        <source>IPv6 DNS 2:</source> 
  252         <translation type="unfinished"> 
  253             </translation> 
   236        <translation>IPv6 DNS 2:</translation> 
  254237    </message> 
  255238    <message> 
   
  260243    <message> 
  261244        <source>Computer Restart Required</source> 
  262         <translation type="unfinished"> 
  263             </translation> 
   245        <translation>NepiecieÅ¡ams datora restarts</translation> 
  264246    </message> 
  265247    <message> 
  266248        <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source> 
  267         <translation type="unfinished"> 
  268             </translation> 
   249        <translation>Jums jārestartē dators, lai pabeigtu mainÄ«t resursdatora nosaukumu</translation> 
  269250    </message> 
  270251    <message> 
 • src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_lv.ts

  r32e9bb7 r901829d  
  132132    <message> 
  133133        <source>incoming</source> 
  134         <translation type="unfinished"> 
  135             </translation> 
   134        <translation>ienākoÅ¡ie</translation> 
  136135    </message> 
  137136    <message> 
  138137        <source>outgoing</source> 
  139         <translation type="unfinished"> 
  140             </translation> 
   138        <translation>izejoÅ¡ie</translation> 
  141139    </message> 
  142140    <message> 
  143141        <source>TCP</source> 
  144         <translation type="unfinished"> 
  145             </translation> 
   142        <translation>TCP</translation> 
  146143    </message> 
  147144    <message> 
  148145        <source>UDP</source> 
  149         <translation type="unfinished"> 
  150             </translation> 
   146        <translation>UDP</translation> 
  151147    </message> 
  152148</context> 
   
  155151    <message> 
  156152        <source>Question</source> 
  157         <translation type="unfinished"> 
  158             </translation> 
   153        <translation>Jautājums</translation> 
  159154    </message> 
  160155    <message> 
  161156        <source>Restored.</source> 
  162         <translation type="unfinished"> 
  163             </translation> 
   157        <translation>Atjaunots.</translation> 
  164158    </message> 
  165159    <message> 
  166160        <source>Config file successfuly restored.</source> 
  167         <translation type="unfinished"> 
  168             </translation> 
   161        <translation>Konfigurācijas fails veiksmÄ«gi atjaunots.</translation> 
  169162    </message> 
  170163    <message> 
  171164        <source>This will turn off the firewall completely. 
  172165Are you sure?</source> 
  173         <translation type="unfinished"> 
  174             </translation> 
   166        <translation>Å is pilnÄ«bā atslēgs ugunsmÅ«ri. 
   167Vai esat pārliecināts?</translation> 
  175168    </message> 
  176169    <message> 
  177170        <source>Success</source> 
  178         <translation type="unfinished"> 
  179             </translation> 
   171        <translation>Izdevās</translation> 
  180172    </message> 
  181173    <message> 
  182174        <source>Restarted successfuly!</source> 
  183         <translation type="unfinished"> 
  184             </translation> 
   175        <translation>VeiksmÄ«gi restartēts!</translation> 
  185176    </message> 
  186177    <message> 
  187178        <source>Failure</source> 
  188         <translation type="unfinished"> 
  189             </translation> 
   179        <translation>Neveiksme</translation> 
  190180    </message> 
  191181    <message> 
  192182        <source>Failed to restart!</source> 
  193         <translation type="unfinished"> 
  194             </translation> 
   183        <translation>Neizdevās restartēt!</translation> 
  195184    </message> 
  196185</context> 
   
  199188    <message> 
  200189        <source>Error opening the specified rc.conf file.</source> 
  201         <translation type="unfinished"> 
  202             </translation> 
   190        <translation>KČūda atverot norādÄ«to rc.conf failu.</translation> 
  203191    </message> 
  204192</context> 
   
  207195    <message> 
  208196        <source>Unknown</source> 
  209         <translation type="unfinished"> 
  210             </translation> 
   197        <translation>Nezināms</translation> 
  211198    </message> 
  212199</context> 
 • src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_lv.ts

  r32e9bb7 r901829d  
  66    <message> 
  77        <source>Service Manager</source> 
  8         <translation>Pakalpojumu menedÅŸeris</translation> 
   8        <translation>Servisu pārvaldnieks</translation> 
  99    </message> 
  1010    <message> 
  1111        <source>Service Name</source> 
  12         <translation>Pakalpojuma nosaukums</translation> 
   12        <translation>Servisa nosaukums</translation> 
  1313    </message> 
  1414    <message> 
   
  4444    <message> 
  4545        <source>Enabled</source> 
  46         <translation type="unfinished"> 
  47             </translation> 
   46        <translation>Ieslēgts</translation> 
  4847    </message> 
  4948    <message> 
  5049        <source>Enable Service</source> 
  51         <translation type="unfinished"> 
  52             </translation> 
   50        <translation>Ieslēgts serviss</translation> 
  5351    </message> 
  5452    <message> 
  5553        <source>Disable Service</source> 
  56         <translation type="unfinished"> 
  57             </translation> 
   54        <translation>Atslēgts serviss</translation> 
  5855    </message> 
  5956    <message> 
  6057        <source>Disabled</source> 
  61         <translation type="unfinished"> 
  62             </translation> 
   58        <translation>Atslēgts</translation> 
  6359    </message> 
  6460    <message> 
  6561        <source>Unknown</source> 
  66         <translation type="unfinished"> 
  67             </translation> 
   62        <translation>Nezināms</translation> 
  6863    </message> 
  6964    <message> 
  7065        <source>The following services are available on this system</source> 
  71         <translation type="unfinished"> 
  72             </translation> 
   66        <translation>SekojoÅ¡ie servisi ir pieejami uz Å¡Ä«s sistēmas</translation> 
  7367    </message> 
  7468    <message> 
  7569        <source>Managing services for Warden IP:</source> 
  76         <translation type="unfinished"> 
  77             </translation> 
   70        <translation>Pārvalda servisus priekÅ¡ Warden IP:</translation> 
  7871    </message> 
  7972    <message> 
  8073        <source>Checking...</source> 
  81         <translation type="unfinished"> 
  82             </translation> 
   74        <translation>Pārbauda...</translation> 
  8375    </message> 
  8476</context> 
   
  8779    <message> 
  8880        <source>Service</source> 
  89         <translation type="unfinished"> 
  90             </translation> 
   81        <translation>Serviss</translation> 
  9182    </message> 
  9283    <message> 
  9384        <source>Service Action in progress...</source> 
  94         <translation type="unfinished"> 
  95             </translation> 
   85        <translation type="unfinished">Serviss darbÄ«bā...</translation> 
  9686    </message> 
  9787    <message> 
  9888        <source>&amp;Cancel</source> 
  99         <translation type="unfinished"> 
  100             </translation> 
   89        <translation>&amp;Atcelt</translation> 
  10190    </message> 
  10291    <message> 
  10392        <source>Failed</source> 
  104         <translation type="unfinished"> 
  105             </translation> 
   93        <translation>Neizdevās</translation> 
  10694    </message> 
  10795    <message> 
  10896        <source>The specified command failed.</source> 
  109         <translation type="unfinished"> 
  110             </translation> 
   97        <translation>NorādÄ«tā komanda neizdevās.</translation> 
  11198    </message> 
  11299    <message> 
  113100        <source>Finished</source> 
  114         <translation type="unfinished"> 
  115             </translation> 
   101        <translation>Pabeigts</translation> 
  116102    </message> 
  117103    <message> 
  118104        <source>Close</source> 
  119         <translation type="unfinished"> 
  120             </translation> 
   105        <translation>Aizvērt</translation> 
  121106    </message> 
  122107</context> 
 • src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_lv.ts

  r32e9bb7 r901829d  
  66    <message> 
  77        <source>Sound Configuration</source> 
  8         <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8        <translation>Skaņas konfigurācija</translation> 
  109    </message> 
  1110    <message> 
  1211        <source>Below you may change the default sound device, and test sound playback</source> 
  13         <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12        <translation>Zemāk jÅ«s varat nomainÄ«t noklusēto skaņas ierÄ«ci un pārbaudÄ«t to</translation> 
  1513    </message> 
  1614    <message> 
  1715        <source>&amp;Test sound</source> 
  18         <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16        <translation>&amp;PārbaudÄ«t skaņu</translation> 
  2017    </message> 
  2118    <message> 
  2219        <source>&amp;Apply</source> 
  23         <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20        <translation>&amp;Apstiprināt</translation> 
  2521    </message> 
  2622    <message> 
  2723        <source>&amp;Close</source> 
  28         <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24        <translation>&amp;Aizvērt</translation> 
  3025    </message> 
  3126    <message> 
  3227        <source>No sound devices detected!</source> 
  33         <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28        <translation>Neviena skaņas ierÄ«ce nav atrasta!</translation> 
  3529    </message> 
  3630</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.