Changeset 193c44c


Ignore:
Timestamp:
10/30/13 02:04:23 (22 months ago)
Author:
PC-BSD Auto Commit Bot <auto-commit-bot@…>
Branches:
master, 9.2-release, enter/10, releng/10.0, releng/10.0.1, releng/10.0.2, releng/10.0.3, releng/10.1, releng/10.1.1, releng/10.1.2, releng/10.2, stable/10
Children:
3e47866
Parents:
20590e3
Message:

Auto-Commit of i18n data from Pootle

Location:
src-qt4
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src-qt4/pc-bootconfig/i18n/pc-bootconfig_nl.ts

  raebf244 r193c44c  
  246246    <message> 
  247247        <source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source> 
  248         <translation type="unfinished"> 
  249             </translation> 
   248        <translation>U kunt geen kopie maken van de thans draaiende opstartomgeving.</translation> 
  250249    </message> 
  251250</context> 
 • src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_nl.ts

  raebf244 r193c44c  
  9696    <message> 
  9797        <source>Device Busy</source> 
  98         <translation type="unfinished"> 
  99             </translation> 
   98        <translation>Apparaat bezig</translation> 
  10099    </message> 
  101100    <message> 
  102101        <source>The device appears to be busy. Would you like to unmount it anyway?</source> 
  103         <translation type="unfinished"> 
  104             </translation> 
   102        <translation>Het apparaat lijkt bezig te zijn. Wilt u het toch ontkoppelen?</translation> 
  105103    </message> 
  106104    <message> 
  107105        <source>NOTE: This is generally not recommended unless you are sure that you don&apos;t have any applications using the device.</source> 
  108         <translation type="unfinished"> 
  109             </translation> 
   106        <translation>Let op: dit wordt gewoonlijk niet aangeraden tenzij u er zeker van bent dat er geen toepassingen zijn die het apparaat aan het gebruiken zijn.</translation> 
  110107    </message> 
  111108</context> 
 • src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_nl.ts

  raebf244 r193c44c  
  229229    <message> 
  230230        <source>Dependencies</source> 
  231         <translation type="unfinished"> 
  232             </translation> 
   231        <translation>Afhankelijkheden</translation> 
  233232    </message> 
  234233    <message> 
  235234        <source>Find Packages</source> 
  236         <translation type="unfinished"> 
  237             </translation> 
   235        <translation>Pakketten zoeken</translation> 
  238236    </message> 
  239237    <message> 
  240238        <source>Search</source> 
  241         <translation type="unfinished"> 
  242             </translation> 
   239        <translation>Zoeken</translation> 
  243240    </message> 
  244241    <message> 
  245242        <source>No Search Results</source> 
  246         <translation type="unfinished"> 
  247             </translation> 
   243        <translation>Geen zoekresultaten</translation> 
  248244    </message> 
  249245    <message> 
  250246        <source>Do you want to continue the search from the top?</source> 
  251         <translation type="unfinished"> 
  252             </translation> 
   247        <translation>Wilt u doorgaan met de zoektocht vanaf de bovenkant?</translation> 
  253248    </message> 
  254249    <message> 
  255250        <source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source> 
  256         <translation type="unfinished"> 
  257             </translation> 
   251        <translation>Geen pakketten gevonden met deze zoekterm. Wijzig hem a.u.b. en probeer het opnieuw.</translation> 
  258252    </message> 
  259253    <message> 
  260254        <source>Processes Running</source> 
  261         <translation type="unfinished"> 
  262             </translation> 
   255        <translation>Draaiende processen</translation> 
  263256    </message> 
  264257    <message> 
  265258        <source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source> 
  266         <translation type="unfinished"> 
  267             </translation> 
   259        <translation>Er worden thans pakketten veranderd. Weet u wel zeker dat u wil afsluiten?</translation> 
  268260    </message> 
  269261</context> 
 • src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_nl.ts

  re1fdbaf r193c44c  
  485485    <message> 
  486486        <source>Product Page</source> 
  487         <translation type="unfinished"> 
  488             </translation> 
   487        <translation>Productpagina</translation> 
  489488    </message> 
  490489    <message> 
  491490        <source>Verify Installation</source> 
  492         <translation type="unfinished"> 
  493             </translation> 
   491        <translation>Installatie verifiëren</translation> 
  494492    </message> 
  495493    <message> 
  496494        <source>Are you sure you want to install this application?</source> 
  497         <translation type="unfinished"> 
  498             </translation> 
   495        <translation>Weet u zeker dat u deze toepassing wil installeren?</translation> 
  499496    </message> 
  500497</context> 
 • src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nl.ts

  raebf244 r193c44c  
  158158    <message> 
  159159        <source>Reboot required for update to finish!</source> 
  160         <translation type="unfinished"> 
  161             </translation> 
   160        <translation>Herstart is vereist om het bijwerken af te ronden.</translation> 
  162161    </message> 
  163162</context> 
 • src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nl.ts

  r9617171 r193c44c  
  228228    <message> 
  229229        <source>The following permissions can be enabled or disabled for this jail. For more details hover over each item or refer to the jail manpage.</source> 
  230         <translation type="unfinished"> 
  231             </translation> 
   230        <translation>De volgende rechten kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld voor deze gevangenis. Voor meer bijzonderheden plaatst u de muispijl op elk element. Ook kunt u de handleidingpagina voor gevangenis inzien.</translation> 
  232231    </message> 
  233232</context> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.