Ignore:
Timestamp:
03/08/14 02:05:05 (18 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, enter/10, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2
Children:
e5d15d2
Parents:
649ce26
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_cs.ts

  reab57fda rfcdb405  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  22<!DOCTYPE TS> 
  3 <TS> 
  4     <context> 
  5         <name>sndDialog</name> 
  6         <message> 
  7             <source>Sound Configuration</source> 
  8             <translation>Konfigurace zvuku 
   3<TS version="2.0"> 
   4<context> 
   5    <name>sndDialog</name> 
   6    <message> 
   7        <source>Sound Configuration</source> 
   8        <translation>Konfigurace zvuku 
  99            </translation> 
  10         </message> 
  11         <message> 
  12             <source>Below you may change the default sound device, and test sound playback</source> 
  13             <translation>Zde můşete změnit zvukové zařízení a otestovat zvuk</translation> 
  14         </message> 
  15         <message> 
  16             <source>&amp;Test sound</source> 
  17             <translation>&amp;Test zvuku 
   10    </message> 
   11    <message> 
   12        <source>Below you may change the default sound device, and test sound playback</source> 
   13        <translation>Zde můşete změnit zvukové zařízení a otestovat zvuk</translation> 
   14    </message> 
   15    <message> 
   16        <source>&amp;Test sound</source> 
   17        <translation>&amp;Test zvuku 
  1818            </translation> 
  19         </message> 
  20         <message> 
  21             <source>&amp;Apply</source> 
  22             <translation>&amp;Pouşít 
   19    </message> 
   20    <message> 
   21        <source>&amp;Apply</source> 
   22        <translation>&amp;Pouşít 
  2323            </translation> 
  24         </message> 
  25         <message> 
  26             <source>&amp;Close</source> 
  27             <translation>&amp;Zavřít 
   24    </message> 
   25    <message> 
   26        <source>&amp;Close</source> 
   27        <translation>&amp;Zavřít 
  2828            </translation> 
  29         </message> 
  30         <message> 
  31             <source>No sound devices detected!</source> 
  32             <translation>Nenalezena şádná zvuková zařízení! 
   29    </message> 
   30    <message> 
   31        <source>No sound devices detected!</source> 
   32        <translation>Nenalezena şádná zvuková zařízení! 
  3333            </translation> 
  34         </message> 
  35     </context> 
   34    </message> 
   35</context> 
  3636</TS> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.