Ignore:
Timestamp:
02/18/14 02:04:51 (19 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2, stable/10
Children:
4b9d044
Parents:
2e1be6f
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_mt.ts

  rb9aef74 rdaa0d91  
  803803system is up.  Setting altroot defaults to using cachefile=none, though 
  804804this may be overridden using an explicit setting.</source> 
  805         <translation type="unfinished"> 
  806             </translation> 
   805        <translation>Direttorju root alternattiv. Jekk stabbiliti, dan id-direttorju huwa prepended lil xi 
   806impunjazzjoni punti fil-pool. Dan jista &apos;jintuÅŒa meta jeÅŒaminaw 
   807mhux magħruf pool fejn il-postijiet muntatura ma jistgħux jiÄ¡u fdati, jew fi 
   808ambjent boot supplenti, fejn il-mogħdijiet tipiċi mhumiex validi. 
   809altroot mhijiex proprjetà persistenti. Huwa validu biss waqt li l- 
   810sistema hija up. Twaqqif altroot nuqqasijiet li juÅŒaw cachefile = xejn, għalkemm 
   811din tista &apos;tkun surpassata uÅŒu f&apos;ambjent espliċita.</translation> 
  807812    </message> 
  808813    <message> 
  809814        <source>The current health of the pool.</source> 
  810         <translation type="unfinished"> 
  811             </translation> 
   815        <translation>Is-saħħa attwali tal-pool.</translation> 
  812816    </message> 
  813817    <message> 
  814818        <source>A unique identifier for the pool.</source> 
  815         <translation type="unfinished"> 
  816             </translation> 
   819        <translation>Identifikatur uniku għall-pool.</translation> 
  817820    </message> 
  818821    <message> 
   
  823826can be any number between 1 and the current version reported by 
  824827&quot;zpool upgrade -v&quot;.</source> 
  825         <translation type="unfinished"> 
  826             </translation> 
   828        <translation>Il-kurrent verÅŒjoni fuq disk tal-pool. Dan jista &apos;jiÅŒdied, imma 
   829qatt ma naqas. Il-metodu preferut ta &apos;aÄ¡Ä¡ornament pools huwa ma&apos; l- 
   830&quot;zpool upgrade&quot; kmand, għalkemm din il-proprjetà tista &apos;tintuÅŒa meta 
   831verÅŒjoni speċifika hija meħtieÄ¡a għall-kompatibilità b&apos;lura. Din il-proprjetà 
   832jista &apos;jkun kull numru bejn 1 u l-verÅŒjoni attwali rrapportata mill 
   833&quot;zpool-upgrade v&quot;.</translation> 
  827834    </message> 
  828835    <message> 
   
  830837property is expected to be set mainly by the installation and upgrade 
  831838programs.</source> 
  832         <translation type="unfinished"> 
  833             </translation> 
   839        <translation>Jidentifika l-default dataset bootable għall-pool għerq. Dan 
   840proprjetà hija mistennija li tiÄ¡i stabbilita prinċipalment mill-installazzjoni u jaÄ¡Ä¡ornaw 
   841programmi.</translation> 
  834842    </message> 
  835843    <message> 
   
  837845dataset permissions defined on the dataset. See zfs(8) for more 
  838846information on ZFS delegated administration.</source> 
  839         <translation type="unfinished"> 
  840             </translation> 
   847        <translation>Kontrolli dwar jekk l-utent mhux privileÄ¡Ä¡jata jingħata aċċess ibbaÅŒat fuq l- 
   848permessi settijiet tad-data definit fuq il-dataset. Ara ZFS(8) għal aktar 
   849informazzjoni dwar ZFS delegata amministrazzjoni.</translation> 
  841850    </message> 
  842851    <message> 
   
  848857is &quot;off&quot;.  This property can also be referred to by its shortened 
  849858column name, &quot;replace&quot;.</source> 
  850         <translation type="unfinished"> 
  851             </translation> 
   859        <translation>Kontrolli sostituzzjoni awtomatiku. Jekk ssettjat għal &quot;mitfi&quot;, apparat 
   860sostituzzjoni għandha tinbeda mill-amministratur billi tuÅŒa l- 
   861&quot;zpool ibdel&quot; kmand. Jekk ssettjat għal &quot;fuq&quot;, kull mezz Ä¡did, misjuba fil- 
   862istess lokazzjoni fiÅŒika bħala mezz li qabel kienu jaqgħu taħt 
   863pool, huwa awtomatikament ifformattjat u sostitwiti. L-imÄ¡iba default 
   864huwa &quot;off&quot;. Din il-proprjetà tista &apos;wkoll tkun magħrufa minn \ imqassar tagħha n isem kolonna, &quot;jissostitwixxu&quot;.</translation> 
  852865    </message> 
  853866    <message> 
   
  855868pool is output when &quot;zfs list&quot; is run without the -t option. The 
  856869default value is off.</source> 
  857         <translation type="unfinished"> 
  858             </translation> 
   870        <translation>Kontrolli dwar jekk informazzjoni dwar Snapshots assoċjati ma &apos;dan 
   871pool huwa output meta &quot;lista ZFS&quot; hija mmexxija mingħajr l-għaÅŒla l-t. Il- 
   872valur ta &apos;default off.</translation> 
  859873    </message> 
  860874    <message> 
   
  866880&quot;off&quot;.  This property can also be referred to by its shortened column 
  867881name, expand.</source> 
  868         <translation type="unfinished"> 
  869             </translation> 
   882        <translation>Kontrolli espansjoni pool awtomatiku meta l-Lun sottostanti hija mkabbra. 
   883Jekk ssettjat għal &quot;fuq&quot;, il-pool se tingħata daqs ieħor skond id-daqs tal- 
   884apparat estiÅŒa. Jekk il-mezz huwa parti allura kull \ n mera jew raidz apparati f&apos;dak il-grupp mera / raidz għandhom jiÄ¡u estiÅŒi qabel l- 
   885ispazju Ä¡dida ssir disponibbli lill-pool. L-imÄ¡ieba default \ n &quot;off&quot;. Din il-proprjetà tista &apos;wkoll tkun magħrufa mill-kolonna imqassar tagħha  
   886isem, jespandu.</translation> 
  870887    </message> 
  871888    <message> 
   
  874891ditto copy of this block is automatically stored. Default setting is 
  8758920.</source> 
  876         <translation type="unfinished"> 
  877             </translation> 
   893        <translation>Threshold għan-numru ta &apos;kopji Ditto blokk. Jekk ir-referenza 
   894jgħoddu għal ÅŒidiet blokk deduplicated hawn fuq dan in-numru, a 
   895Ä¡dida Kopja ditto ta &apos;dan il-blokk huwa awtomatikament maħŌuna. Setting default 
   8960.</translation> 
  878897    </message> 
  879898    <message> 
   
  882901only 1 unit of disk space was actually consumed. See zfs(8) for a description 
  883902of the deduplication feature.</source> 
  884         <translation type="unfinished"> 
  885             </translation> 
   903        <translation>Il-proporzjon deduplication speċifikata għal pool, espress bħala multiplikatur. Għal 
   904eÅŒempju, valur ta &apos;1.76 jindika li 1.76 unitajiet ta&apos; data kienu maħŌuna imma 
   905biss unità 1 ta &apos;spazju disk kienet attwalment ikkunsmati. Ara ZFS (8) għal deskrizzjoni 
   906tal-karatteristika deduplication.</translation> 
  886907    </message> 
  887908    <message> 
  888909        <source>Number of blocks within the pool that are not allocated.</source> 
  889         <translation type="unfinished"> 
  890             </translation> 
   910        <translation>Numru ta &apos;blokki fil-pool li mhumiex allokati.</translation> 
  891911    </message> 
  892912    <message> 
  893913        <source>Amount of storage space within the pool that has been physically allocated.</source> 
  894         <translation type="unfinished"> 
  895             </translation> 
   914        <translation>Ammont ta &apos;spazju għall-ħaÅŒna Ä¡ewwa l-pool li Ä¡ie allokat fiÅŒikament.</translation> 
  896915    </message> 
  897916    <message> 
  898917        <source>An arbitrary comment string set by the administrator.</source> 
  899         <translation type="unfinished"> 
  900             </translation> 
   918        <translation>String kumment arbitrarju stabbiliti mill-amministratur.</translation> 
  901919    </message> 
  902920    <message> 
  903921        <source>This property has currently no value on FreeBSD.</source> 
  904         <translation type="unfinished"> 
  905             </translation> 
   922        <translation>Din il-proprjetà bħalissa għandha l-ebda valur fuq FreeBSD.</translation> 
  906923    </message> 
  907924    <message> 
   
  917934that is never cached, and the special value &apos;&apos; (empty string) uses 
  918935the default location.</source> 
  919         <translation type="unfinished"> 
  920             </translation> 
   936        <translation>Jikkontrolla l-post ta &apos;fejn il-konfigurazzjoni pool huwa Cached. 
   937Niskopru pools kollha fuq l-istartjar tas-sistema teħtieÄ¡ kopja Cached tal- 
   938dejta ta &apos;konfigurazzjoni li hija maħŌuna fuq il-fajl sistema għeruq. Puls kollha  
   939f&apos;dan cache huma awtomatikament importati meta l-boots tas-sistema. Xi 
   940ambjenti, bħal jinstallaw u clustering, jeħtieÄ¡ li cache dan  
   941informazzjoni f&apos;post differenti sabiex pools mhumiex awtomatikament 
   942importati. Twaqqif din il-proprjetà ħaÅŒniet sigrieti-konfigurazzjoni pool 
   943f&apos;post differenti li aktar tard jistgħu jiÄ¡u importati &quot;zpool importazzjoni 
   944-c &quot;. Twaqqif għall-valur speċjali&quot; xejn &quot;toħloq temporanju pool 
   945li hija qatt ma Cached, u l-valur speċjali&apos;&apos; (string vojt) uÅŒi 
   946il-post default.</translation> 
  921947    </message> 
  922948    <message> 
   
  929955      is required. 
  930956</source> 
  931         <translation type="unfinished"> 
  932             </translation> 
   957        <translation>Jekk stabbiliti biex fuq, pool se jiÄ¡u importati fil-modalità jinqraw-biss bil- 
   958restrizzjonijiet li Ä¡ejjin: 
   959* Data sinkroniċi fil-log intenzjoni mhux se jkun aċċessibbli 
   960* Properties tal-pool ma tistax tinbidel 
   961* Ä abra tad-dejta ta &apos;din il-Ä¡abra tista&apos; biss jinqraw-biss \ n mmuntati * Biex tikteb lil read-only pool, esportazzjoni u l-importazzjoni tal-pool 
   962hija meħtieÄ¡a. 
   963</translation> 
  933964    </message> 
  934965    <message> 
   
  956987    <message> 
  957988        <source>New Filesystem</source> 
  958         <translation type="unfinished"> 
  959             </translation> 
   989        <translation>New Filesystem</translation> 
  960990    </message> 
  961991    <message> 
  962992        <source>Name:</source> 
  963         <translation type="unfinished"> 
  964             </translation> 
   993        <translation>Isem:</translation> 
  965994    </message> 
  966995    <message> 
  967996        <source>Properties override at creation time:</source> 
  968         <translation type="unfinished"> 
  969             </translation> 
   997        <translation>Properties jwarrab fil-ħin ħolqien:</translation> 
  970998    </message> 
  971999    <message> 
  9721000        <source>Prevent auto mount (canmount=noauto)</source> 
  973         <translation type="unfinished"> 
  974             </translation> 
   1001        <translation>Prevenzjoni auto mount (canmount = noauto)</translation> 
  9751002    </message> 
  9761003    <message> 
  9771004        <source>Mountpoint</source> 
  978         <translation type="unfinished"> 
  979             </translation> 
   1005        <translation>Mountpoint</translation> 
  9801006    </message> 
  9811007    <message> 
  9821008        <source>none</source> 
  983         <translation type="unfinished"> 
  984             </translation> 
   1009        <translation>xejn</translation> 
  9851010    </message> 
  9861011    <message> 
  9871012        <source>legacy</source> 
  988         <translation type="unfinished"> 
  989             </translation> 
   1013        <translation>legat</translation> 
  9901014    </message> 
  9911015    <message> 
  9921016        <source>[path]</source> 
  993         <translation type="unfinished"> 
  994             </translation> 
   1017        <translation>[path]</translation> 
  9951018    </message> 
  9961019    <message> 
  9971020        <source>Force UTF-8 only (utf8only=on)</source> 
  998         <translation type="unfinished"> 
  999             </translation> 
   1021        <translation>Forza UTF-8 biss (utf8only = fuq)</translation> 
  10001022    </message> 
  10011023    <message> 
  10021024        <source>Unicode normalization =</source> 
  1003         <translation type="unfinished"> 
  1004             </translation> 
   1025        <translation>Normalizzazzjoni Unicode =</translation> 
  10051026    </message> 
  10061027    <message> 
  10071028        <source>formD</source> 
  1008         <translation type="unfinished"> 
  1009             </translation> 
   1029        <translation>formD</translation> 
  10101030    </message> 
  10111031    <message> 
  10121032        <source>formKCF</source> 
  1013         <translation type="unfinished"> 
  1014             </translation> 
   1033        <translation>formKCF</translation> 
  10151034    </message> 
  10161035    <message> 
  10171036        <source>Copies =</source> 
  1018         <translation type="unfinished"> 
  1019             </translation> 
   1037        <translation>kopji =</translation> 
  10201038    </message> 
  10211039    <message> 
  10221040        <source>Deduplication (dedup=on)</source> 
  1023         <translation type="unfinished"> 
  1024             </translation> 
   1041        <translation>Deduplication (dedup = fuq)</translation> 
  10251042    </message> 
  10261043    <message> 
  10271044        <source>Compression =</source> 
  1028         <translation type="unfinished"> 
  1029             </translation> 
   1045        <translation>Compression =</translation> 
  10301046    </message> 
  10311047    <message> 
  10321048        <source>off</source> 
  1033         <translation type="unfinished"> 
  1034             </translation> 
   1049        <translation>off</translation> 
  10351050    </message> 
  10361051    <message> 
  10371052        <source>on</source> 
  1038         <translation type="unfinished"> 
  1039             </translation> 
   1053        <translation>on</translation> 
  10401054    </message> 
  10411055    <message> 
  10421056        <source>lzjb</source> 
  1043         <translation type="unfinished"> 
  1044             </translation> 
   1057        <translation>lzjb</translation> 
  10451058    </message> 
  10461059    <message> 
  10471060        <source>zle</source> 
  1048         <translation type="unfinished"> 
  1049             </translation> 
   1061        <translation>zle</translation> 
  10501062    </message> 
  10511063    <message> 
  10521064        <source>gzip</source> 
  1053         <translation type="unfinished"> 
  1054             </translation> 
   1065        <translation>gzip</translation> 
  10551066    </message> 
  10561067    <message> 
  10571068        <source>gzip-1</source> 
  1058         <translation type="unfinished"> 
  1059             </translation> 
   1069        <translation>gzip-1</translation> 
  10601070    </message> 
  10611071    <message> 
  10621072        <source>gzip-2</source> 
  1063         <translation type="unfinished"> 
  1064             </translation> 
   1073        <translation>gzip-2</translation> 
  10651074    </message> 
  10661075    <message> 
  10671076        <source>gzip-3</source> 
  1068         <translation type="unfinished"> 
  1069             </translation> 
   1077        <translation>gzip-3</translation> 
  10701078    </message> 
  10711079    <message> 
  10721080        <source>gzip-4</source> 
  1073         <translation type="unfinished"> 
  1074             </translation> 
   1081        <translation>gzip-4</translation> 
  10751082    </message> 
  10761083    <message> 
  10771084        <source>gzip-5</source> 
  1078         <translation type="unfinished"> 
  1079             </translation> 
   1085        <translation>gzip-5</translation> 
  10801086    </message> 
  10811087    <message> 
  10821088        <source>gzip-6</source> 
  1083         <translation type="unfinished"> 
  1084             </translation> 
   1089        <translation>gzip-6</translation> 
  10851090    </message> 
  10861091    <message> 
  10871092        <source>gzip-7</source> 
  1088         <translation type="unfinished"> 
  1089             </translation> 
   1093        <translation>gzip-7</translation> 
  10901094    </message> 
  10911095    <message> 
  10921096        <source>gzip-8</source> 
  1093         <translation type="unfinished"> 
  1094             </translation> 
   1097        <translation>gzip-8</translation> 
  10951098    </message> 
  10961099    <message> 
  10971100        <source>gzip-9</source> 
  1098         <translation type="unfinished"> 
  1099             </translation> 
   1101        <translation>gzip-9</translation> 
  11001102    </message> 
  11011103</context> 
   
  11041106    <message> 
  11051107        <source>PCBSD Disk Manager</source> 
  1106         <translation type="unfinished"> 
  1107             </translation> 
   1108        <translation>PCBSD Disk Manager</translation> 
  11081109    </message> 
  11091110    <message> 
  11101111        <source>Disks</source> 
  1111         <translation type="unfinished"> 
  1112             </translation> 
   1112        <translation>Disks</translation> 
  11131113    </message> 
  11141114    <message> 
  11151115        <source>Device</source> 
  1116         <translation type="unfinished"> 
  1117             </translation> 
   1116        <translation>Device</translation> 
  11181117    </message> 
  11191118    <message> 
  11201119        <source>State</source> 
  1121         <translation type="unfinished"> 
  1122             </translation> 
   1120        <translation>State</translation> 
  11231121    </message> 
  11241122    <message> 
  11251123        <source>ZFS Pools</source> 
  1126         <translation type="unfinished"> 
  1127             </translation> 
   1124        <translation>ZFS Pools  </translation> 
  11281125    </message> 
  11291126    <message> 
  11301127        <source>Pool Name</source> 
  1131         <translation type="unfinished"> 
  1132             </translation> 
   1128        <translation>Pool Isem</translation> 
  11331129    </message> 
  11341130    <message> 
  11351131        <source>Status:</source> 
  1136         <translation type="unfinished"> 
  1137             </translation> 
   1132        <translation>Status:</translation> 
  11381133    </message> 
  11391134    <message> 
  11401135        <source>TextLabel</source> 
  1141         <translation type="unfinished"> 
  1142             </translation> 
   1136        <translation>TextLabel</translation> 
  11431137    </message> 
  11441138    <message> 
  11451139        <source>Clear Error</source> 
  1146         <translation type="unfinished"> 
  1147             </translation> 
   1140        <translation>Clear Error</translation> 
  11481141    </message> 
  11491142    <message> 
  11501143        <source>poolname</source> 
  1151         <translation type="unfinished"> 
  1152             </translation> 
   1144        <translation>poolname</translation> 
  11531145    </message> 
  11541146    <message> 
  11551147        <source>ZFS Filesystems</source> 
  1156         <translation type="unfinished"> 
  1157             </translation> 
   1148        <translation>ZFS Filesystems</translation> 
  11581149    </message> 
  11591150    <message> 
  11601151        <source>Filesystems</source> 
  1161         <translation type="unfinished"> 
  1162             </translation> 
   1152        <translation>Filesystems</translation> 
  11631153    </message> 
  11641154    <message> 
  11651155        <source>Status</source> 
  1166         <translation type="unfinished"> 
  1167             </translation> 
   1156        <translation>Status</translation> 
  11681157    </message> 
  11691158    <message> 
  11701159        <source>Refreshing...</source> 
  1171         <translation type="unfinished"> 
  1172             </translation> 
   1160        <translation>Refreshing...</translation> 
  11731161    </message> 
  11741162    <message> 
  11751163        <source>No pools available, right click to create a new one...</source> 
  1176         <translation type="unfinished"> 
  1177             </translation> 
   1164        <translation>Ebda pools disponibbli, ikklikkja dritt li toħloq waħda Ä¡dida</translation> 
  11781165    </message> 
  11791166    <message> 
  11801167        <source> (No media in drive)</source> 
  1181         <translation type="unfinished"> 
  1182             </translation> 
   1168        <translation>(Nru midja drive)</translation> 
  11831169    </message> 
  11841170    <message> 
  11851171        <source>Avaliable</source> 
  1186         <translation type="unfinished"> 
  1187             </translation> 
   1172        <translation>Disponibbli</translation> 
  11881173    </message> 
  11891174    <message> 
  11901175        <source>No disk</source> 
  1191         <translation type="unfinished"> 
  1192             </translation> 
   1176        <translation>Nru disk</translation> 
  11931177    </message> 
  11941178    <message> 
  11951179        <source>ZPool: </source> 
  1196         <translation type="unfinished"> 
  1197             </translation> 
   1180        <translation>ZPool:</translation> 
  11981181    </message> 
  11991182    <message> 
  12001183        <source>Sliced</source> 
  1201         <translation type="unfinished"> 
  1202             </translation> 
   1184        <translation>Sliced</translation> 
  12031185    </message> 
  12041186    <message> 
  12051187        <source>Mounted: </source> 
  1206         <translation type="unfinished"> 
  1207             </translation> 
   1188        <translation>Mounted:</translation> 
  12081189    </message> 
  12091190    <message> 
  12101191        <source>Available</source> 
  1211         <translation type="unfinished"> 
  1212             </translation> 
   1192        <translation>Disponibbli</translation> 
  12131193    </message> 
  12141194    <message> 
  12151195        <source>Unmounted</source> 
  1216         <translation type="unfinished"> 
  1217             </translation> 
   1196        <translation>Unmounted</translation> 
  12181197    </message> 
  12191198    <message> 
  12201199        <source>Partitioned</source> 
  1221         <translation type="unfinished"> 
  1222             </translation> 
   1200        <translation>Partitioned</translation> 
  12231201    </message> 
  12241202    <message> 
  12251203        <source>(Exported) 
  12261204</source> 
  1227         <translation type="unfinished"> 
  1228             </translation> 
   1205        <translation>(Exported) 
   1206</translation> 
  12291207    </message> 
  12301208    <message> 
  12311209        <source>(Destroyed) 
  12321210</source> 
  1233         <translation type="unfinished"> 
  1234             </translation> 
   1211        <translation>(Destroyed) 
   1212</translation> 
  12351213    </message> 
  12361214    <message> 
  12371215        <source>Offline</source> 
  1238         <translation type="unfinished"> 
  1239             </translation> 
   1216        <translation>Offline</translation> 
  12401217    </message> 
  12411218    <message> 
  12421219        <source>Online</source> 
  1243         <translation type="unfinished"> 
  1244             </translation> 
   1220        <translation>Online</translation> 
  12451221    </message> 
  12461222    <message> 
  12471223        <source>Degraded</source> 
  1248         <translation type="unfinished"> 
  1249             </translation> 
   1224        <translation>Degraded</translation> 
  12501225    </message> 
  12511226    <message> 
  12521227        <source>Faulted</source> 
  1253         <translation type="unfinished"> 
  1254             </translation> 
   1228        <translation>Faulted</translation> 
  12551229    </message> 
  12561230    <message> 
  12571231        <source>Removed</source> 
  1258         <translation type="unfinished"> 
  1259             </translation> 
   1232        <translation>Removed</translation> 
  12601233    </message> 
  12611234    <message> 
  12621235        <source>Unavailable</source> 
  1263         <translation type="unfinished"> 
  1264             </translation> 
   1236        <translation>Unavailable</translation> 
  12651237    </message> 
  12661238    <message> 
  12671239        <source>Unknown</source> 
  1268         <translation type="unfinished"> 
  1269             </translation> 
   1240        <translation>Unknown</translation> 
  12701241    </message> 
  12711242    <message> 
  12721243        <source>Create new pool</source> 
  1273         <translation type="unfinished"> 
  1274             </translation> 
   1244        <translation>Oħloq pool Ä¡dida</translation> 
  12751245    </message> 
  12761246    <message> 
  12771247        <source>Rename pool</source> 
  1278         <translation type="unfinished"> 
  1279             </translation> 
   1248        <translation>Semmi pool</translation> 
  12801249    </message> 
  12811250    <message> 
  12821251        <source>Destroy pool</source> 
  1283         <translation type="unfinished"> 
  1284             </translation> 
   1252        <translation>Eqred pool</translation> 
  12851253    </message> 
  12861254    <message> 
  12871255        <source>Add devices...</source> 
  1288         <translation type="unfinished"> 
  1289             </translation> 
   1256        <translation>Å»id apparat...</translation> 
  12901257    </message> 
  12911258    <message> 
  12921259        <source>Add log devices...</source> 
  1293         <translation type="unfinished"> 
  1294             </translation> 
   1260        <translation>Å»id log apparat...</translation> 
  12951261    </message> 
  12961262    <message> 
  12971263        <source>Add cache devices...</source> 
  1298         <translation type="unfinished"> 
  1299             </translation> 
   1264        <translation>Å»id cache apparat...</translation> 
  13001265    </message> 
  13011266    <message> 
  13021267        <source>Add spare devices...</source> 
  1303         <translation type="unfinished"> 
  1304             </translation> 
   1268        <translation>Å»id spare apparat...</translation> 
  13051269    </message> 
  13061270    <message> 
  13071271        <source>Scrub</source> 
  1308         <translation type="unfinished"> 
  1309             </translation> 
   1272        <translation>Scrub</translation> 
  13101273    </message> 
  13111274    <message> 
  13121275        <source>Export pool</source> 
  1313         <translation type="unfinished"> 
  1314             </translation> 
   1276        <translation>Esportazzjoni pool</translation> 
  13151277    </message> 
  13161278    <message> 
  13171279        <source>Import pool</source> 
  1318         <translation type="unfinished"> 
  1319             </translation> 
   1280        <translation>Importazzjoni pool</translation> 
  13201281    </message> 
  13211282    <message> 
  13221283        <source>Recover destroyed pool</source> 
  1323         <translation type="unfinished"> 
  1324             </translation> 
   1284        <translation>Tirkupra pool meqruda</translation> 
  13251285    </message> 
  13261286    <message> 
  13271287        <source>Properties...</source> 
  1328         <translation type="unfinished"> 
  1329             </translation> 
   1288        <translation>Properties...</translation> 
  13301289    </message> 
  13311290    <message> 
  13321291        <source>Attach (mirror) device...</source> 
  1333         <translation type="unfinished"> 
  1334             </translation> 
   1292        <translation>Waħħal (mera) apparat...</translation> 
  13351293    </message> 
  13361294    <message> 
  13371295        <source>Detach from mirror</source> 
  1338         <translation type="unfinished"> 
  1339             </translation> 
   1296        <translation>Aqla minn mera</translation> 
  13401297    </message> 
  13411298    <message> 
  13421299        <source>Take offline</source> 
  1343         <translation type="unfinished"> 
  1344             </translation> 
   1300        <translation>ÄŠu offline</translation> 
  13451301    </message> 
  13461302    <message> 
  13471303        <source>Bring online</source> 
  1348         <translation type="unfinished"> 
  1349             </translation> 
   1304        <translation>Wassal online</translation> 
  13501305    </message> 
  13511306    <message> 
  13521307        <source>Remove</source> 
  1353         <translation type="unfinished"> 
  1354             </translation> 
   1308        <translation>Remove</translation> 
  13551309    </message> 
  13561310    <message> 
  13571311        <source>zpool Menu</source> 
  1358         <translation type="unfinished"> 
  1359             </translation> 
   1312        <translation>zpool Menu</translation> 
  13601313    </message> 
  13611314    <message> 
  13621315        <source>Device Menu</source> 
  1363         <translation type="unfinished"> 
  1364             </translation> 
   1316        <translation>Device Menu</translation> 
  13651317    </message> 
  13661318    <message> 
  13671319        <source>Unmount</source> 
  1368         <translation type="unfinished"> 
  1369             </translation> 
   1320        <translation>Unmount</translation> 
  13701321    </message> 
  13711322    <message> 
  13721323        <source>Mount</source> 
  1373         <translation type="unfinished"> 
  1374             </translation> 
   1324        <translation>Mount</translation> 
  13751325    </message> 
  13761326    <message> 
  13771327        <source>Create MBR partition table</source> 
  1378         <translation type="unfinished"> 
  1379             </translation> 
   1328        <translation>Oħloq tabella partition MBR</translation> 
  13801329    </message> 
  13811330    <message> 
  13821331        <source>Create GPT partition table</source> 
  1383         <translation type="unfinished"> 
  1384             </translation> 
   1332        <translation>Oħloq tabella partition GPT</translation> 
  13851333    </message> 
  13861334    <message> 
  13871335        <source>Create BSD partition table</source> 
  1388         <translation type="unfinished"> 
  1389             </translation> 
   1336        <translation>Oħloq tabella partition BSD</translation> 
  13901337    </message> 
  13911338    <message> 
  13921339        <source>Delete Partition Table</source> 
  1393         <translation type="unfinished"> 
  1394             </translation> 
   1340        <translation>ÄŠassar Partition Tabella</translation> 
  13951341    </message> 
  13961342    <message> 
  13971343        <source>Add new slice</source> 
  1398         <translation type="unfinished"> 
  1399             </translation> 
   1344        <translation>Å»id porzjon Ä¡did</translation> 
  14001345    </message> 
  14011346    <message> 
  14021347        <source>Add new partition</source> 
  1403         <translation type="unfinished"> 
  1404             </translation> 
   1348        <translation>Å»id partition Ä¡did</translation> 
  14051349    </message> 
  14061350    <message> 
  14071351        <source>Destroy this slice</source> 
  1408         <translation type="unfinished"> 
  1409             </translation> 
   1352        <translation>Eqred dan porzjon</translation> 
  14101353    </message> 
  14111354    <message> 
  14121355        <source>Destroy this partition</source> 
  1413         <translation type="unfinished"> 
  1414             </translation> 
   1356        <translation>Eqred dan partition</translation> 
  14151357    </message> 
  14161358    <message> 
  14171359        <source>Warning</source> 
  1418         <translation type="unfinished"> 
  1419             </translation> 
   1360        <translation>Warning</translation> 
  14201361    </message> 
  14211362    <message> 
  14221363        <source>This operation cannot be undone. 
  14231364OK to destroy the slice/partition?</source> 
  1424         <translation type="unfinished"> 
  1425             </translation> 
   1365        <translation>Din l-operazzjoni ma tistax tiÄ¡i. 
   1366undone OK li jeqirdu l-porzjon / partition?</translation> 
  14261367    </message> 
  14271368    <message> 
  14281369        <source>Error report</source> 
  1429         <translation type="unfinished"> 
  1430             </translation> 
   1370        <translation>Error report</translation> 
  14311371    </message> 
  14321372    <message> 
  14331373        <source>Create new zpool</source> 
  1434         <translation type="unfinished"> 
  1435             </translation> 
   1374        <translation>Oħloq zpool Ä¡dida</translation> 
  14361375    </message> 
  14371376    <message> 
  14381377        <source>Important information</source> 
  1439         <translation type="unfinished"> 
  1440             </translation> 
   1378        <translation>Tagħrif importanti</translation> 
  14411379    </message> 
  14421380    <message> 
  14431381        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to destroy the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily destroyed.</source> 
  1444         <translation type="unfinished"> 
  1445             </translation> 
   1382        <translation>Il-pool kien importat fil-modalità jinqraw-biss, għalhekk attentat li jeqirdu l-pool se jħallu l-pool fl-istat li kien meta importata, mhux neċessarjament meqruda.</translation> 
  14461383    </message> 
  14471384    <message> 
  14481385        <source>Attach mirror devices to </source> 
  1449         <translation type="unfinished"> 
  1450             </translation> 
   1386        <translation>Waħħal apparat mera li</translation> 
  14511387    </message> 
  14521388    <message> 
  14531389        <source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to export the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily exported.</source> 
  1454         <translation type="unfinished"> 
  1455             </translation> 
   1390        <translation>Il-pool kien importat fil-modalità jinqraw-biss, għalhekk attentat biex jesportaw il-pool se jħallu l-pool fl-istat li kien meta importata, mhux neċessarjament esportati.</translation> 
  14561391    </message> 
  14571392    <message> 
  14581393        <source>Recover destroyed pool as...</source> 
  1459         <translation type="unfinished"> 
  1460             </translation> 
   1394        <translation>Tirkupra pool meqruda bħala...</translation> 
  14611395    </message> 
  14621396    <message> 
  14631397        <source>Import pool as...</source> 
  1464         <translation type="unfinished"> 
  1465             </translation> 
   1398        <translation>Pool importazzjoni kif...</translation> 
  14661399    </message> 
  14671400    <message> 
  14681401        <source>The pool was imported in read-only mode, it cannot be renamed.</source> 
  1469         <translation type="unfinished"> 
  1470             </translation> 
   1402        <translation>Il-pool kien importat fil-modalità jinqraw-biss, ma jistax jingħata l-isem.</translation> 
  14711403    </message> 
  14721404    <message> 
  14731405        <source>Add more devices to zpool</source> 
  1474         <translation type="unfinished"> 
  1475             </translation> 
   1406        <translation>Å»id aktar apparat biex zpool</translation> 
  14761407    </message> 
  14771408    <message> 
  14781409        <source>Add log devices to zpool</source> 
  1479         <translation type="unfinished"> 
  1480             </translation> 
   1410        <translation>Å»id apparat log mal zpool</translation> 
  14811411    </message> 
  14821412    <message> 
  14831413        <source>Add cache devices to zpool</source> 
  1484         <translation type="unfinished"> 
  1485             </translation> 
   1414        <translation>Å»id apparat cache biex zpool</translation> 
  14861415    </message> 
  14871416    <message> 
  14881417        <source>Add spare devices to zpool</source> 
  1489         <translation type="unfinished"> 
  1490             </translation> 
   1418        <translation>Å»id apparat ta &apos;rikambju li zpool</translation> 
  14911419    </message> 
  14921420    <message> 
  14931421        <source>[Mounted]</source> 
  1494         <translation type="unfinished"> 
  1495             </translation> 
   1422        <translation>[Mounted]</translation> 
  14961423    </message> 
  14971424    <message> 
  14981425        <source>[Not Mounted]</source> 
  1499         <translation type="unfinished"> 
  1500             </translation> 
   1426        <translation>[Not Mounted]</translation> 
  15011427    </message> 
  15021428    <message> 
  15031429        <source> of </source> 
  1504         <translation type="unfinished"> 
  1505             </translation> 
   1430        <translation>of</translation> 
  15061431    </message> 
  15071432    <message> 
  15081433        <source>Rename dataset</source> 
  1509         <translation type="unfinished"> 
  1510             </translation> 
   1434        <translation>Semmi dataset</translation> 
  15111435    </message> 
  15121436    <message> 
  15131437        <source>Create new dataset</source> 
  1514         <translation type="unfinished"> 
  1515             </translation> 
   1438        <translation>Oħloq new dataset</translation> 
  15161439    </message> 
  15171440    <message> 
  15181441        <source>Create a clone dataset</source> 
  1519         <translation type="unfinished"> 
  1520             </translation> 
   1442        <translation>Oħloq klonu dataset</translation> 
  15211443    </message> 
  15221444    <message> 
  15231445        <source>Destroy dataset</source> 
  1524         <translation type="unfinished"> 
  1525             </translation> 
   1446        <translation>Eqred dataset</translation> 
  15261447    </message> 
  15271448    <message> 
  15281449        <source>Promote filesystem</source> 
  1529         <translation type="unfinished"> 
  1530             </translation> 
   1450        <translation>Promote filesystem</translation> 
  15311451    </message> 
  15321452    <message> 
  15331453        <source>Take a snapshot</source> 
  1534         <translation type="unfinished"> 
  1535             </translation> 
   1454        <translation>Tieħu stampa</translation> 
  15361455    </message> 
  15371456    <message> 
  15381457        <source>Destroy snapshot</source> 
  1539         <translation type="unfinished"> 
  1540             </translation> 
   1458        <translation>Eqred snapshot</translation> 
  15411459    </message> 
  15421460    <message> 
  15431461        <source>Rollback to this snapshot</source> 
  1544         <translation type="unfinished"> 
  1545             </translation> 
   1462        <translation>Å»mantellament għal din l-istampa</translation> 
  15461463    </message> 
  15471464    <message> 
  15481465        <source>Edit properties</source> 
  1549         <translation type="unfinished"> 
  1550             </translation> 
   1466        <translation>Proprjetajiet Edit</translation> 
  15511467    </message> 
  15521468    <message> 
  15531469        <source>zfs Menu</source> 
  1554         <translation type="unfinished"> 
  1555             </translation> 
   1470        <translation>zfs Menu</translation> 
  15561471    </message> 
  15571472    <message> 
  15581473        <source>Confirmation</source> 
  1559         <translation type="unfinished"> 
  1560             </translation> 
   1474        <translation>konferma</translation> 
  15611475    </message> 
  15621476    <message> 
  15631477        <source>Take a new snapshot</source> 
  1564         <translation type="unfinished"> 
  1565             </translation> 
   1478        <translation>ÄŠu stampa Ä¡dida</translation> 
  15661479    </message> 
  15671480    <message> 
  15681481        <source>New name</source> 
  1569         <translation type="unfinished"> 
  1570             </translation> 
   1482        <translation>Isem il-Ä¡did</translation> 
  15711483    </message> 
  15721484    <message> 
   
  15741486Any snapshots created after this one will be deleted, along with any clone filesystems that depend on them. 
  15751487</source> 
  1576         <translation type="unfinished"> 
  1577             </translation> 
   1488        <translation>Din l-operazzjoni ma tistax tkun undone u se jikkawÅŒaw data kollha miÅŒjudin wara l-istampa li tintilef. 
   1489Kwalunkwe Snapshots maħluqa wara dan wieħed se jitħassru, flimkien ma &apos;kwalunkwe filesystems klonu li jiddependu fuqhom. 
   1490</translation> 
  15781491    </message> 
  15791492    <message> 
  15801493        <source>This pool had been destroyed, and its disks may have been reused. Attempting to recover will destroy any new data that could&apos;ve been stored in the devices that were reused and cannot be recovered. 
  15811494Proceed with recovery?</source> 
  1582         <translation type="unfinished"> 
  1583             </translation> 
   1495        <translation>Dan pool kienu Ä¡ew meqruda, u diski tagħha jistgħu jkunu uÅŒati mill-Ä¡did. Jippruvaw li tirkupra se jeqred kwalunkwe data Ä¡dida li jistgħu stajt Ä¡ew maħŌuna fil-mezzi li Ä¡ew uÅŒati mill-Ä¡did u ma jistgħux jiÄ¡u rkuprati. 
   1496Ipproċedi bl-irkupru?</translation> 
  15841497    </message> 
  15851498    <message> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.