Changeset b0808bcb


Ignore:
Timestamp:
01/27/14 02:04:25 (16 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2
Children:
4f9718b
Parents:
6e38f24
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

Location:
src-qt4
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_pl.ts

  r9ec4952 rb0808bcb  
  706706    <message> 
  707707        <source>Comma-separated list of search tags for the application</source> 
  708         <translation type="unfinished"> 
  709             </translation> 
   708        <translation>Oddzielona przecinkami lista tagów do wyszukiwania tej aplikacji</translation> 
  710709    </message> 
  711710    <message> 
  712711        <source>App Type</source> 
  713         <translation type="unfinished"> 
  714             </translation> 
   712        <translation>Typ aplikacji</translation> 
  715713    </message> 
  716714    <message> 
  717715        <source>App Cat</source> 
  718         <translation type="unfinished"> 
  719             </translation> 
   716        <translation>Katalog aplikacji</translation> 
  720717    </message> 
  721718    <message> 
  722719        <source>Category where this application should be found</source> 
  723         <translation type="unfinished"> 
  724             </translation> 
   720        <translation>Kategoria w której aplikacja powinna być znajdowana</translation> 
  725721    </message> 
  726722    <message> 
  727723        <source>...</source> 
  728         <translation type="unfinished"> 
  729             </translation> 
   724        <translation>...</translation> 
  730725    </message> 
  731726    <message> 
  732727        <source>Icon URL</source> 
  733         <translation type="unfinished"> 
  734             </translation> 
   728        <translation>URL ikony</translation> 
  735729    </message> 
  736730    <message> 
  737731        <source>View Repository Management (optional)</source> 
  738         <translation type="unfinished"> 
  739             </translation> 
   732        <translation>PokaÅŒ zarzÄ 
   733dzanie repozytorium (opcjonalnie)</translation> 
  740734    </message> 
  741735    <message> 
  742736        <source>Build Key</source> 
  743         <translation type="unfinished"> 
  744             </translation> 
   737        <translation type="unfinished">Klucz budowania</translation> 
  745738    </message> 
  746739    <message> 
  747740        <source>Revision #</source> 
  748         <translation type="unfinished"> 
  749             </translation> 
   741        <translation>Wersja #</translation> 
  750742    </message> 
  751743    <message> 
  752744        <source>Priority</source> 
  753         <translation type="unfinished"> 
  754             </translation> 
   745        <translation>Priorytet</translation> 
  755746    </message> 
  756747    <message> 
  757748        <source>No TMPFS</source> 
  758         <translation type="unfinished"> 
  759             </translation> 
   749        <translation>Brak TMPFS</translation> 
  760750    </message> 
  761751    <message> 
 • src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts

  r9bcb76a rb0808bcb  
  66    <message> 
  77        <source>CMD Output</source> 
  8         <translation type="unfinished"> 
  9             </translation> 
   8        <translation>CMD - Wyjście</translation> 
  109    </message> 
  1110    <message> 
  1211        <source>Stop</source> 
  13         <translation type="unfinished"> 
  14             </translation> 
   12        <translation>Stop</translation> 
  1513    </message> 
  1614    <message> 
  1715        <source>Close</source> 
  18         <translation type="unfinished"> 
  19             </translation> 
   16        <translation>Zamknij</translation> 
  2017    </message> 
  2118    <message> 
  2219        <source>Getting PC-BSD Ports Tree</source> 
  23         <translation type="unfinished"> 
  24             </translation> 
   20        <translation>Pobierz drzewo portów PC-BSD</translation> 
  2521    </message> 
  2622    <message> 
  2723        <source>Getting PC-BSD Sources</source> 
  28         <translation type="unfinished"> 
  29             </translation> 
   24        <translation>Pobieranie zasobów PC-BSD</translation> 
  3025    </message> 
  3126    <message> 
  3227        <source>Process Running</source> 
  33         <translation type="unfinished"> 
  34             </translation> 
   28        <translation>Proces działa</translation> 
  3529    </message> 
  3630    <message> 
  3731        <source>Please stop the current process before closing this window.</source> 
  38         <translation type="unfinished"> 
  39             </translation> 
   32        <translation>Proszę zatrzymać bierzÄ 
   33cy proces przez zamknięciem tego okna.</translation> 
  4034    </message> 
  4135</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.